***GUSGR***GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Gelir Tablosu )

02.05.2016 18:00***GUSGR***GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Gelir Tablosu )
Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01/01/2016-31/03/2016 01/01/2015-31/03/2015 .../.../.... .../.../....
Raporlama Birimi TL TL TL TL

I-TEKNİK BÖLÜM
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 199,346,801 146,769,174
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 184,471,059 131,225,547
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 173,143,916 179,085,757
Brüt Yazılan Primler (+) 17 339,011,298 316,433,108
Reasüröre Devredilen Primler (-) 10, 17 -159,825,709 -130,312,820
SGK'ya Aktarılan Primler (-) 4.2, 10, 17 -6,041,673 -7,034,531
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 7,306,750 -21,784,544
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 17 -9,796,858 -24,096,842
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10, 17 16,467,638 -565,743
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 10, 17 635,970 2,878,041
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 17 4,020,393 -26,075,666
Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 17 6,359,712 -29,828,330
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 -2,339,319 3,752,664
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 10,470,917 13,832,747
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 15,020 18,849
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 15,020 18,849
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 4,389,805 1,692,031
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -207,043,954 -210,413,207
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -157,431,643 -163,666,019
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -152,897,839 -122,475,525
Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -204,396,967 -169,342,582
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10 51,499,128 46,867,057
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 17 -4,533,804 -41,190,494
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 17 -14,324,757 -100,439,505
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 10, 17 9,790,953 59,249,011
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 17 -986,827 -838,540
Faaliyet Giderleri (-) 32 -48,625,484 -45,908,648
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
Matematik Karşılıklar (-)
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
Diğer Teknik Giderler (-)
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI -7,697,153 -63,644,033
HAYAT TEKNİK GELİR
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
Brüt Yazılan Primler (+)
Reasüröre Devredilen Primler (-)
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
Hayat Branşı Yatırım Geliri
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
HAYAT TEKNİK GİDER
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
Matematik Karşılıklar (-)
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar)
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
Faaliyet Giderleri (-)
Yatırım Giderler (-)
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
Fon İşletim Gelirleri
Yönetim Gideri Kesintisi
Giriş Aidatı Gelirleri
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
Diğer Teknik Gelirler
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
Toplam Fon Giderleri (-)
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
Faaliyet Giderleri (-)
Diğer Teknik Giderler (-)
Ceza Ödemeleri (-)
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK

II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI -7,697,153 -63,644,033 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ -7,697,153 -63,644,033 0 0
YATIRIM GELİRLERİ 14,439,204 33,855,657
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 26 12,886,664 4,902,090
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
Finansal Yatırımların Değerlemesi 26 -1,281,075 1,635,213
Kambiyo Karları 26 2,594,207 18,442,983
İştiraklerden Gelirler 26 8,695,000
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 26 239,408 180,371
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
Diğer Yatırımlar 26
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
YATIRIM GİDERLERİ (-) -25,581,120 -27,953,535
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) 4.2 -893,328 -741,760
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 4.2 -10,470,917 -13,832,747
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
Kambiyo Zararları (-) -11,396,483 -11,166,039
Amortisman Giderleri (-) 4.2, 6, 8 -1,675,597 -1,491,580
Diğer Yatırım Giderleri (-) 4.2 -1,144,795 -721,409
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) -2,684,243 5,257,580
Karşılıklar Hesabı (+/-) 47 -2,675,863 -194,805
Reeskont Hesabı (+/-) 625,962 -233,899
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 35 -273,834 5,339,400
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
Diğer Gelir ve Karlar 799,268 402,300
Diğer Gider ve Zararlar (-) -1,159,776 -55,416
Önceki Yıl Gelir ve Karları
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
DÖNEM NET KARI veya ZARARI 37 -21,523,312 -52,484,331 0 0
Dönem Karı ve Zararı 37 -21,523,312 -52,484,331 0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
Dönem Net Kar veya Zararı 37 -21,523,312 -52,484,331 0 0
Ana Ortaklık Payları
Azınlık Payları
Enflasyon Düzeltme Hesabıhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=528762


BIST18:05115.315
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  115.315  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
DMSAS 4,75 48.005.444 % 0,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5370 8,5798 % 0,23  
Frank 7,2178 7,2613 % 0,08  
Riyal 1,8215 1,8306 % 0,05  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.769 -1,59  
Altın Gr. 389 389 -0,54  
Cumhuriyet 2.523 2.543 -3,40  
Tam 2.597 2.610 -3,50  
Yarım 1.261 1.277 -1,80  
Çeyrek 631 639 -0,90  
Gümüş.Ons 17,91 17,94 -0,08  
Gümüş Gr. 3,94 3,95 -0,02  
B. Petrol 42,34 42,34 0,31