***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

01.02.2017 18:16***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -2.304.830 10.543.323 3.354.213 22.221.726 109.671.465 109.671.465
Transferler
2.576.853 912.503 -3.489.356
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
169.743 24.249.577 24.419.320 24.419.320
Kar Payları
-18.732.370 -18.732.370 -18.732.370
Dönem Sonu Bakiyeler
75.857.033 2.135.087 13.120.176 4.266.716 24.249.577 115.358.415 115.358.415
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 2.135.087 13.120.176 4.266.716 24.249.577 115.358.415 115.358.415
Transferler
3.032.148 -3.032.148
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.017 29.341.908 29.329.891 29.329.891
Kar Payları
-21.217.429 -21.217.429 -21.217.429
Dönem Sonu Bakiyeler
75.857.033 -2.147.104 16.152.324 4.266.716 29.341.908 123.470.877 123.470.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.666.630 36.466.755
Dönem Karı (Zararı)
29.341.908 24.249.577
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29.341.908 24.249.577
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.398.710 12.514.422
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23a 2.828.445 2.617.932
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.249.346 554.121
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.061.916 147.012
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.187.430 407.109
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.429.220 1.300.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18b 1.217.479 1.028.239
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18a 211.741 272.194
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.548.925 2.110.982
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.548.925 2.110.982
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -259.816
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-259.816
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 7.354.333 6.215.689
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.559 -24.919
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-11.559 -24.919
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.464.405 7.827.319
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.464.128 -10.483.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.464.128 -10.483.055
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-559.123 1.560.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-559.123 1.560.108
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.308.229 -12.384.448
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.139.016 27.482.221
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.139.016 27.482.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
909.247 2.005.008
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
96.844 -352.515
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
96.844 -352.515
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.276.213 44.591.318
Alınan Faiz
109.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18b -787.751 -1.113.421
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-186.922
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -8.835.465 -7.064.307
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 91.136 53.165
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.750.802 -6.218.532
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.518 74.771
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.518 74.771
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.766.320 -6.293.303
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -6.766.320 -6.293.303
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.731.886 -28.342.027
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
379.680.345 268.094.029
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
379.680.345 268.094.029
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-369.878.979 -276.294.581
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-369.878.979 -276.294.581
Ödenen Temettüler
-20.876.513 -18.623.283
Ödenen Faiz
-3.656.739 -1.518.192
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.183.942 1.906.196
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.183.942 1.906.196
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.901.450 11.995.254
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 19.085.392 13.901.450


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 19.087.369 13.905.032
Ticari Alacaklar
6a 61.962.687 57.651.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
61.962.687 57.651.611
Diğer Alacaklar
8a 54.055 54.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
54.055 54.055
Stoklar
10 73.355.657 70.234.858
Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.600.855 1.187.557
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 2.205.656 1.219.010
Diğer Dönen Varlıklar
19 3.333.992 3.192.066
ARA TOPLAM
161.600.271 147.444.189
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
161.600.271 147.444.189
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8a 14.624 13.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.624 13.729
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.226.569 2.276.738
Maddi Duran Varlıklar
11 33.841.401 30.903.368
Arazi ve Arsalar
3.163 16.762
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.535.057 4.553.366
Binalar
13.729.951 14.004.813
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.935.986 4.475.168
Taşıtlar
178.109 50.949
Mobilya ve Demirbaşlar
3.633.199 1.928.679
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6.825.936 5.873.631
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.803.720 3.757.668
Diğer Haklar
4.712.307 3.592.549
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
90.048 162.659
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.365 2.460
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 2.242.526 1.745.036
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.128.840 38.696.539
TOPLAM VARLIKLAR
204.729.111 186.140.728
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.253.820 17.452.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.253.820 17.452.454
Banka Kredileri
5 2.253.820 17.452.454
Ticari Borçlar
6b 38.333.177 39.472.193
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 1.263.594 994.898
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37.069.583 38.477.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 3.281.789 2.372.542
Diğer Borçlar
2.700.604 2.359.688
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8b 2.700.604 2.359.688
Ertelenmiş Gelirler
2.472.612 2.363.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 2.472.612 2.363.751
Kısa Vadeli Karşılıklar
514.643 489.824
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18a 514.643 489.824
ARA TOPLAM
49.556.645 64.510.452
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.556.645 64.510.452
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.000.000
Banka Kredileri
5 25.000.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18b 6.701.589 6.271.861
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.701.589 6.271.861
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
81.258.234 70.782.313
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
123.470.877 115.358.415
Ödenmiş Sermaye
20a 75.857.033 75.857.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.147.104 -2.135.087
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.147.104 -2.135.087
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20c -2.147.104 -2.135.087
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20b 16.152.324 13.120.176
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.266.716 4.266.716
Net Dönem Karı veya Zararı
29.341.908 24.249.577
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
123.470.877 115.358.415
TOPLAM KAYNAKLAR
204.729.111 186.140.728


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21a 176.777.933 161.299.568
Satışların Maliyeti
21b -108.167.687 -101.437.399
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
68.610.246 59.862.169
BRÜT KAR (ZARAR)
68.610.246 59.862.169
Genel Yönetim Giderleri
22b -13.003.874 -10.924.581
Pazarlama Giderleri
22a -18.360.587 -16.011.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 7.868.593 5.865.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -4.759.592 -1.771.980
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.354.786 37.019.980
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26a 297.229 301.729
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26b -76.577 -104.477
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.575.438 37.217.232
Finansman Gelirleri
27a 2.196.156 1.363.695
Finansman Giderleri
27b -6.075.353 -8.115.661
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.696.241 30.465.266
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.354.333 -6.215.689
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -7.848.819 -6.601.750
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 494.486 386.061
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.341.908 24.249.577
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.341.908 24.249.577
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
29.341.908 24.249.577
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Yüz Adet Hisse Senedi (TL) 29 0,39000000 0,32000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.018 169.743
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18b -15.022 212.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.004 -42.436
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.004 -42.436
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.018 169.743
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.329.890 24.419.320
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.329.890 24.419.320http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/584191


BIST
18:051.121
Değişim :  -0,27% |  -3,00
Açılış :  1.125  
Önceki Kapanış :  1.124  
En Yüksek
1.131
En Düşük
1.116
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISBIR 3.137,20 10.218.540 % 10,00  
YBTAS 20.694,60 1.879.930 % 10,00  
EMNIS 33,00 2.694.838 % 10,00  
DURDO 20,46 8.884.804 % 10,00  
JANTS 217,80 11.124.244 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7889 7,7961 % -0,06  
Euro 9,0842 9,1202 % 0,18  
Sterlin 9,9778 10,0278 % 2,52  
Frank 8,4010 8,4516 % 2,29  
Riyal 2,0728 2,0832 % 1,82  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.880 1.881 -1,03  
Altın Gr. 472 472 13,28  
Cumhuriyet 3.110 3.157 52,00  
Tam 3.097 3.175 54,36  
Yarım 1.497 1.536 26,30  
Çeyrek 751 768 13,15  
Gümüş.Ons 23,62 23,66 -0,02  
Gümüş Gr. 5,91 5,92 -0,03  
B. Petrol 42,89 42,89 0,00