***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

22.10.2018 18:44***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -2.147.104 16.152.324 4.266.716 29.341.908 123.470.877 123.470.877
Transferler
4.046.036 -4.046.036
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.838 47.257.556 47.117.718 47.117.718
Kar Payları
-220.680 -29.341.908 -29.562.588 -29.562.588
Dönem Sonu Bakiyeler
75.857.033 -2.286.942 20.198.360 0 47.257.556 141.026.007 141.026.007
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -2.423.310 20.198.361 49.239.871 142.871.955 142.871.955
Transferler
2.502.485 46.737.386 -49.239.871
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
120.182 90.615.001 90.735.183 90.735.183
Dönem Sonu Bakiyeler
75.857.033 -2.303.128 22.700.846 46.737.386 90.615.001 233.607.138 233.607.138


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-177.893.688 -44.050.784
Dönem Karı (Zararı)
90.615.001 47.257.556
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
86.023.614 30.584.783
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.083.407 2.647.120
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-392.527 -1.410.850
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 89.764 45.456
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -482.291 -1.456.306
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.472.815 12.861.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11b 978.983 998.108
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11a -331.435 372.378
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11a 29.825.267 11.491.006
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.109.069 4.536.125
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-209.978 -76.193
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26.319.047 4.612.318
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
549.803 43.932
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
549.803 43.932
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 25.201.047 11.906.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-333.561.677 -110.867.179
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-274.790.522 -128.649.943
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.993.013 2.027.328
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-43.654.527 20.723.990
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.913.975 -3.455.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-319.978 459.658
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-889.662 -1.973.115
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-156.923.062 -33.024.840
Alınan Faiz
1.295.183 109.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11b 178.341 -232.373
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
5 68.608 69.226
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -22.512.758 -10.971.889
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.143.716 -6.025.251
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-6.042.548
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
128 2.726
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 128 2.726
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.101.296 -6.027.977
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -18.203.019 -6.027.977
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -898.277
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
237.481.730 44.517.636
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 282.556.483 185.008.715
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -8.202.333 -135.673.820
Ödenen Temettüler
-9.334.028 -173.090
Ödenen Faiz
-27.538.392 -4.644.169
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.444.326 -5.558.399
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.444.326 -5.558.399
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.058.793 19.085.392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.503.119 13.526.993


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 41.637.349 7.058.883
Ticari Alacaklar
5a 393.547.302 112.347.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
393.547.302 112.347.967
Diğer Alacaklar
6a 259.773 394.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
259.773 394.091
Stoklar
7 178.505.722 125.605.798
Peşin Ödenmiş Giderler
11.766.866 4.517.599
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.766.866 4.517.599
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 1.516.128
Diğer Dönen Varlıklar
3.229.131 5.417.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.229.131 5.417.783
ARA TOPLAM
628.946.143 256.858.249
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
628.946.143 256.858.249
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6a 8.876 8.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.876 8.876
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.114.734 2.162.801
Maddi Duran Varlıklar
8 58.265.207 43.358.379
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.806.941 17.647.941
Şerefiye
12.289.976 12.289.976
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 5.516.965 5.357.965
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 8.275.097 2.707.102
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
86.470.855 65.885.099
TOPLAM VARLIKLAR
715.416.998 322.743.348
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
344.058.407 65.664.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
344.058.407 65.664.275
Banka Kredileri
4 344.052.155 65.541.090
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.252 123.185
Ticari Borçlar
5b 78.760.475 77.522.169
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 2.927.561 2.507.962
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
75.832.914 75.014.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.213.699 4.480.328
Diğer Borçlar
6b 3.280.711 12.614.739
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 369.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.280.711 12.245.739
Türev Araçlar
716.256 166.453
Ertelenmiş Gelirler
1.631.822 4.857.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.631.822 4.857.959
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 6.774.054 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.380.853 887.021
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11a 30.380.853 887.021
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.907
ARA TOPLAM
469.816.277 166.201.851
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
469.816.277 166.201.851
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.430.000 6.263.284
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.430.000 6.263.284
Banka Kredileri
4 3.430.000 6.256.775
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.509
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.563.583 7.406.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11b 8.563.583 7.406.259
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.993.583 13.669.543
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
481.809.860 179.871.394
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
233.607.138 142.871.954
Ödenmiş Sermaye
75.857.033 75.857.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.303.128 -2.423.310
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.303.128 -2.423.310
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.303.128 -2.423.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.700.846 20.198.360
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
46.737.386 0
Net Dönem Karı veya Zararı
90.615.001 49.239.871
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
233.607.138 142.871.954
TOPLAM KAYNAKLAR
715.416.998 322.743.348


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12a 418.366.291 211.003.291 118.991.320 41.602.875
Satışların Maliyeti
12b -238.073.277 -128.015.281 -69.224.324 -28.134.942
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
180.293.014 82.988.010 49.766.996 13.467.933
BRÜT KAR (ZARAR)
180.293.014 82.988.010 49.766.996 13.467.933
Genel Yönetim Giderleri
-11.223.002 -9.158.423 -3.707.768 -3.120.391
Pazarlama Giderleri
-18.524.765 -16.558.606 -6.552.500 -5.861.750
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.286.482 -1.269.897
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.572.947 7.842.017 130.177 3.240.136
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -17.839.136 -1.143.116 -11.362.436 -548.523
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
130.992.576 63.969.882 27.004.572 7.177.405
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
275.693 242.485 91.898 80.828
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-48.195 -49.149 -16.027 -15.942
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
131.220.074 64.163.218 27.080.443 7.242.291
Finansman Gelirleri
17.236.740 124.527 12.507.041 -336.238
Finansman Giderleri
-32.640.767 -5.123.225 -19.467.501 -1.976.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
115.816.047 59.164.520 20.119.983 4.929.221
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.201.046 -11.906.964 -3.847.212 -725.757
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -30.802.940 -14.218.381 -6.329.626 -1.046.599
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 5.601.894 2.311.417 2.482.414 320.842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
90.615.001 47.257.556 16.272.771 4.203.464
DÖNEM KARI (ZARARI)
90.615.001 47.257.556 16.272.771 4.203.464
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
90.615.001 47.257.556 16.272.771 4.203.464
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Yüz Adet Hisse Senedi (TL) 16 1,19000000 0,62000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
120.182 -139.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 154.080 -174.797
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-33.898 34.959
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-33.898 34.959
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
120.182 -139.838
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
90.735.183 47.117.718 16.272.771 4.203.464
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
90.735.183 47.117.718 16.272.771 4.203.464http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715000


BIST
18:051.096
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.089  
Önceki Kapanış :  1.096  
En Yüksek
1.098
En Düşük
1.085
BIST En Aktif Hisseler18:05
NATEN 29,26 199.069.554 % 10,00  
YBTAS 16.704,10 3.985.595 % 10,00  
DENGE 4,07 6.473.213 % 10,00  
ERSU 5,28 80.808.468 % 10,00  
IDGYO 6,27 8.136.649 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6620 7,6650 % 0,04  
Euro 8,9491 8,9672 % -0,13  
Sterlin 9,7351 9,7839 % -0,20  
Frank 8,3027 8,3527 % -0,13  
Riyal 2,0377 2,0479 % 0,42  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.895 -5,30  
Altın Gr. 469 469 -0,85  
Cumhuriyet 3.128 3.176 28,00  
Tam 3.115 3.192 26,94  
Yarım 1.505 1.544 13,04  
Çeyrek 755 772 6,52  
Gümüş.Ons 24,04 24,08 -0,31  
Gümüş Gr. 5,92 5,93 -0,09  
B. Petrol 41,40 41,40 -0,31