***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

21.05.2020 18:20***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 15.380 152.308 2.877.896 328.687 5.374.270 5.374.270
Transferler
63.244 265.443 -328.687
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 900.161 900.161 900.161
Dönem Karı (Zararı)
39 900.161 900.161 900.161
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 15.380 215.552 3.143.339 900.161 6.274.432 6.274.432
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812
Transferler
7.142.031 -7.142.031
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 3.045.170 3.045.170 3.045.170
Dönem Karı (Zararı)
39 3.045.170 3.045.170 3.045.170
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 10.890 215.552 7.285.370 3.045.170 15.556.982 15.556.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
282.358 668.397
Dönem Karı (Zararı)
3.045.170 900.161
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 3.045.170 900.161
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.766.352 -1.212.898
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 41.385 3.870
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-118.776 352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 7.618 352
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
44 -126.394 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.214 -2.421
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -8.803 -2.421
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 10.017 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.192.361 -1.555.080
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -7.192.361 -1.555.080
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 -497.814 340.381
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.989.355 1.066.965
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44 4.948.650 1.174.984
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.730 -38.406
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -22.701 18.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -29 -57.019
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -71.389 -68.880
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 6.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 3.488 -2.288
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.059
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.059
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
126.395 1.555
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 126.395 1.555
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
268.173 754.228
Alınan Faiz
-74.320
Kira Ödemeleri
-21.563
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35.748 -11.511
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.678 76.741
Alınan Faiz
8.678 76.741
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
291.036 745.138
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
291.036 745.138
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
215.558 1.161.399
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
506.594 1.906.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 506.719 215.558
Finansal Yatırımlar
13.123.680 10.879.969
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
13.123.680 10.879.969
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
44 13.123.680 10.879.969
Ticari Alacaklar
6,7 281.868 259.138
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 279.458 256.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.410 2.381
Peşin Ödenmiş Giderler
71.389 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 71.389 0
ARA TOPLAM
13.983.656 11.354.665
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.983.656 11.354.665
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
205.760 218.409
Taşıtlar
13 180.033 191.903
Mobilya ve Demirbaşlar
13 25.727 26.506
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 563.382 465.724
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38 1.603.586 1.105.772
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.372.728 1.789.905
TOPLAM VARLIKLAR
16.356.384 13.144.570
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
160.520 137.963
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
160.520 137.963
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 160.520 137.963
Ticari Borçlar
6.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.000 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 15.918 12.430
Diğer Borçlar
21.489 22.548
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 21.489 22.548
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 93.832 58.084
ARA TOPLAM
297.759 231.025
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
297.759 231.025
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
464.562 372.270
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
464.562 372.270
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 464.562 372.270
Uzun Vadeli Karşılıklar
37.081 29.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 37.081 29.463
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
501.643 401.733
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
799.402 632.758
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.556.982 12.511.812
Ödenmiş Sermaye
28 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.890 10.890
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.890 10.890
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 10.890 10.890
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
215.552 215.552
Yasal Yedekler
28 215.552 215.552
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 7.285.370 143.339
Net Dönem Karı veya Zararı
39 3.045.170 7.142.031
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.556.982 12.511.812
TOPLAM KAYNAKLAR
16.356.384 13.144.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 3.035.564 5.150.354
Satışların Maliyeti
29 0 -3.716.810
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.035.564 1.433.544
BRÜT KAR (ZARAR)
3.035.564 1.433.544
Genel Yönetim Giderleri
31 -364.512 -255.816
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 10.407 79.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -28.953 -16.349
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.652.506 1.240.542
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 1 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.652.507 1.240.542
Finansman Giderleri
35 -10.017 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.642.490 1.240.542
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
402.680 -340.381
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -95.134 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 497.814 -340.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.045.170 900.161
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.045.170 900.161
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.045.170 900.161
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.045.170 900.161
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.045.170 900.161http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846342


BIST
18:00105.360
Değişim :  0,39% |  406,26
Açılış :  105.556  
Önceki Kapanış :  104.954  
En Yüksek
106.292
En Düşük
104.535
BIST En Aktif Hisseler
KENT 520,90 15.733.199 % 9,99  
ARSAN 4,96 45.023.444 % 9,98  
HLGYO 1,67 75.423.436 % 9,87  
SAYAS 3,91 19.862.005 % 9,83  
GLBMD 4,47 5.800.721 % 9,83  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3697 8,4117 % 1,08  
Frank 7,0408 7,0832 % 1,03  
Riyal 1,8095 1,8186 % 0,64  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 9,60  
Altın Gr. 376 376 4,12  
Cumhuriyet 2.441 2.473 26,30  
Tam 2.512 2.549 38,40  
Yarım 1.226 1.240 13,20  
Çeyrek 613 621 6,60  
Gümüş.Ons 17,37 17,41 0,13  
Gümüş Gr. 3,80 3,81 0,05  
B. Petrol 36,00 36,00 1,40