***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

22.04.2020 21:56
***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 -83.233 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 0 1.166.569
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 -83.233 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 0 1.166.569
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -144 0 0 10.561 0 0 0 36.897 47.314 0 47.314
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.098 1.595 -83.549 144 0 144
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.098 -81.954 0 144 0 144
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.549 -83.549 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.268 -520 0 0 -72.672 0 328.778 48.863 36.897 1.214.027 0 1.214.027
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 4.582 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 0 1.329.312
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 4.582 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 0 1.329.312
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -35.306 0 0 0 95.604 60.298 0 60.298
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -2.412 -71.510 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -73.922 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.510 -71.510 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 -30.724 0 402.700 46.307 95.604 1.389.610 0 1.389.610


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.154.093 9.490.866 10.644.959 1.118.031 8.180.953 9.298.984
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 751.205 6.917.070 7.668.275 572.605 6.414.803 6.987.408
Teminat Mektupları
751.205 1.818.301 2.569.506 572.605 1.700.759 2.273.364
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
751.205 1.818.301 2.569.506 572.605 1.700.759 2.273.364
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 271.076 271.076 0 294.068 294.068
Belgeli Akreditifler
7.105
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 erimizden
0 (5.III.1) 127.687 37.755 165.442 121.766 12.185 133.951
Cayılamaz Taahhütler
127.687 37.755 165.442 121.766 12.185 133.951
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
7.823 37.755 45.578 2.975 12.185 15.160
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
29.387 0 29.387 30.415 0 30.415
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.806 0 6.806 6.989 0 6.989
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6 0 6 9 0 9
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
83.217 0 83.217 80.622 0 80.622
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
192 0 192 192 0 192
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
256 0 256 564 0 564
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
275.201 2.536.041 2.811.242 423.660 1.753.965 2.177.625
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
275.201 2.536.041 2.811.242 423.660 1.753.965 2.177.625
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
137.986 147.294 285.280 271.470 308.806 580.276
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
68.791 74.024 142.815 270.804 19.763 290.567
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
69.195 73.270 142.465 666 289.043 289.709
Para ve Faiz Swap İşlemleri
135.833 2.380.862 2.516.695 148.780 1.439.378 1.588.158
Swap Para Alım İşlemleri
0 1.264.764 1.264.764 148.780 643.754 792.534
Swap Para Satım İşlemleri
135.833 1.116.098 1.251.931 0 795.624 795.624
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.382 7.885 9.267 3.410 5.781 9.191
Para Alım Opsiyonları
0 4.649 4.649 1.709 2.900 4.609
Para Satım Opsiyonları
1.382 3.236 4.618 1.701 2.881 4.582
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
12.967.295 33.950.041 46.917.336 13.436.713 29.456.396 42.893.109
EMANET KIYMETLER
5.282.121 5.005.629 10.287.750 5.418.774 4.641.317 10.060.091
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.518.974 20.679 1.539.653 1.546.929 18.892 1.565.821
Tahsile Alınan Çekler
39.546 10.219 49.765 28.928 12.131 41.059
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.221 9.163 14.384 6.879 7.170 14.049
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.715.895 4.963.535 8.679.430 3.831.407 4.602.827 8.434.234
Emanet Kıymet Alanlar
2.485 2.033 4.518 4.631 297 4.928
REHİNLİ KIYMETLER
7.685.174 28.944.412 36.629.586 8.017.939 24.815.079 32.833.018
Menkul Kıymetler
7.315 0 7.315 11.097 0 11.097
Teminat Senetleri
921 65 986 921 59 980
Emtia
45.163 59.600 104.763 65.573 61.140 126.713
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.960.019 17.788.161 20.748.180 3.179.455 15.502.429 18.681.884
Diğer Rehinli Kıymetler
4.671.756 11.096.586 15.768.342 4.760.893 9.251.451 14.012.344
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
14.121.388 43.440.907 57.562.295 14.554.744 37.637.349 52.192.093


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
87.290 223.768
Alınan Faizler
198.886 406.775
Ödenen Faizler
-121.189 -203.013
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
22.386 22.026
Elde Edilen Diğer Kazançlar
135.257 39.331
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
119.276 4.930
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-67.281 -48.776
Ödenen Vergiler
-5.490 -23.163
Diğer
-194.555 25.658
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.564.031 1.713.737
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.259 -1.952.969
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-250.770 -91.104
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
723.017 -285.512
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-35.646 -20.953
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-24.202 -612.142
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-262.353 2.466.811
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.302.283 1.401.015
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
119.961 808.591
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.651.321 1.937.505
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-650.414 3.626
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
70.065 -10.551
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
387 435.178
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-44.365 -223.141
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
206.410 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-888.750 -193.183
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
5.839 -4.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
175.290 72.918
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.176.197 2.014.049
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.866.345 3.854.231
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.042.542 5.868.280


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
95.604 36.897
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-35.306 10.417
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -144
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -180
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 36
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-35.306 10.561
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-43.509 13.201
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.203 -2.640
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.298 47.314


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.415.796 7.207.602 8.623.398 1.602.486 4.777.063 6.379.549
Nakit ve Nakit Benzerleri
661.535 6.328.551 6.990.086 796.812 3.761.749 4.558.561
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 284.109 2.046.134 2.330.243 135.417 1.938.038 2.073.455
Bankalar
(5.I.3) 1.817 4.291.875 4.293.692 1.115 1.836.919 1.838.034
Para Piyasalarından Alacaklar
376.878 0 376.878 662.583 0 662.583
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.269 -9.458 -10.727 -2.303 -13.208 -15.511
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
24.871 0 24.871 16.613 0 16.613
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
32 0 32 39 0 39
Diğer Finansal Varlıklar
24.839 0 24.839 16.574 0 16.574
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 723.742 862.858 1.586.600 788.543 1.015.163 1.803.706
Devlet Borçlanma Senetleri
723.742 567.428 1.291.170 788.543 531.683 1.320.226
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 9.460 9.460 0 10.057 10.057
Diğer Finansal Varlıklar
0 285.970 285.970 0 473.423 473.423
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 5.648 16.193 21.841 518 151 669
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.648 16.193 21.841 518 151 669
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.520.082 9.434.400 11.954.482 2.420.593 9.394.621 11.815.214
Krediler
(5.I.5) 2.010.202 6.261.021 8.271.223 2.090.009 7.042.420 9.132.429
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 546.287 3.322.027 3.868.314 454.464 2.436.763 2.891.227
Devlet Borçlanma Senetleri
546.287 2.277.720 2.824.007 454.464 1.491.780 1.946.244
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.044.307 1.044.307 0 944.983 944.983
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-36.407 -148.648 -185.055 -123.880 -84.562 -208.442
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
118.553 0 118.553 118.559 0 118.559
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7.523 0 7.523 8.194 0 8.194
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
7.523 0 7.523 8.194 0 8.194
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
236 0 236 215 0 215
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 56.279 0 56.279 30.918 0 30.918
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.15) 58.629 12.234 70.863 35.961 2.871 38.832
VARLIKLAR TOPLAMI
4.177.098 16.654.236 20.831.334 4.216.926 14.174.555 18.391.481
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 2.082.691 7.590.302 9.672.993 2.981.092 6.985.670 9.966.762
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 4.880 6.205.052 6.209.932 2.052 4.235.955 4.238.007
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
21.075 365.310 386.385 18.841 0 18.841
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 4.407 6.600 11.007 66 3.864 3.930
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.407 6.600 11.007 66 3.864 3.930
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.5) 82.447 0 82.447 82.288 0 82.288
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 87.804 31.577 119.381 95.096 36.053 131.149
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
23.324 0 23.324 20.975 0 20.975
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
64.480 31.577 96.057 74.121 36.053 110.174
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.8) 49.023 0 49.023 23.915 0 23.915
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.10) 0 1.973.256 1.973.256 0 1.782.420 1.782.420
Krediler
0 1.973.256 1.973.256 0 1.782.420 1.782.420
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.4) 208.560 728.740 937.300 108.595 706.262 814.857
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 1.415.746 -26.136 1.389.610 1.321.997 7.315 1.329.312
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
16.310 0 16.310 16.310 0 16.310
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-4.588 -26.136 -30.724 -2.733 7.315 4.582
Kar Yedekleri
402.700 0 402.700 328.778 0 328.778
Yasal Yedekler
22.538 0 22.538 18.842 0 18.842
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
322.099 0 322.099 252.570 0 252.570
Diğer Kar Yedekleri
58.063 0 58.063 57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
141.911 0 141.911 120.229 0 120.229
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
46.307 0 46.307 48.719 0 48.719
Dönem Net Kâr veya Zararı
95.604 0 95.604 71.510 0 71.510
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.956.633 16.874.701 20.831.334 4.633.942 13.757.539 18.391.481


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 274.184 335.749
Kredilerden Alınan Faizler
144.289 213.493
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 10.179
Bankalardan Alınan Faizler
20.498 20.840
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
530 16.675
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
89.639 43.781
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
30.272 13.688
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
59.367 30.093
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
19.228 30.781
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.2) -151.161 -232.663
Mevduata Verilen Faizler
-80.764 -156.095
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-59.948 -68.123
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.180 -5.071
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-3.469 -3.168
Diğer Faiz Giderleri
-5.800 -206
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
123.023 103.086
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
23.933 23.377
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27.244 24.715
Gayri Nakdi Kredilerden
4.161 3.993
Diğer
23.083 20.722
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-3.311 -1.338
Gayri Nakdi Kredilere
-6 -5
Diğer
-3.305 -1.333
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.3) 31.116 13.825
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.461 3.213
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
11.279 5.750
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
15.376 4.862
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.4) 108.607 29.219
FAALİYET BRÜT KÂRI
286.679 169.507
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -55.819 -35.378
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -4.070 -272
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-69.101 -49.306
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.6) -45.325 -31.144
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
112.364 53.407
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 112.364 53.407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) -16.760 -16.510
Cari Vergi Karşılığı
-33.918 -31.896
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-278 -25.634
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
17.436 41.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.9) 95.604 36.897
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.9) 95.604 36.897
Grubun Karı (Zararı)
95.604 36.897
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/ (Zarar) 0,01110000 0,00430000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839994


BIST'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66