***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.02.2021 18:12
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 23.846 -10.566 1.080.368 36.733.438 1.695.895 103.522.981 103.522.981
Transferler
28 1.695.895 -1.695.895 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.224 30.573.186 30.566.962 30.566.962
Dönem Karı (Zararı)
39 30.573.186 30.573.186 30.573.186
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 -6.224 -6.224 -6.224
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 23.846 -16.790 1.080.368 38.429.333 30.573.186 134.089.943 134.089.943
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 23.846 -16.790 1.080.368 38.429.333 30.573.186 134.089.943 134.089.943
Transferler
28 610.648 29.962.538 -30.573.186
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.412 259.549.347 28 9.412 9.412 9.412
Sermaye Arttırımı
28 6.000.000 -6.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 23.846 -7.378 1.691.016 62.391.871 259.549.347 393.648.702 393.648.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.912.742 -5.157.153
Dönem Karı (Zararı)
259.549.347 30.573.186
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 259.549.347 30.573.186
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-184.049.759 -23.078.308
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 291.934 119.491
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.719 -999.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 22.719 34.821
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.034.199
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-54.709
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.792.889 9.023
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -3.792.889
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 9.023
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-180.516.814 -22.205.344
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
44 -180.516.814 -22.205.344
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.100
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -2.100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.484.604 -12.816.421
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44 -20.007.382 -14.047.909
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.304.334 478.058
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 25.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.304.334 453.058
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-214.586 -8.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -214.586 -8.300
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -82.324 5.103
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
105.415 27.192
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 116.117 22.095
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -10.702 5.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 10.339 1.743
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.112 -1.568
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 37.112 -1.568
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.844 729.260
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -28.463 -553.290
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 -381 1.282.550
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
52.014.984 -5.321.543
Alınan Temettüler
54.709 314.390
Alınan Faiz
3.780.606
Kira Ödemeleri
-172.500 -150.000
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-52.000.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
234.943
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-421.928 132.981
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
163.366
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 163.366
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-421.928 -30.385
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -421.928 -30.385
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.490.814 -5.024.172
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.490.814 -5.024.172
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.441.192 26.458.988
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.932.006 21.434.816


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 24.944.289 21.441.192
Finansal Yatırımlar
110.610.666 32.862.461
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
110.610.666 32.862.461
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
44 110.610.666 32.862.461
Ticari Alacaklar
3.322.266 17.932
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.248 4.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.318.018 13.684
Diğer Alacaklar
223.086 8.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 223.086 8.500
Peşin Ödenmiş Giderler
95.604 13.280
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 95.604 13.280
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 337.258 572.201
Diğer Dönen Varlıklar
259.680 142.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 259.680 142.189
ARA TOPLAM
139.792.849 55.057.755
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
139.792.849 55.057.755
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
253.962.115 79.186.124
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
253.962.115 79.186.124
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
44 253.962.115 79.186.124
Maddi Duran Varlıklar
511.599 263.818
Taşıtlar
13 406.144 178.296
Mobilya ve Demirbaşlar
13 101.915 79.623
Özel Maliyetler
13 3.540 5.899
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 945.171 1.034.199
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
255.418.885 80.484.141
TOPLAM VARLIKLAR
395.211.734 135.541.896
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
336.783 298.164
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 336.783 298.164
Ticari Borçlar
214.718 109.303
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 209.236 93.119
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.482 16.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 26.839 16.500
Diğer Borçlar
77.848 40.736
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 77.848 40.736
ARA TOPLAM
656.188 464.703
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
656.188 464.703
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
738.726 832.439
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
738.726 832.439
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 738.726 832.439
Uzun Vadeli Karşılıklar
168.118 154.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 168.118 154.811
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
906.844 987.250
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.563.032 1.451.953
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
393.648.702 134.089.943
Ödenmiş Sermaye
28 70.000.000 64.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 23.846 23.846
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.378 -16.790
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.378 -16.790
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -7.378 -16.790
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.691.016 1.080.368
Yasal Yedekler
28 1.691.016 1.080.368
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 62.391.871 38.429.333
Net Dönem Karı veya Zararı
39 259.549.347 30.573.186
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
393.648.702 134.089.943
TOPLAM KAYNAKLAR
395.211.734 135.541.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 263.115.970 30.117.344
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
263.115.970 30.117.344
BRÜT KAR (ZARAR)
263.115.970 30.117.344
Genel Yönetim Giderleri
31 -6.526.281 -3.548.250
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 3.048.522 4.026.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -217
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
259.637.994 30.595.935
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 108.744
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
259.637.994 30.704.679
Finansman Giderleri
35 -88.647 -131.493
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
259.549.347 30.573.186
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
259.549.347 30.573.186
DÖNEM KARI (ZARARI)
259.549.347 30.573.186
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
259.549.347 30.573.186
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.412 -6.224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36 9.412 -6.224
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.412 -6.224
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
259.558.759 30.566.962
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
259.558.759 30.566.962http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908324


BIST
14:002.877
Değişim :  0,70% |  19,94
Açılış :  2.862  
Önceki Kapanış :  2.857  
En Yüksek
2.886
En Düşük
2.862
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:58
CMBTN 264,30 34.820.059 % 9,99  
TRCAS 12,78 15.951.574 % 9,98  
EKIZ 9,05 1.463.141 % 9,96  
ALMAD 3,21 3.118.554 % 9,93  
BRKO 1,95 1.083.767 % 9,55  
13:58 Alış Satış %  
Dolar 17,9605 17,9695 % 0,06  
Euro 18,2007 18,2106 % -0,24  
Sterlin 21,5285 21,6364 % -0,28  
Frank 18,8173 18,9307 % -0,46  
Riyal 4,7700 4,7939 % 0,02  
13:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 -3,51  
Altın Gr. 1.026 1.027 -1,24  
Cumhuriyet 6.852 6.955 -9,00  
Tam 6.894 6.943 -13,00  
Yarım 3.359 3.394 -7,00  
Çeyrek 1.685 1.697 -3,00  
Gümüş.Ons 20,08 20,11 -0,18  
Gümüş Gr. 11,61 11,63 -0,10  
B. Petrol 94,22 94,22 -0,88