HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Şeker Yatırım, Erdemir için 5,90 TL hedef fiyat ile 'TUT' önerisini sürdürdü

08.02.2017 17:42
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Şeker Yatırım, Erdemir için 5,90 TL hedef fiyat ile 'TUT' önerisini sürdürdü


Şeker Yatırım, Erdemir için 5,90 TL hedef fiyat ile 'TUT'
önerisini sürdürdü.
Şeker Yatırım'ın ( http://www.sekeryatirim.com.tr ) konu ile
ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Beklentilerin üzerinde, kuvvetli faaliyet karlılığı
Erdemir, 4Ç16’da, önceki yılın aynı dönemine göre belirgin
bir artışla, piyasa ortalama beklentisi olan TL 522mn’un
hafif üzerinde (Şeker Yatırım T.: TL 522mn), TL 539mn
tutarında net kar açıklamıştır. Erdemir 4Ç16’da, önceki yılın
aynı dönemine göre TL bazında %23.0 oranında artışla (bir
önceki çeyreğe göre %36.6 artışla), piyasa ortalama beklentisi
olan TL 3,725mn’a paralel olarak, TL 3,690mn tutarında satış
geliri elde etmiştir. Grup’un bu dönemdeki FAVÖK marjı ise
piyasa ortalama beklentisi olan %22.4’ün yaklaşık olarak 5 y.p.
üzerinde, %27.5 olarak gerçekleşmiştir. Erdemir, böylelikle,
piyasa ortalama beklentisi olan TL 843mn’un üzerinde,
hesaplamalarımıza göre TL 1,016mn tutarında FAVÖK elde
edebilmiştir. Açıklanan sonuçlara piyasanın ilk tepkisinin
olumlu olmasını beklemekle birlikte, 4Ç16’da artış gösteren
hammadde fiyatlarının etkisinin önümüzdeki dönemde
gözlemlenebilecek olması nedeniyle, bu olumlu tepkinin
sınırlı kalabileceğini düşünmekteyiz.
Erdemir’in FAVÖK marjı 4Ç16’da da oldukça kuvvetli ve
beklentilerin belirgin olarak üzerinde gerçekleşmiştir –
Erdemir’in toplam satış hacmi, 4Ç16’da talebin ertelenmiş
olması ve artan ihracat hacmi ile birlikte, bir önceki çeyreğe
göre oldukça belirgin ölçüde, %27 oranında artarak (yıllık %2.6
azalış) 2.4mn ton olarak gerçekleşmiştir. Çelik fiyatlarının
2016 yılında göstermiş olduğu artış neticesinde, Erdemir’in
4Ç16 satış gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre US$
bazında %11.7 yükselişle US$ 1,145mn olarak gerçekleşmiştir.
Erdemir’in FAVÖK marjı 4Ç16’da da kuvvetli kalmaya devam
etmiş ve hesaplamalarımıza göre yıllık 15.1 y.p. artarak %27.5
oranında gerçekleşmiştir. Yassı ve uzun ürünlerden ton başına
elde edilen FAVÖK, 4Ç16’da sırasıyla US$ 121/ton (yıllık %147
artış) ve US$ 113/ton’a (yıllık +%90.6) yükselmiştir. Grup, bu
dönemde, hesaplamalarımıza göre yıllık %173 artışla (bir
önceki döneme göre %25.8 artış) TL 1,016mn tutarında FAVÖK
elde etmiştir. Böylelikle Erdemir’in net karı, belirgin ölçüde
iyileşerek 4Ç16’da TL 539mn olarak gerçekleşmiştir. Grup’un
3Ç16 sonunda TL 158mn olan net nakdi ise, 4Ç16 sonunda
artarak TL 667mn’a ulaşmıştır.
Erdemir henüz 2017 beklentilerini paylaşmamıştır.
Halihazırda hisse başına TL 5.90 hedef fiyatımızı ve “TUT”
önerimizi sürdürmekteyiz. Erdemir, bugün saat 14:00’te bir
analist toplantısı düzenleyecektir. Tahminlerimizi bu
toplantıdaki paylaşımlar ışığında revize edeceğiz. Grup
hisseleri, tahminlerimize göre 2017T 6.9x ve 11.58x
FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarıyla işlem görmektedirler yurtdışı
benzerleri ise, sırasıyla 7.6x ve 13.0x çarpanlarıyla işlem
görmektedirler.
Satış hacmi 4Ç16’da belirgin ölçüde artış göstermiştir -
Erdemir’in toplam çelik ürünleri satışları, piyasadaki kısa dönem
belirsizlik nedeniyle, 3Ç16’da ton bazında önceki yılın aynı dönemine
göre %6.4 (bir önceki çeyreğe göre %12.5) oranında azalmıştı. Bunun
takibinde, 4Ç16’da Erdemir’in toplam satış hacmi, ertelenmiş olan
talebin etkisiyle, bir önceki çeyreğe göre %27.0 oranında artarak
2,406bin ton olarak gerçekleşmiştir. Erdemir, bu dönemde, önceki yılın
aynı dönemine göre yıllık %2.2 (bir önceki çeyreğe göre %25.4) artışla
1,462bin ton sıcak haddelenmiş yassı ürün, %3.3 azalışla (bir önceki
çeyreğe göre %26.7 artış) 484bin ton soğuk haddelenmiş yassı ürün, ve
uzun ürün satışları açısından istisnai kuvvetli bir dönem olan 4Ç15’e
kıyasla %14.6 oranında azalışla (bir önceki çeyreğe göre %33.0 artış)
459bin ton uzun ürün satışı gerçekleştirmiştir. Grup’un ortalama sıcak
haddelenmiş yassı çelik fiyatları, 4Ç16’da da önceki yılın aynı
döneminin US$ bazında %16.8 üzerinde (bir önceki dönemin %2.9
altında), US$448/ton olarak gerçekleşmiştir. Soğuk haddelenmiş ve uzun
ürün ortalama fiyatları ise önceki yılın aynı döneminin US$ bazında
sırasıyla %9.3 ve %10.9 üzerinde (bir önceki döneme göre ise sırasıyla
%1.7 üzerinde ve %0.4 altında), ortalama US$602/ton ve US$382/ton
olarak gerçekleşmiştir. Böylece Erdemir’in 4Ç16’teki satış gelirleri
US$ bazında önceki yılın aynı dönemine göre %11.7 oranında artarak US$
1,146mn olarak gerçekleşmiştir. TL’nin bu dönemde US$ karşısındaki
yaklaşık olarak %13.2 oranındaki değer kaybı neticesinde, Erdemir’in
4Ç16 satış gelirleri, TL bazında önceki yılın aynı dönemine göre %23.0
oranında (bir önceki çeyreğe göre %36.6), artış göstermiş ve Grup bu
dönemde TL 3,690mn satış geliri elde etmiştir.
Erdemir’in 4Ç16 FAVÖK marjı, yılık bazda belirgin bir artış (+15.1
y.p.) göstererek %27.5’a ulaştı. Grup’un toplam nihai ürün üretim
hacmi, 4Ç16’da yıllık %8.7 oranında azalışla 2,153bin ton’a
gerilemiştir. Bu nedenle de, 4Ç16’da metalürjik kömür ve demir cevheri
fiyatlarında gerçekleşen yıllık %214 ve %51 (bir önceki çeyreğe göre
%98 ve %22) oranındaki artışların etkisinin görece olarak daha sınırlı
kalabilmiş olduğunu düşünmekteyiz. Erdemir’in son 5 yıllık FAVÖK marjı
ortalaması %20’dir. 4Ç15’te, demir-çelik fiyatlarındaki global
ölçekteki düşüş, ve daha düşük fiyatlı ürünlerin ithalatının da
artmasıyla, karlılık baskı altında kalmış ve Grup’un FAVÖK marjı %12.4
oranına gerilemiştir. 1Ç16’da da FAVÖK marjı bir önceki çeyreğe göre
0.6 y.p. gerileyerek %11.8 olarak gerçekleşmiştir. Ancak 1Ç16’da
başlayan ve 2Ç16’nın büyük bir bölümünde devam eden fiyatlardaki hızlı
yükseliş neticesinde, Grup’un 2Ç16 FAVÖK marjı yıllık bazda 0.4 y.p.
artarak %20.9 oranına yükselmiştir. 3Ç16’da ise yıllık bazda 10.1
y.p. artarak %29.9’a ulaşmıştır. Metalürjik kömür ve demir cevheri
fiyatlarının artarak 4Ç16’da sırasıyla US$247/ton ve US$58/ton
fiyatlara ulaşmasıyla Erdemir’in 4Ç16 FAVÖK marjının 3Ç16’ya kıyasla
gerileme göstermesi beklenmekteydi. Ancak, çelik fiyatlarındaki artış
ve hammadde fiyatlarındaki artışın birkaç ay gecikme ile yansıması ve
nihai mamul üretimindeki düşüşlerin etkileriyle, Grup’un 4Ç16 FAVÖK
marjı 3Ç16’ya göre beklenenden daha az gerileyerek, hesaplamalarımıza
göre %27.5 oranında gerçekleşmiştir. Böylelikle Erdemir,
hesaplamalarımıza göre, zayıf baz döneminin de etkisi ile 4Ç16’da
yıllık %173 (bir önceki çeyreğe göre %25.8) oranında artışla TL1,016mn
tutarında FAVÖK elde edebilmiştir. Yassı ürünlerden elde edilen FAVÖK
bu dönemde, önceki yılın aynı dönemine göre %147 oranında artarak
US$121/ton olarak gerçekleşmiş uzun ürünlerden elde edilen FAVÖK ise
%90.6 oranında artarak US$ 113/ton olarak gerçekleşmiştir.
Erdemir’in 4Ç16’da önceki yılın aynı dönemine göre belirgin
artışla TL 539mn net kar açıklamıştır. Grup’un net kar marjı, FAVÖK
marjındaki yıllık 15.1 y.p. artışa kıyasla, bu çeyrekte görece olarak
daha düşük gerçekleşmiş olan finansal gelirler ile 13.3 y.p. olarak
gerçekleşmiştir. Erdemir’in net işletme sermayesi gün sayısı, bu
dönemde, fiyatlardaki gelişmeler paralelinde artarak 196 olarak
gerçekleşmiştir. Grup’un 3Ç16 sonunda TL 158mn olan net nakit
pozisyonu ise 4Ç16 sonu itibariyle TL 667mn net nakit olarak
gerçekleşmiştir.
Erdemir henüz 2017 beklentilerini paylaşmamıştır hedef fiyatımızı
pay başına TL 5.90 ve Tavsiyemizi “TUT” olarak korumaktayız.
Hâlihazırda, Erdemir’in 2017 yılı satış hacminde hafif artış
beklemekte ve ortalama çelik fiyatlarının özellikle 1Y17’de yıllık
bazda artış gösterebilmesini ve 2Y17’de dengelenmesini beklemekteyiz.
Özellikle TL’deki değer kaybının etkisiyle, Erdemir’in 2017 satış
gelirlerinin %30 civarında artarak TL15.2mlyr’a ulaşabileceğini
beklemekteyiz. Grup’un faaliyet kar marjında iki önemli hammaddesi
olan demir cevheri ve metalürjik kömür fiyatlarındaki artışın
etkisinin gözlemlenebileceğini düşünmekte ve halihazırda muhafazakar
olarak Grup’un FAVÖK marjının %18.5 civarında gerçekleşebileceğini
öngörmekteyiz. Erdemir’in temettü politikasını sürdüreceğini
beklemekte ve Şirket hisseleri için 2016 yılı karından dağıtılabilecek
temettü veriminin %7.2 oranında gerçekleşebileceğini hesaplamaktayız.
Erdemir payları hâlihazırda 2017T 6.9x ve 11.8x FD/FAVÖK ve F/K
çarpanlarıyla işlem görmektedirler. Yurt dışı benzerleri ise,
sırasıyla 7.2x ve 13.6x çarpanlarla işlem görmektedirler."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
16:202.030
Değişim :  -0,61% |  -12,53
Açılış :  2.056  
Önceki Kapanış :  2.042  
En Yüksek
2.066
En Düşük
2.013
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:20
KRTEK 10,78 64.035.634 % 10,00  
RODRG 19,36 1.690.503 % 10,00  
PKENT 325,80 98.180.556 % 9,99  
SANEL 8,71 6.400.221 % 9,97  
EDATA 21,98 12.576.624 % 9,95  
16:20 Alış Satış %  
Dolar 13,3895 13,4174 % -0,06  
Euro 15,2095 15,2394 % -0,03  
Sterlin 18,2163 18,3076 % -0,10  
Frank 14,5926 14,6805 % -0,12  
Riyal 3,5658 3,5837 % -0,10  
16:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.842 -0,84  
Altın Gr. 793 793 -2,47  
Cumhuriyet 5.258 5.337 -17,00  
Tam 5.236 5.369 -10,95  
Yarım 2.531 2.597 -5,29  
Çeyrek 1.269 1.299 -2,65  
Gümüş.Ons 24,23 24,25 0,05  
Gümüş Gr. 10,41 10,42 -0,03  
B. Petrol 87,91 87,91 -0,53