***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.04.2021 18:53
***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 0 4.582 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 0 1.329.312
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 0 4.582 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 0 1.329.312
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.306 0 0 0 95.604 60.298 0 60.298
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -2.412 -71.510 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -73.922 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.510 -71.510 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 0 -30.724 0 402.700 46.307 95.604 1.389.610 0 1.389.610
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 -4.543 0 402.700 51.067 90.931 1.417.816 0 1.417.816
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 -4.543 0 402.700 51.067 90.931 1.417.816 0 1.417.816
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 9.251 0 0 0 101.325 110.576 0 110.576
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.535 0 0 0 0 0 0 0 0 88.898 2.033 -90.931 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.898 -88.898 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.931 -90.931 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 4.708 0 491.598 56.635 101.325 1.531.927 0 1.531.927


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.144.259 16.302.401 17.446.660 1.045.835 14.679.666 15.725.501
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 878.765 9.955.753 10.834.518 899.364 8.512.185 9.411.549
Teminat Mektupları
878.765 3.012.612 3.891.377 873.917 2.429.013 3.302.930
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
878.765 3.012.612 3.891.377 873.917 2.429.013 3.302.930
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 818.475 818.475 25.447 439.924 465.371
Belgeli Akreditifler
0 405.836 405.836 25.447 201.616 227.063
Diğer Akreditifler
0 412.639 412.639 0 238.308 238.308
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 6.124.666 6.124.666 0 5.643.248 5.643.248
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 138.104 25.570 163.674 130.428 45.000 175.428
Cayılamaz Taahhütler
138.104 25.570 163.674 130.428 45.000 175.428
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
14.975 25.570 40.545 8.886 45.000 53.886
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
29.854 0 29.854 29.704 0 29.704
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.811 0 6.811 6.294 0 6.294
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3 0 3 3 0 3
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
86.175 0 86.175 85.095 0 85.095
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
286 0 286 446 0 446
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
127.390 6.321.078 6.448.468 16.043 6.122.481 6.138.524
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
127.390 6.321.078 6.448.468 16.043 6.122.481 6.138.524
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
10.168 45.269 55.437 9.844 27.516 37.360
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
10.168 17.393 27.561 7.132 11.708 18.840
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 27.876 27.876 2.712 15.808 18.520
Para ve Faiz Swap İşlemleri
10.046 6.150.667 6.160.713 6.199 6.080.240 6.086.439
Swap Para Alım İşlemleri
0 3.113.547 3.113.547 0 3.000.604 3.000.604
Swap Para Satım İşlemleri
10.046 3.037.120 3.047.166 6.199 3.079.636 3.085.835
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
107.176 125.142 232.318 0 14.725 14.725
Para Alım Opsiyonları
53.587 62.572 116.159 0 7.341 7.341
Para Satım Opsiyonları
53.589 62.570 116.159 0 7.384 7.384
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
18.229.220 102.073.826 120.303.046 18.199.177 91.152.523 109.351.700
EMANET KIYMETLER
7.995.004 43.611.766 51.606.770 7.896.731 38.703.770 46.600.501
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.567.244 23.029 1.590.273 1.474.262 23.099 1.497.361
Tahsile Alınan Çekler
39.536 36.453 75.989 49.343 23.103 72.446
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.181 14.971 20.152 2.507 9.148 11.655
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
6.379.929 43.531.901 49.911.830 6.369.985 38.648.016 45.018.001
Emanet Kıymet Alanlar
3.114 5.412 8.526 634 404 1.038
REHİNLİ KIYMETLER
10.234.216 58.462.060 68.696.276 10.302.446 52.448.753 62.751.199
Menkul Kıymetler
19.047 0 19.047 14.573 0 14.573
Teminat Senetleri
921 83 1.004 921 440 1.361
Emtia
44.542 75.255 119.797 43.956 69.335 113.291
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.806.075 41.026.603 43.832.678 2.865.716 36.879.643 39.745.359
Diğer Rehinli Kıymetler
7.363.631 17.360.119 24.723.750 7.377.280 15.499.335 22.876.615
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
19.373.479 118.376.227 137.749.706 19.245.012 105.832.189 125.077.201


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-585.939 -103.705
Alınan Faizler
142.667 198.886
Ödenen Faizler
-268.246 -121.189
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
47.752 22.386
Elde Edilen Diğer Kazançlar
120.894 135.257
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.387 119.276
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-80.453 -67.281
Ödenen Vergiler
-11.810 -5.490
Diğer
-540.130 -385.550
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.444.023 2.394.912
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
81.708 -8.259
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-580.804 -250.770
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.320.323 723.017
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-644.374 -204.765
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
23.963 -24.202
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.447.242 -262.353
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-769.784 2.302.283
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-681.651 119.961
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.029.962 2.291.207
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
825.964 -481.295
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-11.948 70.065
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.350 387
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-25.866 -44.365
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
63.964 206.410
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
168.639 -888.750
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
630.587 169.119
Diğer
-1.762 5.839
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
306.706 190.995
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
308.262 190.836
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.556 159
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
422.957 175.290
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-474.335 2.176.197
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.750.867 3.866.345
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.276.532 6.042.542


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
101.325 95.604
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
9.251 -35.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.251 -35.306
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
11.960 -43.509
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.709 8.203
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
110.576 60.298


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.443.369 9.885.690 11.329.059 1.315.692 9.340.398 10.656.090
Nakit ve Nakit Benzerleri
769.043 4.610.168 5.379.211 618.882 4.647.341 5.266.223
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 327.772 3.868.258 4.196.030 113.485 3.047.428 3.160.913
Bankalar
(5.I.3) 3.300 742.954 746.254 2.592 1.604.376 1.606.968
Para Piyasalarından Alacaklar
439.634 0 439.634 504.390 0 504.390
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.663 -1.044 -2.707 -1.585 -4.463 -6.048
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
25.748 15.681 41.429 21.923 14.282 36.205
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
91 15.681 15.772 77 14.282 14.359
Diğer Finansal Varlıklar
25.657 0 25.657 21.846 0 21.846
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 646.905 5.194.678 5.841.583 674.573 4.677.593 5.352.166
Devlet Borçlanma Senetleri
646.905 144.540 791.445 674.573 178.864 853.437
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 5.050.138 5.050.138 0 4.498.729 4.498.729
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 1.673 65.163 66.836 314 1.182 1.496
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.673 65.163 66.836 314 1.182 1.496
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.975.582 12.030.644 15.006.226 3.341.509 10.780.839 14.122.348
Krediler
(5.I.5) 2.072.709 8.883.061 10.955.770 2.622.721 7.432.590 10.055.311
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 963.447 3.450.310 4.413.757 781.293 3.609.776 4.391.069
Devlet Borçlanma Senetleri
963.447 2.667.100 3.630.547 781.293 2.415.287 3.196.580
Diğer Finansal Varlıklar
0 783.210 783.210 0 1.194.489 1.194.489
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-60.574 -302.727 -363.301 -62.505 -261.527 -324.032
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
109.990 0 109.990 113.423 0 113.423
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9.289 0 9.289 7.839 0 7.839
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
9.289 0 9.289 7.839 0 7.839
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
26 0 26 19 0 19
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 110.359 0 110.359 116.269 0 116.269
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.15) 104.375 3.098 107.473 72.764 92.431 165.195
VARLIKLAR TOPLAMI
4.752.990 21.919.432 26.672.422 4.967.515 20.213.668 25.181.183
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 2.226.279 11.887.316 14.113.595 1.783.716 9.854.981 11.638.697
ALINAN KREDİLER
(5.II.4) 675.236 6.587.502 7.262.738 639.192 7.452.646 8.091.838
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.II.2) 21.061 0 21.061 550.633 147.067 697.700
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.3) 990 2.037 3.027 293 89.662 89.955
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
990 2.037 3.027 293 89.662 89.955
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 71.144 0 71.144 72.700 0 72.700
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 139.713 66.268 205.981 144.829 59.169 203.998
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
29.606 0 29.606 27.024 0 27.024
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
110.107 66.268 176.375 117.805 59.169 176.974
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 34.347 0 34.347 69.246 0 69.246
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.11) 0 2.510.902 2.510.902 0 2.202.640 2.202.640
Krediler
0 2.510.902 2.510.902 0 2.202.640 2.202.640
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 166.544 751.156 917.700 327.516 369.077 696.593
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 1.520.774 11.153 1.531.927 1.424.193 -6.377 1.417.816
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
18.248 0 18.248 18.248 0 18.248
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-6.445 11.153 4.708 1.834 -6.377 -4.543
Kar Yedekleri
491.598 0 491.598 402.700 0 402.700
Yasal Yedekler
26.983 0 26.983 22.538 0 22.538
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
406.552 0 406.552 322.099 0 322.099
Diğer Kar Yedekleri
58.063 0 58.063 58.063 0 58.063
Kar veya Zarar
157.960 0 157.960 141.998 0 141.998
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
56.635 0 56.635 51.067 0 51.067
Dönem Net Kâr veya Zararı
101.325 0 101.325 90.931 0 90.931
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.856.088 21.816.334 26.672.422 5.012.318 20.168.865 25.181.183


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 365.497 274.184
Kredilerden Alınan Faizler
202.222 144.289
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
5.017 0
Bankalardan Alınan Faizler
3.292 20.498
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
16.889 530
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
136.193 89.639
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
38.624 30.272
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
97.569 59.367
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.884 19.228
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.2) -212.623 -151.161
Mevduata Verilen Faizler
-139.189 -80.764
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-65.262 -59.948
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.816 -1.180
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-2.918 -3.469
Diğer Faiz Giderleri
-438 -5.800
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
152.874 123.023
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
50.091 23.933
Alınan Ücret ve Komisyonlar
54.119 27.244
Gayri Nakdi Kredilerden
9.015 4.161
Diğer
45.104 23.083
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.028 -3.311
Gayri Nakdi Kredilere
-9 -6
Diğer
-4.019 -3.305
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.3) 62.749 31.116
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
9.176 4.461
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
113.682 11.279
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-60.109 15.376
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.4) 41.862 108.607
FAALİYET BRÜT KÂRI
307.576 286.679
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -45.207 -55.819
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -664 -4.070
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-83.035 -69.101
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.6) -68.161 -45.325
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
110.509 112.364
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 110.509 112.364
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) -9.184 -16.760
Cari Vergi Karşılığı
-5.982 -33.918
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-24.287 -278
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
21.085 17.436
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.9) 101.325 95.604
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.10) 101.325 95.604
Grubun Karı (Zararı)
101.325 95.604
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01180000 0,01110000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931979


BIST
'
18:059.374
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.374  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0914 31,0983 % 0,19  
Euro 33,6487 33,6691 % 0,14  
Sterlin 39,2850 39,4820 % 0,20  
Frank 35,1649 35,3767 % 0,23  
Riyal 8,2693 8,3108 % 0,22  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,83 22,87 % 0,66  
Platin 896,52 897,93 % 0,66  
Paladyum 969,11 973,20 % 0,66  
Brent Pet. 80,49 80,49 % 0,66  
Altın Ons 2.032,54 2.032,81 % 0,66