***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

24.02.2021 21:13
***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 -83.233 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 1.166.569
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 -83.233 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 1.166.569
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.826 1.592 0 0 87.815 0 0 0 71.510 162.743 162.743
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -83.549 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.098 -82.098 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.549 -83.549 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 4.582 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 1.329.312
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 4.582 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 1.329.312
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 4.582 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 1.329.312
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.232 -294 0 0 -9.125 0 0 0 90.931 83.744 83.744
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.348 0 2.348 2.348
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 0 -71.510 2.412 2.412
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -73.922 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -71.510 2.412 2.412
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 -4.543 0 402.700 51.067 90.931 1.417.816 1.417.816


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.045.835 14.679.666 15.725.501 1.118.031 8.180.953 9.298.984
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 899.364 8.512.185 9.411.549 572.605 6.414.803 6.987.408
Teminat Mektupları
873.917 2.429.013 3.302.930 572.605 1.700.759 2.273.364
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
873.917 2.429.013 3.302.930 572.605 1.700.759 2.273.364
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
25.447 439.924 465.371 0 294.068 294.068
Belgeli Akreditifler
25.447 201.616 227.063 0 104.396 104.396
Diğer Akreditifler
0 238.308 238.308 0 189.672 189.672
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 5.643.248 5.643.248 0 4.419.976 4.419.976
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 130.428 45.000 175.428 121.766 12.185 133.951
Cayılamaz Taahhütler
130.428 45.000 175.428 121.766 12.185 133.951
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
8.886 45.000 53.886 2.975 12.185 15.160
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
29.704 0 29.704 30.415 0 30.415
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.294 0 6.294 6.989 0 6.989
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3 0 3 9 0 9
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
85.095 0 85.095 80.622 0 80.622
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 192 0 192
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
446 0 446 564 0 564
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
16.043 6.122.481 6.138.524 423.660 1.753.965 2.177.625
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
16.043 6.122.481 6.138.524 423.660 1.753.965 2.177.625
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
9.844 27.516 37.360 271.470 308.806 580.276
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
7.132 11.708 18.840 270.804 19.763 290.567
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.712 15.808 18.520 666 289.043 289.709
Para ve Faiz Swap İşlemleri
6.199 6.080.240 6.086.439 148.780 1.439.378 1.588.158
Swap Para Alım İşlemleri
0 3.000.604 3.000.604 148.780 643.754 792.534
Swap Para Satım İşlemleri
6.199 3.079.636 3.085.835 0 795.624 795.624
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 14.725 14.725 3.410 5.781 9.191
Para Alım Opsiyonları
0 7.341 7.341 1.709 2.900 4.609
Para Satım Opsiyonları
0 7.384 7.384 1.701 2.881 4.582
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
18.199.177 91.152.523 109.351.700 13.436.713 29.456.396 42.893.109
EMANET KIYMETLER
7.896.731 38.703.770 46.600.501 5.418.774 4.641.317 10.060.091
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.474.262 23.099 1.497.361 1.546.929 18.892 1.565.821
Tahsile Alınan Çekler
49.343 23.103 72.446 28.928 12.131 41.059
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.507 9.148 11.655 6.879 7.170 14.049
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
6.369.985 38.648.016 45.018.001 3.831.407 4.602.827 8.434.234
Emanet Kıymet Alanlar
634 404 1.038 4.631 297 4.928
REHİNLİ KIYMETLER
10.302.446 52.448.753 62.751.199 8.017.939 24.815.079 32.833.018
Menkul Kıymetler
14.573 0 14.573 11.097 0 11.097
Teminat Senetleri
921 440 1.361 921 59 980
Emtia
43.956 69.335 113.291 65.573 61.140 126.713
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.865.716 36.879.643 39.745.359 3.179.455 15.502.429 18.681.884
Diğer Rehinli Kıymetler
7.377.280 15.499.335 22.876.615 4.760.893 9.251.451 14.012.344
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
19.245.012 105.832.189 125.077.201 14.554.744 37.637.349 52.192.093


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
551.790 334.858
Alınan Faizler
906.964 1.310.234
Ödenen Faizler
-600.078 -921.915
Alınan Temettüler
90 1
Alınan Ücret ve Komisyonlar
226.515 125.276
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-203.099 96.648
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
123.295 17.308
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-259.533 -212.071
Ödenen Vergiler
-149.911 -98.751
Diğer
(5.VI.3) 507.547 18.128
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-131.815 275.346
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-105.598 -3.734
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-818.382 -413.811
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.087.471 -1.367.590
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(5.VI.3) -97.758 7.721
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
3.091 -1.142.603
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.668.612 3.109.073
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.765.718 -160.714
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.VI.3) 539.973 247.004
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
419.975 610.204
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-656.961 -704.101
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-22.806 -28.129
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3.277 2.054
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
69.010 57.056
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
622.029 703.462
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.331.978 -1.407.720
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
(5.VI.3) 3.507 -30.824
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.VI.3) 121.508 106.011
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-115.478 12.114
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.866.345 3.854.231
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.1) 3.750.867 3.866.345


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
90.931 71.510
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-7.187 91.233
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.938 3.418
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.232 1.672
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-294 1.849
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -103
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-9.125 87.815
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-10.006 110.201
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
881 -22.386
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
83.744 162.743


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.315.692 9.340.398 10.656.090 1.602.486 4.777.063 6.379.549
Nakit ve Nakit Benzerleri
618.882 4.647.341 5.266.223 796.812 3.761.749 4.558.561
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 113.485 3.047.428 3.160.913 135.417 1.938.038 2.073.455
Bankalar
(5.I.3) 2.592 1.604.376 1.606.968 1.115 1.836.919 1.838.034
Para Piyasalarından Alacaklar
504.390 0 504.390 662.583 0 662.583
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.585 -4.463 -6.048 -2.303 -13.208 -15.511
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
21.923 14.282 36.205 16.613 0 16.613
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
77 14.282 14.359 39 0 39
Diğer Finansal Varlıklar
21.846 0 21.846 16.574 0 16.574
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 674.573 4.677.593 5.352.166 788.543 1.015.163 1.803.706
Devlet Borçlanma Senetleri
674.573 178.864 853.437 788.543 531.683 1.320.226
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 10.057 10.057
Diğer Finansal Varlıklar
0 4.498.729 4.498.729 0 473.423 473.423
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 314 1.182 1.496 518 151 669
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
314 1.182 1.496 518 151 669
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.341.509 10.780.839 14.122.348 2.420.593 9.394.621 11.815.214
Krediler
(5.I.5) 2.622.721 7.432.590 10.055.311 2.090.009 7.042.420 9.132.429
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 781.293 3.609.776 4.391.069 454.464 2.436.763 2.891.227
Devlet Borçlanma Senetleri
781.293 2.415.287 3.196.580 454.464 1.491.780 1.946.244
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.194.489 1.194.489 0 944.983 944.983
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-62.505 -261.527 -324.032 -123.880 -84.562 -208.442
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.16) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 113.423 118.559 0 118.559
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 7.839 0 7.839 8.194 0 8.194
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
7.839 0 7.839 8.194 0 8.194
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
19 0 19 215 0 215
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 116.269 0 116.269 30.918 0 30.918
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.17) 72.764 92.431 165.195 35.961 2.871 38.832
VARLIKLAR TOPLAMI
4.967.515 20.213.668 25.181.183 4.216.926 14.174.555 18.391.481
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 1.783.716 9.854.981 11.638.697 2.981.092 6.985.670 9.966.762
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 639.192 7.452.646 8.091.838 2.052 4.235.955 4.238.007
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
550.633 147.067 697.700 18.841 0 18.841
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 293 89.662 89.955 66 3.864 3.930
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
293 89.662 89.955 66 3.864 3.930
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.5) 72.700 0 72.700 82.288 0 82.288
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 144.829 59.169 203.998 95.096 36.053 131.149
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
27.024 0 27.024 20.975 0 20.975
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
117.805 59.169 176.974 74.121 36.053 110.174
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.8) 69.246 0 69.246 23.915 0 23.915
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.10) 0 2.202.640 2.202.640 0 1.782.420 1.782.420
Krediler
0 2.202.640 2.202.640 0 1.782.420 1.782.420
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.4) 327.516 369.077 696.593 108.595 706.262 814.857
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 1.424.193 -6.377 1.417.816 1.321.997 7.315 1.329.312
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
18.248 0 18.248 16.310 0 16.310
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.834 -6.377 -4.543 -2.733 7.315 4.582
Kar Yedekleri
402.700 0 402.700 328.778 0 328.778
Yasal Yedekler
22.538 0 22.538 18.842 0 18.842
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
322.099 0 322.099 252.570 0 252.570
Diğer Kar Yedekleri
58.063 0 58.063 57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
141.998 0 141.998 120.229 0 120.229
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
51.067 0 51.067 48.719 0 48.719
Dönem Net Kâr veya Zararı
90.931 0 90.931 71.510 0 71.510
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.012.318 20.168.865 25.181.183 4.633.942 13.757.539 18.391.481


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 1.143.897 1.288.325
Kredilerden Alınan Faizler
645.962 700.434
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.295 30.994
Bankalardan Alınan Faizler
34.615 89.435
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.370 19.909
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
408.753 307.297
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
113.926 141.555
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
294.827 165.742
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
51.902 140.256
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.2) -688.422 -888.831
Mevduata Verilen Faizler
-363.983 -627.504
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-261.647 -230.875
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-17.012 -16.815
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-12.781 -12.942
Diğer Faiz Giderleri
-32.999 -695
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
455.475 399.494
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
162.250 124.409
Alınan Ücret ve Komisyonlar
177.720 131.475
Gayri Nakdi Kredilerden
24.757 19.223
Diğer
152.963 112.252
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-15.470 -7.066
Gayri Nakdi Kredilere
-28 -18
Diğer
-15.442 -7.048
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.3) 90 1
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.4) 100.920 57.920
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
28.660 12.246
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-229.793 9.463
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
302.053 36.211
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.5) 146.702 42.984
FAALİYET BRÜT KÂRI
865.437 624.808
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -224.637 -85.568
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -4.042 -10.792
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-264.222 -212.213
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.7) -242.394 -194.685
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
130.142 121.550
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 130.142 121.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) -39.211 -50.040
Cari Vergi Karşılığı
-123.681 -58.851
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-13.810 -17.204
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
98.280 26.015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.10) 90.931 71.510
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.10) 90.931 71.510
Grubun Karı (Zararı)
90.931 71.510
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912469


BIST'
14:249.140
Değişim :  -0,58% |  -53,43
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.121
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:20
VKING 37,84 44.666.163 % 10,00  
OTTO 390,75 5.128.503 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.648.798.434 % 9,98  
ERCB 222,70 343.700.568 % 9,98  
ATEKS 189,50 45.514.262 % 9,98  
14:20 Alış Satış %  
Dolar 31,3376 31,3449 % 0,36  
Euro 33,9381 33,9512 % 0,25  
Sterlin 39,4682 39,6661 % 0,40  
Frank 35,2463 35,4586 % 0,19  
Riyal 8,3341 8,3759 % 0,38  
14:20 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,74 22,76 % 0,66  
Platin 874,64 876,14 % 0,66  
Paladyum 948,46 951,15 % 0,66  
Brent Pet. 83,14 83,14 % 0,66  
Altın Ons 2.055,65 2.055,94 % 0,66