***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.08.2020 23:01
***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 -83.233 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 0 1.166.569
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 -83.233 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 0 1.166.569
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -144 0 0 45.697 0 0 0 47.639 93.192 0 93.192
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.098 1.595 -83.549 144 0 144
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.098 -81.954 0 144 0 144
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.549 -83.549 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.268 -520 0 0 -37.536 0 328.778 48.863 47.639 1.259.905 0 1.259.905
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 4.582 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 0 1.329.312
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 4.582 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 0 1.329.312
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 5.434 0 0 0 98.200 103.634 0 103.634
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -2.412 -71.510 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -73.922 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.510 -71.510 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 10.016 0 402.700 46.307 98.200 1.432.946 0 1.432.946


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.299.150 13.733.618 15.032.768 1.118.031 8.180.953 9.298.984
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 1.016.722 7.769.657 8.786.379 572.605 6.414.803 6.987.408
Teminat Mektupları
989.565 2.557.823 3.547.388 572.605 1.700.759 2.273.364
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
989.565 2.557.823 3.547.388 572.605 1.700.759 2.273.364
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
27.157 108.376 135.533 0 294.068 294.068
Belgeli Akreditifler
27.157 63.201 90.358 0 104.396 104.396
Diğer Akreditifler
0 45.175 45.175 0 189.672 189.672
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 5.103.458 5.103.458 0 4.419.976 4.419.976
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 123.955 11.634 135.589 121.766 12.185 133.951
Cayılamaz Taahhütler
123.955 11.634 135.589 121.766 12.185 133.951
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.484 11.634 17.118 2.975 12.185 15.160
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
29.372 0 29.372 30.415 0 30.415
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.469 0 5.469 6.989 0 6.989
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6 0 6 9 0 9
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
83.173 0 83.173 80.622 0 80.622
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
195 0 195 192 0 192
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
256 0 256 564 0 564
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
158.473 5.952.327 6.110.800 423.660 1.753.965 2.177.625
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
158.473 5.952.327 6.110.800 423.660 1.753.965 2.177.625
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
158.473 185.415 343.888 271.470 308.806 580.276
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
68.359 103.707 172.066 270.804 19.763 290.567
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
90.114 81.708 171.822 666 289.043 289.709
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 5.672.076 5.672.076 148.780 1.439.378 1.588.158
Swap Para Alım İşlemleri
0 2.815.195 2.815.195 148.780 643.754 792.534
Swap Para Satım İşlemleri
0 2.856.881 2.856.881 0 795.624 795.624
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 94.836 94.836 3.410 5.781 9.191
Para Alım Opsiyonları
0 47.418 47.418 1.709 2.900 4.609
Para Satım Opsiyonları
0 47.418 47.418 1.701 2.881 4.582
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
18.198.860 40.035.136 58.233.996 13.436.713 29.456.396 42.893.109
EMANET KIYMETLER
8.015.630 7.375.960 15.391.590 5.418.774 4.641.317 10.060.091
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.507.948 21.132 1.529.080 1.546.929 18.892 1.565.821
Tahsile Alınan Çekler
33.863 14.439 48.302 28.928 12.131 41.059
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.170 12.175 16.345 6.879 7.170 14.049
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
6.467.795 7.323.682 13.791.477 3.831.407 4.602.827 8.434.234
Emanet Kıymet Alanlar
1.854 4.532 6.386 4.631 297 4.928
REHİNLİ KIYMETLER
10.183.230 32.659.176 42.842.406 8.017.939 24.815.079 32.833.018
Menkul Kıymetler
12.106 0 12.106 11.097 0 11.097
Teminat Senetleri
921 411 1.332 921 59 980
Emtia
39.805 60.547 100.352 65.573 61.140 126.713
Varant
0 0 0 0 0 2.903.066 18.917.569 21.820.635 3.179.455 15.502.429 18.681.884
Diğer Rehinli Kıymetler
7.227.332 13.680.649 20.907.981 4.760.893 9.251.451 14.012.344
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
19.498.010 53.768.754 73.266.764 14.554.744 37.637.349 52.192.093


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
332.007 207.709
Alınan Faizler
453.628 700.157
Ödenen Faizler
-288.028 -516.012
Alınan Temettüler
90 1
Alınan Ücret ve Komisyonlar
111.283 53.026
Elde Edilen Diğer Kazançlar
171.924 64.873
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
119.710 8.835
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-132.535 -95.379
Ödenen Vergiler
-52.708 -63.260
Diğer
-51.357 55.468
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.395.846 -151.592
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.583 -17.143
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-810.355 -309.947
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
347.002 -693.785
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-96.281 -7.909
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-57.900 -602.260
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.419.313 1.482.166
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.350.460 -424.253
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
248.190 421.539
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.727.853 56.117
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.468.400 -92.113
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
60.529 -16.775
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
460 26
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
39.518 -33.257
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.540.169 532.322
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.021.993 -561.440
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-6.745 -12.989
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
139.771 38.297
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.399.224 2.301
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.866.345 3.854.231
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.265.569 3.856.532


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
98.200 47.639 2.596 10.742
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
5.434 45.553 40.740 35.136
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -144 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -180 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 36 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.434 45.697 40.740 35.136
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
8.386 57.421 51.895 44.220
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.952 -11.724 -11.155 -9.084
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
103.634 93.192 43.336 45.878


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.272.667 8.863.835 10.136.502 1.602.486 4.777.063 6.379.549
Nakit ve Nakit Benzerleri
589.142 6.175.930 6.765.072 796.812 3.761.749 4.558.561
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 109.817 3.372.293 3.482.110 135.417 1.938.038 2.073.455
Bankalar
(5.I.3) 6.617 2.814.745 2.821.362 1.115 1.836.919 1.838.034
Para Piyasalarından Alacaklar
474.101 0 474.101 662.583 0 662.583
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.393 -11.108 -12.501 -2.303 -13.208 -15.511
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
21.208 0 21.208 16.613 0 16.613
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
51 0 51 39 0 39
Diğer Finansal Varlıklar
21.157 0 21.157 16.574 0 16.574
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 655.364 2.685.088 3.340.452 788.543 1.015.163 1.803.706
Devlet Borçlanma Senetleri
655.364 152.795 808.159 788.543 531.683 1.320.226
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 11.910 11.910 0 10.057 10.057
Diğer Finansal Varlıklar
0 2.520.383 2.520.383 0 473.423 473.423
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 6.953 2.817 9.770 518 151 669
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.953 2.817 9.770 518 151 669
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.301.567 10.112.622 12.414.189 2.420.593 9.394.621 11.815.214
Krediler
(5.I.5) 1.683.262 6.925.300 8.608.562 2.090.009 7.042.420 9.132.429
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 666.113 3.361.850 4.027.963 454.464 2.436.763 2.891.227
Devlet Borçlanma Senetleri
666.113 2.254.261 2.920.374 454.464 1.491.780 1.946.244
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.107.589 1.107.589 0 944.983 944.983
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-47.808 -174.528 -222.336 -123.880 -84.562 -208.442
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
115.318 0 115.318 118.559 0 118.559
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7.431 0 7.431 8.194 0 8.194
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
7.431 0 7.431 8.194 0 8.194
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
210 0 210 215 0 215
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 79.176 0 79.176 30.918 0 30.918
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.15) 66.973 68.112 135.085 35.961 2.871 38.832
VARLIKLAR TOPLAMI
3.843.342 19.044.569 22.887.911 4.216.926 14.174.555 18.391.481
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 2.011.135 9.313.206 11.324.341 2.981.092 6.985.670 9.966.762
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 6.133 6.628.122 6.634.255 2.052 4.235.955 4.238.007
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
13.188 0 13.188 18.841 0 18.841
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 6.349 47.242 53.591 66 3.864 3.930
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.349 47.242 53.591 66 3.864 3.930
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.5) 77.777 0 77.777 82.288 0 82.288
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 92.986 40.918 133.904 95.096 36.053 131.149
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
24.342 0 24.342 20.975 0 20.975
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
68.644 40.918 109.562 74.121 36.053 110.174
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.8) 62.869 0 62.869 23.915 0 23.915
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.10) 0 2.052.900 2.052.900 0 1.782.420 1.782.420
Krediler
0 2.052.900 2.052.900 0 1.782.420 1.782.420
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.4) 106.696 995.444 1.102.140 108.595 706.262 814.857
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 1.439.045 -6.099 1.432.946 1.321.997 7.315 1.329.312
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
16.310 0 16.310 16.310 0 16.310
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
16.115 -6.099 10.016 -2.733 7.315 4.582
Kar Yedekleri
402.700 0 402.700 328.778 0 328.778
Yasal Yedekler
22.538 0 22.538 18.842 0 18.842
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
322.099 0 322.099 252.570 0 252.570
Diğer Kar Yedekleri
58.063 0 58.063 57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
144.507 0 144.507 120.229 0 120.229
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
46.307 0 46.307 48.719 0 48.719
Dönem Net Kâr veya Zararı
98.200 0 98.200 71.510 0 71.510
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.816.178 19.071.733 22.887.911 4.633.942 13.757.539 18.391.481


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 542.646 665.800 268.462 330.051
Kredilerden Alınan Faizler
294.895 390.384 150.606 176.891
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 23.466 0 13.287
Bankalardan Alınan Faizler
32.861 47.840 12.363 27.000
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.338 17.579 808 904
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
175.161 136.089 85.522 92.308
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
49.680 64.568 19.408 50.880
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
125.481 71.521 66.114 41.428
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
38.391 50.442 19.163 19.661
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.2) -324.329 -466.808 -173.168 -234.145
Mevduata Verilen Faizler
-171.858 -316.483 -91.094 -160.388
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-127.286 -129.041 -67.338 -60.918
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.376 -14.647 -1.196 -9.576
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-6.674 -6.271 -3.205 -3.103
Diğer Faiz Giderleri
-16.135 -366 -10.335 -160
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
218.317 198.992 95.294 95.906
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
67.633 50.344 43.700 26.967
Alınan Ücret ve Komisyonlar
73.952 52.490 46.708 27.775
Gayri Nakdi Kredilerden
9.176 8.395 5.015 4.402
Diğer
64.776 44.095 41.693 23.373
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-6.319 -2.146 -3.008 -808
Gayri Nakdi Kredilere
-12 -10 -6 -5
Diğer
-6.307 -2.136 -3.002 -803
TEMETTÜ GELİRLERİ
90 1 90 1
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.3) 52.998 26.555 21.882 12.730
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
10.311 5.176 5.850 1.963
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-24.606 6.055 -35.885 305
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
67.293 15.324 51.917 10.462
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.4) 123.705 42.400 15.098 13.181
FAALİYET BRÜT KÂRI
462.743 318.292 176.064 148.785
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -105.064 -58.972 -49.245 -23.594
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -2.574 -11.123 1.496 -10.851
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-135.053 -96.122 -65.952 -46.816
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.6) -94.442 -78.740 -49.117 -47.596
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
125.610 73.335 13.246 19.928
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 125.610 73.335 13.246 19.928
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) -27.410 -25.696 -10.650 -9.186
Cari Vergi Karşılığı
-78.620 -42.844 -44.702 -10.948
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.535 -24.755 -2.257 879
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
53.745 41.903 36.309 883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.9) 98.200 47.639 2.596 10.742
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.9) 98.200 47.639 2.596 10.742
Grubun Karı (Zararı)
98.200 47.639 2.596 10.742
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/ (Zarar) 0,01140000 0,00550000 0,00030000 0,00120000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866253


BIST'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66