***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.07.2017 18:14
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 8.461 181.383 3.679.692 7.570.166 31.439.702 0 31.439.702
Transferler
276.953 7.293.213 -7.570.166
Dönem Karı (Zararı)
35 -469.842 -469.842 -469.842
Kar Payları
-400.000 -400.000 -400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 8.496 458.336 10.572.905 -469.842 30.569.895 30.569.895
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 9.791 458.336 10.572.905 1.523.933 32.564.965 32.564.965
Transferler
63.190 1.460.743 -1.523.933
Dönem Karı (Zararı)
-15.939 2.865.022 2.849.083 2.849.083
Kar Payları
-300.000 -300.000 -300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 -6.148 521.526 11.733.648 2.865.022 35.114.048 35.114.048


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-102.744 471.972
Dönem Karı (Zararı)
2.865.022 -469.842
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.865.022 -469.842
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.621.784 68.073
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 38.023 16.975
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.407 4.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 20.407 4.147
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
18 -59.522 -52.299
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-291.966 -159.573
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -291.966 -159.573
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.328.726 258.823
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.328.726 258.823
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.686.646 643.159
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -1.654.967 652.858
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.744 -8.019
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -4.012 -6.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 2.268 -2.001
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 4.216 -322
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.054 -704
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -2.857 944
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -3.197 -1.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -15.939 35
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.111 8.301
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 13.111 8.301
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.269 -8.990
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 -25.269 -8.990
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-443.408 241.390
Alınan Temettüler
18 59.522 52.299
Alınan Faiz
20 287.670 168.846
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -6.528 9.437
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.377 -50.886
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.925
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.377 -59.811
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -16.377 -59.811
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-300.000 -400.000
Ödenen Temettüler
-300.000 -400.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-419.121 21.086
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-419.121 21.086
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.660.382 4.015.501
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.241.261 4.036.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.250.568 5.665.393
Finansal Yatırımlar
19.219.618 17.171.527
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7 19.219.618 17.171.527
Diğer Alacaklar
4.612 2.868
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-9 4.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 600 2.868
Peşin Ödenmiş Giderler
13.538 17.754
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 13.538 17.754
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 59.076 52.548
Diğer Dönen Varlıklar
85.547 60.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 85.547 60.278
ARA TOPLAM
24.632.959 22.970.368
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.632.959 22.970.368
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.287.492 9.351.890
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7 10.287.492 9.351.890
Diğer Alacaklar
4.500 4.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.500 4.500
Maddi Duran Varlıklar
288.361 309.913
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 37.885 29.291
Taşıtlar
11 250.476 280.622
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 94
Bilgisayar Yazılımları
12 94
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.580.353 9.666.397
TOPLAM VARLIKLAR
35.213.312 32.636.765
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
18.361 24.415
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-8 18.361 21.218
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 3.197
Diğer Borçlar
43.225 30.114
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 43.225 30.114
ARA TOPLAM
61.586 54.529
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.586 54.529
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 37.678 17.271
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.678 17.271
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
99.264 71.800
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.114.048 32.564.965
Ödenmiş Sermaye
17 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.148 9.791
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.148 9.791
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17-24 -6.148 9.791
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
521.526 458.336
Yasal Yedekler
17 521.526 458.336
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 11.733.648 10.572.905
Net Dönem Karı veya Zararı
17 2.865.022 1.523.933
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.114.048 32.564.965
TOPLAM KAYNAKLAR
35.213.312 32.636.765


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 22.529.070 17.035.854 18.682.047 14.232.068
Satışların Maliyeti
18 -18.972.232 -16.954.994 -16.505.637 -15.350.937
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.556.838 80.860 2.176.410 -1.118.869
BRÜT KAR (ZARAR)
3.556.838 80.860 2.176.410 -1.118.869
Genel Yönetim Giderleri
15-19 -1.018.387 -771.831 -447.344 -397.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 334.795 226.391 183.782 115.398
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -8.224 -5.262 -5.375 -2.896
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.865.022 -469.842 1.907.473 -1.403.794
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.865.022 -469.842 1.907.473 -1.403.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.865.022 -469.842 1.907.473 -1.403.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.865.022 -469.842 1.907.473 -1.403.794
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.865.022 -469.842 1.907.473 -1.403.794
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.865.022 -469.842 1.907.473 -1.403.794
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.939 35 -15.279 1.237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -15.939 35 -15.279 1.237
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.939 35 -15.279 1.237
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.849.083 -469.807 1.892.194 -1.402.557
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.849.083 -469.807 1.892.194 -1.402.557http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/620193


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76