***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

31.07.2017 18:39***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -2.135.087 13.120.176 4.266.716 24.249.577 115.358.415 115.358.415
Transferler
3.032.148 -3.032.148
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-246.758 33.559.688 33.312.930 33.312.930
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-246.758 33.559.688 33.312.930 33.312.930
Kar Payları
-21.217.429 -21.217.429 -21.217.429
Dönem Sonu Bakiyeler
75.857.033 -2.381.845 16.152.324 4.266.716 33.559.688 127.453.916 127.453.916
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -2.147.104 16.152.324 4.266.716 29.341.908 123.470.877 123.470.877
Transferler
4.046.036 -4.046.036
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.838 43.054.092 42.914.254 42.914.254
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.838 43.054.092 42.914.254 42.914.254
Kar Payları
-220.680 -29.341.908 -29.562.588 -29.562.588
Dönem Sonu Bakiyeler
75.857.033 -2.286.942 20.198.360 43.054.092 136.822.543 136.822.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.817.794 -28.107.717
Dönem Karı (Zararı)
43.054.092 33.559.688
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
43.054.092 33.559.688
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.785.710 17.094.213
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.709.270 1.354.312
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.410.850 275.891
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 45.456 275.891
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.456.306
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.572.220 5.731.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11b 1.203.965 487.718
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11a 372.378 -167.493
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11a 9.995.877 5.264.938
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
146.105
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.371.884 1.331.614
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-76.193 -54.491
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.448.077 1.386.105
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
361.979 -73.650
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
361.979 -73.650
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 11.181.207 8.475.833
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.055
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-92.126.571 -73.244.304
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-113.664.105 -82.606.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-113.664.105 -82.606.701
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.503.138 2.246.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.503.138 2.246.519
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
22.805.979 24.085.352
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
303.141 -15.342.435
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
303.141 -15.342.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-988.337 -251.635
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.086.387 -1.375.404
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.086.387 -1.375.404
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.286.769 -22.590.403
Alınan Faiz
76.193 3.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11b -553.189 -484.709
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
5 68.444 10.830
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -6.122.473 -5.047.017
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.726.924 -2.944.683
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.726 1.693
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.726 1.693
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.729.650 -2.946.376
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -4.729.650 -2.946.376
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.798.034 19.718.830
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
117.576.247 219.058.812
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
117.576.247 219.058.812
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-95.233.526 -197.812.480
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-95.233.526 -197.812.480
Ödenen Temettüler
-98.517 -292.044
Ödenen Faiz
-2.446.170 -1.235.458
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.746.684 -11.333.570
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.746.684 -11.333.570
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 19.085.392 13.901.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.338.708 2.567.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.338.778 19.087.369
Ticari Alacaklar
5a 175.512.892 61.962.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
175.512.892 61.962.687
Diğer Alacaklar
6a 200.787 54.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
200.787 54.055
Stoklar
7 52.005.984 73.355.657
Peşin Ödenmiş Giderler
2.458.826 1.600.855
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 2.205.656
Diğer Dönen Varlıklar
790.938 3.333.992
ARA TOPLAM
235.308.205 161.600.271
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
235.308.205 161.600.271
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6a 14.878 14.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.878 14.624
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.194.685 2.226.569
Maddi Duran Varlıklar
8 36.738.452 33.841.401
Arazi ve Arsalar
3.163 3.163
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.503.418 4.535.057
Binalar
13.927.584 13.729.951
Tesis, Makine ve Cihazlar
5.583.006 4.935.986
Taşıtlar
157.836 178.109
Mobilya ve Demirbaşlar
3.804.861 3.633.199
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8.758.584 6.825.936
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 4.956.207 4.803.720
Diğer Haklar
4.901.646 4.712.307
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
53.743 90.048
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
818 1.365
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 4.268.060 2.242.526
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.172.282 43.128.840
TOPLAM VARLIKLAR
283.480.487 204.729.111
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
49.596.541 2.253.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
49.596.541 2.253.820
Banka Kredileri
4 49.596.541 2.253.820
Ticari Borçlar
5b 38.636.318 38.333.177
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 819.949 1.263.594
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37.816.369 37.069.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.293.452 3.281.789
Diğer Borçlar
6b 32.164.675 2.700.604
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 13.230.409
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.934.266 2.700.604
Türev Araçlar
361.979
Ertelenmiş Gelirler
526.063 2.472.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
526.063 2.472.612
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 4.843.653
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.882.898 514.643
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11a 10.882.898 514.643
ARA TOPLAM
139.305.579 49.556.645
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
139.305.579 49.556.645
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.000.000
Banka Kredileri
4 25.000.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11b 7.352.365 6.701.589
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.352.365 31.701.589
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
146.657.944 81.258.234
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
136.822.543 123.470.877
Ödenmiş Sermaye
75.857.033 75.857.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.286.942 -2.147.104
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.286.942 -2.147.104
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.286.942 -2.147.104
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.198.360 16.152.324
Yasal Yedekler
20.198.360 16.152.324
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.266.716
Net Dönem Karı veya Zararı
43.054.092 29.341.908
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
136.822.543 123.470.877
TOPLAM KAYNAKLAR
283.480.487 204.729.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12a 169.400.416 132.292.281 71.484.176 52.242.354
Satışların Maliyeti
12b -99.880.339 -76.866.207 -44.179.153 -29.962.091
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.520.077 55.426.074 27.305.023 22.280.263
BRÜT KAR (ZARAR)
69.520.077 55.426.074 27.305.023 22.280.263
Genel Yönetim Giderleri
-6.038.032 -6.290.717 -3.224.467 -2.939.988
Pazarlama Giderleri
-10.696.856 -8.860.922 -5.353.512 -4.087.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4.627.397 4.375.562 3.374.568 2.023.353
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -621.432 -700.732 455.607 -335.890
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.791.154 43.949.265 22.557.219 16.939.797
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
161.657 147.990 80.829 73.995
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-31.884 -31.965 -15.942 -15.931
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.920.927 44.065.290 22.622.106 16.997.861
Finansman Gelirleri
460.765 143.241 -329.886 90.346
Finansman Giderleri
-3.146.393 -2.173.010 -2.241.848 -846.905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
54.235.299 42.035.521 20.050.372 16.241.302
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.181.207 -8.475.833 -4.339.387 -3.257.346
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -13.171.782 -9.636.538 -4.856.449 -3.372.226
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.990.575 1.160.705 517.062 114.880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
43.054.092 33.559.688 15.710.985 12.983.956
DÖNEM KARI (ZARARI)
43.054.092 33.559.688 15.710.985 12.983.956
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
43.054.092 33.559.688 15.710.985 12.983.956
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Yüz Adet Hisse Senedi (TL) 16 0,57000000 0,44000000 0,21000000 0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-139.838 -246.758 -139.838 -246.758
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-174.797 -308.448 -174.797 -308.448
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
34.959 61.690 34.959 61.690
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
34.959 61.690 34.959 61.690
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-139.838 -246.758 -139.838 -246.758
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.914.254 33.312.930 15.571.147 12.737.198
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
42.914.254 33.312.930 15.571.147 12.737.198http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/621633


BIST
11:301.115
Değişim :  0,35% |  3,85
Açılış :  1.114  
Önceki Kapanış :  1.111  
En Yüksek
1.117
En Düşük
1.111
BIST En Aktif Hisseler11:30
VAKFN 4,02 8.833.903 % 1.162,19  
AKMGY 46,44 7.297.363 % 10,00  
YONGA 81,40 2.266.583 % 10,00  
UFUK 12,43 702.979 % 10,00  
SUMAS 33,22 109.493 % 10,00  
11:30 Alış Satış %  
Dolar 7,4857 7,4897 % 0,00  
Euro 8,8856 8,8920 % 0,18  
Sterlin 9,6365 9,6848 % 0,09  
Frank 8,2289 8,2785 % 0,15  
Riyal 1,9915 2,0014 % 0,00  
11:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.966 1.966 12,18  
Altın Gr. 474 474 3,19  
Cumhuriyet 3.115 3.163 -10,00  
Tam 3.102 3.179 -8,67  
Yarım 1.499 1.538 -4,20  
Çeyrek 752 769 -2,10  
Gümüş.Ons 27,37 27,41 0,25  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 0,07  
B. Petrol 41,55 41,55 1,02  
Seans Raporu 11:30
daha fazla