***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.04.2021 18:55
***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 4.582 0 289.992 47.794 40.869 1.259.775
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 4.582 0 289.992 47.794 40.869 1.259.775
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -35.306 0 0 0 92.663 57.357
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 0 -40.869 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 -40.869 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 -40.869 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 0 -30.724 0 330.861 47.794 92.663 1.317.132
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 17.325 1.768 0 0 -4.543 0 330.861 52.555 58.048 1.315.427
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 17.325 1.768 0 0 -4.543 0 330.861 52.555 58.048 1.315.427
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 9.251 0 0 0 80.948 90.199
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.048 0 -58.048 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.048 -40.869 0 17.179
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 -58.048 -17.179
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 17.325 1.768 0 0 4.708 0 388.909 52.555 80.948 1.405.626


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.144.412 16.302.401 17.446.813 1.045.976 14.679.666 15.725.642
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 878.767 9.955.753 10.834.520 899.366 8.512.185 9.411.551
Teminat Mektupları
878.767 3.012.612 3.891.379 873.919 2.429.013 3.302.932
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
878.767 3.012.612 3.891.379 873.919 2.429.013 3.302.932
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 818.475 818.475 25.447 439.924 465.371
Belgeli Akreditifler
0 405.836 405.836 25.447 201.616 227.063
Diğer Akreditifler
0 412.639 412.639 0 238.308 238.308
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 6.124.666 6.124.666 0 5.643.248 5.643.248
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 138.255 25.570 163.825 130.567 45.000 175.567
Cayılamaz Taahhütler
138.255 25.570 163.825 130.567 45.000 175.567
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
14.975 25.570 40.545 8.886 45.000 53.886
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
29.854 0 29.854 29.704 0 29.704
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.811 0 6.811 6.294 0 6.294
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3 0 3 3 0 3
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
86.326 0 86.326 85.234 0 85.234
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
286 0 286 446 0 446
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
127.390 6.321.078 6.448.468 16.043 6.122.481 6.138.524
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
127.390 6.321.078 6.448.468 16.043 6.122.481 6.138.524
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
10.168 45.269 55.437 9.844 27.516 37.360
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
10.168 17.393 27.561 7.132 11.708 18.840
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 27.876 27.876 2.712 15.808 18.520
Para ve Faiz Swap İşlemleri
10.046 6.150.667 6.160.713 6.199 6.080.240 6.086.439
Swap Para Alım İşlemleri
0 3.113.547 3.113.547 0 3.000.604 3.000.604
Swap Para Satım İşlemleri
10.046 3.037.120 3.047.166 6.199 3.079.636 3.085.835
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
107.176 125.142 232.318 0 14.725 14.725
Para Alım Opsiyonları
53.587 62.572 116.159 0 7.341 7.341
Para Satım Opsiyonları
53.589 62.570 116.159 0 7.384 7.384
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
13.778.144 102.073.826 115.851.970 13.862.794 91.152.523 105.015.317
EMANET KIYMETLER
3.598.832 43.611.766 47.210.598 3.605.705 38.703.770 42.309.475
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
16.810 23.029 39.839 16.310 23.099 39.409
Tahsile Alınan Çekler
39.536 36.453 75.989 49.343 23.103 72.446
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.181 14.971 20.152 2.507 9.148 11.655
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.534.191 43.531.901 47.066.092 3.536.911 38.648.016 42.184.927
Emanet Kıymet Alanlar
3.114 5.412 8.526 634 404 1.038
REHİNLİ KIYMETLER
10.179.312 58.462.060 68.641.372 10.257.089 52.448.753 62.705.842
Menkul Kıymetler
56 0 56 55 0 55
Teminat Senetleri
921 83 1.004 921 440 1.361
Emtia
44.542 75.255 119.797 43.956 69.335 113.291
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.806.075 41.026.603 43.832.678 2.865.716 36.879.643 39.745.359
Diğer Rehinli Kıymetler
7.327.718 17.360.119 24.687.837 7.346.441 15.499.335 22.845.776
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
14.922.556 118.376.227 133.298.783 14.908.770 105.832.189 120.740.959


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-682.430 -108.022
Alınan Faizler
133.644 196.446
Ödenen Faizler
-268.699 -121.361
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
31.461 21.002
Elde Edilen Diğer Kazançlar
112.272 126.302
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.388 119.276
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-71.590 -60.974
Ödenen Vergiler
-5.670 -5.337
Diğer
-617.236 -383.376
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.210.237 2.198.410
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
85.520 -1
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-580.803 -250.770
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.290.229 712.736
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-620.363 -202.415
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
23.963 -24.201
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.734.587 -357.813
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-791.033 2.302.283
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-771.879 18.591
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.892.667 2.090.388
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
825.937 -474.438
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-11.945 70.786
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.350 387
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-25.866 -45.311
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
63.964 214.610
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
168.639 -890.846
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
630.587 169.119
Diğer
-1.792 6.817
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
306.706 190.995
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
308.262 190.835
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.556 160
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
422.957 175.290
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-337.067 1.982.235
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.509.493 3.665.420
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.172.426 5.647.655


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
80.948 92.663
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
9.251 -35.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.251 -35.306
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
11.960 -43.509
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.709 8.203
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
90.199 57.357


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.375.069 9.826.256 11.201.325 1.087.396 9.309.273 10.396.669
Nakit ve Nakit Benzerleri
726.435 4.550.734 5.277.169 412.466 4.616.216 5.028.682
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 327.772 3.868.258 4.196.030 113.485 3.047.428 3.160.913
Bankalar
(5.I.3) 104 683.021 683.125 46 1.569.789 1.569.835
Para Piyasalarından Alacaklar
400.208 0 400.208 300.149 0 300.149
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.649 -545 -2.194 -1.214 -1.001 -2.215
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
56 15.681 15.737 43 14.282 14.325
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
56 15.681 15.737 43 14.282 14.325
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 646.905 5.194.678 5.841.583 674.573 4.677.593 5.352.166
Devlet Borçlanma Senetleri
646.905 144.540 791.445 674.573 178.864 853.437
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 5.050.138 5.050.138 0 4.498.729 4.498.729
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 1.673 65.163 66.836 314 1.182 1.496
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.673 65.163 66.836 314 1.182 1.496
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.859.115 12.030.650 14.889.765 3.255.461 10.780.844 14.036.305
Krediler
(5.I.5) 1.956.079 8.883.067 10.839.146 2.536.510 7.432.596 9.969.106
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 963.447 3.450.310 4.413.757 781.293 3.609.776 4.391.069
Devlet Borçlanma Senetleri
963.447 2.667.100 3.630.547 781.293 2.415.287 3.196.580
Diğer Finansal Varlıklar
0 783.210 783.210 0 1.194.489 1.194.489
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-60.411 -302.727 -363.138 -62.342 -261.528 -323.870
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
106.804 0 106.804 110.240 0 110.240
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8.362 0 8.362 7.126 0 7.126
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.362 0 8.362 7.126 0 7.126
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
6 0 6 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 107.831 0 107.831 114.731 0 114.731
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.15) 37.905 3.097 41.002 29.124 92.430 121.554
VARLIKLAR TOPLAMI
4.571.090 21.860.003 26.431.093 4.680.076 20.182.547 24.862.623
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 2.244.239 12.553.694 14.797.933 1.824.215 10.211.476 12.035.691
ALINAN KREDİLER
(5.II.4) 653.986 6.587.502 7.241.488 639.192 7.452.646 8.091.838
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
'(5.II.2) 21.061 0 21.061 550.633 147.067 697.700
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.3) 990 2.037 3.027 293 89.662 89.955
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
990 2.037 3.027 293 89.662 89.955
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 71.144 0 71.144 72.700 0 72.700
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 134.735 66.268 201.003 140.506 59.170 199.676
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
24.628 0 24.628 22.701 0 22.701
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
110.107 66.268 176.375 117.805 59.170 176.975
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 23.049 0 23.049 59.671 0 59.671
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.11) 0 2.510.902 2.510.902 0 2.202.640 2.202.640
Krediler
0 2.510.902 2.510.902 0 2.202.640 2.202.640
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 85.611 70.249 155.860 88.321 9.004 97.325
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 1.394.473 11.153 1.405.626 1.321.804 -6.377 1.315.427
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
19.093 0 19.093 19.093 0 19.093
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-6.445 11.153 4.708 1.834 -6.377 -4.543
Kar Yedekleri
388.909 0 388.909 330.861 0 330.861
Yasal Yedekler
20.643 0 20.643 17.741 0 17.741
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
310.203 0 310.203 255.057 0 255.057
Diğer Kar Yedekleri
58.063 0 58.063 58.063 0 58.063
Kar veya Zarar
133.503 0 133.503 110.603 0 110.603
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
52.555 0 52.555 52.555 0 52.555
Dönem Net Kâr veya Zararı
80.948 0 80.948 58.048 0 58.048
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.629.288 21.801.805 26.431.093 4.697.335 20.165.288 24.862.623


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 358.026 270.797
Kredilerden Alınan Faizler
196.693 141.660
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
5.017 0
Bankalardan Alınan Faizler
2.974 20.377
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
16.887 262
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
136.193 89.630
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
38.624 30.263
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
97.569 59.367
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
262 18.868
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.2) -213.074 -151.333
Mevduata Verilen Faizler
-139.642 -80.936
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-65.262 -59.948
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.815 -1.180
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-2.917 -3.469
Diğer Faiz Giderleri
-438 -5.800
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
144.952 119.464
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
35.208 23.142
Alınan Ücret ve Komisyonlar
37.828 25.860
Gayri Nakdi Kredilerden
9.015 4.161
Diğer
28.813 21.699
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.620 -2.718
Gayri Nakdi Kredilere
-9 -6
Diğer
-2.611 -2.712
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.4) 48.285 22.867
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
224 10
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
114.012 10.475
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-65.951 12.382
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.5) 40.345 107.894
FAALİYET BRÜT KÂRI
268.790 273.367
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -44.991 -55.819
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -664 -4.070
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-73.517 -60.974
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.7) -64.478 -43.640
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
85.140 108.864
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 85.140 108.864
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) -4.192 -16.201
Cari Vergi Karşılığı
0 -33.126
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-24.282 -99
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
20.090 17.024
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.10) 80.948 92.663
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.11) 80.948 92.663
Grubun Karı (Zararı)
80.948 92.663
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00940000 0,01080000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931981


BIST
'
11:178.925
Değişim :  0,19% |  16,98
Açılış :  8.913  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
8.886
En Yüksek
8.959
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:17
SMART 59,40 284.638.669 % 10,00  
ISBIR 151,80 2.484.814 % 10,00  
IMASM 20,36 368.722.056 % 9,99  
PENTA 22,68 266.635.005 % 9,99  
SAMAT 73,80 177.489.458 % 9,99  
11:17 Alış Satış %  
Dolar 31,5937 31,5984 % 0,09  
Euro 34,3076 34,3385 % 0,06  
Sterlin 39,9295 40,1297 % -0,03  
Frank 35,5353 35,7494 % 0,00  
Riyal 8,3981 8,4402 % 0,06  
11:17 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,92 23,96 % 0,66  
Platin 894,37 895,36 % 0,66  
Paladyum 949,20 954,09 % 0,66  
Brent Pet. 82,52 82,52 % 0,66  
Altın Ons 2.121,12 2.121,39 % 0,66