***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.08.2020 21:57
***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 -83.089 0 227.923 47.794 62.069 1.127.994 0 1.127.994
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 -83.089 0 227.923 47.794 62.069 1.127.994 0 1.127.994
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 45.697 0 0 0 27.255 72.952 0 72.952
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 0 -62.069 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 -62.069 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 -62.069 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 -37.392 0 289.992 47.794 27.255 1.200.946 0 1.200.946
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 4.582 0 289.992 47.794 40.869 1.259.775 0 1.259.775
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 4.582 0 289.992 47.794 40.869 1.259.775 0 1.259.775
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 5.434 0 0 0 88.872 94.306 0 94.306
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 0 -40.869 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 -40.869 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 -40.869 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 10.016 0 330.861 47.794 88.872 1.354.081 0 1.354.081


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.299.295 13.733.618 15.032.913 1.118.159 8.180.953 9.299.112
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 1.016.724 7.769.657 8.786.381 572.606 6.414.803 6.987.409
Teminat Mektupları
989.567 2.557.823 3.547.390 572.606 1.700.759 2.273.365
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
989.567 2.557.823 3.547.390 572.606 1.700.759 2.273.365
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
27.157 108.376 135.533 0 294.068 294.068
Belgeli Akreditifler
27.157 63.201 90.358 0 104.396 104.396
Diğer Akreditifler
0 45.175 45.175 0 189.672 189.672
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 5.103.458 5.103.458 0 4.419.976 4.419.976
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 124.098 11.634 135.732 121.893 12.185 134.078
Cayılamaz Taahhütler
124.098 11.634 135.732 121.893 12.185 134.078
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.484 11.634 17.118 2.975 12.185 15.160
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
29.372 0 29.372 30.415 0 30.415
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.469 0 5.469 6.989 0 6.989
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6 0 6 9 0 9
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
83.316 0 83.316 80.749 0 80.749
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
195 0 195 192 0 192
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
256 0 256 564 0 564
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
158.473 5.952.327 6.110.800 423.660 1.753.965 2.177.625
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
158.473 5.952.327 6.110.800 423.660 1.753.965 2.177.625
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
158.473 185.415 343.888 271.470 308.806 580.276
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
68.359 103.707 172.066 270.804 19.763 290.567
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
90.114 81.708 171.822 666 289.043 289.709
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 5.672.076 5.672.076 148.780 1.439.378 1.588.158
Swap Para Alım İşlemleri
0 2.815.195 2.815.195 148.780 643.754 792.534
Swap Para Satım İşlemleri
0 2.856.881 2.856.881 0 795.624 795.624
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 94.836 94.836 3.410 5.781 9.191
Para Alım Opsiyonları
0 47.418 47.418 1.709 2.900 4.609
Para Satım Opsiyonları
0 47.418 47.418 1.701 2.881 4.582
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
13.751.400 40.035.136 53.786.536 8.908.052 29.456.396 38.364.448
EMANET KIYMETLER
3.610.144 7.375.960 10.986.104 925.443 4.641.317 5.566.760
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
16.310 21.132 37.442 42.298 18.892 61.190
Tahsile Alınan Çekler
33.863 14.439 48.302 28.928 12.131 41.059
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.170 12.175 16.345 6.879 7.170 14.049
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.553.947 7.323.682 10.877.629 842.707 4.602.827 5.445.534
Emanet Kıymet Alanlar
1.854 4.532 6.386 4.631 297 4.928
REHİNLİ KIYMETLER
10.141.256 32.659.176 42.800.432 7.982.609 24.815.079 32.797.688
Menkul Kıymetler
19 0 19 15 0 15
Teminat Senetleri
921 411 1.332 921 59 980
Emtia
39.805 60.547 100.352 65.573 61.140 126.713
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.903.066 18.917.569 21.820.635 3.179.455 15.502.429 18.681.884
Diğer Rehinli Kıymetler
7.197.445 13.680.649 20.878.094 4.736.645 9.251.451 13.988.096
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
15.050.695 53.768.754 68.819.449 10.026.211 37.637.349 47.663.560


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
316.296 167.365
Alınan Faizler
445.757 689.070
Ödenen Faizler
-288.644 -516.634
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
98.383 35.080
Elde Edilen Diğer Kazançlar
156.621 47.488
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
119.710 8.835
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-118.641 -85.911
Ödenen Vergiler
-48.660 -58.818
Diğer
-48.230 48.255
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.568.661 -616.434
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1 -1
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-810.355 -309.946
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
363.117 -703.104
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-84.804 -4.670
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-57.900 -602.260
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.789.193 1.453.553
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.350.460 -424.255
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18.951 -25.751
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.884.957 -449.069
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.465.197 -93.369
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
63.627 -16.710
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
460 26
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
40.716 -30.820
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.540.169 527.000
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.024.089 -562.992
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-5.742 -9.873
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
139.771 38.297
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.559.531 -504.141
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.665.420 3.526.375
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.224.951 3.022.234


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
88.872 27.255 -3.791 2.505
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
5.434 45.697 40.740 35.116
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.434 45.697 40.740 35.116
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
8.386 57.421 51.895 44.195
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.952 -11.724 -11.155 -9.079
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
94.306 72.952 36.949 37.621


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.245.107 8.838.962 10.084.069 1.583.386 4.586.279 6.169.665
Nakit ve Nakit Benzerleri
582.755 6.151.057 6.733.812 794.302 3.570.965 4.365.267
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 109.817 3.372.293 3.482.110 135.417 1.938.038 2.073.455
Bankalar
(5.I.3) 4.169 2.780.575 2.784.744 421 1.639.065 1.639.486
Para Piyasalarından Alacaklar
470.101 0 470.101 660.207 0 660.207
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.332 -1.811 -3.143 -1.743 -6.138 -7.881
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
35 0 35 23 0 23
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
35 0 35 23 0 23
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 655.364 2.685.088 3.340.452 788.543 1.015.163 1.803.706
Devlet Borçlanma Senetleri
655.364 152.795 808.159 788.543 531.683 1.320.226
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 11.910 11.910 0 10.057 10.057
Diğer Finansal Varlıklar
0 2.520.383 2.520.383 0 473.423 473.423
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 6.953 2.817 9.770 518 151 669
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.953 2.817 9.770 518 151 669
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.242.614 10.112.630 12.355.244 2.374.337 9.394.623 11.768.960
Krediler
(5.I.5) 1.624.147 6.925.308 8.549.455 2.045.687 7.042.422 9.088.109
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 666.113 3.361.850 4.027.963 452.368 2.436.763 2.889.131
Devlet Borçlanma Senetleri
666.113 2.254.261 2.920.374 452.368 1.491.780 1.944.148
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.107.589 1.107.589 0 944.983 944.983
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-47.646 -174.528 -222.174 -123.718 -84.562 -208.280
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
111.754 0 111.754 117.238 0 117.238
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6.917 0 6.917 7.957 0 7.957
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.917 0 6.917 7.957 0 7.957
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 76.332 0 76.332 28.767 0 28.767
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.15) 38.621 68.111 106.732 19.695 2.870 22.565
VARLIKLAR TOPLAMI
3.797.343 19.019.703 22.817.046 4.207.378 13.983.772 18.191.150
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 2.016.705 10.324.785 12.341.490 3.042.635 7.571.396 10.614.031
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 6.133 6.628.122 6.634.255 2.052 4.235.955 4.238.007
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
13.188 0 13.188 18.841 0 18.841
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 6.349 47.242 53.591 66 3.864 3.930
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.349 47.242 53.591 66 3.864 3.930
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.5) 77.777 0 77.777 82.288 0 82.288
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 88.469 40.918 129.387 91.343 36.053 127.396
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
19.841 0 19.841 17.222 0 17.222
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
68.628 40.918 109.546 74.121 36.053 110.174
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.8) 57.566 0 57.566 18.763 0 18.763
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.10) 0 2.052.900 2.052.900 0 1.782.420 1.782.420
Krediler
0 2.052.900 2.052.900 0 1.782.420 1.782.420
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.4) 84.281 18.530 102.811 38.209 7.490 45.699
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 1.360.180 -6.099 1.354.081 1.252.460 7.315 1.259.775
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
17.125 0 17.125 17.125 0 17.125
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
16.115 -6.099 10.016 -2.733 7.315 4.582
Kar Yedekleri
330.861 0 330.861 289.992 0 289.992
Yasal Yedekler
17.741 0 17.741 15.697 0 15.697
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
255.058 0 255.058 216.929 0 216.929
Diğer Kar Yedekleri
58.062 0 58.062 57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
136.666 0 136.666 88.663 0 88.663
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
47.794 0 47.794 47.794 0 47.794
Dönem Net Kâr veya Zararı
88.872 0 88.872 40.869 0 40.869
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.710.648 19.106.398 22.817.046 4.546.657 13.644.493 18.191.150


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 535.973 657.152 265.176 325.431
Kredilerden Alınan Faizler
290.139 384.005 148.479 173.812
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 23.466 0 13.287
Bankalardan Alınan Faizler
32.609 47.409 12.232 26.770
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
410 16.669 148 44
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
175.152 135.959 85.522 92.178
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
49.671 64.438 19.408 50.750
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
125.481 71.521 66.114 41.428
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
37.663 49.644 18.795 19.340
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.2) -324.945 -467.430 -173.612 -234.446
Mevduata Verilen Faizler
-172.474 -317.105 -91.538 -160.689
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-127.286 -129.041 -67.338 -60.918
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.376 -14.647 -1.196 -9.576
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-6.674 -6.271 -3.205 -3.103
Diğer Faiz Giderleri
-16.135 -366 -10.335 -160
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
211.028 189.722 91.564 90.985
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
56.021 31.286 32.879 18.590
Alınan Ücret ve Komisyonlar
61.052 34.544 35.192 20.520
Gayri Nakdi Kredilerden
9.176 8.395 5.015 4.402
Diğer
51.876 26.149 30.177 16.118
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-5.031 -3.258 -2.313 -1.930
Gayri Nakdi Kredilere
-12 -10 -6 -5
Diğer
-5.019 -3.248 -2.307 -1.925
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.3) 38.634 9.484 15.767 4.428
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
283 137 273 107
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-25.994 -1.078 -36.469 -4.128
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
64.345 10.425 51.963 8.449
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.4) 122.767 42.069 14.873 12.139
FAALİYET BRÜT KÂRI
428.450 272.561 155.083 126.142
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -103.334 -53.809 -47.515 -19.837
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -2.574 -11.123 1.496 -10.851
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-118.641 -85.911 -57.667 -40.972
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.6) -90.061 -74.948 -46.421 -44.764
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
113.840 46.770 4.976 9.718
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 113.840 46.770 4.976 9.718
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) -24.968 -19.515 -8.767 -7.213
Cari Vergi Karşılığı
-75.485 -35.833 -42.359 -7.861
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.474 -24.748 -2.375 293
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
52.991 41.066 35.967 355
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.9) 88.872 27.255 -3.791 2.505
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.9) 88.872 27.255 -3.791 2.505
Grubun Karı (Zararı)
88.872 27.255 -3.791 2.505
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/ (Zarar) 0,01030000 0,00320000 -0,00050000 0,00030000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866239


BIST'
18:059.374
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.374  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0959 31,1035 % 0,21  
Euro 33,6661 33,7090 % 0,26  
Sterlin 39,5607 39,7591 % 0,90  
Frank 35,4138 35,6271 % 0,94  
Riyal 8,3283 8,3701 % 0,93  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,83 22,87 % 0,66  
Platin 896,52 897,93 % 0,66  
Paladyum 969,11 973,20 % 0,66  
Brent Pet. 80,49 80,49 % 0,66  
Altın Ons 2.032,54 2.032,81 % 0,66