***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

20.11.2020 18:10***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -28.652 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.787.586 0 346.648 2.986.857 0 2.986.857
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -28.652 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.787.586 -397.643 346.648 2.589.214 0 2.589.214
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 170 0 0 0 54.975 -1.550 0 0 0 452.847 506.442 0 506.442
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.995 397.643 -346.648 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.995 397.643 -346.648 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -28.482 0 0 0 8.883 834 0 1.736.591 0 452.847 3.095.656 0 3.095.656
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -24.980 0 0 0 26.011 388 0 1.736.591 0 478.872 3.141.865 0 3.141.865
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -24.980 0 0 0 26.011 388 0 1.736.591 0 478.872 3.141.865 0 3.141.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 7.697 0 0 0 -21.543 -388 0 0 0 264.980 250.746 0 250.746
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478.872 0 -478.872 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478.872 0 478.872 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -17.283 0 0 0 4.468 0 0 2.215.463 0 264.980 3.392.611 0 3.392.611


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
36.304.108 120.367.515 156.671.623 40.296.122 94.305.325 134.601.447
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 1.261.279 5.810.985 7.072.264 1.149.048 3.616.378 4.765.426
Teminat Mektupları
1.243.279 3.064.679 4.307.958 1.125.841 1.741.369 2.867.210
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.243.279 3.064.679 4.307.958 1.125.841 1.741.369 2.867.210
Banka Kredileri
0 408 408 0 1.029 1.029
İthalat Kabul Kredileri
0 408 408 0 1.029 1.029
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
18.000 2.525.415 2.543.415 23.207 1.655.053 1.678.260
Belgeli Akreditifler
18.000 1.645.431 1.663.431 23.207 984.121 1.007.328
Diğer Akreditifler
0 879.984 879.984 0 670.932 670.932
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 220.483 220.483 0 218.927 218.927
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 5.531.129 11.994.140 17.525.269 5.968.023 4.753.441 10.721.464
Cayılamaz Taahhütler
5.531.129 11.994.140 17.525.269 5.968.023 4.753.441 10.721.464
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.439.035 11.993.437 13.432.472 1.609.602 4.752.902 6.362.504
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
188.843 0 188.843 578.715 0 578.715
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
16.869 0 16.869 20.119 0 20.119
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 0 2.286 2.286 0 2.286
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.321.483 0 3.321.483 3.206.861 0 3.206.861
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
17.770 0 17.770 13.950 0 13.950
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
544.843 703 545.546 536.490 539 537.029
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 29.511.700 102.562.390 132.074.090 33.179.051 85.935.506 119.114.557
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
29.511.700 102.562.390 132.074.090 33.179.051 85.935.506 119.114.557
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.042.880 11.043.996 17.086.876 5.511.577 9.157.496 14.669.073
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.331.824 4.146.930 8.478.754 4.346.642 2.997.361 7.344.003
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.711.056 6.897.066 8.608.122 1.164.935 6.160.135 7.325.070
Para ve Faiz Swap İşlemleri
14.233.982 75.126.998 89.360.980 14.966.436 63.391.217 78.357.653
Swap Para Alım İşlemleri
4.243.555 26.183.504 30.427.059 3.892.839 23.141.100 27.033.939
Swap Para Satım İşlemleri
9.990.427 23.154.612 33.145.039 11.073.597 17.570.101 28.643.698
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 12.894.441 12.894.441 0 11.340.008 11.340.008
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 12.894.441 12.894.441 0 11.340.008 11.340.008
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
9.234.836 12.060.410 21.295.246 12.701.036 11.500.072 24.201.108
Para Alım Opsiyonları
4.617.418 6.030.205 10.647.623 6.350.518 5.750.036 12.100.554
Para Satım Opsiyonları
4.617.418 6.030.205 10.647.623 6.350.518 5.750.036 12.100.554
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
2 4.330.986 4.330.988 2 1.886.721 1.886.723
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
665.788.402 49.259.383 715.047.785 449.766.744 35.816.881 485.583.625
EMANET KIYMETLER
598.049.275 13.019.124 611.068.399 382.267.676 9.991.040 392.258.716
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
162.469 0 162.469 161.637 0 161.637
Emanete Alınan Menkul Değerler
596.191.149 4.464.817 600.655.966 380.565.725 6.698.385 387.264.110
Tahsile Alınan Çekler
16.554 111.085 127.639 4.243 95.029 99.272
Tahsile Alınan Ticari Senetler
130.885 28.263 159.148 130.213 39.467 169.680
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.548.218 8.414.959 9.963.177 1.405.858 3.158.159 4.564.017
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
65.445.338 23.457.338 88.902.676 66.025.279 16.404.321 82.429.600
Menkul Kıymetler
24.426 1.169.875 1.194.301 51.931 862.707 914.638
Teminat Senetleri
33.377 428.984 462.361 34.602 297.485 332.087
Emtia
571.647 985.530 1.557.177 669.505 726.493 1.395.998
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
3.350.176 10.585.997 13.936.173 3.694.067 7.149.704 10.843.771
Diğer Rehinli Kıymetler
61.465.712 10.286.952 71.752.664 61.575.174 7.367.932 68.943.106
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.293.789 12.782.921 15.076.710 1.473.789 9.421.520 10.895.309
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
702.092.510 169.626.898 871.719.408 490.062 Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(VI-a) 1.088.496 1.148.830
Alınan Faizler
1.673.934 2.665.208
Ödenen Faizler
-746.575 -1.423.622
Alınan Temettüler
89 6.420
Alınan Ücret ve Komisyonlar
309.940 363.512
Elde Edilen Diğer Kazançlar
70.012 223.696
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
72.921 88.729
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
(VI-a) -383.489 -371.445
Ödenen Vergiler
-129.693 -106.585
Diğer
221.357 -297.083
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.623.485 -1.719.775
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
131.095 -302.036
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-862.090 -510.226
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-10.134.894 -1.028.659
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-240.274 -363.487
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
324.932 -1.750.685
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
3.710.509 2.173.504
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.334.548 65.459
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.359.659 -3.645
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.711.981 -570.945
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-6.123.357 -505.341
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-58.020 -2.324
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.639.627 -541.076
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
613.375 59.426
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-39.085 -21.367
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-44.494 -950.178
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -916.051
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-44.494 -34.127
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-a) 12.024 -12.549
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.443.846 -2.039.013
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 11.874.597 13.222.563
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 8.430.751 11.183.550


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
264.980 452.847
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-14.234 53.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.697 170
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.633 293
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.936 -123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-21.931 53.425
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-29.234 69.010
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-498 -1.987
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.801 -13.598
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
250.746 506.442


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.101.148 10.835.296 21.936.444 7.006.588 10.436.516 17.443.104
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.939.193 8.596.021 11.535.214 4.880.482 9.236.495 14.116.977
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 213.633 4.073.437 4.287.070 558.602 2.553.119 3.111.721
Bankalar
(I-c) 150.743 292.451 443.194 390 10.974 11.364
Para Piyasalarından Alacaklar
2.580.856 4.230.133 6.810.989 4.321.936 6.672.402 10.994.338
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-6.039 0 -6.039 -446 0 -446
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 285.775 110.013 395.788 408.920 89.407 498.327
Devlet Borçlanma Senetleri
280.208 51.098 331.306 403.353 62.186 465.539
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.567 58.915 64.482 5.567 27.221 32.788
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 7.320.857 0 7.320.857 1.230.698 0 1.230.698
Devlet Borçlanma Senetleri
7.320.857 0 7.320.857 1.230.698 0 1.230.698
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(1-b) 555.323 2.129.262 2.684.585 486.488 1.110.614 1.597.102
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
555.323 2.129.262 2.684.585 486.488 1.110.614 1.597.102
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-k) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.957.756 16.069.293 26.027.049 7.984.503 8.310.861 16.295.364
Krediler
(I-e) 11.343.173 16.069.293 27.412.466 9.263.673 8.310.861 17.574.534
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
277.787 0 277.787 126.556 0 126.556
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-f) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.663.204 0 -1.663.204 -1.405.726 0 -1.405.726
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-p) 594 0 594 2.095 0 2.095
Satış Amaçlı
594 0 594 2.095 0 2.095
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
220 0 220 220 0 220
İştirakler (Net)
(I-g) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-h) 220 0 220 220 0 220
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
220 0 220 220 0 220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 225.350 0 225.350 224.791 0 224.791
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 174.743 0 174.743 168.439 0 168.439
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
174.743 0 174.743 168.439 0 168.439
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-n) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
19.351 0 19.351 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-o) 239.370 0 239.370 211.012 0 211.012
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-r) 187.141 482.415 669.556 122.618 491.226 613.844
VARLIKLAR TOPLAMI
21.905.673 27.387.004 49.292.677 15.720.266 19.238.603 34.958.869
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 9.369.132 22.390.592 31.759.724 7.159.651 20.580.614 27.740.265
ALINAN KREDİLER
(II-d) 0 3.370.691 3.370.691 0 30.720 30.720
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-c) 5.194.346 0 5.194.346 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 403.734 2.073.731 2.477.465 464.612 975.820 1.440.432
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
403.734 2.073.731 2.477.465 464.612 975.820 1.440.432
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 93.017 9.596 102.613 113.371 11.022 124.393
KARŞILIKLAR
(II-h) 165.592 1.783 167.375 168.980 1.307 170.287
Yeniden Yapılanma Karşılığı
2.754 0 2.754 4.114 0 4.114
Çalışan Hakları Karşılığı
68.230 0 68.230 67.818 0 67.818
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
94.608 1.783 96.391 97.048 1.307 98.355
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 67.887 0 67.887 34.039 0 34.039
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-k) 0 1.700.117 1.700.117 0 1.337.281 1.337.281
Krediler
0 1.700.117 1.700.117 0 1.337.281 1.337.281
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 624.780 435.068 1.059.848 765.993 173.594 939.587
ÖZKAYNAKLAR
(II-l) 3.392.611 0 3.392.611 3.141.865 0 3.141.865
Ödenmiş Sermaye
652.290 0 652.290 652.290 0 652.290
Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693 272.693 0 272.693
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693 272.693 0 272.693
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-17.283 0 -17.283 -24.980 0 -24.980
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.468 0 4.468 26.399 0 26.399
Kar Yedekleri
2.215.463 0 2.215.463 1.736.591 0 1.736.591
Yasal Yedekler
201.483 0 201.483 198.999 0 198.999
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.013.980 0 2.013.980 1.537.592 0 1.537.592
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
264.980 0 264.980 478.872 0 478.872
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
264.980 0 264.980 478.872 0 478.872
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
19.311.099 29.981.578 49.292.677 11.848.511 23.110.358 34.958.869


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 1.636.716 2.573.011 614.910 806.075
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 1.194.664 1.787.875 435.260 538.218
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.009 38.871 1.009 10.862
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 31.958 140.133 8.879 19.038
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
103.153 488.150 6.754 188.955
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 301.644 107.767 162.327 45.681
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
39.274 44.827 6.534 16.283
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
262.370 62.940 155.793 29.398
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
4.288 10.215 681 3.321
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -725.733 -1.443.732 -295.491 -457.122
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -459.848 -1.198.711 -146.642 -383.379
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -88.652 -214.716 -42.604 -67.557
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-118.787 -10.668 -83.176 -1.845
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) 0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-12.779 -16.111 -4.593 -4.247
Diğer Faiz Giderleri
-45.667 -3.526 -18.476 -94
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
910.983 1.129.279 319.419 348.953
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
311.649 348.225 103.299 115.295
Alınan Ücret ve Komisyonlar
348.247 378.922 115.784 125.455
Gayri Nakdi Kredilerden
65.365 48.877 25.865 16.875
Diğer
(IV-l) 282.882 330.045 89.919 108.580
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-36.598 -30.697 -12.485 -10.160
Gayri Nakdi Kredilere
-590 -493 -195 -173
Diğer
-36.008 -30.204 -12.290 -9.987
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 89 6.420 0 6
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) 438.467 -52.448 141.276 -44.734
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
121.012 49.558 36.661 31.466
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
888.852 -107.260 326.679 -144.890
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-571.397 5.254 -222.064 68.690
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 188.946 223.696 49.769 83.052
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.850.134 1.655.172 613.763 502.572
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-f) -403.889 -180.014 -114.097 -14.910
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-2.990 -12.660 955 -5.392
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-385.707 -375.230 -127.429 -124.261
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -688.160 -502.074 -190.715 -149.526
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
369.388 585.194 182.477 208.483
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
369.388 585.194 182.477 208.483
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) -104.408 -132.347 -33.321 -49.133
Cari Vergi Karşılığı
-134.592 -105.135 -800 -34.328
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -27.212 0 -14.805
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
30.184 0 -32.521 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 264.980 452.847 149.156 159.350
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-k) 264.980 452.847 149.156 159.350
Grubun Karı (Zararı)
264.980 452.847 149.156 159.350
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00406200 0,00694200 0,00228700 0,00244300http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889396


BIST
18:051.325
Değişim :  0,02% |  0,20
Açılış :  1.327  
Önceki Kapanış :  1.325  
En Yüksek
1.339
En Düşük
1.318
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALMAD 2,64 4.251.216 % 10,00  
TKNSA 14,67 490.778.004 % 9,97  
NIBAS 77,75 9.976.176 % 9,97  
AYES 12,46 990.104 % 9,97  
INVEO 31,80 44.845.266 % 9,96  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8688 7,8747 % 0,55  
Euro 9,5229 9,5316 % 0,81  
Sterlin 10,4833 10,5359 % 0,04  
Frank 8,7473 8,8000 % 0,92  
Riyal 2,0924 2,1029 % 0,53  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.828 1.829 13,82  
Altın Gr. 463 463 6,16  
Cumhuriyet 3.039 3.085 2,00  
Tam 3.026 3.105 5,65  
Yarım 1.463 1.502 2,74  
Çeyrek 734 751 1,36  
Gümüş.Ons 23,98 24,02 0,00  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 0,03  
B. Petrol 48,26 48,26 0,84