***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2017 18:14***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -2.135.087 13.120.176 4.266.716 24.249.577 115.358.415 115.358.415
Transferler
3.032.148 -3.032.148
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-251.633 35.316.126 35.064.493 35.064.493
Kar Payları
-21.217.429 -21.217.429 -21.217.429
Dönem Sonu Bakiyeler
75.857.033 -2.386.720 16.152.324 4.266.716 35.316.126 129.205.479 129.205.479
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -2.147.104 16.152.324 4.266.716 29.341.908 123.470.877 123.470.877
Transferler
4.046.036 -4.046.036
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.838 47.257.556 47.117.718 47.117.718
Kar Payları
-220.680 -29.341.908 -29.562.588 -29.562.588
Dönem Sonu Bakiyeler
75.857.033 -2.286.942 20.198.360 0 47.257.556 141.026.007 141.026.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.050.784 -29.743.228
Dönem Karı (Zararı)
47.257.556 35.316.126
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
47.257.556 35.316.126
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.584.783 21.661.743
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.647.120 2.065.577
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.410.850 979.106
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 45.456 979.106
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.456.306
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.861.492 7.263.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11b 998.108 1.264.827
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11a 372.378 -135.225
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11a 11.491.006 5.813.705
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
320.474
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.536.125 2.603.500
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-76.193
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.612.318 2.603.500
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
43.932
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
43.932
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 11.906.964 8.750.860
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.081
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.081
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-110.867.179 -77.589.480
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-128.649.943 -81.661.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-128.649.943 -81.661.779
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.027.328 1.124.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.027.328 1.124.907
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
20.723.990 12.907.145
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.455.097 -9.114.667
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.455.097 -9.114.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
459.658 624.943
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.973.115 -1.470.029
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.973.115 -1.470.029
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-33.024.840 -20.611.611
Alınan Faiz
109.092 3.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11b -232.373 -730.441
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
5 69.226 13.330
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -10.971.889 -8.418.088
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.025.251 -4.489.575
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.726 1.720
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.726 1.720
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.027.977 -4.491.295
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -6.027.977 -4.491.295
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.517.636 22.895.006
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
185.008.715 277.530.063
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
185.008.715 277.530.063
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-135.673.820 -252.223.393
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-135.673.820 -252.223.393
Ödenen Temettüler
-173.090 -272.214
Ödenen Faiz
-4.644.169 -2.139.450
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.558.399 -11.337.797
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.558.399 -11.337.797
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 19.085.392 13.901.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.526.993 2.563.653


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 13.527.922 19.087.369
Ticari Alacaklar
5a 190.497.948 61.962.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
190.497.948 61.962.687
Diğer Alacaklar
6a 54.055 54.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
54.055 54.055
Stoklar
7 54.087.973 73.355.657
Peşin Ödenmiş Giderler
2.605.359 1.600.855
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 2.205.656
Diğer Dönen Varlıklar
267.238 3.333.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
267.238 3.333.992
ARA TOPLAM
261.040.495 161.600.271
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
261.040.495 161.600.271
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6a 14.587 14.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.587 14.624
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.178.743 2.226.569
Maddi Duran Varlıklar
8 37.200.819 33.841.401
Arazi ve Arsalar
3.163 3.163
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.621.026 4.535.057
Binalar
15.133.880 13.729.951
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.232.486 4.935.986
Taşıtlar
272.743 178.109
Mobilya ve Demirbaşlar
4.588.955 3.633.199
Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.348.566 6.825.936
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 4.870.259 4.803.720
Diğer Haklar
4.834.124 4.712.307
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
35.591 90.048
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
544 1.365
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 4.588.902 2.242.526
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.853.310 43.128.840
TOPLAM VARLIKLAR
309.893.805 204.729.111
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
76.588.715 2.253.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
76.588.715 2.253.820
Banka Kredileri
4 76.588.715 2.253.820
Ticari Borçlar
5b 34.878.080 38.333.177
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 1.160.303 1.263.594
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
33.717.777 37.069.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.741.447 3.281.789
Diğer Borçlar
6b 32.090.102 2.700.604
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 13.230.409
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.859.693 2.700.604
Türev Araçlar
43.932
Ertelenmiş Gelirler
639.335 2.472.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
639.335 2.472.612
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 1.040.836
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.378.027 514.643
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11a 12.378.027 514.643
ARA TOPLAM
161.400.474 49.556.645
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
161.400.474 49.556.645
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.000.000
Banka Kredileri
4 25.000.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11b 7.467.324 6.701.589
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.467.324 31.701.589
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
168.867.798 81.258.234
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
141.026.007 123.470.877
Ödenmiş Sermaye
75.857.033 75.857.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.286.942 -2.147.104
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.286.942 -2.147.104
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.286.942 -2.147.104
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.198.360 16.152.324
Yasal Yedekler
20.198.360 16.152.324
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.266.716
Net Dönem Karı veya Zararı
47.257.556 29.341.908
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
141.026.007 123.470.877
TOPLAM KAYNAKLAR
309.893.805 204.729.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12a 211.003.291 161.139.543 41.602.875 28.847.262
Satışların Maliyeti
12b -128.015.281 -95.323.711 -28.134.942 -18.457.504
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
82.988.010 65.815.832 13.467.933 10.389.758
BRÜT KAR (ZARAR)
82.988.010 65.815.832 13.467.933 10.389.758
Genel Yönetim Giderleri
-9.158.423 -10.430.648 -3.120.391 -4.139.931
Pazarlama Giderleri
-16.558.606 -13.534.937 -5.861.750 -4.674.015
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 7.842.017 6.236.718 3.214.620 1.861.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.144.439 -1.117.510 -523.007 -416.778
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
63.968.559 46.969.455 7.177.405 3.020.190
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
242.485 221.984 80.828 73.994
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-47.826 -48.121 -15.942 -16.156
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
64.163.218 47.143.318 7.242.291 3.078.028
Finansman Gelirleri
124.527 72.946 -336.238 -70.295
Finansman Giderleri
-5.123.225 -3.149.278 -1.976.832 -976.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
59.164.520 44.066.986 4.929.221 2.031.465
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.906.964 -8.750.860 -725.757 -275.027
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -14.218.381 -10.046.156 -1.046.599 -409.618
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 2.311.417 1.295.296 320.842 134.591
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
47.257.556 35.316.126 4.203.464 1.756.438
DÖNEM KARI (ZARARI)
47.257.556 35.316.126 4.203.464 1.756.438
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
47.257.556 35.316.126 4.203.464 1.756.438
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Yüz Adet Hisse Senedi (TL) 16 0,62000000 0,47000000 0,06000000 0,02000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-139.838 -251.634 0 -4.876
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-174.797 -314.542 0 -6.094
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
34.959 62.908 0 1.218
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
34.959 62.908 0 1.218
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-139.838 -251.634 0 -4.876
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.117.718 35.064.492 4.203.464 1.751.562
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
47.117.718 35.064.492 4.203.464 1.751.562http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637055


BIST
17:331.524
Değişim :  -1,46% |  -22,63
Açılış :  1.537  
Önceki Kapanış :  1.547  
En Yüksek
1.548
En Düşük
1.516
BIST En Aktif Hisseler17:33
PKENT 1.076,90 2.254.206 % 10,00  
SODSN 35,20 769.261 % 10,00  
BURVA 54,60 16.157.122 % 9,99  
MAALT 189,40 182.843.989 % 9,99  
POLTK 481,10 3.658.284 % 9,99  
17:33 Alış Satış %  
Dolar 7,4747 7,4815 % 1,64  
Euro 9,0576 9,0621 % 1,05  
Sterlin 10,1681 10,2191 % 1,16  
Frank 8,3991 8,4497 % 1,62  
Riyal 1,9911 2,0011 % 1,76  
17:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.844 1.845 -2,77  
Altın Gr. 444 444 6,77  
Cumhuriyet 2.931 2.975 22,00  
Tam 2.917 2.994 26,05  
Yarım 1.412 1.450 14,54  
Çeyrek 708 725 7,27  
Gümüş.Ons 25,04 25,07 -0,48  
Gümüş Gr. 6,01 6,02 -0,04  
B. Petrol 55,51 55,51 -0,91