***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

31.07.2018 18:37***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -2.147.104 16.152.324 4.266.716 29.341.908 123.470.877 123.470.877
Transferler
4.046.036 -4.046.036
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.838 43.054.092 42.914.254 42.914.254
Kar Payları
-220.680 -29.341.908 -29.562.588 -29.562.588
Dönem Sonu Bakiyeler
75.857.033 -2.286.942 20.198.360 0 43.054.092 136.822.543 136.822.543
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -2.423.310 20.198.360 49.239.871 142.871.954 142.871.954
Transferler
2.502.485 46.737.386 -49.239.871
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
120.182 74.342.230 74.462.412 74.462.412
Dönem Sonu Bakiyeler
75.857.033 -2.303.128 22.700.845 46.737.386 74.342.230 217.334.366 217.334.366


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-94.426.344 -29.817.794
Dönem Karı (Zararı)
74.342.230 43.054.092
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.423.994 25.785.710
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.307.690 1.709.270
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-482.291 -1.410.850
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 45.456
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -482.291 -1.456.306
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.591.879 11.572.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11b 1.075.965 1.203.965
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11a -331.435 372.378
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11a 20.847.349 9.995.877
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.867.425 2.371.884
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-209.978 -76.193
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.077.403 2.448.077
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-166.453 361.979
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-166.453 361.979
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 21.305.744 11.181.207
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-211.770.830 -92.126.571
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-213.166.598 -113.664.105
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.842.032 1.503.138
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.170.468 22.805.979
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.522.531 303.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-887.689 -988.337
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.206.512 -2.086.387
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-82.004.606 -23.286.769
Alınan Faiz
125.797 76.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11b -275.368 -553.189
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
5 68.608 68.444
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -12.340.775 -6.122.473
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.894.961 -4.726.924
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-8.328.216 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
128 2.726
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 128 2.726
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.566.873 -4.729.650
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -6.418.252 -4.729.650
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -148.621
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
119.970.188 19.798.034
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
182.556.483 117.576.247
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -42.083.508 -95.233.526
Ödenen Temettüler
-9.506.929 -98.517
Ödenen Faiz
-10.995.858 -2.446.170
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.648.883 -14.746.684
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.648.883 -14.746.684
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.058.793 19.085.392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.707.676 4.338.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 17.710.402 7.058.883
Ticari Alacaklar
5a 327.252.519 112.347.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
327.252.519 112.347.967
Diğer Alacaklar
6a 791.327 394.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
791.327 394.091
Türev Araçlar
1.306.883
Stoklar
7 119.334.284 125.605.798
Peşin Ödenmiş Giderler
5.574.904 4.517.599
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 1.516.128
Diğer Dönen Varlıklar
4.317.718 5.417.783
ARA TOPLAM
476.288.037 256.858.249
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
476.288.037 256.858.249
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6a 8.876 8.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.876 8.876
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.130.761 2.162.801
Maddi Duran Varlıklar
8 51.225.664 43.358.379
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.395.617 17.647.941
Şerefiye
12.289.976 12.289.976
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 5.105.641 5.357.965
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 5.792.683 2.707.102
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76.553.601 65.885.099
TOPLAM VARLIKLAR
552.841.638 322.743.348
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
208.840.840 65.541.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
208.840.840 65.541.090
Banka Kredileri
4 208.840.840 65.541.090
Diğer Finansal Yükümlülükler
37.813 123.185
Ticari Borçlar
5b 74.608.401 77.522.169
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 1.963.897 2.507.962
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
72.644.504 75.014.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.669.342 4.480.328
Diğer Borçlar
6b 3.107.810 12.614.739
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 369.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.107.810 12.245.739
Türev Araçlar
0 166.453
Ertelenmiş Gelirler
1.586.864 4.857.959
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 10.616.411
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.402.935 887.021
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11a 21.402.935 887.021
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.907
ARA TOPLAM
323.870.416 166.201.851
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
323.870.416 166.201.851
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.430.000 6.256.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.430.000 6.256.775
Banka Kredileri
4 3.430.000 6.256.775
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 6.509
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.206.856 7.406.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11b 8.206.856 7.406.259
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.636.856 13.669.543
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
335.507.272 179.871.394
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
217.334.366 142.871.954
Ödenmiş Sermaye
75.857.033 75.857.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.303.128 -2.423.310
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.303.128 -2.423.310
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.303.128 -2.423.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.700.845 20.198.360
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
46.737.386 0
Net Dönem Karı veya Zararı
74.342.230 49.239.871
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
217.334.366 142.871.954
TOPLAM KAYNAKLAR
552.841.638 322.743.348


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12a 299.374.971 169.400.416 139.066.181 71.484.176
Satışların Maliyeti
12b -168.848.953 -99.880.339 -80.409.101 -44.179.153
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
130.526.018 69.520.077 58.657.080 27.305.023
BRÜT KAR (ZARAR)
130.526.018 69.520.077 58.657.080 27.305.023
Genel Yönetim Giderleri
-7.515.234 -6.038.032 -3.510.910 -3.224.467
Pazarlama Giderleri
-11.972.265 -10.696.856 -6.098.367 -5.353.512
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.016.585 0 -2.019.236 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3.749.687 4.627.397 1.112.301 3.374.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -7.783.617 -620.109 -6.161.345 456.669
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
103.988.004 56.792.477 41.979.523 22.558.281
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
183.795 161.657 91.897 80.829
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-32.168 -33.207 -16.091 -17.004
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
104.139.631 56.920.927 42.055.329 22.622.106
Finansman Gelirleri
4.729.699 460.765 4.716.527 -329.886
Finansman Giderleri
-13.173.266 -3.146.393 -8.586.013 -2.241.848
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
95.696.064 54.235.299 38.185.843 20.050.372
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.353.834 -11.181.207 -8.740.675 -4.339.387
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -24.473.314 -13.171.782 -10.244.088 -4.856.449
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 3.119.480 1.990.575 1.503.413 517.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
74.342.230 43.054.092 29.445.168 15.710.985
DÖNEM KARI (ZARARI)
74.342.230 43.054.092 29.445.168 15.710.985
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
74.342.230 43.054.092 29.445.168 15.710.985
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Yüz Adet Hisse Senedi (TL) ? 16 0,98000000 0,57000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
120.182 -139.838 120.182 -139.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 154.080 -174.797 154.080 -174.797
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-33.898 34.959 -33.898 34.959
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-33.898 34.959 -33.898 34.959
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
120.182 -139.838 120.182 -139.838
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
74.462.412 42.914.254 29.565.350 15.571.147
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
74.462.412 42.914.254 29.565.350 15.571.147http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/699425


BIST
18:051.524
Değişim :  -1,43% |  -22,11
Açılış :  1.537  
Önceki Kapanış :  1.547  
En Yüksek
1.548
En Düşük
1.516
BIST En Aktif Hisseler18:05
SODSN 35,20 807.664 % 10,00  
PKENT 1.076,90 2.276.821 % 10,00  
PKART 18,72 71.525.245 % 9,99  
POLTK 481,10 4.183.165 % 9,99  
MAALT 189,40 183.210.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4580 7,4627 % 1,38  
Euro 8,9905 9,0376 % 0,77  
Sterlin 10,1088 10,1595 % 0,57  
Frank 8,3418 8,3921 % 0,93  
Riyal 1,9835 1,9935 % 1,37  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.826 -21,14  
Altın Gr. 439 439 1,14  
Cumhuriyet 2.931 2.975 22,00  
Tam 2.921 2.998 30,06  
Yarım 1.412 1.450 14,54  
Çeyrek 708 725 7,27  
Gümüş.Ons 24,70 24,75 -0,81  
Gümüş Gr. 5,93 5,94 -0,11  
B. Petrol 54,91 54,91 -1,51