HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Deniz Yatırım, Erdemir'i 24,60 TL hedef fiyat ve "al" tavsiyesi ile araştırma kapsamına dahil etti

23.09.2021 11:03
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Deniz Yatırım, Erdemir'i 24,60 TL hedef fiyat ve `al` tavsiyesi ile araştırma kapsamına


Deniz Yatırım, Erdemir'i 24,60 TL hedef fiyat ve "al" tavsiyesi ile
araştırma kapsamına dahil etti.

Deniz Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme
yapıldı:

"Ereğli Demir Çelik (EREGL TI)

Güçlü bilanço, beklenti ve temettü

AL – Hedef Fiyat: 24.60 TL

Ereğli Demir Çelik (EREGL TI) hissesini 24,60 TL 12 aylık hedef fiyat
ve AL önerisi ile Araştırma kapsamımıza dahil ediyoruz. Hedef
fiyatımız %46 getiri potansiyeline işaret ediyor. Ereğli Demir Çelik'i
i) üçüncü çeyrek finansallarının güçlü geleceğini düşünmemiz ii) çelik
fiyatlarının son dönemde yaşanan düşüşe karşılık uzun vadeli
ortalamalarının üzerinde kalmaya devam etmesi iii) güçlü bilanço ve
dolar bazlı gelir yapısı iv) 2022 yılı için yüksek temettü
potansiyeline sahip olan şirketlerden biri olması v) cazip çarpanları
dolayısıyla beğeniyoruz.

¦ FAVÖK’te güçlü büyüme devam edecek. 2021 yılının ilk iki çeyreğinde
sırasıyla yıllık bazda %283 ve %321 FAVÖK büyümesi kaydeden şirketin
yılın üçüncü çeyreğinde yıllık %352 büyüme ile 7,4 milyar TL FAVÖK
açıklamasını bekliyoruz.

2021 yılı tamamında ise %249 büyüme ile 23,3 milyar TL FAVÖK
açıklayacağını tahmin ediyoruz.

¦ Çelik fiyatları son dönemde yaşanan düşüşe karşılık uzun vadeli
ortalamalarının üzerinde kalmaya devam ediyor. Mayıs-Haziran 2021
döneminde tarihi yüksek seviyeleri gören yurt içi çelik fiyatlarında
son dönemde düşüş gözlemleniyor. Söz konusu düşüş, dördüncü çeyrekten
itibaren çeyreklik bazda operasyonel karlılıkta zayıflama
yaşanabileceğine işaret ediyor. Ancak, çelik fiyatlarının son 3 yıllık
ortalamasına kıyasla yaklaşık %50 daha yüksek seviyede olması da
önümüzdeki dönemde operasyonel karlılığın geçmiş yıllara kıyasla
yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceğini gösteriyor.

¦ Güçlü bilanço ve dolar bazlı gelir yapısı. Şirket, BIST içerisinde
güçlü bilanço yapısıyla ön plana çıkıyor. Ereğli Demir Çelik Enka
İnşaat, Koza Grubu şirketleri ve Doğan Holding sonrasında BIST 100
Endeksi içerisinde en yüksek net nakit pozisyonuna sahip şirketlerden
biri konumunda bulunuyor. Haziran 2021 sonu itibariyle, şirket 948
milyon TL net nakit pozisyonunda bulunuyor. Ayrıca, gelirlerinin
tamamının Amerikan doları bazında olması dolayısıyla şirketin Türk
lirasındaki değer kaybı riskine karşı doğal hedge mekanizmasına sahip
olduğunusöyleyebiliriz.

¦ Yüksek temettü verimliliği. Ereğli Demir Çelik’in iyileşen
operasyonel performansı eşliğinde 2021 yılı tamamında 14,1 milyar TL
net kar açıklamasını bekliyoruz. Tahminimiz, geçen yıla kıyasla %327
artışa işaret ediyor. Net kar beklentimize göre, %85 temettü dağıtım
oranı varsayımımızla 2022 yılı içerisinde toplam 12,0 milyar TL (hisse
başına brüt 3,43 TL) temettü dağıtmasını bekliyoruz.
¦ Cazip çarpanlar. Ereğli Demir Çelik, 2021 ve 2022 yılı
tahminlerimize göre sırasıyla 2,4x ve 3,2x FD/FAVÖK çarpanları ile
küresel benzerlerine göre sırasıyla %14 ve %15 iskontolu işlem
görüyor. Aynı zamanda, 1 yıl ileriye dönük F/K ve FD/FAVÖK
çarpanlarına göre son 3 yıllık ortalamasına kıyasla sırasıyla %51 ve
%37 iskontolu işlem gören Ereğli Demir Çelik’in cazip çarpanlara sahip
olduğunu düşünüyoruz.

Detay bakış

¦ FAVÖK’te güçlü büyüme devam edecek. 2021 yılının ilk iki çeyreğinde
sırasıyla yıllık bazda %283 ve %321 FAVÖK büyümesi kaydeden şirketin
yükselen çelik fiyatlarının etkisiyle üçüncü çeyrekte de güçlü
büyümesini sürdüreceğini düşünüyoruz. İlk tahminlerimiz, Ereğli Demir
Çelik’in üçüncü çeyrekte yıllık %352 büyüme ile 7,4 milyar TL FAVÖK
açıklaması yönünde. Beklentimiz, yılın ikinci çeyreğinde 336 dolar
seviyesinde bulunan ton başına FAVÖK rasyosunun üçüncü çeyrekte 425
dolar seviyesinde gerçekleşeceğine işaret ediyor. 2021 yılı tamamında
ise %249 büyüme ile 23,3 milyar TL FAVÖK açıklayacağını tahmin
ediyoruz.

¦ Çelik fiyatları son dönemde yaşanan düşüşe karşılık uzun vadeli
ortalamalarının üzerinde kalmaya devam ediyor. Şirketin operasyonel
karlılığı açısından çelik fiyatları ile başlıca ham maddeler olan
demir cevheri, kömür ve hurda fiyatlarının gelişimi oldukça kritik
öneme sahip. Mayıs-Haziran 2021 döneminde tarihi yüksek seviyeleri
gören yurt içi çelik fiyatlarında son dönemde düşüş gözlemleniyor.
Sıcak ve soğuk sac çelik ile uzun çelik fiyatlarında tarihi yüksek
seviyelerden yaklaşık %15-20’lik düşüş söz konusu. Bu düşüş, dördüncü
çeyrekten itibaren çeyreklik bazda operasyonel karlılıkta zayıflama
yaşanabileceğine işaret ediyor.

Ancak, çelik fiyatlarının son 3 yıllık ortalamasına kıyasla yaklaşık
%50 daha yüksek seviyede olması da önümüzdeki dönemde operasyonel
karlılığın geçmiş yıllara kıyasla yüksek seviyelerde kalmaya devam
edeceğini gösteriyor. Bloomberg verilerine göre, sıcak ve soğuk sac
çelik ile uzun çelik fiyatları sırasıyla 930 dolar/ton (son 3 yıllık
ortalama: 618 dolar/ton), 1.110 dolar/ton (son 3 yıllık ortalama: 726
dolar/ton) ve 673 dolar/ton (son 3 yıllık ortalama: 510 dolar/ton)
seviyelerinde bulunuyor. Ayrıca, Ocak-Mayıs döneminde yaklaşık %60
yükseliş kaydeden ancak son üç aylık dönemde %45 gerileyen demir
cevherinin, operasyonel karlılıkta beklenen düşüşü sınırlaması
açısından da destekleyici olduğunu düşünüyoruz.

¦ Güçlü bilanço ve dolar bazlı gelir yapısı. Şirket, BIST içerisinde
güçlü bilanço yapısıyla ön plana çıkıyor. Ereğli Demir Çelik Enka
İnşaat, Koza Grubu şirketleri ve Doğan Holding sonrasında BIST 100
Endeksi içerisinde en yüksek net nakit pozisyonuna sahip şirketlerden
biri konumunda bulunuyor. Haziran 2021 sonu itibariyle, şirket 948
milyon TL net nakit pozisyonda bulunuyor (2020 yıl sonunda net nakit
pozisyonu 7 milyar TL seviyesinde bulunuyordu). Ayrıca, şirketin
gelirlerinin tamamı, maliyetlerinin ise %70- 75’i Amerikan doları
bazındadır. Bu açıdan, şirketin Türk lirasındaki değer kaybı riskine
karşı doğal hedge mekanizmasına sahip olduğunu ve toplam
maliyetlerinin de %25-30’unun Türk lirası cinsinden olması
dolayısıyla, döviz kurlarının yükseldiği ortamdan hem operasyonel
karlılık hem de net kar anlamında pozitif etkilendiğini söyleyebiliriz.

¦ Yüksek temettü verimliliği. Ereğli Demir Çelik’in iyileşen
operasyonel performansı eşliğinde 2021 yılı tamamında 14,1 milyar TL
net kar açıklamasını bekliyoruz. Tahminimiz, geçen yıla kıyasla %327
artışa işaret ediyor. Net kar tahminimize göre, %85 temettü dağıtım
oranı varsayımımızla 2022 yılı içerisinde toplam 12,0 milyar TL (hisse
başına brüt 3,43 TL) temettü dağıtmasını bekliyoruz. Son kapanışa göre
temettü verimliliği %20,3’e işaret ediyor. Ayrıca, söz konusu oran,
hem Ereğli Demir Çelik’in son 3 yıllık temettü verimliliği ortalaması
olan %10 hem de Bloomberg verilerine göre %7,0 seviyesinde bulunan
BIST 100 Endeksi’nin 12 ay sonrası temettü verimliliğinin oldukça
üzerinde bulunuyor.

¦ Cazip çarpanlar. Ereğli Demir Çelik, 2021 ve 2022 yılı
tahminlerimize göre sırasıyla 2,4x ve 3,2x FD/FAVÖK çarpanları ile
küresel benzerlerine göre sırasıyla %14 ve %15 iskontolu işlem
görüyor. Aynı zamanda, 1 yıl ileriye dönük F/K ve FD/FAVÖK
çarpanlarına göre son 3 yıllık ortalamasına göre sırasıyla %51 ve %37
iskontoda bulunan Ereğli Demir Çelik’in cazip çarpanlara sahip
olduğunu düşünüyoruz.

Potansiyel riskler

¦ Koronavirüs salgınında yaklaşan sonbahar-kış mevsimleri gözetilerek
yeni varyantlar, buna paralel muhtemel karantina önlemleri ve
devamında pandemi öncesi seviyelere yaklaşan ekonomilerde
yaşanabilecek yavaşlama eğilimi riski, emtiaya dayalı sektörler
açısından en önemli risk unsurları konumunda bulunuyor. Ayrıca,
gelişmiş ülke merkez bankalarının beklenenden erken sıkılaşmaya
gitmesi, Çinli çelik üreticilerinin agresif bir şekilde dış pazarlara
penetre etmesi ve Çin’de kamu yönlendirmesi ile alınabilecek arz yönlü
tedbirler, beklentimizin altında gerçekleşebilecek satış hacmi ve
birim satış fiyatları ile ham madde fiyatlarında hızlı yükseliş,
değerlememiz açısından aşağı yönlü diğer risk unsurları olarak
belirtilebilir.

1Y21 Finansallarının değerlendirilmesi

¦ Ereğli Demir Çelik, yılın ilk yarısında, yıllık bazda 5 kattan fazla
artışla 5.801 milyon TL net kar açıkladı. Net kardaki artışta,
operasyonel performanstaki iyileşme etkili oldu.

¦ Yılın ilk yarısında net satış gelirleri, yıllık %80 artış ile 24.798
milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda artış gösteren satış
gelirlerinde, artan satış hacmi ve birim fiyatlar etkili oldu.

¦ Toplam satış hacmi 1Y21’de yıllık bazda %2 artış ile 4,02 milyon ton
seviyesinde gerçekleşti. Toplam satış hacminin %85’ini yurt içi,
%15’ini de yurt dışı oluşturuyor. Alt kırılımında, yurt içi satış
hacmi yıllık %6 artarken, yurt dışı satış hacmi yıllık %14 azalış
gösterdi.

¦ FAVÖK 1Y21’de yıllık %304 artışla 9.471 milyon TL seviyesinde
gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, yıllık 21,2 puan artış ile %38,2 olarak
gerçekleşti. 4Ç20’de 144 dolar olan ton başına FAVÖK 2Ç21’de 336 dolar
seviyesine yükseldi.

¦ Operasyonel olmayan tarafta ise, çoğunlukla kur farkı geliri
kaynaklı 716 milyon TL seviyesinde kaydedilen net finansman geliri net
karı destekledi.

¦ Şirketin net nakit pozisyonu temettü ödemesi ve Kümaş Manyezit
şirketinin alımının etkisiyle 2020 yıl sonundaki 6.983 milyon TL’den
948 milyon TL’ye geriledi. Hatırlanacağı üzere, Ereğli Demir Çelik
2021 yılı içerisinde toplam 6.475 milyon TL temettü ödemesi
gerçekleştirmişti.


Değerleme Yöntemi

¦ EREGL’nin 12 aylık hedef piyasa değerine ulaşırken, İNA ve Benzer
Şirket çarpanları yöntemlerini kullandık. İNA ve Benzer Şirket
Karşılaştırma yöntemlerine sırasıyla %50 ve %50 ağırlıklar verdik.

¦ Sonuç olarak, ağırlıklandırılmış değerleme modelimizde EREGL için
12-aylık hedef fiyatımız 24,60 TL seviyesinde olup, %46 getiri
potansiyeline işaret ediyor.

NA Yöntemi (mln USD)

¦ Değerlememizde (i) dolar bazında risksiz getiri oranını %7,0 (ii)
piyasa risk primini %5,5 (iii) şirket betasını 0,87, (iv) sonsuz
büyüme oranını %1,0 olarak kullandık. Buna bağlı olarak indirgeme
faktörü olarak kullanılan ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini 10
yıllık tahmin döneminde ortalama %10,7 olarak değerlendirdik ve hisse
için %48 oranında yükseliş potansiyeli olan 25,00 TL hedef fiyat
hesapladık."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
14:032.099
Değişim :  1,25% |  25,87
Açılış :  2.089  
Önceki Kapanış :  2.073  
En Yüksek
2.100
En Düşük
2.084
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:03
IHAAS 12,12 11.765.560 % 9,98  
TETMT 429,80 28.845.182 % 9,98  
CMENT 31,76 683.824 % 9,97  
EMNIS 26,02 1.313.732 % 9,97  
AYCES 69,00 5.273.146 % 9,96  
14:03 Alış Satış %  
Dolar 13,5112 13,5210 % 0,01  
Euro 15,4323 15,4590 % 0,20  
Sterlin 18,4294 18,5218 % -0,05  
Frank 14,7324 14,8211 % -0,03  
Riyal 3,5900 3,6080 % -0,05  
14:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.821 1.822 4,88  
Altın Gr. 791 791 1,54  
Cumhuriyet 5.252 5.331 2,00  
Tam 5.224 5.355 -0,73  
Yarım 2.525 2.590 -0,36  
Çeyrek 1.266 1.295 -0,17  
Gümüş.Ons 23,04 23,07 0,11  
Gümüş Gr. 10,01 10,02 0,04  
B. Petrol 85,88 85,88 -0,18