***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2020 18:10
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 23.846 -10.566 1.080.368 36.733.438 1.695.895 103.522.981 0 103.522.981
Transferler
1.695.895 -1.695.895
Dönem Karı (Zararı)
29.230.861 29.230.861 0 29.230.861
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 23.846 -10.566 1.080.368 38.429.333 29.230.861 132.753.842 0 132.753.842
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 23.846 -16.790 1.080.368 38.429.333 30.573.186 134.089.943 0 134.089.943
Transferler
30.573.186 -30.573.186
Dönem Karı (Zararı)
21.245.228 21.245.228 0 21.245.228
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.848.858 -2.848.858 0 -2.848.858
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 -2.848.858 23.846 -16.790 1.080.368 69.002.519 21.245.228 152.486.313 0 152.486.313


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.879.168 -5.890.865
Dönem Karı (Zararı)
21.245.228 29.230.861
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 21.245.228 29.230.861
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-22.318.670 -26.289.369
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 65.267 22.905
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.989 2.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 9.989 2.775
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-818.238 -27.532
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -818.238 -27.532
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.092.631 -26.287.517
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
44 -14.092.631 -26.287.517
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-7.483.057
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.101.123 -10.043.782
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44 17.164.577
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
484.662
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 466.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 17.920
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-10.367.040
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.095.950 200
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.100.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 4.050 200
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 13.280 18.383
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.828 21.737
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 33.021 -18.986
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.807 40.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 7.813
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.367 -7.285
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -9.367 -7.285
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.058 -194.439
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -143.519 -205.468
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 126.461 11.029
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.027.681 -7.102.290
Alınan Faiz
1.211.425
Kira Ödemeleri
-43.125
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-105.388
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.811.599
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-6.250.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-373.093
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -373.093
Alınan Faiz
811.494
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.848.858
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.848.858
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.848.858
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.218.711 -5.890.865
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.218.711 -5.890.865
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.441.192 26.458.988
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.659.903 20.568.123


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 26.666.647 21.441.192
Finansal Yatırımlar
16.723.775 32.862.461
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
16.723.775 32.862.461
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
44 16.723.775 32.862.461
Ticari Alacaklar
17.932 17.932
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.248 4.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 13.684 13.684
Diğer Alacaklar
2.104.450 8.500
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,8 2.100.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.450 8.500
Peşin Ödenmiş Giderler
13.280
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 13.280
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 677.589 572.201
Diğer Dönen Varlıklar
179.281 142.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 179.281 142.189
ARA TOPLAM
46.369.674 55.057.755
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.369.674 55.057.755
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
105.985.921 79.186.124
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
105.985.921 79.186.124
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
44 105.985.921 79.186.124
Maddi Duran Varlıklar
603.837 263.818
Taşıtlar
13 504.349 178.296
Mobilya ve Demirbaşlar
13 94.178 79.623
Özel Maliyetler
13 5.310 5.899
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 1.140.626 1.034.199
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
107.730.384 80.484.141
TOPLAM VARLIKLAR
154.100.058 135.541.896
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
317.008 298.164
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
317.008 298.164
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 317.008 298.164
Ticari Borçlar
147.131 109.303
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 126.140 93.119
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 20.991 16.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 24.313 16.500
Diğer Borçlar
31.369 40.736
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 31.369 40.736
ARA TOPLAM
519.821 464.703
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
519.821 464.703
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
929.124 832.439
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
929.124 832.439
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 929.124 832.439
Uzun Vadeli Karşılıklar
164.800 154.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 164.800 154.811
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.093.924 987.250
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.613.745 1.451.953
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
152.486.313 134.089.943
Ödenmiş Sermaye
28 64.000.000 64.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
28 -2.848.858
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 23.846 23.846
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.790 -16.790
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.790 -16.790
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -16.790 -16.790
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.080.368 1.080.368
Yasal Yedekler
28 1.080.368 1.080.368
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 69.002.519 38.429.333
Net Dönem Karı veya Zararı
39 21.245.228 30.573.186
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
152.486.313 134.089.943
TOPLAM KAYNAKLAR
154.100.058 135.541.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 14.848.317 26.276.372
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.848.317 26.276.372
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-20.034
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
35 -20.034
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-20.034
BRÜT KAR (ZARAR)
14.828.283 26.276.372
Genel Yönetim Giderleri
31 -1.147.280 -871.945
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 777.656 1.293.953
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.458.659 26.698.380
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 536.569 2.532.481
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 6.250.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.245.228 29.230.861
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.245.228 29.230.861
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.245.228 29.230.861
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.245.228 29.230.861
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.245.228 29.230.861
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.245.228 29.230.861
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.245.228 29.230.861http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844194


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76