***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

24.02.2021 20:11
***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 -83.089 0 227.923 47.794 62.069 1.127.994 1.127.994
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 -83.089 0 227.923 47.794 62.069 1.127.994 1.127.994
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.826 1.415 0 0 87.671 0 0 0 40.869 131.781 131.781
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 0 -62.069 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 -62.069 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 -62.069 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 4.582 0 289.992 47.794 40.869 1.259.775 1.259.775
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 4.582 0 289.992 47.794 40.869 1.259.775 1.259.775
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 4.582 0 289.992 47.794 40.869 1.259.775 1.259.775
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.231 -263 0 0 -9.125 0 0 0 58.048 50.891 50.891
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.761 4.761 4.761
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 -40.869 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 -40.869 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 -40.869 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 17.325 1.768 0 0 -4.543 0 330.861 52.555 58.048 1.315.427 1.315.427


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.045.976 14.679.666 15.725.642 1.118.159 8.180.953 9.299.112
GARANTİ VE KEFALETLER
899.366 8.512.185 9.411.551 572.606 6.414.803 6.987.409
Teminat Mektupları
873.919 2.429.013 3.302.932 572.606 1.700.759 2.273.365
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
873.919 2.429.013 3.302.932 572.606 1.700.759 2.273.365
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
25.447 439.924 465.371 0 294.068 294.068
Belgeli Akreditifler
25.447 201.616 227.063 0 104.396 104.396
Diğer Akreditifler
0 238.308 238.308 0 189.672 189.672
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 5.643.248 5.643.248 0 4.419.976 4.419.976
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 130.567 45.000 175.567 121.893 12.185 134.078
Cayılamaz Taahhütler
130.567 45.000 175.567 121.893 12.185 134.078
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
8.886 45.000 53.886 2.975 12.185 15.160
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
29.704 0 29.704 30.415 0 30.415
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.294 0 6.294 6.989 0 6.989
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3 0 3 9 0 9
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
85.234 0 85.234 80.749 0 80.749
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 192 0 192
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
446 0 446 564 0 564
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
16.043 6.122.481 6.138.524 423.660 1.753.965 2.177.625
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
16.043 6.122.481 6.138.524 423.660 1.753.965 2.177.625
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
9.844 27.516 37.360 271.470 308.806 580.276
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
7.132 11.708 18.840 270.804 19.763 290.567
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.712 15.808 18.520 666 289.043 289.709
Para ve Faiz Swap İşlemleri
6.199 6.080.240 6.086.439 148.780 1.439.378 1.588.158
Swap Para Alım İşlemleri
0 3.000.604 3.000.604 148.780 643.754 792.534
Swap Para Satım İşlemleri
6.199 3.079.636 3.085.835 0 795.624 795.624
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 14.725 14.725 3.410 5.781 9.191
Para Alım Opsiyonları
0 7.341 7.341 1.709 2.900 4.609
Para Satım Opsiyonları
0 7.384 7.384 1.701 2.881 4.582
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
13.862.794 91.152.523 105.015.317 8.908.052 29.456.396 38.364.448
EMANET KIYMETLER
3.605.705 38.703.770 42.309.475 925.443 4.641.317 5.566.760
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
16.310 23.099 39.409 42.298 18.892 61.190
Tahsile Alınan Çekler
49.343 23.103 72.446 28.928 12.131 41.059
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.507 9.148 11.655 6.879 7.170 14.049
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.536.911 38.648.016 42.184.927 842.707 4.602.827 5.445.534
Emanet Kıymet Alanlar
634 404 1.038 4.631 297 4.928
REHİNLİ KIYMETLER
10.257.089 52.448.753 62.705.842 7.982.609 24.815.079 32.797.688
Menkul Kıymetler
55 0 55 15 0 15
Teminat Senetleri
921 440 1.361 921 59 980
Emtia
43.956 69.335 113.291 65.573 61.140 126.713
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.865.716 36.879.643 39.745.359 3.179.455 15.502.429 18.681.884
Diğer Rehinli Kıymetler
7.346.441 15.499.335 22.845.776 4.736.645 9.251.451 13.988.096
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
14.908.770 105.832.189 120.740.959 10.026.211 37.637.349 47.663.560


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
528.153 270.167
Alınan Faizler
897.355 1.291.043
Ödenen Faizler
-601.560 -922.953
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
191.249 94.521
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-233.490 61.753
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
123.295 17.308
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-223.298 -186.471
Ödenen Vergiler
-140.503 -88.098
Diğer
(5.VI.3) 515.105 3.064
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-139.766 463.222
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-100.308 -1
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-818.382 -413.811
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.037.956 -1.368.576
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(5.VI.3) -72.867 11.343
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
3.091 -1.142.603
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.418.341 3.570.490
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.765.718 -160.714
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.VI.3) 702.597 -32.906
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
388.387 733.389
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-665.822 -700.355
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-20.940 -27.196
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3.277 2.054
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
63.060 60.474
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
622.030 696.260
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.334.074 -1.409.119
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
(5.VI.3) 825 -22.828
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.VI.3) 121.508 106.011
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-155.927 139.045
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.665.420 3.526.375
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.1) 3.509.493 3.665.420


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
58.048 40.869
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-7.157 90.912
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.968 3.241
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.231 1.493
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-263 1.770
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -22
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-9.125 87.671
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-9.999 110.058
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
874 -22.387
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.891 131.781


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.087.396 9.309.273 10.396.669 1.583.386 4.586.279 6.169.665
Nakit ve Nakit Benzerleri
412.466 4.616.216 5.028.682 794.302 3.570.965 4.365.267
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 113.485 3.047.428 3.160.913 135.417 1.938.038 2.073.455
Bankalar
(5.I.3) 46 1.569.789 1.569.835 421 1.639.065 1.639.486
Para Piyasalarından Alacaklar
300.149 0 300.149 660.207 0 660.207
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.214 -1.001 -2.215 -1.743 -6.138 -7.881
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
43 14.282 14.325 23 0 23
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
43 14.282 14.325 23 0 23
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 674.573 4.677.593 5.352.166 788.543 1.015.163 1.803.706
Devlet Borçlanma Senetleri
674.573 178.864 853.437 788.543 531.683 1.320.226
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 10.057 10.057
Diğer Finansal Varlıklar
0 4.498.729 4.498.729 0 473.423 473.423
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 314 1.182 1.496 518 151 669
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
314 1.182 1.496 518 151 669
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.255.461 10.780.844 14.036.305 2.374.337 9.394.623 11.768.960
Krediler
(5.I.5) 2.536.510 7.432.596 9.969.106 2.045.687 7.042.422 9.088.109
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 781.293 3.609.776 4.391.069 452.368 2.436.763 2.889.131
Devlet Borçlanma Senetleri
781.293 2.415.287 3.196.580 452.368 1.491.780 1.944.148
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.194.489 1.194.489 0 944.983 944.983
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-62.342 -261.528 -323.870 -123.718 -84.562 -208.280
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.16) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 110.240 0 110.240 117.238 0 117.238
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 7.126 0 7.126 7.957 0 7.957
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
7.126 0 7.126 7.957 0 7.957
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 114.731 0 114.731 28.767 0 28.767
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.17) 29.124 92.430 121.554 19.695 2.870 22.565
VARLIKLAR TOPLAMI
4.680.076 20.182.547 24.862.623 4.207.378 13.983.772 18.191.150
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 1.824.215 10.211.476 12.035.691 3.042.635 7.571.396 10.614.031
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 639.192 7.452.646 8.091.838 2.052'
16:099.157
Değişim :  -0,40% |  -36,76
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.113
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:07
VKING 37,84 45.674.637 % 10,00  
OTTO 390,75 5.128.503 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.685.175.383 % 9,98  
FLAP 15,98 420.023.051 % 9,98  
ERCB 222,70 347.407.410 % 9,98  
16:07 Alış Satış %  
Dolar 31,3501 31,3560 % 0,39  
Euro 33,9277 33,9389 % 0,21  
Sterlin 39,4849 39,6829 % 0,44  
Frank 35,2274 35,4396 % 0,14  
Riyal 8,3375 8,3794 % 0,42  
16:07 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,66 22,69 % 0,66  
Platin 866,57 874,33 % 0,66  
Paladyum 944,65 949,42 % 0,66  
Brent Pet. 83,33 83,33 % 0,66  
Altın Ons 2.050,88 2.051,19 % 0,66