***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

09.02.2018 18:50***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -2.135.086 13.120.176 4.266.716 24.249.577 115.358.416 115.358.416
Transferler
-3.032.148
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.018 3.032.148 29.341.908 29.329.890 29.329.890
Kar Payları
-21.217.429 -21.217.429 -21.217.429
Dönem Sonu Bakiyeler
23 75.857.033 -2.147.104 16.152.324 4.266.716 29.341.908 123.470.877 123.470.877
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -2.147.104 16.152.324 4.266.716 29.341.908 123.470.877 123.470.877
Transferler
4.046.036 -4.046.036
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-276.206 49.239.871 48.963.665 48.963.665
Kar Payları
-220.680 -29.341.908 -29.562.588 -29.562.588
Dönem Sonu Bakiyeler
23 75.857.033 -2.423.310 20.198.360 49.239.871 142.871.954 142.871.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.411.335 26.370.651
Dönem Karı (Zararı)
49.239.871 29.341.908
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
49.239.871 29.341.908
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.997.409 17.102.731
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26a 3.619.230 2.828.445
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-23.503 2.249.346
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 45.456 1.061.916
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -68.959 1.187.430
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.180.341 1.429.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21b 1.807.963 1.217.479
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21a 372.378 211.741
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.859.751 3.548.925
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-209.978 -109.419
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.069.729 3.658.344
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
166.453
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
166.453
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 12.518.450 7.354.333
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.559
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-11.559
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
29 -323.313 -295.979
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-67.782.374 -10.464.405
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.469.331 -5.464.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-48.469.331 -5.464.128
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.707.507 -559.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.707.507 -559.123
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-50.071.928 -4.308.229
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.881.744 -1.139.016
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33.881.744 -1.139.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.128.508 909.247
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
456.140 96.844
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
456.140 96.844
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.454.906 35.980.234
Alınan Faiz
211.865 109.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21b -1.119.509 -787.751
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
21 -186.922
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -12.029.323 -8.835.465
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 70.726 91.136
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.176.230 -6.454.823
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3 -9.168.790
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.887 15.518
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 4.887 15.518
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.335.640 -6.766.320
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -10.154.031 -5.209.703
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.181.609 -1.556.617
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29 323.313 295.979
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.560.966 -14.731.886
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
184.600.293 379.680.345
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
184.600.293 379.680.345
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-144.078.025 -369.878.979
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-144.078.025 -369.878.979
Ödenen Temettüler
-19.648.453 -20.876.513
Ödenen Faiz
-6.312.849 -3.656.739
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.026.599 5.183.942
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.026.599 5.183.942
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.085.392 13.901.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.058.793 19.085.392


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.058.883 19.087.369
Ticari Alacaklar
8a 112.347.967 61.962.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
112.347.967 61.962.687
Diğer Alacaklar
10a 394.091 54.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
394.091 54.055
Stoklar
12 125.605.798 73.355.657
Peşin Ödenmiş Giderler
19 4.517.599 1.600.855
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.517.599 1.600.855
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20,31 1.516.128 2.205.656
Diğer Dönen Varlıklar
22 5.417.783 3.333.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.417.783 3.333.992
ARA TOPLAM
256.858.249 161.600.271
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
256.858.249 161.600.271
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10a 8.876 14.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.876 14.624
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 2.162.801 2.226.569
Maddi Duran Varlıklar
13 43.358.379 33.841.401
Arazi ve Arsalar
3.163 3.163
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.561.157 4.535.057
Binalar
16.162.230 13.729.951
Tesis, Makine ve Cihazlar
8.133.423 4.935.986
Taşıtlar
447.844 178.109
Mobilya ve Demirbaşlar
4.807.555 3.633.199
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9.243.007 6.825.936
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 17.647.941 4.803.720
Şerefiye
3 12.289.976
Diğer Haklar
5.330.318 4.712.307
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
27.377 90.048
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
270 1.365
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 2.707.102 2.242.526
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.885.099 43.128.840
TOPLAM VARLIKLAR
322.743.348 204.729.111
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
65.664.275 2.253.820
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
65.541.090 2.253.820
Banka Kredileri
6 65.541.090 2.253.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
123.185
Banka Kredileri
123.185
Ticari Borçlar
8b 77.522.169 38.333.177
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 2.507.962 1.263.594
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
75.014.207 37.069.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 4.480.328 3.281.789
Diğer Borçlar
10b 12.614.739 2.700.604
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
369.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.245.739 2.700.604
Türev Araçlar
7 166.453
Ertelenmiş Gelirler
11 4.857.959 2.472.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4.857.959 2.472.612
Kısa Vadeli Karşılıklar
21a 887.021 514.643
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
887.021 514.643
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.907
ARA TOPLAM
166.201.851 49.556.645
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
166.201.851 49.556.645
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.263.284 25.000.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.256.775 25.000.000
Banka Kredileri
6 6.256.775 25.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.509
Banka Kredileri
6.509
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.406.259 6.701.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21b 7.406.259 6.701.589
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.669.543 31.701.589
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
179.871.394 81.258.234
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
142.871.954 123.470.877
Ödenmiş Sermaye
23a 75.857.033 75.857.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.423.310 -2.147.104
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.423.310 -2.147.104
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23c -2.423.310 -2.147.104
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23b 20.198.360 16.152.324
Yasal Yedekler
20.198.360 16.152.324
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.266.716
Net Dönem Karı veya Zararı
49.239.871 29.341.908
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
142.871.954 123.470.877
TOPLAM KAYNAKLAR
322.743.348 204.729.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24a 252.213.516 176.777.933
Satışların Maliyeti
24b -156.212.851 -108.167.687
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
96.000.665 68.610.246
BRÜT KAR (ZARAR)
96.000.665 68.610.246
Genel Yönetim Giderleri
25b -11.523.869 -12.987.729
Pazarlama Giderleri
25a -23.063.164 -18.588.473
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 10.162.571 7.868.593
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -2.979.651 -4.547.851
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
68.596.552 40.354.786
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
323.313 297.229
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-63.768 -76.577
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
68.856.097 40.575.438
Finansman Gelirleri
1.305.539 2.196.156
Finansman Giderleri
-8.403.315 -6.075.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
61.758.321 36.696.241
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.518.450 -7.354.333
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-12.718.851 -7.848.819
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
200.401 494.486
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
49.239.871 29.341.908
DÖNEM KARI (ZARARI)
49.239.871 29.341.908
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
49.239.871 29.341.908
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Yüz Adet Hisse Senedi (TL) 32 0,65000000 0,39000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-276.206 -12.018
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-345.258 -15.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
69.052 3.004
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
69.052 3.004
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-276.206 -12.018
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.963.665 29.329.890
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
48.963.665 29.329.890http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659318


BIST
18:051.123
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.124  
Önceki Kapanış :  1.123  
En Yüksek
1.132
En Düşük
1.112
BIST En Aktif Hisseler18:05
KERVN 0,88 6.443.427 % 10,00  
EMNIS 36,30 657.030 % 10,00  
EGCYO 1,43 1.123.053 % 10,00  
ISGSY 10,12 22.742.401 % 10,00  
YAPRK 53,35 2.306.160 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7677 7,7780 % -0,50  
Euro 9,1074 9,1283 % -0,55  
Sterlin 9,9391 9,9889 % -0,72  
Frank 8,3974 8,4480 % -0,77  
Riyal 2,0641 2,0745 % -0,58  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.888 -10,11  
Altın Gr. 472 472 -4,26  
Cumhuriyet 3.153 3.201 44,00  
Tam 3.141 3.220 45,06  
Yarım 1.518 1.558 21,79  
Çeyrek 761 779 10,90  
Gümüş.Ons 23,71 23,74 -0,46  
Gümüş Gr. 5,94 5,95 -0,12  
B. Petrol 41,13 41,13 -0,43