***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.02.2020 23:28
***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 182 11.646 0 0 0 -5.596 0 201.682 -3.316 48.283 1.112.294 0 1.112.294
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 5.609 0 0 47.764 0 53.373 0 53.373
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 5.609 0 0 47.764 0 53.373 0 53.373
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 182 11.646 0 0 0 13 0 201.682 44.448 48.283 1.165.667 0 1.165.667
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.622 -558 0 0 -83.246 0 0 0 83.549 -82.182 0 -82.182
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -182 0 182 0 0 0 0 31 -496 0 -465 0 -465
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.967 3.316 -48.283 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.967 0 0 44.967 0 44.967
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.316 -48.283 -44.967 0 -44.967
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 -83.233 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 0 1.166.569
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 -83.233 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 0 1.166.569
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 -83.233 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 0 1.166.569
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.826 1.592 0 0 87.815 0 0 0 71.510 162.743 0 162.743
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.098 1.451 -83.549 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.098 -82.098 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.549 -83.549 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 4.582 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 0 1.329.312


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.118.031 8.180.953 9.298.984 861.082 2.733.144 3.594.226
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 572.605 6.414.803 6.987.408 585.675 1.785.507 2.371.182
Teminat Mektupları
572.605 1.700.759 2.273.364 585.675 1.454.768 2.040.443
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
572.605 1.700.759 2.273.364 585.675 1.454.768 2.040.443
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 294.068 294.068 0 217.850 217.850
Belgeli Akreditifler
0 104.396 104.396 0 100.678 100.678
Diğer Akreditifler
0 189.672 189.672 0 117.172 117.172
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 4.419.976 4.419.976 0 112.889 112.889
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 121.766 12.185 133.951 122.855 107.531 230.386
Cayılamaz Taahhütler
121.766 12.185 133.951 122.855 107.531 230.386
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.975 12.185 15.160 5.020 107.531 112.551
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
30.415 0 30.415 29.325 0 29.325
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.989 0 6.989 7.720 0 7.720
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
9 0 9 6 0 6
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
80.622 0 80.622 73.480 0 73.480
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
192 0 192 199 0 199
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
564 0 564 7.105 0 7.105
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
423.660 1.753.965 2.177.625 152.552 840.106 992.658
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
423.660 1.753.965 2.177.625 152.552 840.106 992.658
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
271.470 308.806 580.276 43.282 43.200 86.482
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
270.804 19.763 290.567 42.372 1.308 43.680
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
666 289.043 289.709 910 41.892 42.802
Para ve Faiz Swap İşlemleri
148.780 1.439.378 1.588.158 109.270 786.850 896.120
Swap Para Alım İşlemleri
148.780 643.754 792.534 0 460.472 460.472
Swap Para Satım İşlemleri
0 795.624 795.624 109.270 326.378 435.648
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.410 5.781 9.191 0 10.056 10.056
Para Alım Opsiyonları
1.709 2.900 4.609 0 5.028 5.028
Para Satım Opsiyonları
1.701 2.881 4.582 0 5.028 5.028
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
13.436.713 29.456.396 42.893.109 10.855.685 23.103.018 33.958.703
EMANET KIYMETLER
5.418.774 4.641.317 10.060.091 5.245.377 4.292.713 9.538.090
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.546.929 18.892 1.565.821 1.486.234 15.833 1.502.067
Tahsile Alınan Çekler
28.928 12.131 41.059 51.270 9.844 61.114
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.879 7.170 14.049 7.592 7.573 15.165
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.831.407 4.602.827 8.434.234 3.694.639 4.257.204 7.951.843
Emanet Kıymet Alanlar
4.631 297 4.928 5.642 2.259 7.901
REHİNLİ KIYMETLER
8.017.939 24.815.079 32.833.018 5.610.308 18.810.305 24.420.613
Menkul Kıymetler
11.097 0 11.097 18.426 0 18.426
Teminat Senetleri
921 59 980 921 53 974
Emtia
65.573 61.140 126.713 71.445 262.792 334.237
Varant
0 0 0 230 0 230
Gayrimenkul
3.179.455 15.502.429 18.681.884 3.747.100 12.587.299 16.334.399
Diğer Rehinli Kıymetler
4.760.893 9.251.451 14.012.344 1.772.186 5.960.161 7.732.347
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
14.554.744 37.637.349 52.192.093 11.716.767 25.836.162 37.552.929


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
334.858 -207.101
Alınan Faizler
1.310.234 936.964
Ödenen Faizler
-921.915 -694.602
Alınan Temettüler
1 152
Alınan Ücret ve Komisyonlar
125.276 105.241
Elde Edilen Diğer Kazançlar
96.648 31.635
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
17.308 8.329
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-212.071 -179.806
Ödenen Vergiler
-98.751 -40.717
Diğer
(5.VI.3) 18.128 -374.297
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
275.346 1.665.268
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.734 17.686
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-413.811 703.026
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.367.590 -45.078
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(5.VI.3) 7.721 42.825
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.142.603 1.247.814
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
3.109.073 3.397.393
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-160.714 -3.747.302
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.VI.3) 247.004 48.904
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
610.204 1.458.167
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-704.101 -1.221.766
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-28.129 -4.884
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.054 914.547
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
57.056 -871.755
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
703.462 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.407.720 -830.911
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
(5.VI.3) -30.824 -428.763
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 1.579.084
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 1.579.084
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.VI.3) 106.011 70.377
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
12.114 1.885.862
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.854.231 1.968.369
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.1) 3.866.345 3.854.231


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
71.510 83.549
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
91.233 -82.182
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.418 1.064
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.672 1.708
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.849 -765
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-103 121
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
87.815 -83.246
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
110.201 -104.058
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22.386 20.812
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
162.743 1.367


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.602.486 4.777.063 6.379.549 2.001.416 4.670.616 6.672.032
Nakit ve Nakit Benzerleri
796.812 3.761.749 4.558.561 878.850 3.271.010 4.149.860
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 135.417 1.938.038 2.073.455 529.798 1.277.101 1.806.899
Bankalar
(5.I.3) 1.115 1.836.919 1.838.034 339 2.000.440 2.000.779
Para Piyasalarından Alacaklar
662.583 0 662.583 349.622 0 349.622
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.303 -13.208 -15.511 -909 -6.531 -7.440
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
16.613 0 16.613 12.879 0 12.879
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
39 0 39 46 0 46
Diğer Finansal Varlıklar
16.574 0 16.574 12.833 0 12.833
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 788.543 1.015.163 1.803.706 1.079.785 1.399.407 2.479.192
Devlet Borçlanma Senetleri
788.543 531.683 1.320.226 1.079.785 518.314 1.598.099
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 10.057 10.057 0 6.255 6.255
Diğer Finansal Varlıklar
0 473.423 473.423 0 874.838 874.838
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 518 151 669 29.902 199 30.101
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
518 151 669 29.902 199 30.101
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.420.593 9.394.621 11.815.214 3.304.439 5.743.086 9.047.525
Krediler
(5.I.5) 2.090.009 7.042.420 9.132.429 2.879.559 4.995.033 7.874.592
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 454.464 2.436.763 2.891.227 533.733 850.266 1.383.999
Devlet Borçlanma Senetleri
454.464 1.491.780 1.946.244 533.733 459.739 993.472
Diğer Finansal Varlıklar
0 944.983 944.983 0 390.527 390.527
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-123.880 -84.562 -208.442 -108.853 -102.213 -211.066
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.16) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.12) 118.559 0 118.559 36.239 0 36.239
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 8.194 0 8.194 8.171 0 8.171
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.194 0 8.194 8.171 0 8.171
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
215 0 215 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 30.918 0 30.918 44.596 0 44.596
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.17) 35.961 2.871 38.832 41.061 2.866 43.927
VARLIKLAR TOPLAMI
4.216.926 14.174.555 18.391.481 5.435.922 10.416.568 15.852.490
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 2.981.092 6.985.670 9.966.762 2.282.066 5.740.176 8.022.242
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 2.052 4.235.955 4.238.007 1.162.755 2.919.795 4.082.550
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
18.841 0 18.841 257.264 88.881 346.145
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 66 3.864 3.930 749 373 1.122
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
66 3.864 3.930 749 373 1.122
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.5) 82.288 0 82.288 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 95.096 36.053 131.149 58.285 4.183 62.468
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
20.975 0 20.975 17.917 0 17.917
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
74.121 36.053 110.174 40.368 4.183 44.551
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.8) 23.915 0 23.915 38.591 0 38.591
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.10) 0 1.782.420 1.782.420 0 1.579.084 1.579.084
Krediler
0 1.782.420 1.782.420 0 1.579.084 1.579.084
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.4) 108.595 706.262 814.857 68.769 484.950 553.719
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 1.321.997 7.315 1.329.312 1.197.857 -31.288 1.166.569
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
16.310 0 16.310 12.892 0 12.892
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.733 7.315 4.582 -51.945 -31.288 -83.233
Kar Yedekleri
328.778 0 328.778 246.680 0 246.680
Yasal Yedekler
18.842 0 18.842 14.737 0 14.737
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
252.570 0 252.570 174.577 0 174.577
Diğer Kar Yedekleri
57.366 0 57.366 57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
120.229 0 120.229 130.817 0 130.817
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
48.719 0 48.719 47.268 0 47.268
Dönem Net Kâr veya Zararı
71.510 0 71.510 83.549 0 83.549
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.633.942 13.757.539 18.391.481 5.066.336 10.786.154 15.852.490


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 1.288.325 1.240.100
Kredilerden Alınan Faizler
700.434 758.136
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
30.994 36.097
Bankalardan Alınan Faizler
89.435 8.740
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
19.909 26.993
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
307.297 396.554
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
141.555 302.028
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
165.742 94.526
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
140.256 13.580
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.2) -888.831 -764.529
Mevduata Verilen Faizler
-627.504 -459.053
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-230.875 -258.220
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-16.815 -46.770
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-12.942 0
Diğer Faiz Giderleri
-695 -486
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
399.494 475.571
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
124.409 96.576
Alınan Ücret ve Komisyonlar
131.475 104.952
Gayri Nakdi Kredilerden
19.223 13.099
Diğer
112.252 91.853
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-7.066 -8.376
Gayri Nakdi Kredilere
-18 -66
Diğer
-7.048 -8.310
TEMETTÜ GELİRLERİ
1 152
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.3) 57.920 -16.793
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
12.246 10.378
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
9.463 227.960
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
36.211 -255.131
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.4) 42.984 59.371
FAALİYET BRÜT KÂRI
624.808 614.877
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -85.568 -175.413
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -10.792 -25.564
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-212.213 -180.011
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.6) -194.685 -110.976
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
121.550 122.913
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7)'
18:058.908
Değişim :  -2,08% |  -189,50
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  9.097  
En Düşük
8.908
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TMSN 160,60 407.410.294 % 10,00  
MMCAS 12,87 4.605.422 % 10,00  
BANVT 181,50 147.792.539 % 10,00  
BSOKE 19,91 200.536.263 % 10,00  
CMENT 451,00 13.035.639 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,5683 31,5740 % 0,67  
Euro 34,3120 34,3348 % 0,87  
Sterlin 39,9627 40,1631 % 0,98  
Frank 35,5621 35,7763 % 0,55  
Riyal 8,3930 8,4351 % 0,66  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,75 23,78 % 0,66  
Platin 896,70 902,15 % 0,66  
Paladyum 964,72 968,13 % 0,66  
Brent Pet. 82,73 82,73 % 0,66  
Altın Ons 2.116,76 2.117,06 % 0,66