***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.10.2020 22:56
***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 0 -83.089 0 0 227.923 47.794 62.069 1.127.994 1.127.994
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 0 -83.089 0 0 227.923 47.794 62.069 1.127.994 1.127.994
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 71 0 0 0 0 70.072 0 0 0 0 27.502 97.645 97.645
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 0 -62.069 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 -62.069 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 -62.069 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.339 616 0 0 0 -13.017 0 0 289.992 47.794 27.502 1.225.639 1.225.639
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 0 4.582 0 0 289.992 47.794 40.869 1.259.775 1.259.775
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 0 4.582 0 0 289.992 47.794 40.869 1.259.775 1.259.775
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.793 0 0 0 0 69.861 61.068 61.068
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 0 -40.869 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 -40.869 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 -40.869 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 0 -4.211 0 0 330.861 47.794 69.861 1.320.843 1.320.843


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.026.875 10.957.799 11.984.674 1.118.159 8.180.953 9.299.112
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 858.225 8.811.484 9.669.709 572.606 6.414.803 6.987.409
Teminat Mektupları
832.778 2.730.723 3.563.501 572.606 1.700.759 2.273.365
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
832.778 2.730.723 3.563.501 572.606 1.700.759 2.273.365
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
25.447 171.246 196.693 0 294.068 294.068
Belgeli Akreditifler
25.447 73.398 98.845 0 104.396 104.396
Diğer Akreditifler
0 97.848 97.848 0 189.672 189.672
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 5.909.515 5.909.515 0 4.419.976 4.419.976
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 130.113 23.057 153.170 121.893 12.185 134.078
Cayılamaz Taahhütler
130.113 23.057 153.170 121.893 12.185 134.078
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
10.231 23.057 33.288 2.975 12.185 15.160
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
30.424 0 30.424 30.415 0 30.415
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.014 0 6.014 6.989 0 6.989
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6 0 6 9 0 9
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
82.991 0 82.991 80.749 0 80.749
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
191 0 191 192 0 192
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
256 0 256 564 0 564
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
38.537 2.123.258 2.161.795 423.660 1.753.965 2.177.625
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
38.537 2.123.258 2.161.795 423.660 1.753.965 2.177.625
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
38.537 70.900 109.437 271.470 308.806 580.276
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.264 51.363 54.627 270.804 19.763 290.567
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
35.273 19.537 54.810 666 289.043 289.709
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 1.976.942 1.976.942 148.780 1.439.378 1.588.158
Swap Para Alım İşlemleri
0 992.627 992.627 148.780 643.754 792.534
Swap Para Satım İşlemleri
0 984.315 984.315 0 795.624 795.624
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 75.416 75.416 3.410 5.781 9.191
Para Alım Opsiyonları
0 37.708 37.708 1.709 2.900 4.609
Para Satım Opsiyonları
0 37.708 37.708 1.701 2.881 4.582
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
13.774.169 95.051.405 108.825.574 8.908.052 29.456.396 38.364.448
EMANET KIYMETLER
3.589.134 40.916.512 44.505.646 925.443 4.641.317 5.566.760
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
16.310 24.307 40.617 42.298 18.892 61.190
Tahsile Alınan Çekler
30.034 21.230 51.264 28.928 12.131 41.059
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.216 13.736 17.952 6.879 7.170 14.049
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.536.911 40.852.437 44.389.348 842.707 4.602.827 5.445.534
Emanet Kıymet Alanlar
1.663 4.802 6.465 4.631 297 4.928
REHİNLİ KIYMETLER
10.185.035 54.134.893 64.319.928 7.982.609 24.815.079 32.797.688
Menkul Kıymetler
22 0 22 15 0 15
Teminat Senetleri
921 468 1.389 921 59 980
Emtia
43.846 70.600 114.446 65.573 61.140 126.713
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.891.557 38.362.728 41.254.285 3.179.455 15.502.429 18.681.884
Diğer Rehinli Kıymetler
7.248.689 15.701.097 22.949.786 4.736.645 9.251.451 13.988.096
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
14.801.044 106.009.204 120.810.248 10.026.211 37.637.349 47.663.560


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
388.100 294.086
Alınan Faizler
698.307 1.011.559
Ödenen Faizler
-409.265 -718.304
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
125.065 53.719
Elde Edilen Diğer Kazançlar
208.873 42.996
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
122.051 12.533
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-170.312 -132.099
Ödenen Vergiler
-92.049 -59.687
Diğer
-94.570 83.369
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.247.577 1.035.350
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2 -1
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.377.016 -260.498
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.513.028 -32.678
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-24.530 -10.258
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-53.272 -576.237
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.441.905 2.541.739
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.763.081 -594.688
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
10.439 -32.029
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.635.677 1.329.436
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.333.679 -274.279
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
57.164 -20.978
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
473 2.049
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
26.033 7.017
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.902.502 645.078
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.513.619 -892.147
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-1.228 -15.298
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
405.865 -11.041
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-292.137 1.044.116
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.665.420 3.526.375
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.373.283 4.570.491


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
69.861 27.502 -19.011 247
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-8.793 70.143 -14.227 24.446
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 71 0 71
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 71 0 71
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.793 70.072 -14.227 24.375
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-10.441 88.112 -18.827 30.691
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.648 -18.040 4.600 -6.316
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
61.068 97.645 -33.238 24.693


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
669.905 8.488.451 9.158.356 1.583.386 4.586.279 6.169.665
Nakit ve Nakit Benzerleri
19.938 5.429.785 5.449.723 794.302 3.570.965 4.365.267
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 21.370 3.604.573 3.625.943 135.417 1.938.038 2.073.455
Bankalar
(5.I.3) 47 1.825.863 1.825.910 421 1.639.065 1.639.486
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 660.207 0 660.207
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.479 -651 -2.130 -1.743 -6.138 -7.881
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
35 0 35 23 0 23
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
35 0 35 23 0 23
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 649.918 3.050.318 3.700.236 788.543 1.015.163 1.803.706
Devlet Borçlanma Senetleri
649.918 169.540 819.458 788.543 531.683 1.320.226
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 14.578 14.578 0 10.057 10.057
Diğer Finansal Varlıklar
0 2.866.200 2.866.200 0 473.423 473.423
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 14 8.348 8.362 518 151 669
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
14 8.348 8.362 518 151 669
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.831.086 11.807.982 14.639.068 2.374.337 9.394.623 11.768.960
Krediler
(5.I.5) 2.182.573 8.247.647 10.430.220 2.045.687 7.042.422 9.088.109
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 711.940 3.816.612 4.528.552 452.368 2.436.763 2.889.131
Devlet Borçlanma Senetleri
711.940 2.558.663 3.270.603 452.368 1.491.780 1.944.148
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.257.949 1.257.949 0 944.983 944.983
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-63.427 -256.277 -319.704 -123.718 -84.562 -208.280
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
104.785 0 104.785 117.238 0 117.238
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7.206 0 7.206 7.957 0 7.957
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
7.206 0 7.206 7.957 0 7.957
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
11 0 11 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 83.620 0 83.620 28.767 0 28.767
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.15) 34.362 9.153 43.515 19.695 2.870 22.565
VARLIKLAR TOPLAMI
3.806.973 20.305.586 24.112.559 4.207.378 13.983.772 18.191.150
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 1.987.783 10.010.942 11.998.725 3.042.635 7.571.396 10.614.031
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 14.648 7.908.799 7.923.447 2.052 4.235.955 4.238.007
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
180.752 0 180.752 18.841 0 18.841
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 167 592 759 66 3.864 3.930
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
167 592 759 66 3.864 3.930
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.5) 74.497 0 74.497 82.288 0 82.288
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 98.773 49.247 148.020 91.343 36.053 127.396
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
21.335 0 21.335 17.222 0 17.222
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
77.438 49.247 126.685 74.121 36.053 110.174
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.8) 17.057 0 17.057 18.763 0 18.763
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.10) 0 2.355.300 2.355.300 0 1.782.420 1.782.420
Krediler
0 2.355.300 2.355.300 0 1.782.420 1.782.420
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.4) 77.592 15.567 93.159 38.209 7.490 45.699
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 1.328.980 -8.137 1.320.843 1.252.460 7.315 1.259.775
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
17.125 0 17.125 17.125 0 17.125
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.926 -8.137 -4.211 -2.733 7.315 4.582
Kar Yedekleri
330.861 0 330.861 289.992 0 289.992
Yasal Yedekler
17.741 0 17.741 15.697 0 15.697
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
255.058 0 255.058 216.929 0 216.929
Diğer Kar Yedekleri
58.062 0 58.062 57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
117.655 0 117.655 88.663 0 88.663
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
47.794 0 47.794 47.794 0 47.794
Dönem Net Kâr veya Zararı
69.861 0 69.861 40.869 0 40.869
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.780.249 20.332.310 24.112.559 4.546.657 13.644.493 18.191.150


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 811.530 964.947 275.557 307.795
Kredilerden Alınan Faizler
448.443 540.216 158.304 156.211
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 30.922 0 7.456
Bankalardan Alınan Faizler
33.385 68.542 776 21.133
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
410 16.844 0 175
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
287.287 209.142 112.135 73.183
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
80.359 97.143 30.688 32.705
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
206.928 111.999 81.447 40.478
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
42.005 99.281 4.342 49.637
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.2) -489.595 -702.008 -164.650 -234.578
Mevduata Verilen Faizler
-247.461 -498.632 -74.987 -181.527
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-199.651 -177.232 -72.365 -48.191
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-5.970 -16.125 -3.594 -1.478
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-9.797 -9.506 -3.123 -3.235
Diğer Faiz Giderleri
-26.716 -513 -10.581 -147
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
321.935 262.939 110.907 73.217
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
84.134 50.888 28.113 19.602
Alınan Ücret ve Komisyonlar
91.696 55.815 30.644 21.271
Gayri Nakdi Kredilerden
14.998 12.409 5.822 4.014
Diğer
76.698 43.406 24.822 17.257
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-7.562 -4.927 -2.531 -1.669
Gayri Nakdi Kredilere
-16 -14 -4 -4
Diğer
-7.546 -4.913 -2.527 -1.665
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.3) 84.947 11.391 46.313 1.907
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
294 174 11 37
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-112.854 -1.293 -86.860 -215
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
197.507 12.510 133.162 2.085
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.4) 130.004 35.561 7.237 12.088
FAALİYET BRÜT KÂRI
621.020 360.779 192.570 106.814
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -207.540 -55.511 -104.206 -20.298
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -3.528 -8.181 -954 2.942
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-170.312 -132.099 -51.671 -46.188
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.6) -145.030 -112.056 -54.969 -37.108
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
94.610 52.932 -19.230 6.162
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 94.610 52.932 -19.230 6.162
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) -24.749 -25.430 219 -5.915
Cari Vergi Karşılığı
-77.955 -28.975 -2.470 6.858
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-10.351 -19.775 -7.877 4.973
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
63.557 23.320 10.566 -17.746
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.9) 69.861 27.502 -19.011 247
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.9) 69.861 27.502 -19.011 247
Grubun Karı (Zararı)
69.861 27.502 -19.011 247
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/ (Zarar) 0,00812333 0,00319710 -0,00221058 0,00002872http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884558


BIST'
10:588.933
Değişim :  0,28% |  25,28
Açılış :  8.913  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
8.886
En Yüksek
8.959
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:57
ISBIR 151,80 2.484.814 % 10,00  
PENTA 22,68 257.955.347 % 9,99  
KAPLM 155,20 40.469.946 % 9,99  
IMASM 20,36 366.431.027 % 9,99  
SAMAT 73,80 176.626.884 % 9,99  
10:57 Alış Satış %  
Dolar 31,5817 31,5870 % 0,05  
Euro 34,2954 34,3226 % 0,01  
Sterlin 39,9278 40,1280 % -0,04  
Frank 35,5210 35,7349 % -0,04  
Riyal 8,4004 8,4426 % 0,09  
10:57 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,84 23,87 % 0,66  
Platin 892,65 894,09 % 0,66  
Paladyum 948,28 952,32 % 0,66  
Brent Pet. 82,50 82,50 % 0,66  
Altın Ons 2.114,52 2.114,76 % 0,66