***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2017 18:14
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 8.461 181.383 3.679.692 7.570.166 31.439.702 0 31.439.702
Transferler
276.953 7.293.213 -7.570.166
Dönem Karı (Zararı)
933.952 933.952 933.952
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.202 -1.202 -1.202
Kar Payları
-400.000 -400.000 -400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 7.259 458.336 10.572.905 933.952 31.972.452 0 31.972.452
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 9.791 458.336 10.572.905 1.523.933 32.567.965 0 32.567.965
Transferler
63.190 1.460.743 -1.523.933
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
957.549 957.549 0 957.549
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-660 -660 0 -660
Kar Payları
-300.000 -300.000 0 -300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 9.131 521.526 11.733.648 957.549 33.221.854 0 33.221.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.377.367 -1.803.118
Dönem Karı (Zararı)
957.549 933.952
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
957.549 933.952
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-859.777 -1.303.781
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 19.074 8.233
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.893 3.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.893 3.363
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-129.976 -88.593
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -129.976 -88.593
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-751.768 -1.226.784
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -751.768 -1.226.784
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.174.060 -1.513.606
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 1.120.890 -1.408.959
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-246.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -246.486
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.610 -495.385
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -8.378 -494.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 1.768 -957
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 8.454 4.295
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.549 -921
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.568 734
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.019 -1.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -660 -1.202
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
302.338 392.941
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 300.000 400.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.338 -7.059
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.415 -4.375
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 -5.415 -4.375
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.271.832 -1.883.435
Alınan Faiz
20 124.159 92.882
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -18.624 -12.565
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.377 -273
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.377 -273
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -16.377 -273
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-300.000 -400.000
Ödenen Temettüler
-300.000 -400.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.060.990 -2.203.391
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.060.990 -2.203.391
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.660.382 4.015.501
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.721.372 1.812.110


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.732.200 5.665.393
Finansal Yatırımlar
16.801.629 17.171.527
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7 16.801.629 17.171.527
Ticari Alacaklar
246.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 246.486
Diğer Alacaklar
9.478 2.868
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-9 8.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.100 2.868
Peşin Ödenmiş Giderler
9.300 17.754
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.300 17.754
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 71.172 52.548
Diğer Dönen Varlıklar
65.693 60.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 65.693 60.278
ARA TOPLAM
23.935.958 22.970.368
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.935.958 22.970.368
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.352.666 9.351.890
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7 9.352.666 9.351.890
Diğer Alacaklar
4.500 4.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.500 4.500
Maddi Duran Varlıklar
307.287 309.913
Taşıtlar
11 265.548 280.622
Mobilya ve Demirbaşlar
11 41.739 29.291
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23 94
Bilgisayar Yazılımları
12 23 94
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.664.476 9.666.397
TOPLAM VARLIKLAR
33.600.434 32.636.765
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
25.964 24.415
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-8 23.786 21.218
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.178 3.197
Diğer Borçlar
332.452 30.114
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-9 300.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 32.452 30.114
ARA TOPLAM
358.416 54.529
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
358.416 54.529
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 20.164 17.271
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.164 17.271
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
378.580 71.800
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.221.854 32.564.965
Ödenmiş Sermaye
17 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.131 9.791
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.131 9.791
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17-24 9.131 9.791
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
521.526 458.336
Yasal Yedekler
17 521.526 458.336
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 11.733.648 10.572.905
Net Dönem Karı veya Zararı
17 957.549 1.523.933
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.221.854 32.564.965
TOPLAM KAYNAKLAR
33.600.434 32.636.765


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 3.847.023 2.803.786
Satışların Maliyeti
18 -2.466.595 -1.604.057
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.380.428 1.199.729
BRÜT KAR (ZARAR)
1.380.428 1.199.729
Genel Yönetim Giderleri
15-19 -571.043 -374.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 151.013 110.993
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.849 -2.366
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
957.549 933.952
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
957.549 933.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
957.549 933.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
957.549 933.952
DÖNEM KARI (ZARARI)
957.549 933.952
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
957.549 933.952
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-660 -1.202
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -660 -1.202
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-660 -1.202
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
956.889 932.750
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
956.889 932.750http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603561


BIST
17:272.869
Değişim :  1,38% |  39,15
Açılış :  2.847  
Önceki Kapanış :  2.830  
En Yüksek
2.878
En Düşük
2.835
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:27
BARMA 43,56 7.488.792 % 10,00  
ASUZU 291,00 129.515.451 % 9,98  
GSRAY 5,99 537.016.524 % 9,91  
DMSAS 5,77 65.073.761 % 9,90  
KIMMR 4,24 42.137.943 % 9,84  
17:27 Alış Satış %  
Dolar 17,9506 17,9576 % 0,50  
Euro 18,5703 18,5841 % 0,92  
Sterlin 21,9198 22,0297 % 0,71  
Frank 19,0529 19,1677 % 0,91  
Riyal 4,7664 4,7903 % 0,57  
17:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 2,76  
Altın Gr. 1.036 1.037 6,73  
Cumhuriyet 6.919 7.024 9,00  
Tam 6.940 7.001 17,00  
Yarım 3.382 3.423 9,00  
Çeyrek 1.696 1.711 4,00  
Gümüş.Ons 20,51 20,53 -0,08  
Gümüş Gr. 11,84 11,86 0,02  
B. Petrol 98,25 98,25 0,85