***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )

31.10.2016 18:19***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -2.304.830 10.543.323 3.354.213 22.221.726 109.671.465
Transferler
2.576.853 912.503 -3.489.356
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.522 25.365.397 25.310.875
Kar Payları
-18.732.370 -18.732.370
Dönem Sonu Bakiyeler
75.857.033 -2.359.352 13.120.176 4.266.716 25.365.397 116.249.970 116.249.970
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -2.135.087 13.120.176 4.266.716 24.249.577 115.358.415
Transferler
3.032.148 -3.032.148
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-251.633 35.316.126 35.064.493
Kar Payları
-21.217.429 -21.217.429
Dönem Sonu Bakiyeler
75.857.033 -2.386.720 16.152.324 4.266.716 35.316.126 129.205.479 129.205.479


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.743.227 -15.511.762
Dönem Karı (Zararı)
35.316.126 25.365.397
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.661.744 10.973.265
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.065.577 1.953.510
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
979.106 51.889
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 979.106 51.889
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.263.782 1.645.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11b 1.264.828 990.279
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11a -135.225 293.330
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11a 5.813.705 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 320.474 361.886
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.603.500 1.083.146
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.603.500 1.083.146
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 8.750.860 6.264.068
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.081 -24.843
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.081 -24.843
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-77.589.480 -45.776.811
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.661.779 -72.746.198
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.124.907 3.178.281
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.907.145 23.748.136
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.114.667 690.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
624.943 1.358.165
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.470.029 -2.005.943
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.611.610 -9.438.149
Alınan Faiz
3.582 132.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11b -730.441 -1.012.084
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.418.088 -5.246.118
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 13.330 52.115
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.489.575 -4.471.223
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.720 26.650
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.720 26.650
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.491.295 -4.497.873
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.491.295 -4.497.873
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.895.006 11.887.300
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
277.530.063 223.725.144
Kredilerden Nakit Girişleri
277.530.063 223.725.144
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-252.223.393 -211.285.878
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-252.223.393 -211.285.878
Ödenen Temettüler
-272.214 -154.170
Ödenen Faiz
-2.139.450 -397.796
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.337.796 -8.095.685
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.337.796 -8.095.685
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.901.450 11.995.254
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.563.654 3.899.569


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.563.654 13.905.032
Ticari Alacaklar
5a 138.320.954 57.651.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
138.320.954 57.651.611
Diğer Alacaklar
6a 54.055 54.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
54.055 54.055
Stoklar
7 57.327.713 70.234.858
Peşin Ödenmiş Giderler
2.287.916 1.187.557
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 1.219.010
Diğer Dönen Varlıklar
966.670 3.192.066
ARA TOPLAM
201.520.962 147.444.189
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
201.520.962 147.444.189
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6a 13.859 13.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.859 13.729
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.228.912 2.276.738
Maddi Duran Varlıklar
8 32.846.700 30.903.368
Arazi ve Arsalar
16.762 16.762
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.577.708 4.553.366
Binalar
13.817.972 14.004.813
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.918.824 4.475.168
Taşıtlar
33.634 50.949
Mobilya ve Demirbaşlar
2.608.293 1.928.679
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6.873.507 5.873.631
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 4.287.241 3.757.668
Diğer Haklar
4.177.402 3.592.549
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
108.200 162.659
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.639 2.460
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 3.103.240 1.745.036
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
42.479.952 38.696.539
TOPLAM VARLIKLAR
244.000.914 186.140.728
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 43.223.173 17.452.454
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
43.223.173 17.452.454
Banka Kredileri
43.223.173 17.452.454
Ticari Borçlar
5b 30.678.000 39.472.193
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 739.089 994.898
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
29.938.911 38.477.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.997.485 2.372.542
Diğer Borçlar
6b 23.304.903 2.359.688
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 9.464.766
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.840.137 2.359.688
Ertelenmiş Gelirler
893.722 2.363.751
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 409.058
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.168.304 489.824
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11a 6.168.304 489.824
ARA TOPLAM
107.674.645 64.510.452
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.674.645 64.510.452
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
7.120.790 6.271.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11b 7.120.790 6.271.861
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.120.790 6.271.861
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
114.795.435 70.782.313
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
129.205.479 115.358.415
Ödenmiş Sermaye
75.857.033 75.857.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.386.720 -2.135.087
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.386.720 -2.135.087
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.386.720 -2.135.087
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.152.324 13.120.176
Yasal Yedekler
16.152.324 13.120.176
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.266.716 4.266.716
Net Dönem Karı veya Zararı
35.316.126 24.249.577
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
129.205.479 115.358.415
TOPLAM KAYNAKLAR
244.000.914 186.140.728


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12a 161.072.067 146.545.739 28.808.488 27.915.229
Satışların Maliyeti
12b -95.546.143 -91.933.626 -18.679.936 -18.568.180
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
65.525.924 54.612.113 10.128.552 9.347.049
BRÜT KAR (ZARAR)
65.525.924 54.612.113 10.128.552 9.347.049
Genel Yönetim Giderleri
-10.454.653 -8.083.926 -4.024.855 -2.405.456
Pazarlama Giderleri
-13.569.264 -11.496.530 -4.569.261 -3.618.540
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 9.610.892 7.827.614 3.252.237 2.832.189
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -4.424.915 -3.940.209 -1.842.904 -1.045.400
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.687.984 38.919.062 2.943.769 5.109.842
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
223.065 246.733 74.020 91.273
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-48.495 -52.719 -16.013 -18.194
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.862.554 39.113.076 3.001.776 5.182.921
Finansman Gelirleri
1.184.291 1.943.762 545.460 299.917
Finansman Giderleri
-3.979.859 -9.427.373 -1.515.771 -4.253.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.066.986 31.629.465 2.031.465 1.229.796
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.750.860 -6.264.068 -275.027 -185.216
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -10.046.156 -7.808.151 -409.618 -592.505
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.295.296 1.544.083 134.591 407.289
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.316.126 25.365.397 1.756.438 1.044.580
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.316.126 25.365.397 1.756.438 1.044.580
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
35.316.126 25.365.397 1.756.438 1.044.580
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-251.634 -43.618 -4.876 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-314.542 -54.522 -6.094 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
62.908 10.904 1.218 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
62.908 10.904 1.218 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-251.634 -43.618 -4.876 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.064.492 25.321.779 1.751.562 1.044.580
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
35.064.492 25.321.779 1.751.562 1.044.580http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565195


BIST
18:051.524
Değişim :  -1,43% |  -22,11
Açılış :  1.537  
Önceki Kapanış :  1.547  
En Yüksek
1.548
En Düşük
1.516
BIST En Aktif Hisseler18:05
SODSN 35,20 807.664 % 10,00  
PKENT 1.076,90 2.276.821 % 10,00  
PKART 18,72 71.525.245 % 9,99  
POLTK 481,10 4.183.165 % 9,99  
MAALT 189,40 183.210.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4580 7,4627 % 1,38  
Euro 8,9905 9,0376 % 0,77  
Sterlin 10,1088 10,1595 % 0,57  
Frank 8,3418 8,3921 % 0,93  
Riyal 1,9835 1,9935 % 1,37  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.826 -21,14  
Altın Gr. 439 439 1,14  
Cumhuriyet 2.931 2.975 22,00  
Tam 2.921 2.998 30,06  
Yarım 1.412 1.450 14,54  
Çeyrek 708 725 7,27  
Gümüş.Ons 24,70 24,75 -0,81  
Gümüş Gr. 5,93 5,94 -0,11  
B. Petrol 54,91 54,91 -1,51