***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2017 18:12
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 8.461 181.383 3.679.692 7.570.166 31.439.702 0 31.439.702
Transferler
276.953 7.293.213 -7.570.166
Dönem Karı (Zararı)
122.516 122.516 0 122.516
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6 -6 0 -6
Kar Payları
-400.000 -400.000 0 -400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 8.455 458.336 10.572.905 122.516 31.162.212 0 31.162.212
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 9.791 458.336 10.572.905 -1.523.933 32.564.965 0 32.564.965
Dönem Karı (Zararı)
4.195.311 4.195.311 4.195.311
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.445 -27.445 0 -27.445
Sermaye Arttırımı
8.000.000 -8.000.000
Kar Payları
-300.000 -300.000 0 -300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
28.000.000 -17.654 521.526 3.733.648 4.195.311 36.432.831 0 36.432.831


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.474.552 10.110
Dönem Karı (Zararı)
4.195.311 122.516
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.195.311 122.516
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-844.302 -340.546
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 57.915 28.359
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
34.639 5.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 34.639 5.714
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
18 -59.522 -52.299
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-413.301 -252.983
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -413.301 -252.983
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-464.033 -69.337
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -464.033 -69.337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.291.155 -134.698
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -7.245.299 -121.490
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.668 -157
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 5.668 -157
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 11.276 -10.022
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.044 2.174
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -8.755 2.762
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -289 -588
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -27.445 -6
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.722 6.641
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 9.722 6.641
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.033 -11.838
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 -36.033 -11.838
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.940.146 -352.728
Alınan Temettüler
18 59.522 52.299
Alınan Faiz
20 415.911 256.175
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -9.839 54.364
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-41.992 -169.562
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.925
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 8.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.992 -178.487
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -41.992 -178.487
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-300.000 -400.000
Ödenen Temettüler
-300.000 -400.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.816.544 -559.452
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.816.544 -559.452
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.660.382 4.015.501
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.843.838 3.456.049


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.846.239 5.665.393
Finansal Yatırımlar
22.956.648 17.171.527
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7 22.956.648 17.171.527
Diğer Alacaklar
1.700 2.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.700 2.868
Peşin Ödenmiş Giderler
6.478 17.754
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.478 17.754
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 62.387 52.548
Diğer Dönen Varlıklar
96.311 60.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 96.311 60.278
ARA TOPLAM
24.969.763 22.970.368
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.969.763 22.970.368
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11.276.101 9.351.890
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7 11.276.101 9.351.890
Diğer Alacaklar
4.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.500
Maddi Duran Varlıklar
294.084 309.913
Taşıtlar
11 235.405 280.622
Mobilya ve Demirbaşlar
11 47.473 29.291
Özel Maliyetler
11 11.206
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 94
Bilgisayar Yazılımları
12 94
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.570.185 9.666.397
TOPLAM VARLIKLAR
36.539.948 32.636.765
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
15.371 24.415
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-8 12.463 21.218
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.908 3.197
Diğer Borçlar
39.836 30.114
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 39.836 30.114
ARA TOPLAM
55.207 54.529
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.207 54.529
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
51.910 17.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 51.910 17.271
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.910 17.271
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
107.117 71.800
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.432.831 32.564.965
Ödenmiş Sermaye
17 28.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.654 9.791
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.654 9.791
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17-24 -17.654 9.791
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
521.526 458.336
Yasal Yedekler
17 521.526 458.336
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 3.733.648 10.572.905
Net Dönem Karı veya Zararı
17 4.195.311 1.523.933
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.432.831 32.564.965
TOPLAM KAYNAKLAR
36.539.948 32.636.765


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 27.575.025 17.931.294 5.045.955 895.440
Satışların Maliyeti
18 -22.239.973 -16.954.994 -3.267.741
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.335.052 976.300 1.778.214 895.440
BRÜT KAR (ZARAR)
5.335.052 976.300 1.778.214 895.440
Genel Yönetim Giderleri
15-19 -1.603.724 -1.189.148 -585.337 -417.317
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 477.797 341.573 143.002 115.182
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -13.814 -6.209 -5.590 -947
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.195.311 122.516 1.330.289 592.358
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.195.311 122.516 1.330.289 592.358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.195.311 122.516 1.330.289 592.358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.195.311 122.516 1.330.289 592.358
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.195.311 122.516 1.330.289 592.358
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.195.311 122.516 1.330.289 592.358
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-27.445 -6 -11.506 -41
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -27.445 -6 -11.506 -41
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-27.445 -6 -11.506 -41
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.167.866 122.510 1.318.783 592.317
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.167.866 122.510 1.318.783 592.317http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/636457


BIST
18:052.795
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.759  
Önceki Kapanış :  2.795  
En Yüksek
2.803
En Düşük
2.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YBTAS 28.677,00 1.609.971 % 10,00  
DAPGM 38,96 59.329.967 % 9,99  
NETAS 22,24 42.292.500 % 9,99  
GSRAY 4,74 194.334.086 % 9,98  
DURDO 35,48 39.169.893 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9385 17,9407 % -0,05  
Euro 18,2764 18,3147 % 0,09  
Sterlin 21,6130 21,7214 % 0,11  
Frank 18,7141 18,8268 % 0,12  
Riyal 4,7611 4,7850 % 0,13  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.787 -2,47  
Altın Gr. 1.031 1.031 0,12  
Cumhuriyet 6.876 6.980 30,00  
Tam 6.906 6.972 -15,00  
Yarım 3.365 3.409 -7,00  
Çeyrek 1.688 1.704 -3,00  
Gümüş.Ons 20,64 20,66 -0,01  
Gümüş Gr. 11,91 11,92 -0,00  
B. Petrol 96,62 96,62 0,18