***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

08.02.2019 21:48***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -2.147.104 16.152.324 4.266.716 29.341.908 123.470.877 123.470.877
Transferler
4.046.036 -4.046.036
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-276.206 49.239.871 48.963.665 48.963.665
Kar Payları
-220.680 -29.341.908 -29.562.588 -29.562.588
Dönem Sonu Bakiyeler
23 75.857.033 -2.423.310 20.198.360 0 49.239.871 142.871.954 142.871.954
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -2.423.310 20.198.360 0 49.239.871 142.871.954 142.871.954
Transferler
2.502.485 46.737.386 -49.239.871 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
468.828 106.192.653 106.661.481 106.661.481
Dönem Sonu Bakiyeler
23 75.857.033 -1.954.482 22.700.845 46.737.386 106.192.653 249.533.435 249.533.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-185.870.457 -6.088.022
Dönem Karı (Zararı)
106.192.653 49.239.871
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
65.463.202 24.888.471
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 5.469.028 3.619.230
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-392.527 -23.503
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 89.764 45.456
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -482.291 -68.959
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.181.078 1.748.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.703.413 1.375.712
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21a -522.335 372.378
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
47.164.767 6.859.751
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.789.722 -209.978
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
48.954.489 7.069.729
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
166.453
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
166.453
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 12.040.856 12.518.450
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-329.424.314 -67.350.123
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-149.704.935 -48.469.331
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.569.628 -4.275.256
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-142.035.433 -50.071.928
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.752.596 33.881.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-203.743 1.128.508
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.157.979 456.140
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-157.768.459 6.778.219
Alınan Faiz
1.789.722 211.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21b -580.699 -1.119.509
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-29.402.629 -12.029.323
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 91.608 70.726
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.041.224 -20.499.543
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -9.168.790
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
171.446 4.887
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
171.446 4.887
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.212.670 -11.335.640
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -32.484.332 -11.176.361
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -728.338 -159.279
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
225.399.751 14.560.966
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
282.556.483 184.600.293
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.202.333 -144.078.025
Ödenen Temettüler
0 -19.648.453
Ödenen Faiz
-48.954.399 -6.312.849
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.488.070 -12.026.599
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.488.070 -12.026.599
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.058.793 19.085.392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.546.863 7.058.793


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.546.863 7.058.883
Ticari Alacaklar
8 261.871.531 112.347.967
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 2.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
261.869.166 112.347.967
Diğer Alacaklar
10 190.008 394.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
190.008 394.091
Stoklar
12 268.123.522 125.605.798
Peşin Ödenmiş Giderler
19 19.014.427 4.517.599
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 19.730.571 1.516.128
Diğer Dönen Varlıklar
22 14.150.209 5.417.783
ARA TOPLAM
596.627.131 256.858.249
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
596.627.131 256.858.249
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 9.461 8.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.461 8.876
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 2.098.765 2.162.801
Maddi Duran Varlıklar
13 71.264.541 45.758.446
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.810.024 15.679.887
Şerefiye
16 10.321.922 10.321.922
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 7.488.102 5.357.965
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 1.095.062 2.275.089
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
92.277.853 65.885.099
TOPLAM VARLIKLAR
688.904.984 322.743.348
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
309.132.508 65.541.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 309.132.508 65.541.090
Banka Kredileri
202.132.508 65.541.090
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
107.000.000
Diğer Finansal Yükümlülükler
123.185
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
123.185
Ticari Borçlar
8 64.769.573 77.522.169
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 4.069.615 2.507.962
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
60.699.958 75.014.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 4.276.585 4.480.328
Diğer Borçlar
10 5.296.852 12.614.739
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
369.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.296.852 12.245.739
Türev Araçlar
166.453
Ertelenmiş Gelirler
11 5.816.464 4.857.959
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.174.690 2.272.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 1.810.004 1.385.018
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 364.686 887.021
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.907
ARA TOPLAM
391.466.672 167.586.869
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
391.466.672 167.586.869
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
41.430.000 6.256.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 41.430.000 6.256.775
Banka Kredileri
3.430.000 6.256.775
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
38.000.000 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
6.509
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6.509
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.474.877 6.021.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 6.474.877 6.021.241
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.904.877 12.284.525
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
439.371.549 179.871.394
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
249.533.435 142.871.954
Ödenmiş Sermaye
75.857.033 75.857.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.954.482 -2.423.310
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.954.482 -2.423.310
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.954.482 -2.423.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.700.845 20.198.360
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
46.737.386
Net Dönem Karı veya Zararı
106.192.653 49.239.871
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
249.533.435 142.871.954
TOPLAM KAYNAKLAR
688.904.984 322.743.348


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 497.071.893 252.213.516
Satışların Maliyeti
24 -273.752.146 -156.212.851
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
223.319.747 96.000.665
BRÜT KAR (ZARAR)
223.319.747 96.000.665
Genel Yönetim Giderleri
25b -14.085.170 -11.523.869
Pazarlama Giderleri
25a -26.175.612 -23.063.164
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25c -5.495.769 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 4.188.884 10.162.571
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -17.150.554 -2.979.651
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
164.601.526 68.596.552
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 367.591 323.313
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -64.036 -63.768
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
164.905.081 68.856.097
Finansman Gelirleri
30a 13.466.894 1.305.539
Finansman Giderleri
30b -60.138.466 -8.403.315
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
118.233.509 61.758.321
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.040.856 -12.518.450
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -11.188.186 -12.718.851
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -852.670 200.401
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
106.192.653 49.239.871
DÖNEM KARI (ZARARI)
106.192.653 49.239.871
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
106.192.653 49.239.871
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Yüz Adet Hisse Senedi (TL) 32 1,40000000 0,65000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
468.828 -276.206
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21b 601.061 -345.258
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-132.233 69.052
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
468.828 -276.206
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.661.481 48.963.665
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
106.661.481 48.963.665http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738922


BIST17:411.522
Değişim :  -1,58% |  -24,41
Açılış :  1.537  
Önceki Kapanış :  1.547  
En Yüksek
1.548
En Düşük
1.516
BIST En Aktif Hisseler17:41
PKENT 1.076,90 2.255.283 % 10,00  
SODSN 35,20 769.261 % 10,00  
MAALT 189,40 182.896.074 % 9,99  
PKART 18,72 65.136.743 % 9,99  
BURVA 54,60 16.180.217 % 9,99  
17:41 Alış Satış %  
Dolar 7,4763 7,4845 % 1,68  
Euro 9,0471 9,0567 % 0,99  
Sterlin 10,1539 10,2048 % 1,02  
Frank 8,3920 8,4426 % 1,54  
Riyal 1,9893 1,9993 % 1,67  
17:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.843 1.844 -3,93  
Altın Gr. 443 444 6,00  
Cumhuriyet 2.931 2.975 22,00  
Tam 2.917 2.994 26,05  
Yarım 1.410 1.448 12,60  
Çeyrek 707 724 6,31  
Gümüş.Ons 24,92 24,95 -0,60  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 -0,05  
B. Petrol 55,51 55,51 -0,91