***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2017 18:23***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -2.135.087 13.120.176 4.266.716 24.249.577 115.358.415 115.358.415
Transferler
3.032.148 -3.032.148 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.575.732 20.575.732 20.575.732
Kar Payları
-21.217.429 -21.217.429 -21.217.429
Dönem Sonu Bakiyeler
75.857.033 -2.135.087 16.152.324 4.266.716 20.575.732 114.716.718 114.716.718
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -2.147.104 16.152.324 4.266.716 29.341.908 123.470.877 123.470.877
Transferler
4.046.036 -4.266.716 220.680 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.343.107 27.343.107 27.343.107
Kar Payları
-29.562.588 -29.562.588 -29.562.588
Dönem Sonu Bakiyeler
75.857.033 -2.147.104 20.198.360 0 27.343.107 121.251.396 121.251.396


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.983.593 -16.784.026
Dönem Karı (Zararı)
27.343.107 20.575.732
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.343.107 20.575.732
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.707.133 10.756.863
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
837.511 669.536
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
55.263
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 55.263
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.838.564 3.786.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11b 538.663 235.994
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11a 117.081 -133.433
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11a 6.182.820 3.059.350
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 624.276
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
803.155 353.640
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
803.155 353.640
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
673.750
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
673.750
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 15.147.075 5.218.487
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
80.828
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-68.436.056 -49.338.247
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.616.598 -62.811.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-76.616.598 -62.811.743
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-942.579 -811.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-942.579 -811.880
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.865.991 16.383.499
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.560.374 -572.735
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.560.374 -572.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.641.179 -873.054
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.662.065 -652.334
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.662.065 -652.334
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.385.816 -18.005.652
Alınan Faiz
61.201 3.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11b -451.591
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
5 59.082 7.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -6.266.469 1.211.089
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.102.775 -1.256.541
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-79.678
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.023.097 -1.256.541
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.023.097 -1.256.541
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.672.923 6.759.031
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.182.891 54.916.945
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
40.182.891 54.916.945
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.839.694 -47.816.831
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-25.839.694 -47.816.831
Ödenen Temettüler
192.284 234.102
Ödenen Faiz
-862.558 -575.185
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.413.445 -11.281.536
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.413.445 -11.281.536
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.085.392 13.901.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.671.947 2.619.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.672.126 19.087.369
Ticari Alacaklar
5a 138.520.203 61.962.687
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 1.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
138.518.347 61.962.687
Diğer Alacaklar
6a 2.259.711 54.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.259.711 54.055
Stoklar
7 66.489.666 73.355.657
Peşin Ödenmiş Giderler
2.711.425 1.600.855
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 2.205.656
Diğer Dönen Varlıklar
1.116.962 3.333.992
ARA TOPLAM
216.770.093 161.600.271
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
216.770.093 161.600.271
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6a 14.799 14.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.799 14.624
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.210.627 2.226.569
Maddi Duran Varlıklar
8 36.147.612 33.841.401
Arazi ve Arsalar
3.163 3.163
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.557.046 4.535.057
Binalar
13.604.852 13.729.951
Tesis, Makine ve Cihazlar
5.036.882 4.935.986
Taşıtlar
167.972 178.109
Mobilya ve Demirbaşlar
3.872.673 3.633.199
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8.905.024 6.825.936
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 4.697.887 4.803.720
Diğer Haklar
4.624.901 4.712.307
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
71.895 90.048
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.091 1.365
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 3.716.039 2.242.526
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.786.964 43.128.840
TOPLAM VARLIKLAR
263.557.057 204.729.111
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.597.017 2.253.820
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.597.017 2.253.820
Banka Kredileri
4 16.597.017 2.253.820
Ticari Borçlar
5b 43.893.551 38.333.177
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 1.447.624 1.263.594
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
42.445.927 37.069.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.640.610 3.281.789
Diğer Borçlar
6b 32.455.476 2.700.604
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 15.532.669
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.922.807 2.700.604
Ertelenmiş Gelirler
810.547 2.472.612
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 8.305.255
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.814.544 514.643
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11a 6.814.544 514.643
ARA TOPLAM
110.517.000 49.556.645
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.517.000 49.556.645
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.000.000 25.000.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.000.000 25.000.000
Banka Kredileri
4 25.000.000 25.000.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11a 6.788.661 6.701.589
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.788.661 31.701.589
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
142.305.661 81.258.234
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
121.251.396 123.470.877
Ödenmiş Sermaye
75.857.033 75.857.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.147.104 -2.147.104
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.147.104 -2.147.104
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.147.104 -2.147.104
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.198.360 16.152.324
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.266.716
Net Dönem Karı veya Zararı
27.343.107 29.341.908
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
121.251.396 123.470.877
TOPLAM KAYNAKLAR
263.557.057 204.729.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12a 97.916.240 80.049.927
Satışların Maliyeti
12b -55.701.186 -46.904.116
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.215.054 33.145.811
BRÜT KAR (ZARAR)
42.215.054 33.145.811
Genel Yönetim Giderleri
-2.813.565 -3.350.729
Pazarlama Giderleri
-5.343.344 -4.772.981
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.252.829 2.352.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.077.039 -364.842
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.233.935 27.009.468
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
80.828 73.995
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-15.942 -16.034
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.298.821 27.067.429
Finansman Gelirleri
790.651 52.895
Finansman Giderleri
-904.545 -1.326.105
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.184.927 25.794.219
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.841.820 -5.218.487
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -8.315.333 -6.264.312
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.473.513 1.045.825
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.343.107 20.575.732
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.343.107 20.575.732
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.343.107 20.575.732
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.343.107 20.575.732
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.343.107 20.575.732http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603264


BIST17:161.119
Değişim :  1,52% |  16,77
Açılış :  1.099  
Önceki Kapanış :  1.103  
En Yüksek
1.120
En Düşük
1.097
BIST En Aktif Hisseler17:14
BRYAT 148,50 60.952.477 % 10,00  
HURGZ 2,20 7.898.207 % 10,00  
CRFSA 23,98 22.442.681 % 10,00  
AKMGY 70,40 3.274.726 % 10,00  
UFUK 14,74 1.772.417 % 10,00  
17:14 Alış Satış %  
Dolar 7,6301 7,6386 % -0,81  
Euro 8,8874 8,9065 % -0,78  
Sterlin 9,6892 9,7378 % -0,88  
Frank 8,2000 8,2494 % -1,27  
Riyal 2,0250 2,0352 % -1,11  
17:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.858 -5,27  
Altın Gr. 456 456 -5,70  
Cumhuriyet 3.050 3.090 -37,00  
Tam 3.028 3.106 -39,46  
Yarım 1.463 1.503 -19,09  
Çeyrek 734 751 -9,55  
Gümüş.Ons 22,38 22,42 -0,37  
Gümüş Gr. 5,50 5,51 -0,14  
B. Petrol 41,84 41,84 0,07