***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 21:31***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -2.423.310 20.198.360 49.239.871 142.871.954 142.871.954
Transferler
2.502.485 46.737.386 -49.239.871
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.897.062 44.897.062 44.897.062
Dönem Sonu Bakiyeler
75.857.033 -2.423.310 22.700.845 46.737.386 44.897.062 187.769.016 187.769.016
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -1.954.482 22.700.845 46.737.386 106.192.653 249.533.435 249.533.435
Transferler
8.817.029 97.375.624 -106.192.653
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67.749.746 67.749.746 67.749.746
Kar Payları
-41.087.344 -41.087.344 -41.087.344
Dönem Sonu Bakiyeler
75.857.033 -1.954.482 31.517.874 103.025.666 67.749.746 276.195.837 276.195.837


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.093.626 -54.171.151
Dönem Karı (Zararı)
67.749.746 44.897.062
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
67.749.746 44.897.062
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
47.574.024 26.824.615
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.456.263 1.131.872
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.345.613
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 41.735
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.387.348
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.912.055 9.782.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12b 527.825 608.629
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12a 395.531 -331.435
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12a 18.988.699 9.505.797
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.636.110 3.463.046
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-209.978 -209.978
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13.846.088 3.673.024
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-166.453
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-166.453
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 13.915.209 12.613.159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-137.155.233 -117.574.595
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-178.306.697 -125.329.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-178.306.697 -125.329.776
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.413.988 10.718.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.413.988 10.718.680
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
43.358.201 7.787.089
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.341.256 -5.698.201
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28.341.256 -5.698.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.158.716 -1.729.288
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.292.721 -3.323.099
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.292.721 -3.323.099
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.831.463 -45.852.918
Alınan Faiz
21.661 7.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12b -47.988 -19.174
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -14.235.836 -8.306.298
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.017.051 -14.701.021
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-23.613.538 -10.505.899
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
110.122 64
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 110.122 64
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.513.635 -4.195.186
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -7.400.096 -4.179.697
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -113.539 -15.489
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.650.216 93.813.323
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
282.556.483 185.008.715
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
282.556.483 185.008.715
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-201.247.848 -87.724.035
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-201.247.848 -87.724.035
Ödenen Faiz
-13.658.419 -3.471.357
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
539.539 24.941.151
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
539.539 24.941.151
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.546.863 7.058.793
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.086.402 31.999.944


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 14.087.050 13.546.863
Ticari Alacaklar
5a 440.293.418 261.871.531
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 0 2.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
440.293.418 261.869.166
Diğer Alacaklar
6a 19.918.351 190.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.918.351 190.008
Türev Araçlar
91.397 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
91.397 0
Stoklar
7 228.113.669 268.123.522
Peşin Ödenmiş Giderler
49.697.337 19.014.427
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
49.697.337 19.014.427
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 0 19.730.571
Diğer Dönen Varlıklar
8.210.557 14.150.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.210.557 14.150.209
ARA TOPLAM
760.411.779 596.627.131
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
760.411.779 596.627.131
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6a 25.952 9.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.952 9.461
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.082.825 2.098.765
Maddi Duran Varlıklar
8 77.160.695 71.264.541
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
43.631.762 17.810.024
Şerefiye
10 35.760.377 10.321.922
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 7.871.385 7.488.102
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 5.931.992 1.095.062
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
128.833.226 92.277.853
TOPLAM VARLIKLAR
889.245.005 688.904.984
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
293.589.287 309.132.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 293.589.287 309.132.508
Banka Kredileri
242.355.370 199.183.855
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
51.233.917 109.948.653
Ticari Borçlar
5b 93.809.201 64.769.573
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 1.664.155 4.069.615
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
92.145.046 60.699.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.435.301 4.276.585
Diğer Borçlar
6b 44.378.300 5.296.852
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 20.366.344 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
24.011.956 5.296.852
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.607.860 5.816.464
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 18.744.486 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.991.156 2.174.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.242.240 1.810.004
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12a 19.748.916 364.686
ARA TOPLAM
482.555.591 391.466.672
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
482.555.591 391.466.672
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
123.430.000 41.430.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 123.430.000 41.430.000
Banka Kredileri
28.430.000 3.430.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
95.000.000 38.000.000
Diğer Finansal Yükümlülükler
104.778 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.958.799 6.474.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12b 6.958.799 6.474.877
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
130.493.577 47.904.877
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
613.049.168 439.371.549
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
276.195.837 249.533.435
Ödenmiş Sermaye
75.857.033 75.857.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.954.482 -1.954.482
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.954.482 -1.954.482
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.954.482 -1.954.482
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31.517.874 22.700.845
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
103.025.666 46.737.386
Net Dönem Karı veya Zararı
67.749.746 106.192.653
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
276.195.837 249.533.435
TOPLAM KAYNAKLAR
889.245.005 688.904.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13a 258.948.671 160.308.790
Satışların Maliyeti
13b -140.262.683 -88.439.852
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
118.685.988 71.868.938
BRÜT KAR (ZARAR)
118.685.988 71.868.938
Genel Yönetim Giderleri
-4.593.451 -4.004.324
Pazarlama Giderleri
-8.483.100 -5.873.898
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.521.451 -997.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 2.764.146 2.637.386
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.798.401 -1.622.336
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
104.053.731 62.008.417
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
129.000 91.898
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-15.940 -16.013
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
104.166.791 62.084.302
Finansman Gelirleri
323.027 13.172
Finansman Giderleri
-22.824.863 -4.587.253
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
81.664.955 57.510.221
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.915.209 -12.613.159
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -18.752.139 -14.229.226
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 4.836.930 1.616.067
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
67.749.746 44.897.062
DÖNEM KARI (ZARARI)
67.749.746 44.897.062
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
67.749.746 44.897.062
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Yüz Adet Hisse Senedi (TL) 17 0,89000000 0,59000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
67.749.746 44.897.062
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
67.749.746 44.897.062http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758995


BIST
18:051.524
Değişim :  -1,43% |  -22,11
Açılış :  1.537  
Önceki Kapanış :  1.547  
En Yüksek
1.548
En Düşük
1.516
BIST En Aktif Hisseler18:05
SODSN 35,20 807.664 % 10,00  
PKENT 1.076,90 2.276.821 % 10,00  
PKART 18,72 71.525.245 % 9,99  
POLTK 481,10 4.183.165 % 9,99  
MAALT 189,40 183.210.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4664 7,4723 % 1,51  
Euro 9,0294 9,0371 % 0,77  
Sterlin 10,1374 10,1882 % 0,86  
Frank 8,3766 8,4271 % 1,35  
Riyal 1,9882 1,9981 % 1,61  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.834 -13,34  
Altın Gr. 441 441 3,61  
Cumhuriyet 2.931 2.975 22,00  
Tam 2.921 2.998 30,06  
Yarım 1.412 1.450 14,54  
Çeyrek 708 725 7,27  
Gümüş.Ons 24,81 24,85 -0,70  
Gümüş Gr. 5,95 5,96 -0,10  
B. Petrol 54,85 54,85 -1,57