***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.10.2020 23:08
***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 0 -83.233 0 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 1.166.569
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 0 -83.233 0 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 1.166.569
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 71 -144 0 0 0 70.090 0 0 0 0 52.757 122.774 122.774
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.098 1.595 -83.549 144 144
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.098 -81.954 0 144 144
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.549 -83.549 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.339 -520 0 0 0 -13.143 0 0 328.778 48.863 52.757 1.289.487 1.289.487
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 0 4.582 0 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 1.329.312
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 0 4.582 0 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 1.329.312
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.793 0 0 0 0 85.862 77.069 77.069
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -2.412 -71.510 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -73.922 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.510 -71.510 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 0 -4.211 0 0 402.700 46.307 85.862 1.406.381 1.406.381


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.026.745 10.957.799 11.984.544 1.118.031 8.180.953 9.298.984
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 858.224 8.811.484 9.669.708 572.605 6.414.803 6.987.408
Teminat Mektupları
832.777 2.730.723 3.563.500 572.605 1.700.759 2.273.364
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
832.777 2.730.723 3.563.500 572.605 1.700.759 2.273.364
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
25.447 171.246 196.693 0 294.068 294.068
Belgeli Akreditifler
25.447 73.398 98.845 0 104.396 104.396
Diğer Akreditifler
0 97.848 97.848 0 189.672 189.672
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 5.909.515 5.909.515 0 4.419.976 4.419.976
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 129.984 23.057 153.041 121.766 12.185 133.951
Cayılamaz Taahhütler
129.984 23.057 153.041 121.766 12.185 133.951
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
10.231 23.057 33.288 2.975 12.185 15.160
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
30.424 0 30.424 30.415 0 30.415
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.014 0 6.014 6.989 0 6.989
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6 0 6 9 0 9
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
82.862 0 82.862 80.622 0 80.622
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
191 0 191 192 0 192
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
256 0 256 564 0 564
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
38.537 2.123.258 2.161.795 423.660 1.753.965 2.177.625
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
38.537 2.123.258 2.161.795 423.660 1.753.965 2.177.625
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
38.537 70.900 109.437 271.470 308.806 580.276
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.264 51.363 54.627 270.804 19.763 290.567
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
35.273 19.537 54.810 666 289.043 289.709
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 1.976.942 1.976.942 148.780 1.439.378 1.588.158
Swap Para Alım İşlemleri
0 992.627 992.627 148.780 643.754 792.534
Swap Para Satım İşlemleri
0 984.315 984.315 0 795.624 795.624
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 75.416 75.416 3.410 5.781 9.191
Para Alım Opsiyonları
0 37.708 37.708 1.709 2.900 4.609
Para Satım Opsiyonları
0 37.708 37.708 1.701 2.881 4.582
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
18.252.558 95.051.405 113.303.963 13.436.713 29.456.396 42.893.109
EMANET KIYMETLER
8.022.930 40.916.512 48.939.442 5.418.774 4.641.317 10.060.091
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.589.816 24.307 1.614.123 1.546.929 18.892 1.565.821
Tahsile Alınan Çekler
30.034 21.230 51.264 28.928 12.131 41.059
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.216 13.736 17.952 6.879 7.170 14.049
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
6.397.201 40.852.437 47.249.638 3.831.407 4.602.827 8.434.234
Emanet Kıymet Alanlar
1.663 4.802 6.465 4.631 297 4.928
REHİNLİ KIYMETLER
10.229.628 54.134.893 64.364.521 8.017.939 24.815.079 32.833.018
Menkul Kıymetler
11.093 0 11.093 11.097 0 11.097
Teminat Senetleri
921 468 1.389 921 59 980
Emtia
43.846 70.600 114.446 65.573 61.140 126.713
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.891.557 38.362.728 41.254.285 3.179.455 15.502.429 18.681.884
Diğer Rehinli Kıymetler
7.282.211 15.701.097 22.983.308 4.760.893 9.251.451 14.012.344
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
19.279.303 106.009.204 125.288.507 14.554.744 37.637.349 52.192.093


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
318.286 359.873
Alınan Faizler
711.780 1.026.120
Ödenen Faizler
-408.323 -717.407
Alınan Temettüler
90 1
Alınan Ücret ve Komisyonlar
140.618 79.053
Elde Edilen Diğer Kazançlar
237.916 65.125
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
122.051 12.533
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-193.549 -149.047
Ödenen Vergiler
-99.876 -59.755
Diğer
-192.421 103.250
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.257.795 1.157.780
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.101 -10.039
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.377.017 -260.498
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.525.972 -26.932
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-46.872 -12.296
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-53.272 -576.237
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.287.584 2.298.300
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.763.089 -594.688
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
214.356 340.170
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.576.081 1.517.653
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.339.140 -275.348
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
53.515 -23.201
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
473 2.049
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
23.043 4.596
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.902.502 650.418
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.511.523 -890.747
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-2.146 -18.463
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
405.865 -11.041
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-357.194 1.231.264
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.866.345 3.854.231
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.509.151 5.085.495


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
85.862 52.757 -12.338 5.118
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-8.793 70.017 -14.227 24.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -73 0 71
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -180 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 107 0 71
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.793 70.090 -14.227 24.393
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-10.441 88.130 -18.827 30.709
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.648 -18.040 4.600 -6.316
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
77.069 122.774 -26.565 29.582


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
714.795 8.591.904 9.306.699 1.602.486 4.777.063 6.379.549
Nakit ve Nakit Benzerleri
44.138 5.533.238 5.577.376 796.812 3.761.749 4.558.561
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 21.370 3.604.573 3.625.943 135.417 1.938.038 2.073.455
Bankalar
(5.I.3) 15.764 1.937.386 1.953.150 1.115 1.836.919 1.838.034
Para Piyasalarından Alacaklar
8.628 0 8.628 662.583 0 662.583
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.624 -8.721 -10.345 -2.303 -13.208 -15.511
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
20.726 0 20.726 16.613 0 16.613
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
68 0 68 39 0 39
Diğer Finansal Varlıklar
20.658 0 20.658 16.574 0 16.574
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 649.917 3.050.318 3.700.235 788.543 1.015.163 1.803.706
Devlet Borçlanma Senetleri
649.917 169.540 819.457 788.543 531.683 1.320.226
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 14.578 14.578 0 10.057 10.057
Diğer Finansal Varlıklar
0 2.866.200 2.866.200 0 473.423 473.423
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 14 8.348 8.362 518 151 669
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
14 8.348 8.362 518 151 669
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.887.773 11.807.978 14.695.751 2.420.593 9.394.621 11.815.214
Krediler
(5.I.5) 2.239.424 8.247.642 10.487.066 2.090.009 7.042.420 9.132.429
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 711.940 3.816.612 4.528.552 454.464 2.436.763 2.891.227
Devlet Borçlanma Senetleri
711.940 2.558.663 3.270.603 454.464 1.491.780 1.946.244
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.257.949 1.257.949 0 944.983 944.983
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-63.591 -256.276 -319.867 -123.880 -84.562 -208.442
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
107.667 0 107.667 118.559 0 118.559
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7.706 0 7.706 8.194 0 8.194
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
7.706 0 7.706 8.194 0 8.194
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
127 0 127 215 0 215
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 86.339 0 86.339 30.918 0 30.918
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.15) 75.640 9.154 84.794 35.961 2.871 38.832
VARLIKLAR TOPLAMI
3.880.047 20.409.036 24.289.083 4.216.926 14.174.555 18.391.481
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 1.983.208 9.213.926 11.197.134 2.981.092 6.985.670 9.966.762
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 14.656 7.908.799 7.923.455 2.052 4.235.955 4.238.007
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
180.752 0 180.752 18.841 0 18.841
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 167 592 759 66 3.864 3.930
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
167 592 759 66 3.864 3.930
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.5) 74.497 0 74.497 82.288 0 82.288
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 103.100 49.247 152.347 95.096 36.053 131.149
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
25.623 0 25.623 20.975 0 20.975
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
77.477 49.247 126.724 74.121 36.053 110.174
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.8) 21.820 0 21.820 23.915 0 23.915
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.10) 0 2.355.300 2.355.300 0 1.782.420 1.782.420
Krediler
0 2.355.300 2.355.300 0 1.782.420 1.782.420
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.4) 117.819 858.819 976.638 108.595 706.262 814.857
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 1.414.518 -8.137 1.406.381 1.321.997 7.315 1.329.312
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
16.310 0 16.310 16.310 0 16.310
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.926 -8.137 -4.211 -2.733 7.315 4.582
Kar Yedekleri
402.700 0 402.700 328.778 0 328.778
Yasal Yedekler
22.538 0 22.538 18.842 0 18.842
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
322.099 0 322.099 252.570 0 252.570
Diğer Kar Yedekleri
58.063 0 58.063 57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
132.169 0 132.169 120.229 0 120.229
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
46.307 0 46.307 48.719 0 48.719
Dönem Net Kâr veya Zararı
85.862 0 85.862 71.510 0 71.510
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.910.537 20.378.546 24.289.083 4.633.942 13.757.539 18.391.481


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 822.013 977.069 279.367 311.269
Kredilerden Alınan Faizler
456.036 549.506 161.141 159.122
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 30.922 0 7.456
Bankalardan Alınan Faizler
33.790 69.209 929 21.369
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.338 17.754 0 175
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
287.296 209.272 112.135 73.183
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
80.368 97.273 30.688 32.705
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
206.928 111.999 81.447 40.478
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
43.553 100.406 5.162 49.964
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.2) -488.653 -701.111 -164.324 -234.303
Mevduata Verilen Faizler
-246.520 -497.735 -74.662 -181.252
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-199.650 -177.232 -72.364 -48.191
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-5.970 -16.125 -3.594 -1.478
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-9.797 -9.506 -3.123 -3.235
Diğer Faiz Giderleri
-26.716 -513 -10.581 -147
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
333.360 275.958 115.043 76.966
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
97.364 76.403 29.731 26.059
Alınan Ücret ve Komisyonlar
107.249 81.149 33.297 28.659
Gayri Nakdi Kredilerden
14.998 12.409 5.822 4.014
Diğer
92.251 68.740 27.475 24.645
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-9.885 -4.746 -3.566 -2.600
Gayri Nakdi Kredilere
-16 -14 -4 -4
Diğer
-9.869 -4.732 -3.562 -2.596
TEMETTÜ GELİRLERİ
90 1 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.3) 112.009 33.296 59.011 6.741
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
17.269 7.596 6.958 2.420
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-110.560 7.757 -85.954 1.702
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
205.300 17.943 138.007 2.619
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.4) 131.985 35.799 8.280 11.995
FAALİYET BRÜT KÂRI
674.808 421.457 212.065 121.761
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -208.126 -60.038 -103.062 -19.662
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -3.528 -8.181 -954 2.942
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-195.853 -149.402 -60.800 -53.280
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.6) -152.471 -118.394 -58.029 -39.654
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
114.830 85.442 -10.780 12.107
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 114.830 85.442 -10.780 12.107
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) -28.968 -32.685 -1.558 -6.989
Cari Vergi Karşılığı
-82.742 -36.975 -4.122 5.869
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-10.405 -19.775 -7.870 4.980
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
64.179 24.065 10.434 -17.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.9) 85.862 52.757 -12.338 5.118
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.9) 85.862 52.757 -12.338 5.118
Grubun Karı (Zararı)
85.862 52.757 -12.338 5.118
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/ (Zarar) 0,00998395 0,00613453 -0,00143756 0,00063453http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884561


BIST'
17:458.881
Değişim :  -0,30% |  -27,08
Açılış :  8.913  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
8.815
En Yüksek
8.971
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:45
RALYH 102,30 129.577.257 % 10,00  
SMART 59,40 334.723.679 % 10,00  
BAKAB 51,70 127.729.831 % 10,00  
TGSAS 63,80 74.218.091 % 10,00  
EUKYO 23,10 19.974.164 % 10,00  
17:45 Alış Satış %  
Dolar 31,6381 31,6487 % 0,25  
Euro 34,3485 34,4227 % 0,30  
Sterlin 40,0695 40,2704 % 0,32  
Frank 35,6251 35,8397 % 0,25  
Riyal 8,4133 8,4555 % 0,24  
17:45 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,97 24,01 % 0,66  
Platin 885,71 886,64 % 0,66  
Paladyum 944,25 948,71 % 0,66  
Brent Pet. 82,42 82,42 % 0,66  
Altın Ons 2.129,66 2.130,00 % 0,66