***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

25.07.2018 18:22
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 9.791 458.336 10.572.905 1.523.933 32.564.965 0 32.564.965
Transferler
63.190 1.460.743 -1.523.933
Dönem Karı (Zararı)
2.865.022 2.865.022 0 2.865.022
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.939 -15.939 0 -15.939
Kar Payları
-300.000 -300.000 0 -300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 -6.148 521.526 11.733.648 2.865.022 35.114.048 0 35.114.048
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.000.000 -17.937 521.526 3.733.648 37.978.632 70.215.869 0 70.215.869
Transferler
558.842 37.419.790 -37.978.632
Dönem Karı (Zararı)
35.448.681 35.448.681 0 35.448.681
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.038 16.038 0 16.038
Sermaye Arttırımı
4.000.000 -4.000.000
Kar Payları
-420.000 -420.000 0 -420.000
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 -1.899 1.080.368 36.733.438 35.448.681 105.260.588 0 105.260.588


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.710.513 -102.744
Dönem Karı (Zararı)
35.448.681 2.865.022
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
35.448.681 2.865.022
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-35.418.091 -1.621.784
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 60.623 38.023
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.289 20.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.289 20.407
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-59.522
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-269.781 -291.966
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -269.781 -291.966
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-35.188.350 -1.328.726
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -35.188.350 -1.328.726
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.872
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -23.872
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.375.651 -1.686.646
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -4.734.585 -1.654.967
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.257 -4.012
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 2.257 -4.012
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
855.541 2.268
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 1.258.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -402.870 2.268
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 12.468 4.216
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.746 -6.054
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 8.944 -2.857
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.198 -3.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 16.038 -15.939
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.231.654 13.111
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 6.231.654 13.111
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.468 -25.269
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 -15.468 -25.269
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.406.241 -443.408
Alınan Temettüler
18 59.522
Alınan Faiz
20 266.958 287.670
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 37.314 -6.528
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-58.029 -16.377
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
61.662
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 61.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-119.691 -16.377
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -119.691 -16.377
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-420.000 -300.000
Ödenen Temettüler
-420.000 -300.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.232.484 -419.121
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.232.484 -419.121
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.368.776 5.660.382
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.601.260 5.241.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.606.403 3.371.097
Finansal Yatırımlar
5.926.520 11.340.060
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7 5.926.520 11.340.060
Ticari Alacaklar
2.257
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-8 2.257
Diğer Alacaklar
4.070 1.259.611
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-9 1.258.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.070 1.200
Peşin Ödenmiş Giderler
6.886 19.354
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.886 19.354
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 50.324 87.638
Diğer Dönen Varlıklar
118.787 103.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 118.787 103.319
ARA TOPLAM
11.712.990 16.183.336
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.712.990 16.183.336
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
99.058.526 53.722.051
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7 99.058.526 53.722.051
Diğer Alacaklar
400.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 400.000
Maddi Duran Varlıklar
447.227 425.948
Taşıtlar
11 366.751 370.973
Mobilya ve Demirbaşlar
11 71.040 44.359
Özel Maliyetler
11 9.436 10.616
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
99.905.753 54.147.999
TOPLAM VARLIKLAR
111.618.743 70.331.335
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
26.687 18.941
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-8 25.530 16.586
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.157 2.355
Diğer Borçlar
6.267.008 35.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.267.008 35.354
ARA TOPLAM
6.293.695 54.295
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.293.695 54.295
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
64.460 61.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 64.460 61.171
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.460 61.171
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.358.155 115.466
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
105.260.588 70.215.869
Ödenmiş Sermaye
17 32.000.000 28.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.899 -17.937
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.899 -17.937
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17-24 -1.899 -17.937
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.080.368 521.526
Yasal Yedekler
17 1.080.368 521.526
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 36.733.438 3.733.648
Net Dönem Karı veya Zararı
17 35.448.681 37.978.632
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
105.260.588 70.215.869
TOPLAM KAYNAKLAR
111.618.743 70.331.335


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 43.882.805 22.529.070 38.595.585 18.682.047
Satışların Maliyeti
18 -7.660.356 -18.972.232 -6.831.456 -16.505.637
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.222.449 3.556.838 31.764.129 2.176.410
BRÜT KAR (ZARAR)
36.222.449 3.556.838 31.764.129 2.176.410
Genel Yönetim Giderleri
15-19 -1.011.680 -1.018.387 -548.062 -447.344
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 309.024 334.795 206.210 183.782
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -94.984 -8.224 -63.010 -5.375
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.424.809 2.865.022 31.359.267 1.907.473
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 23.872
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.448.681 2.865.022 31.359.267 1.907.473
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.448.681 2.865.022 31.359.267 1.907.473
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.448.681 2.865.022 31.359.267 1.907.473
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.448.681 2.865.022 31.359.267 1.907.473
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
35.448.681 2.865.022 31.359.267 1.907.473
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.038 -15.939 16.038 -15.279
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 16.038 -15.939 16.038 -15.279
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.038 -15.939 16.038 -15.279
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.464.719 2.849.083 31.375.305 1.892.194
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
35.464.719 2.849.083 31.375.305 1.892.194http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697700


BIST
18:052.830
Değişim :  1,59% |  44,42
Açılış :  2.780  
Önceki Kapanış :  2.785  
En Yüksek
2.830
En Düşük
2.764
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MGROS 66,10 391.173.910 % 9,98  
TMSN 60,60 126.195.291 % 9,98  
ASUZU 264,60 197.795.061 % 9,98  
OBASE 18,57 248.621.822 % 9,95  
VKFYO 7,09 2.586.772 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,8589 17,8863 % -0,07  
Euro 18,3946 18,4309 % 0,84  
Sterlin 21,7701 21,8793 % 0,94  
Frank 18,8837 18,9975 % 0,92  
Riyal 4,7397 4,7634 % -0,23  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.792 -2,76  
Altın Gr. 1.029 1.029 -4,17  
Cumhuriyet 6.911 7.015 5,00  
Tam 6.889 6.976 -21,00  
Yarım 3.357 3.411 -10,00  
Çeyrek 1.683 1.705 -5,00  
Gümüş.Ons 20,57 20,61 0,06  
Gümüş Gr. 11,82 11,83 -0,00  
B. Petrol 97,02 97,02 0,71