***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.05.2022 19:00
***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -20.479 0 0 0 9.735 0 0 2.152.696 0 430.454 3.497.389 0 3.497.389
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -20.479 0 0 0 9.735 0 0 2.152.696 0 430.454 3.497.389 0 3.497.389
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
(V-a) 0 0 0 0 0 2.856 0 0 0 -107.101 0 0 0 0 262.173 157.928 0 157.928
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 38.195 0 0 0 0 0 0 0 0 392.259 0 -430.454 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430.454 0 -430.454 0 0 0
Diğer
0 0 0 38.195 0 0 0 0 0 0 0 0 -38.195 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 310.888 0 -17.623 0 0 0 -97.366 0 0 2.544.955 0 262.173 3.655.317 0 3.655.317
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 310.888 0 -13.600 0 0 0 -110.708 0 0 2.544.955 0 933.299 4.317.124 0 4.317.124
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
652.290 0 0 310.888 0 -13.600 0 0 0 -110.708 0 0 2.544.955 0 933.299 4.317.124 0 4.317.124
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
(V-a) 0 0 0 0 0 -12.736 0 0 0 16.787 0 0 0 0 508.538 512.589 0 512.589
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 12.685 0 0 0 0 0 0 0 0 920.614 0 -933.299 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 933.299 0 -933.299 0 0 0
Diğer
0 0 0 12.685 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.685 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 323.573 0 -26.336 0 0 0 -93.921 0 0 3.465.569 0 508.538 4.829.713 0 4.829.713


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
51.772.838 170.614.389 222.387.227 34.774.124 123.095.902 157.870.026
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 1.423.423 13.544.734 14.968.157 1.298.985 12.409.440 13.708.425
Teminat Mektupları
1.393.423 6.445.839 7.839.262 1.268.985 6.090.178 7.359.163
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.393.423 6.445.839 7.839.262 1.268.985 6.090.178 7.359.163
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0
Akreditifler
30.000 6.706.654 6.736.654 30.000 5.964.093 5.994.093
Belgeli Akreditifler
30.000 4.562.680 4.592.680 30.000 3.369.695 3.399.695
Diğer Akreditifler
0 2.143.974 2.143.974 2.594.398 2.594.398
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 392.241 392.241 355.169 355.169
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 8.566.026 24.859.377 33.425.403 5.353.790 7.049.698 12.403.488
Cayılamaz Taahhütler
8.566.026 24.859.377 33.425.403 5.353.790 7.049.698 12.403.488
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.244.112 24.858.046 29.102.158 1.114.259 7.048.494 8.162.753
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
237.795 0 237.795 237.911 237.911
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
14.703 0 14.703 14.709 14.709
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 0 2.286 2.286 2.286
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.552.367 0 3.552.367 3.428.483 3.428.483
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
23.361 0 23.361 22.104 22.104
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
491.402 1.331 492.733 534.038 1.204 535.242
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 41.783.389 132.210.278 173.993.667 28.121.349 103.636.764 131.758.113
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
41.783.389 132.210.278 173.993.667 28.121.349 103.636.764 131.758.113
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
10.674.705 20.718.644 31.393.349 8.801.835 18.681.585 27.483.420
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
8.284.731 7.043.373 15.328.104 6.454.670 6.693.632 13.148.302
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.389.974 13.675.271 16.065.245 2.347.165 11.987.953 14.335.118
Para ve Faiz Swap İşlemleri
25.534.098 91.402.194 116.936.292 13.398.624 67.445.218 80.843.842
Swap Para Alım İşlemleri
2.832.395 32.692.176 35.524.571 2.319.379 20.207.079 22.526.458
Swap Para Satım İşlemleri
9.019.703 30.763.520 39.783.223 4.681.245 22.219.171 26.900.416
Swap Faiz Alım İşlemleri
6.841.000 13.973.249 20.814.249 3.199.000 12.509.484 15.708.484
Swap Faiz Satım İşlemleri
6.841.000 13.973.249 20.814.249 3.199.000 12.509.484 15.708.484
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.574.586 14.541.076 20.115.662 5.920.890 11.889.690 17.810.580
Para Alım Opsiyonları
2.787.293 7.270.538 10.057.831 2.960.445 5.944.845 8.905.290
Para Satım Opsiyonları
2.787.293 7.270.538 10.057.831 2.960.445 5.944.845 8.905.290
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0
Diğer
0 5.548.364 5.548.364 5.620.271 5.620.271
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
157.819.517 97.595.102 255.414.619 171.750.710 102.629.066 274.379.776
EMANET KIYMETLER
89.104.394 42.175.774 131.280.168 103.861.093 43.276.979 147.138.072
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
75.739.348 7.782.186 83.521.534 91.285.113 6.115.648 97.400.761
Emanete Alınan Menkul Değerler
11.480.820 16.003.653 27.484.473 10.642.219 22.690.989 33.333.208
Tahsile Alınan Çekler
12.883 274.615 287.498 32.450 273.433 305.883
Tahsile Alınan Ticari Senetler
212.697 31.022 243.719 190.451 33.894 224.345
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.658.646 18.084.298 19.742.944 1.710.860 14.163.015 15.873.875
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
65.397.662 22.271.011 87.668.673 65.128.128 30.428.077 95.556.205
Menkul Kıymetler
242.274 2.240.461 2.482.735 67.297 2.016.807 2.084.104
Teminat Senetleri
53.005 807.338 860.343 39.505 731.903 771.408
Emtia
637.450 328.024 965.474 622.017 301.088 923.105
Varant
0 0 0 0
Gayrimenkul
2.670.966 13.490.564 16.161.530 2.812.412 12.576.244 15.388.656
Diğer Rehinli Kıymetler
61.793.967 5.404.624 67.198.591 61.586.897 14.802.035 76.388.932
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.317.461 33.148.317 36.465.778 2.761.489 28.924.010 31.685.499
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
209.592.355 268.209.491 477.801.846 206.524.834 225.724.968 432.249.802


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(VI-a) 455.544 238.108
Alınan Faizler
(VI-a) 1.158.382 829.469
Ödenen Faizler
(VI-a) -561.231 -407.357
Alınan Temettüler
4.176 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
169.510 73.270
Elde Edilen Diğer Kazançlar
51.415 55.074
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
41.336 19.659
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
(VI-a) -286.836 -185.756
Ödenen Vergiler
-92.437 -54.096
Diğer
-28.771 -92.155
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-5.535.258 4.243.820
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-669.009 -939.299
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-205.900 -735.419
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.377.374 -173.714
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-150.911 303.121
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
761.845 -152.731
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.406.335 7.170.916
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 76.498
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.300.244 -1.305.552
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-5.079.714 4.481.928
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-282.905 1.176.481
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-7.597 -12.444
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
117 26.268
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.330.812 -243.597
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.078.265 1.422.033
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-22.878 -15.779
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-151.879 -118
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
288.000 710.228
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-418.500 -705.190
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-21.379 -5.156
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-a) -11.568 31.965
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-5.526.066 5.690.256
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 29.911.011 6.921.426
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 24.384.945 12.611.682


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
508.538 262.173
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
4.051 -104.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.736 2.856
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.920 3.798
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.184 -942
Kar v 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
21.318 -132.545
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.531 25.444
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
512.589 157.928


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.598.921 31.130.943 41.729.864 7.688.676 38.335.187 46.023.863
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.636.494 27.316.681 32.953.175 3.650.354 34.622.985 38.273.339
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 146.984 9.992.177 10.139.161 1.070.253 10.120.969 11.191.222
Bankalar
(I-c) 278.181 1.222.015 1.500.196 2.010 997.400 999.410
Para Piyasalarından Alacaklar
5.216.860 16.102.489 21.319.349 2.583.996 23.504.616 26.088.612
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-5.531 -5.531 -5.905 -5.905
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 641.199 258.677 899.876 84.855 132.668 217.523
Devlet Borçlanma Senetleri
636.974 258.677 895.651 80.630 132.668 213.298
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.225 4.225 4.225 4.225
Diğer Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 3.962.018 3.962.018 3.657.056 0 3.657.056
Devlet Borçlanma Senetleri
3.962.018 3.962.018 3.657.056 3.657.056
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Türev Finansal Varlıklar
(1-b) 359.210 3.555.585 3.914.795 296.411 3.579.534 3.875.945
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
359.210 3.555.585 3.914.795 296.411 3.579.534 3.875.945
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-k) 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
13.458.708 20.193.956 33.652.664 10.521.510 17.785.207 28.306.717
Krediler
(I-e) 15.029.029 20.193.956 35.222.985 12.037.291 17.785.207 29.822.498
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-j) 0
Faktoring Alacakları
316.205 316.205 286.586 286.586
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-f) 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.886.526 -1.886.526 -1.802.367 -1.802.367
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-p) 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
34.753 34.753 34.973 0 34.973
İştirakler (Net)
(I-g) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-h) 34.753 34.753 34.973 0 34.973
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
34.753 34.753 34.753 34.753
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
220 220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-i) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 178.783 178.783 185.620 185.620
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 244.188 244.188 242.372 0 242.372
Şerefiye
0
Diğer
244.188 244.188 242.372 242.372
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-n) 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-o) 587.148 587.148 665.811 665.811
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-r) 295.980 21.824 317.804 157.191 33.745 190.936
VARLIKLAR TOPLAMI
25.398.481 51.346.723 76.745.204 19.496.153 56.154.139 75.650.292
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 18.787.451 42.472.144 61.259.595 12.856.546 45.111.324 57.967.870
ALINAN KREDİLER
(II-d) 0 1.062.859 1.062.859 957.868 957.868
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-c) 3.020 0 3.020 2.309.195 2.309.195
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-e) 404.507 0 404.507 529.156 0 529.156
Bonolar
404.507 0 404.507 529.156 529.156
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 201.567 4.363.857 4.565.424 131.184 4.844.088 4.975.272
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
201.567 4.363.857 4.565.424 131.184 4.844.088 4.975.272
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-g) 73.579 2.247 75.826 99.495 2.202 101.697
KARŞILIKLAR
207.438
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
100.311 0 100.311 72.893 72.893
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
143.945 1.778 145.723 131.964 2.581 134.545
CARİ VERGİ BORCU
(II-J) 210.925 0 210.925 637.318 637.318
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-J) 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-k) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-l) 0 2.139.230 2.139.230 0 1.984.831 1.984.831
Krediler
0 2.139.230 2.139.230 1.984.831 1.984.831
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-f) 944.715 1.003.356 1.948.071 802.593 859.930 1.662.523
ÖZKAYNAKLAR
(II-m) 4.829.713 0 4.829.713 4.317.124 0 4.317.124
Ödenmiş Sermaye
652.290 0 652.290 652.290 652.290
Sermaye Yedekleri
323.573 0 323.573 310.888 0 310.888
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
323.573 0 323.573 310.888 310.888
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-26.336 0 -26.336 -13.600 -13.600
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-93.921 0 -93.921 -110.708 -110.708
Kar Yedekleri
3.465.569 0 3.465.569 2.544.955 0 2.544.955
Yasal Yedekler
184.141 0 184.141 184.141 184.141
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
3.281.428 0 3.281.428 2.360.814 2.360.814
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zarar
508.538 0 508.538 933.299 0 933.299
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
508.538 0 508.538 933.299 933.299
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
25.699.733 51.045.471 76.745.204 21.887.468 53.762.824 75.650.292


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 1.280.291 841.367
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 979.893 525.622
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
20.956 11.039
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 19.682 26.014
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
58.424 83.796
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 194.015 194.540
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
25.927 26.920
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
168.088 167.620
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
7.321 356
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -694.581 -401.902
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -576.308 -294.144
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -39.420 -29.929
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-21.470 -28.043
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -20.217 -43.418
Kiralama Faiz Giderleri
-3.654 -5.766
Diğer Faiz Giderleri
-33.512 -602
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
585.710 439.465
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
149.933 94.260
Alınan Ücret ve Komisyonlar
173.003 108.114
Gayri Nakdi Kredilerden
66.045 26.915
Diğer
(IV-l) 106.958 81.199
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-23.070 -13.854
Gayri Nakdi Kredilere
-201 -193
Diğer
-22.869 -13.661
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 24.176 32.824
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) 522.129 68.765
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
79.928 -9.098
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
309.737 218.510
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
132.464 -140.647
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 53.323 103.171
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.335.271 738.485
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-f) -148.974 -41.520
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-6.266 -9.388
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-235.030 -147.685
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -280.823 -214.392
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
664.178 325.500
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
664.178 325.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) -155.640 -63.327
Cari Vergi Karşılığı
-74.434 -17.001
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-81.206 -46.326
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 508.538 262.173
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-k) 508.538 262.173
Grubun Karı (Zararı)
508.538 262.173
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00779600 0,00401900http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030391


BIST
18:052.451
Değişim :  1,35% |  32,74
Açılış :  2.423  
Önceki Kapanış :  2.418  
En Yüksek
2.456
En Düşük
2.421
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
GESAN 26,18 129.547.652 % 10,00  
MPARK 33,24 32.144.937 % 9,99  
KARSN 6,40 1.886.624.341 % 9,97  
UFUK 38,62 1.020.034 % 9,97  
RODRG 16,00 3.856.679 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,3558 16,3576 % 0,05  
Euro 17,5357 17,5560 % -0,02  
Sterlin 20,5609 20,6640 % 0,22  
Frank 16,9900 17,0924 % 0,32  
Riyal 4,3483 4,3702 % 0,01  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.851 -2,65  
Altın Gr. 974 974 -1,07  
Cumhuriyet 6.460 6.559 -10,00  
Tam 6.432 6.594 -10,70  
Yarım 3.109 3.190 -5,18  
Çeyrek 1.559 1.595 -2,59  
Gümüş.Ons 22,01 22,04 0,03  
Gümüş Gr. 11,56 11,59 0,01  
B. Petrol 114 114 3,30