***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

16.04.2018 18:32***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -2.147.104 16.152.324 4.266.716 29.341.908 123.470.877 123.470.877
Transferler
4.046.036 -4.266.716 220.680
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.343.107 27.343.107 27.343.107
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27.343.107 27.343.107 27.343.107
Kar Payları
-29.562.588 -29.562.588 -29.562.588
Dönem Sonu Bakiyeler
75.857.033 -2.147.104 20.198.360 27.343.107 121.251.396 121.251.396
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -2.423.310 20.198.360 49.239.871 142.871.957 142.871.957
Transferler
2.502.485 46.737.386 -49.239.871
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.897.062 44.897.062 44.897.062
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
44.897.062 44.897.062 44.897.062
Dönem Sonu Bakiyeler
75.857.033 -2.423.310 22.700.845 46.737.386 44.897.062 187.769.016 187.769.016


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.219.241 -23.983.593
Dönem Karı (Zararı)
44.897.062 27.343.107
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
44.897.062 27.343.107
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.776.525 23.707.133
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.131.872 837.511
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.782.991 6.838.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11b 608.629 538.663
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11a -331.435 117.081
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11a 9.505.797 6.182.820
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.463.046 803.155
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-209.978
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.673.024 803.155
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-166.453
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-166.453
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 12.565.069 15.147.075
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
80.828
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
80.828
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-117.574.595 -68.436.056
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-125.329.776 -76.616.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-125.329.776 -76.616.598
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.718.680 -942.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.718.680 -942.579
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.787.089 6.865.991
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.698.201 5.560.374
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.698.201 5.560.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.729.288 -1.641.179
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.323.099 -1.662.065
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.323.099 -1.662.065
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-45.901.008 -17.385.816
Alınan Faiz
7.239 61.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11b -19.174 -451.591
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
5 59.082
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -8.306.298 -6.266.469
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.701.021 -3.102.775
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3 -10.505.899
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
64 -79.678
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 64 -79.678
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.195.186 -3.023.097
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -4.145.014 -3.023.097
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -50.172
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
93.861.413 13.672.923
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
185.008.715 40.182.891
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
185.008.715 40.182.891
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-78.915.728 -25.839.694
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-78.915.728 -25.839.694
Ödenen Temettüler
-8.760.217 192.284
Ödenen Faiz
-3.471.357 -862.558
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.941.151 -13.413.445
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.941.151 -13.413.445
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.058.793 19.085.392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 31.999.944 5.671.947


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 32.001.106 7.058.883
Ticari Alacaklar
5a 240.262.635 112.347.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
240.262.635 112.347.967
Diğer Alacaklar
6a 1.880.952 394.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.880.952 394.091
Türev Araçlar
358.889
Stoklar
7 118.555.208 125.605.798
Peşin Ödenmiş Giderler
3.608.269 4.517.599
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 1.516.128
Diğer Dönen Varlıklar
4.835.230 5.417.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.835.230 5.417.783
ARA TOPLAM
401.502.289 256.858.249
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
401.502.289 256.858.249
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6a 644.443 8.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
644.443 8.876
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.146.788 2.162.801
Maddi Duran Varlıklar
8 47.400.290 43.358.379
Arazi ve Arsalar
3.163 3.163
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.889.185 4.561.157
Binalar
15.958.734 16.162.230
Tesis, Makine ve Cihazlar
10.345.626 8.133.423
Taşıtlar
631.130 447.844
Mobilya ve Demirbaşlar
5.573.988 4.807.555
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9.998.464 9.243.007
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 17.512.144 17.647.941
Şerefiye
12.289.976 12.289.976
Diğer Haklar
5.204.573 5.330.318
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
17.382 27.377
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
213 270
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 4.323.168 2.707.102
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
72.026.833 65.885.099
TOPLAM VARLIKLAR
473.529.122 322.743.348
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
163.425.182 65.664.275
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
163.356.184 65.541.090
Banka Kredileri
4 163.356.184 65.541.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
68.998 123.185
Banka Kredileri
68.998 123.185
Ticari Borçlar
5b 72.936.495 77.522.169
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 2.197.880 2.507.962
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
70.738.615 75.014.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.821.040 4.480.328
Diğer Borçlar
6b 3.854.522 12.614.739
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
369.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.854.522 12.245.739
Türev Araçlar
166.453
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
166.453
Ertelenmiş Gelirler
2.007.587 4.857.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.007.587 4.857.959
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 14.228.183
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.061.383 887.021
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11a 10.061.383 887.021
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.907
ARA TOPLAM
269.334.392 166.201.851
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
269.334.392 166.201.851
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.430.000 6.263.284
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.430.000 6.256.775
Banka Kredileri
4 8.430.000 6.256.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.509
Banka Kredileri
6.509
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.995.714 7.406.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11b 7.995.714 7.406.259
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.425.714 13.669.543
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
285.760.106 179.871.394
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
187.769.016 142.871.954
Ödenmiş Sermaye
75.857.033 75.857.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.423.310 -2.423.310
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.423.310 -2.423.310
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.423.310 -2.423.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.700.845 20.198.360
Yasal Yedekler
22.700.845 20.198.360
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
46.737.386
Net Dönem Karı veya Zararı
44.897.062 49.239.871
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
187.769.016 142.871.954
TOPLAM KAYNAKLAR
473.529.122 322.743.348


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12a 160.308.790 97.916.240
Satışların Maliyeti
12b -88.439.852 -55.701.186
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
71.868.938 42.215.054
BRÜT KAR (ZARAR)
71.868.938 42.215.054
Genel Yönetim Giderleri
-4.004.324 -2.813.565
Pazarlama Giderleri
-5.873.898 -5.343.344
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-997.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.637.386 1.252.829
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.622.336 -1.077.039
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
62.008.417 34.233.935
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
91.898 80.828
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-16.013 -15.942
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
62.084.302 34.298.821
Finansman Gelirleri
13.172 790.651
Finansman Giderleri
-4.587.253 -904.545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.510.221 34.184.927
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.613.159 -6.841.820
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -14.229.226 -8.315.333
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.616.067 1.473.513
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.897.062 27.343.107
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.897.062 27.343.107
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
44.897.062 27.343.107
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Yüz Adet Hisse Senedi (TL) 16 0,59000000 0,36000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.897.062 27.343.107
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
44.897.062 27.343.107http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677403


BIST
18:051.124
Değişim :  0,41% |  4,61
Açılış :  1.129  
Önceki Kapanış :  1.120  
En Yüksek
1.135
En Düşük
1.124
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISBIR 2.852,00 3.192.890 % 10,00  
YBTAS 18.813,30 1.900.717 % 10,00  
MERKO 9,02 48.810.511 % 10,00  
CEMTS 14,96 245.603.747 % 10,00  
ATSYH 2,75 1.729.279 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6561 7,6604 % 0,46  
Euro 8,9002 8,9266 % 0,26  
Sterlin 9,7452 9,7941 % 0,59  
Frank 8,2234 8,2730 % 0,36  
Riyal 2,0386 2,0488 % 0,58  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 -6,79  
Altın Gr. 459 459 0,89  
Cumhuriyet 3.052 3.098 8,00  
Tam 3.036 3.112 9,33  
Yarım 1.467 1.505 4,51  
Çeyrek 736 753 2,26  
Gümüş.Ons 22,88 22,91 -0,25  
Gümüş Gr. 5,64 5,65 -0,03  
B. Petrol 41,84 41,84 -0,10