***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 20:50***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
60.348 21.409
Satışların Maliyeti
-36.230 -26.124
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.118 -4.715
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
53.695 36.625
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
10.313 8.993
Kambiyo Gelirleri
7.595 6.756
Faiz Gelirleri
35.523 20.732
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
264 144
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-11.262 -11.319
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-429 -274
Kambiyo Giderleri
0 -4.817
Faiz Giderleri
-10.180 -5.308
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-653 -920
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.433 25.306
BRÜT KAR (ZARAR)
66.551 20.591
Genel Yönetim Giderleri
-13.381 -13.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.984 9.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.313 -83
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
64.841 16.379
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
49.744 31.996
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.679 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
116.264 48.375
Finansman Giderleri
-2.936 -7.822
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
113.328 40.553
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.546 -1.855
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -18.335 -7.030
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.211 5.175
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
93.782 38.698
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
93.782 38.698
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 2.887 -737
Ana Ortaklık Payları
19 90.895 39.435
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,22400000 0,11000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,22400000 0,11000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 135.023 109.142
Finansal Yatırımlar
5 533.776 568.326
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
58.560 93.110
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
58.560 93.110
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
475.216 475.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
475.216 475.216
Ticari Alacaklar
7 45.848 43.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
45.848 43.400
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 615.043 611.056
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
615.043 611.056
Diğer Alacaklar
17 11.706 9.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.706 9.567
Stoklar
9 1.965 3.251
Peşin Ödenmiş Giderler
2.717 2.734
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.717 2.734
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 8 0
Diğer Dönen Varlıklar
18 2.700 2.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.700 2.543
ARA TOPLAM
1.348.786 1.350.019
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 312 312
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.349.098 1.350.331
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 377 377
Ticari Alacaklar
7 291.410 256.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
291.410 256.918
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 3.770 4.529
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
3.770 4.529
Diğer Alacaklar
17 4 4
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 4
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 14.179 0
Maddi Duran Varlıklar
11 841.408 754.188
Binalar
2 2
Tesis, Makine ve Cihazlar
200 171
Taşıtlar
838.751 751.494
Mobilya ve Demirbaşlar
1.173 1.244
Özel Maliyetler
472 467
Diğer Maddi Duran Varlıklar
810 810
Kullanım Hakkı Varlıkları
11.1 5.557 5.208
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 322 355
Markalar
3 3
Lisanslar
249 257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
70 95
Peşin Ödenmiş Giderler
11.870 9
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.870 9
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 2.760 2.699
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.171.657 1.024.287
TOPLAM VARLIKLAR
2.520.755 2.374.618
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 23.811 20.866
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.016 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.016 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.795 20.866
Banka Kredileri
22.673 20.835
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
122 31
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 59.325 93.951
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.667 3.441
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.667 3.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
56.658 90.510
Banka Kredileri
54.896 88.858
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.762 1.652
Ticari Borçlar
7 611 2.127
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
611 2.127
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 245.461 252.663
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
61.876 57.007
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
183.585 195.656
Diğer Borçlar
17 15.574 10.741
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.574 10.741
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.480 4.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.480 4.144
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 17.683 13.684
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.906 6.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.667 2.922
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.239 4.055
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 23 24
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 24
ARA TOPLAM
378.874 405.177
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
378.874 405.177
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 187.654 174.103
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
187.654 174.103
Banka Kredileri
186.744 173.060
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
910 1.043
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.975 4.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.975 4.855
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 10.952 9.690
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
203.581 188.648
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
582.455 593.825
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 1.865.276 1.718.130
Ödenmiş Sermaye
450.000 450.000
Sermaye Düzeltme Farkları
85.986 85.986
Geri Alınmış Paylar (-)
-39.706 -39.706
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
103.422 103.422
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 -3.774
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-28 -337
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28 -337
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28 -337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
332.657 276.378
Yabancı Para Çevrim Farkları
332.657 276.378
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
79.920 79.920
Yasal Yedekler
40.214 40.214
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
39.706 39.706
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
762.130 717.734
Net Dönem Karı veya Zararı
90.895 48.507
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 73.024 62.663
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.938.300 1.780.793
TOPLAM KAYNAKLAR
2.520.755 2.374.618


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -663 -663 -663 208.806 208.806 125.171 557.909 163.789 721.698 1.504.925 30.024 1.534.949
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -663 -663 -663 208.806 208.806 125.171 557.909 163.789 721.698 1.504.925 30.024 1.534.949
Transferler
663 663 663 163.126 -163.789 -663 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26 -26 -26 36.280 36.280 39.435 39.435 75.689 2.004 77.693
Dönem Karı (Zararı)
39.435 39.435 39.435 -737 38.698
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26 -26 -26 36.280 36.280 36.254 2.741 38.995
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
999 999 210 1.209
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
12 -740 -740 -728 1.116 388
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 450.000 85.986 -91.018 5.944 12 -26 -26 -26 244.346 244.346 125.171 721.035 39.435 760.470 1.580.885 33.354 1.614.239
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 450.000 85.986 -39.706 103.422 -3.774 -337 -337 -337 276.378 276.378 79.920 717.734 48.507 766.241 1.718.130 62.663 1.780.793
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -39.706 103.422 -3.774 -337 -337 -337 276.378 276.378 79.920 717.734 48.507 766.241 1.718.130 62.663 1.780.793
Transferler
3.774 337 337 337 44.396 -48.507 -4.111 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-28 -28 -28 56.279 56.279 90.895 90.895 147.146 10.361 157.507
Dönem Karı (Zararı)
90.895 90.895 90.895 2.887 93.782
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-28 -28 -28 56.279 56.279 56.251 7.474 63.725
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 450.000 85.986 -39.706 103.422 0 -28 -28 -28 332.657 332.657 79.920 762.130 90.895 853.025 1.865.276 73.024 1.938.300


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliğ18:051.402
Değişim :  -0,53% |  -7,50
Açılış :  1.415  
Önceki Kapanış :  1.410  
En Yüksek
1.420
En Düşük
1.401
BIST En Aktif Hisseler18:05
KENT 243,20 1.553.511 % 10,00  
TUCLK 11,33 38.501.294 % 10,00  
CEOEM 14,98 35.576.098 % 9,99  
TKURU 185,20 16.135.869 % 9,98  
OZBAL 12,24 76.198.035 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6390 8,6463 % -0,04  
Euro 10,3170 10,3254 % -0,08  
Sterlin 12,0508 12,1113 % 0,18  
Frank 9,3860 9,4426 % 0,04  
Riyal 2,2991 2,3107 % -0,02  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 5,56  
Altın Gr. 496 496 1,73  
Cumhuriyet 3.292 3.342 3,00  
Tam 3.275 3.360 2,39  
Yarım 1.583 1.625 1,16  
Çeyrek 794 813 0,58  
Gümüş.Ons 26,05 26,08 0,30  
Gümüş Gr. 7,25 7,26 0,08  
B. Petrol 75,67 75,67 0,86