***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

13.05.2022 02:36
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.513.073 8.073.330
Dönem Karı (Zararı)
49.376.911 8.447.183
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-38.800.017 -1.458.384
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 978.106 887.871
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12-13 521.931 387.993
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16-20 -3.735.054 -2.734.248
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19 -36.565.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-36.565.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.083.719 -1.193.415
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.085.080 1.113.654
Sti Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.282.062 -1.287.937
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23.394.807 529.531
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.095.092 458.507
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-34.151.909 -2.099.637
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-943.183 2.558.144
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.660.613 5.795.384
Alınan Faiz
4.852.460 2.277.946
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-226.768.357 -53.671.078
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -1.821.849 -394.287
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 3.538.983 17.600.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-20 -228.485.491 -70.876.791
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
629.981.248 -1.629.069
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
510.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-790.622.172 332.733.595
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
957.345.046 -316.105.659
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-46.741.626 -18.257.005
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
434.725.964 -47.226.817
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
434.725.964 -47.226.817
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53.087.564 49.531.522
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 487.813.528 2.304.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
970.000.000 -27.346.399 49.945.096 68.913 52.735.975 1.528.632.662 352.452.465 2.926.488.712 0 2.926.488.712
Transferler
0 0 0 0 2.246.209 350.206.256 -352.452.465 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 162.940 0 0 8.447.183 8.610.123
Dönem Sonu Bakiyeler
15 970.000.000 -27.346.399 49.945.096 231.853 54.982.184 1.878.838.918 8.447.183 2.935.098.835 0 2.935.098.835
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 1.020.000.000 -28.756.004 49.945.096 61.003 58.787.783 1.821.583.883 378.556.382 3.300.178.143 0 3.300.178.143
Transferler
0 0 0 0 3.634.796 374.921.586 -378.556.382 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 49.376.911 49.376.911
Sermaye Arttırımı
15 510.000.000 -14.378.002 426.500 0 0 0 0 496.048.498
Dönem Sonu Bakiyeler
15 1.530.000.000 -43.134.006 50.371.596 61.003 62.422.579 2.196.505.469 49.376.911 3.845.603.552 0 3.845.603.552


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
27 487.850.001 53.109.547
Ticari Alacaklar
5 3.535.824 2.284.370
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 60 60
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.535.764 2.284.310
Stoklar
6 231.180.474 184.061.628
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.212.568 260.880
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.212.568 260.880
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
898.601 734.045
Diğer Dönen Varlıklar
14 76.730.804 42.743.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
76.730.804 42.743.451
ARA TOPLAM
801.408.272 283.193.921
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
801.408.272 283.193.921
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 106.571 244.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
106.571 244.980
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 4.449.393.228 4.142.257.500
Maddi Duran Varlıklar
10 5.016.515 4.181.825
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 796.448 787.395
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
796.448 787.395
Peşin Ödenmiş Giderler
7 73.812.362 83.469.918
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
812.717 561.536
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
72.999.645 82.908.382
Diğer Duran Varlıklar
14 64.085.748 64.085.748
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
64.085.748 64.085.748
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.593.210.872 4.295.027.366
TOPLAM VARLIKLAR
5.394.619.144 4.578.221.287
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 1.048.100.644 869.036.092
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
996.305.430 867.834.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.795.214 1.201.447
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 49.095.711 50.368.187
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49.095.711 50.368.187
Ticari Borçlar
5 122.814.161 55.532.099
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 442.900 10.021
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
122.371.261 55.522.078
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 118.315.116 94.920.309
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
118.315.116 94.920.309
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.152.900 2.799.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 37.991.723 24.885.919
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
37.991.723 24.885.919
ARA TOPLAM
1.379.470.255 1.097.541.992
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.379.470.255 1.097.541.992
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 83.154.379 94.209.091
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
83.154.379 94.209.091
Ticari Borçlar
85.000.000 85.000.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 85.000.000 85.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.390.958 1.292.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.390.958 1.292.061
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
169.545.337 180.501.152
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.549.015.592 1.278.043.144
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.845.603.552 3.300.178.143
Ödenmiş Sermaye
15 1.530.000.000 1.020.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -43.134.006 -28.756.004
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.371.596 49.945.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
61.003 61.003
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
61.003 61.003
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
61.003 61.003
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 62.422.579 58.787.783
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.196.505.469 1.821.583.883
Net Dönem Karı veya Zararı
49.376.911 378.556.382
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.845.603.552 3.300.178.143
TOPLAM KAYNAKLAR
5.394.619.144 4.578.221.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 28.845.006 33.961.693
Satışların Maliyeti
16 -2.837.702 -18.660.458
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.007.304 15.301.235
BRÜT KAR (ZARAR)
26.007.304 15.301.235
Genel Yönetim Giderleri
18 -7.375.942 -5.387.794
Pazarlama Giderleri
-1.440.894 -1.051.434
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 38.179.671 512.058
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -739.992 -169.646
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.630.147 9.204.419
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
54.630.147 9.204.419
Finansman Giderleri
20 -5.253.236 -757.236
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.376.911 8.447.183
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
49.376.911 8.447.183
DÖNEM KARI (ZARARI)
49.376.911 8.447.183
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
49.376.911 8.447.183
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 162.940
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 0 162.940
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 162.940
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.376.911 8.610.123
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
49.376.911 8.610.123http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030061


BIST
18:052.451
Değişim :  1,35% |  32,74
Açılış :  2.423  
Önceki Kapanış :  2.418  
En Yüksek
2.456
En Düşük
2.421
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
GESAN 26,18 129.547.652 % 10,00  
MPARK 33,24 32.144.937 % 9,99  
KARSN 6,40 1.886.624.341 % 9,97  
UFUK 38,62 1.020.034 % 9,97  
RODRG 16,00 3.856.679 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,3450 16,3466 % -0,01  
Euro 17,5410 17,5600 % 0,00  
Sterlin 20,5527 20,6558 % 0,03  
Frank 16,9839 17,0862 % 0,04  
Riyal 4,3453 4,3671 % 0,02  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.851 0,45  
Altın Gr. 973 973 0,25  
Cumhuriyet 6.460 6.559 -10,00  
Tam 6.432 6.594 -10,70  
Yarım 3.109 3.190 -5,18  
Çeyrek 1.559 1.595 -2,59  
Gümüş.Ons 21,99 22,05 0,01  
Gümüş Gr. 11,56 11,58 0,01  
B. Petrol 114 114 -0,09