***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2021 18:13
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 23.846 -16.790 1.080.368 38.429.333 30.573.186 134.089.943 134.089.943
Transferler
28 30.573.186 -30.573.186
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.234.184 26.234.184 26.234.184
Dönem Karı (Zararı)
39 26.234.184 21.245.228 21.245.228
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 23.846 -16.790 1.080.368 69.002.519 26.234.184 160.324.127 160.324.127
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 23.846 -7.378 1.691.016 62.391.871 259.549.347 393.648.702 393.648.702
Transferler
28 75.000.000 610.648 183.938.699 -259.549.347
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
97.087.259 97.087.259 97.087.259
Dönem Karı (Zararı)
39 97.087.259 97.087.259 97.087.259
Sermaye Arttırımı
28 140.000.000 120.596 140.120.596 140.120.596
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.576.000 -1.576.000 -1.576.000
Dönem Sonu Bakiyeler
285.000.000 -1.576.000 144.442 -7.378 2.301.664 246.330.570 97.087.259 629.280.557 629.280.557


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-97.399.658 9.143.205
Dönem Karı (Zararı)
97.087.259 26.234.184
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 97.087.259 26.234.184
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-109.136.338 -28.848.594
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 96.378 137.520
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-43.861 19.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -43.861 19.611
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-28.817
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.187.946 -1.593.010
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -8.187.946 -1.593.010
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-86.115.091 -5.142.109
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
44 -86.115.091 -5.142.109
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29 -14.885.818 -22.241.789
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-93.495.159 23.185.852
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44 -91.949.634 23.133.091
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.318.018 13.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.318.018 13.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.092.324 -4.100
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -92.324 -4.100
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 54.704 12.668
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
114.911 6.788
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 94.988 11.652
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 19.923 -4.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 4.707 2.108
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.443 3.636
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -16.443 3.636
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
70.902 17.977
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 44.014 2.408
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 26.888 15.569
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-105.544.238 20.571.442
Alınan Temettüler
28.817
Alınan Faiz
8.187.946 1.585.912
Kira Ödemeleri
31 -112.500 -86.250
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.750.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 69.134 -206.716
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-60.040 -380.463
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-60.040 -380.463
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -60.040 -380.463
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
138.544.596
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.120.596
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.120.596
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.576.000
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.576.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.084.898 8.762.742
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.084.898 8.762.742
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.944.289 21.441.192
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
66.029.187 30.203.934


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 66.029.187 24.944.289
Finansal Yatırımlar
162.005.505 110.610.666
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
162.005.505 110.610.666
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
44 162.005.505 110.610.666
Ticari Alacaklar
4.248 3.322.266
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.248 4.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.318.018
Diğer Alacaklar
5.315.410 223.086
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 315.410 223.086
Peşin Ödenmiş Giderler
40.900 95.604
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 40.900 95.604
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 268.124 337.258
Diğer Dönen Varlıklar
288.527 259.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 288.527 259.680
ARA TOPLAM
233.951.901 139.792.849
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
233.951.901 139.792.849
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
395.517.819 253.962.115
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
395.517.819 253.962.115
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
44 395.517.819 253.962.115
Maddi Duran Varlıklar
462.245 511.599
Taşıtlar
13 336.271 406.144
Mobilya ve Demirbaşlar
13 125.974 101.915
Özel Maliyetler
13 3.540
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 897.740 945.171
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
396.877.804 255.418.885
TOPLAM VARLIKLAR
630.829.705 395.211.734
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
236.697 336.783
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 236.697 336.783
Ticari Borçlar
329.629 214.718
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 304.224 209.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 25.405 5.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 31.546 26.839
Diğer Borçlar
61.405 77.848
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 61.405 77.848
ARA TOPLAM
659.277 656.188
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
659.277 656.188
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
765.614 738.726
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 765.614 738.726
Uzun Vadeli Karşılıklar
124.257 alara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 124.257 168.118
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
889.871 906.844
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.549.148 1.563.032
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
629.280.557 393.648.702
Ödenmiş Sermaye
28 285.000.000 70.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
28 -1.576.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 144.442 23.846
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.378 -7.378
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -7.378 -7.378
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -7.378 -7.378
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.639.963 1.691.016
Yasal Yedekler
28 5.639.963 1.691.016
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 242.992.271 62.391.871
Net Dönem Karı veya Zararı
39 97.087.259 259.549.347
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
629.280.557 393.648.702
TOPLAM KAYNAKLAR
630.829.705 395.211.734


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 104.638.760 27.585.726 -113.890.954 5.950.840
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
104.638.760 27.585.726 -113.890.954 5.950.840
BRÜT KAR (ZARAR)
104.638.760 27.585.726 -113.890.954 5.950.840
Genel Yönetim Giderleri
31 -3.061.184 -2.007.831 -1.392.332 -1.274.651
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 4.915.697 1.541.396 2.529.201 763.740
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -9.366.716 -839.404 -935.064 -425.304
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
97.126.557 26.279.887 -113.689.149 5.014.625
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
97.126.557 26.279.887 -113.689.149 5.014.625
Finansman Giderleri
35 -39.298 -45.703 -19.371 -25.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
97.087.259 26.234.184 -113.708.520 4.988.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
97.087.259 26.234.184 -113.708.520 4.988.956
DÖNEM KARI (ZARARI)
39 97.087.259 26.234.184 -113.708.520 4.988.956
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
97.087.259 26.234.184 -113.708.520 4.988.956
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.087.259 26.234.184 -113.708.520 4.988.956
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
97.087.259 26.234.184 -113.708.520 4.988.956http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955082


BIST
18:052.913
Değişim :  1,96% |  56,12
Açılış :  2.862  
Önceki Kapanış :  2.857  
En Yüksek
2.913
En Düşük
2.773
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MRSHL 233,20 46.214.811 % 10,00  
CMENT 45,32 2.154.222 % 10,00  
CMBTN 264,30 55.471.010 % 9,99  
TRCAS 12,78 58.491.197 % 9,98  
INTEM 88,15 12.530.483 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9361 17,9674 % 0,30  
Euro 18,2632 18,2797 % 0,19  
Sterlin 21,6696 21,7782 % 0,36  
Frank 18,8386 18,9521 % 0,31  
Riyal 4,7672 4,7911 % 0,28  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 0,30  
Altın Gr. 1.024 1.024 2,52  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.869 6.951 0,00  
Yarım 3.347 3.398 0,00  
Çeyrek 1.679 1.698 -1,00  
Gümüş.Ons 20,13 20,16 -0,01  
Gümüş Gr. 11,60 11,62 0,00  
B. Petrol 92,37 92,37 -0,32