***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 18:17
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 23.846 -7.378 1.691.016 62.391.871 259.549.347 393.648.702 393.648.702
Transferler
28 610.648 258.938.699 -259.549.347
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
210.795.779 210.795.779 210.795.779
Dönem Karı (Zararı)
39 210.795.779 210.795.779 210.795.779
Sermaye Arttırımı
28 140.000.000 120.596 140.120.596 140.120.596
Dönem Sonu Bakiyeler
210.000.000 144.442 -7.378 2.301.664 321.330.570 210.795.779 744.565.077 744.565.077
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
285.000.000 -41.708.478 144.442 -2.759 5.639.963 242.992.271 19.712.820 511.778.259 511.778.259
Transferler
28 19.712.820 19.712.820
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.027.485 12.027.485 12.027.485
Dönem Karı (Zararı)
39 12.027.485 12.027.485 12.027.485
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
28 -12.658.828 -12.658.828 -12.658.828
Dönem Sonu Bakiyeler
285.000.000 -54.367.306 144.442 -2.759 5.639.963 262.705.091 12.027.485 511.146.914 511.146.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.874.379 -129.003.597
Dönem Karı (Zararı)
12.027.485 210.795.779
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 12.027.485 210.795.779
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.719.947 -216.915.689
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 135.397 78.009
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
133.451 11.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 133.451 11.809
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.945.363 -4.040.505
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -3.945.363 -4.040.505
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
47.396.462 -212.965.002
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
44 47.396.462 -212.965.002
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-42.816.803 -122.601.445
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44 -41.065.359 -126.297.611
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
421.834 3.318.018
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 421.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.318.018
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.310.401 179.552
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.300.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -10.401 179.552
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -34.502 69.211
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.168 99.930
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -23.493 80.165
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 13.325 19.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 26.462 4.707
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.602 -25.278
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 49.602 -25.278
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
105.729 50.026
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -250.820 -6.309
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 356.549 56.335
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.930.629 -128.721.355
Kira Ödemeleri
-56.250 -106.620
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-175.622
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.417.847 4.029.507
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-527.516 -10.998
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -527.516 -10.998
Alınan Faiz
3.945.363 4.040.505
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.658.830 140.120.596
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.120.596
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.120.596
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-12.658.830
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.658.830
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.633.396 15.146.506
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.633.396 15.146.506
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.131.634 24.944.289
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.765.030 40.090.795


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.765.030 13.131.634
Finansal Yatırımlar
238.034.454 157.341.428
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
238.034.454 157.341.428
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
44 238.034.454 157.341.428
Ticari Alacaklar
616.431 1.038.265
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 616.431 1.038.265
Diğer Alacaklar
14.517.691 12.208.845
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 14.500.000 12.200.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 17.691 8.845
Peşin Ödenmiş Giderler
4.272.886 4.238.384
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.272.886 4.238.384
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 493.479 414.803
Diğer Dönen Varlıklar
146.076 207.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 146.076 207.662
ARA TOPLAM
274.846.047 188.581.021
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
274.846.047 188.581.021
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
236.522.701 323.546.830
Diğer Finansal Yatırımlar
44 236.522.701 323.546.830
Diğer Alacaklar
1.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.555
Maddi Duran Varlıklar
837.244 357.092
Taşıtlar
13 716.534 252.782
Mobilya ve Demirbaşlar
13 120.710 104.310
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 952.830 807.133
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
238.314.330 324.711.055
TOPLAM VARLIKLAR
513.160.377 513.292.076
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
217.215 371.880
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
217.215 371.880
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 217.215 371.880
Ticari Borçlar
194.290 204.458
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 175.663 199.156
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 18.627 5.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 60.455 33.993
Diğer Borçlar
134.420 84.818
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 134.420 84.818
Kısa Vadeli Karşılıklar
246.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
246.710
ARA TOPLAM
853.090 695.149
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
853.090 695.149
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
970.621 607.326
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
970.621 607.326
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 970.621 607.326
Uzun Vadeli Karşılıklar
189.752 211.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 189.752 211.342
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.160.373 818.668
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.013.463 1.513.817
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
511.146.914 511.778.259
Ödenmiş Sermaye
28 285.000.000 285.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
28 -54.367.308 -41.708.478
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 144.442 144.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.759 -2.759
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.759 -2.759
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -2.759 -2.759
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.639.963 5.639.963
Yasal Yedekler
28 5.639.963 5.639.963
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 262.705.091 242.992.271
Net Dönem Karı veya Zararı
39 12.027.485 19.712.820
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
511.146.914 511.778.259
TOPLAM KAYNAKLAR
513.160.377 513.292.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 11.707.361 218.529.714
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.707.361 218.529.714
BRÜT KAR (ZARAR)
11.707.361 218.529.714
Genel Yönetim Giderleri
31 -2.721.259 -10.099.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 3.068.661 2.386.496
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -1.265
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.054.763 210.815.706
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.054.763 210.815.706
Finansman Giderleri
35 -27.278 -19.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.027.485 210.795.779
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.027.485 210.795.779
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.027.485 210.795.779
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.027.485 210.795.779
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.027.485 210.795.779
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.027.485 210.795.779http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025803


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9220 17,9556 % 0,13  
Euro 18,3876 18,4354 % 0,19  
Sterlin 21,7110 21,8198 % 0,08  
Frank 18,9803 19,0947 % 0,04  
Riyal 4,7633 4,7871 % 0,04  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.801 -2,30  
Altın Gr. 1.038 1.039 -0,59  
Cumhuriyet 6.937 7.042 13,00  
Tam 6.952 7.019 27,00  
Yarım 3.387 3.431 13,00  
Çeyrek 1.699 1.715 6,00  
Gümüş.Ons 20,78 20,82 -0,05  
Gümüş Gr. 11,98 12,01 -0,02  
B. Petrol 98,01 98,01 -1,59