***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2019 18:17
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.000.000 -17.937 521.526 3.733.648 37.978.632 70.215.869 0 70.215.869
Transferler
558.842 37.419.790 -37.978.632
Dönem Karı (Zararı)
35.448.681 35.448.681 35.448.681
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.038
Sermaye Arttırımı
4.000.000 -4.000.000
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
-420.000 -420.000 0 -420.000
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 -1.899 1.080.368 36.733.438 35.448.681 105.260.588 0 105.260.588
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 23.846 -10.566 1.080.368 36.733.438 1.695.895 103.522.981 0 103.522.981
Transferler
1.695.895 -1.695.895
Dönem Karı (Zararı)
10.249.859 10.249.859 0 10.249.859
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 23.846 -10.566 1.080.368 38.429.333 10.249.859 113.772.840 0 113.772.840


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.530.904 2.710.513
Dönem Karı (Zararı)
10.249.859 35.448.681
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 10.249.859 35.448.681
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.501.460 -35.418.091
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 42.641 60.623
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.647 3.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 12.647 3.289
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-23.813 -269.781
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -23.813 -269.781
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.532.935 -35.188.350
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -9.532.935 -35.188.350
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.872
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -23.872
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.604.850 2.375.651
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-9.779.676 -4.734.585
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
491.742 2.257
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 466.742 2.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 25.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.000 855.541
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.258.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.000 -402.870
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 18.383 12.468
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.111 7.746
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -20.257 8.944
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -5.854 -1.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 16.038
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.457 6.231.654
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -3.457 6.231.654
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-304.731 -15.468
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -315.272 -15.468
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 10.541
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.856.451 2.406.241
Alınan Faiz
2.325.547 266.958
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
37.314
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -58.029
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 61.662
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 61.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-119.691
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -119.691
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -420.000
Ödenen Temettüler
0 -420.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.530.904 2.232.484
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.530.904 2.232.484
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.443.589 3.368.776
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.912.685 5.601.260


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 19.951.897 26.458.988
Finansal Yatırımlar
12.372.438 5.085.103
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
44 12.372.438 5.085.103
Ticari Alacaklar
4.248 495.990
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.248 29.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 466.742
Diğer Alacaklar
1.200 200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.200 200
Peşin Ödenmiş Giderler
18.383
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 18.383
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 427.940 145.126
Diğer Dönen Varlıklar
155.075 122.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 155.075 122.617
ARA TOPLAM
32.912.798 32.326.407
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.912.798 32.326.407
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
80.724.348 71.024.619
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
44 80.724.348 71.024.619
Maddi Duran Varlıklar
364.906 407.547
Taşıtlar
13 269.436 318.094
Mobilya ve Demirbaşlar
13 88.393 81.195
Özel Maliyetler
13 7.077 8.258
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
81.089.254 71.432.166
TOPLAM VARLIKLAR
114.002.052 103.758.573
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
56.001 82.111
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 50.768 71.024
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.233 11.087
Diğer Borçlar
53.604 57.061
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 53.604 57.061
ARA TOPLAM
109.605 139.172
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.605 139.172
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 119.607 96.420
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.607 96.420
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
229.212 235.592
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
113.772.840 103.522.981
Ödenmiş Sermaye
28 64.000.000 64.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 23.846 23.846
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.566 -10.566
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.566 -10.566
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -10.566 -10.566
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.080.368 1.080.368
Yasal Yedekler
28 1.080.368 1.080.368
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 38.429.333 36.733.438
Net Dönem Karı veya Zararı
39 10.249.859 1.695.895
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
113.772.840 103.522.981
TOPLAM KAYNAKLAR
114.002.052 103.758.573


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 9.712.633 43.882.805 -16.563.739 38.595.585
Satışların Maliyeti
29 -7.660.356 -6.831.456
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.712.633 36.222.449 -16.563.739 31.764.129
BRÜT KAR (ZARAR)
9.712.633 36.222.449 -16.563.739 31.764.129
Genel Yönetim Giderleri
31 -1.681.316 -1.011.680 -809.371 -548.062
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 2.413.961 309.024 1.120.008 206.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -94.984 -63.010
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.445.278 35.424.809 -16.253.102 31.359.267
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 23.872
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-195.419 -2.727.900
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.249.859 35.448.681 -18.981.002 31.359.267
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.249.859 35.448.681 -18.981.002 31.359.267
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.249.859 35.448.681 -18.981.002 31.359.267
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.249.859 35.448.681 -18.981.002 31.359.267
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.249.859 35.448.681 -18.981.002 31.359.267
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 16.038 0 16.038
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
35 0 16.038 0 16.038
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 16.038 0 16.038
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.249.859 35.464.719 -18.981.002 31.375.305
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.249.859 35.464.719 -18.981.002 31.375.305http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777989


BIST
18:053.020
Değişim :  0,01% |  0,19
Açılış :  3.025  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.052
En Düşük
2.999
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
SAYAS 50,60 81.992.082 % 10,00  
HKTM 13,31 1.386.103 % 10,00  
SEYKM 9,25 69.557.555 % 9,99  
OYLUM 4,08 28.576.059 % 9,97  
EKIZ 10,28 1.710.997 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0837 18,1055 % 0,15  
Euro 18,1324 18,2252 % -0,20  
Sterlin 21,3390 21,4460 % -0,72  
Frank 18,8014 18,9147 % -0,01  
Riyal 4,8047 4,8288 % 0,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.748 -10,93  
Altın Gr. 1.016 1.017 -4,85  
Cumhuriyet 6.819 6.922 -35,00  
Tam 6.816 6.904 -33,00  
Yarım 3.321 3.375 -17,00  
Çeyrek 1.666 1.687 -8,00  
Gümüş.Ons 19,04 19,07 -0,49  
Gümüş Gr. 11,08 11,09 -0,27  
B. Petrol 95,78 95,78 -0,81