***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 18:11
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 23.846 -16.790 1.080.368 38.429.333 30.573.186 134.089.943 134.089.943
Transferler
28 610.648 29.962.538 -30.573.186
Dönem Karı (Zararı)
39 90.942.971 90.942.971 90.942.971
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 23.846 -16.790 610.648 183.938.699 -259.549.347 0
Dönem Karı (Zararı)
39 204.425.296 204.425.296 204.425.296
Sermaye Arttırımı
28 140.000.000 120.596 140.120.596 140.120.596
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-20.737.120 -20.737.120 -20.737.120
Dönem Sonu Bakiyeler
285.000.000 -20.737.120 144.442 -7.378 2.301.664 246.330.570 204.425.296 717.457.474 717.457.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-130.445.883 23.352.450
Dönem Karı (Zararı)
204.425.296 90.942.971
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 204.425.296 90.942.971
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-216.164.056 -21.319.746
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 143.227 213.797
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
50.370 41.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 50.370 41.057
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-9.140.146 -46.809
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.162.749 -2.545.374
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -10.162.749 -2.545.374
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-182.168.940 -18.982.417
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
44 -182.168.940 -18.982.417
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
44 -14.885.818
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-137.983.630 -11.509.759
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44 -130.791.238 -11.475.818
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.974.734 13.684
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -343.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.318.018 13.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.931.632 -2.700
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.050.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 118.368 -2.700
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -257.414 -111.679
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.817
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 46.498 7.817
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.408 146
Kira Ödemeleri
-168.750 -129.375
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.000.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
142.362 -208.296
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.191 -412.921
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.191 -412.921
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -13.191 -412.921
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
119.383.476
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.120.596
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.120.596
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-20.737.120
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.737.120
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.075.598 22.939.529
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.075.598 22.939.529
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.944.289 21.441.192
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.868.691 44.380.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.868.691 24.944.289
Finansal Yatırımlar
218.976.747 110.610.666
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
44 218.976.747 110.610.666
Ticari Alacaklar
347.532 3.322.266
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 347.532 4.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.318.018
Diğer Alacaklar
10.154.718 223.086
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 10.050.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 104.718 223.086
Peşin Ödenmiş Giderler
353.018 95.604
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 353.018 95.604
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 358.045 337.258
Diğer Dönen Varlıklar
284.585 259.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 284.585 259.680
ARA TOPLAM
244.343.336 139.792.849
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
244.343.336 139.792.849
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
473.442.030 253.962.115
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
44 473.442.030 253.962.115
Maddi Duran Varlıklar
415.396 511.599
Taşıtlar
13 300.844 406.144
Mobilya ve Demirbaşlar
13 114.552 101.915
Özel Maliyetler
13 3.540
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 849.179 945.171
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
474.706.605 255.418.885
TOPLAM VARLIKLAR
719.049.941 395.211.734
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
365.015 336.783
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 365.015 336.783
Ticari Borçlar
215.312 214.718
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 205.965 209.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 9.347 5.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 30.075 26.839
Diğer Borçlar
124.346 77.848
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 124.346 77.848
ARA TOPLAM
734.748 656.188
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
734.748 656.188
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
639.231 738.726
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 639.231 738.726
Uzun Vadeli Karşılıklar
218.488 168.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 218.488 168.118
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
857.719 906.844
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.592.467 1.563.032
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
717.457.474 393.648.702
Ödenmiş Sermaye
28 285.000.000 70.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
28 -20.737.120
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 144.442 23.846
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.378 -7.378
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.378 -7.378
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -7.378 -7.378
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.639.963 1.691.016
Yasal Yedekler
28 5.639.963 1.691.016
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 242.992.271 62.391.871
Net Dönem Karı veya Zararı
39 204.425.296 259.549.347
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
717.457.474 393.648.702
TOPLAM KAYNAKLAR
719.049.941 395.211.734


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 203.094.842 93.249.155 98.456.082 65.663.429
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
203.094.842 93.249.155 98.456.082 65.663.429
BRÜT KAR (ZARAR)
203.094.842 93.249.155 98.456.082 65.663.429
Genel Yönetim Giderleri
31 -4.557.615 -4.477.259 -1.496.431 -1.630.024
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 16.160.349 2.238.644 11.244.652 697.248
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -10.214.168 -847.452
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
204.483.408 91.010.540 107.356.851 64.730.653
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
204.483.408 91.010.540 107.356.851 64.730.653
Finansman Giderleri
35 -58.112 -67.569 -18.814 -21.866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
204.425.296 90.942.971 107.338.037 64.708.787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
204.425.296 90.942.971 107.338.037 64.708.787
DÖNEM KARI (ZARARI)
204.425.296 90.942.971 107.338.037 64.708.787
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
204.425.296 90.942.971 107.338.037 64.708.787
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
204.425.296 90.942.971 107.338.037 64.708.787
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
204.425.296 90.942.971 107.338.037 64.708.787http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972899


BIST
18:052.750
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.730  
Önceki Kapanış :  2.750  
En Yüksek
2.763
En Düşük
2.707
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONTR 172,70 572.798.659 % 10,00  
OBASE 13,97 5.878.604 % 10,00  
CANTE 70,40 113.847.853 % 10,00  
DAPGM 35,42 81.807.065 % 10,00  
YBTAS 26.070,00 772.172 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9242 17,9258 % 0,08  
Euro 18,2491 18,2965 % 0,30  
Sterlin 21,5934 21,7016 % 0,17  
Frank 18,5770 18,6889 % 0,16  
Riyal 4,7591 4,7830 % 0,14  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 -2,34  
Altın Gr. 1.023 1.023 -0,23  
Cumhuriyet 6.846 6.950 -3,00  
Tam 6.845 6.945 -45,00  
Yarım 3.335 3.395 -23,00  
Çeyrek 1.673 1.697 -11,00  
Gümüş.Ons 19,89 19,93 0,02  
Gümüş Gr. 11,46 11,48 0,01  
B. Petrol 95,53 95,53 0,61