***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

04.08.2021 18:13
***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 0 4.582 0 0 289.992 47.794 40.869 1.259.775 0 1.259.775
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 0 4.582 0 0 289.992 47.794 40.869 1.259.775 1.259.775
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.434 0 0 0 0 88.872 94.306 94.306
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 0 -40.869 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 -40.869 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 -40.869 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 0 10.016 0 0 330.861 47.794 88.872 1.354.081 1.354.081
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 17.325 1.768 0 0 0 -4.543 0 0 330.861 52.555 58.048 1.315.427 1.315.427
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 17.325 1.768 0 0 0 -4.543 0 0 330.861 52.555 58.048 1.315.427 1.315.427
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 180 0 0 0 0 -11.415 0 0 0 0 144.880 133.645 133.645
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 58.048 0 -58.048 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 17.505 1.768 0 0 0 -15.958 0 0 388.909 52.555 144.880 1.449.072 1.449.072


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.154.832 14.583.434 15.738.266 1.045.976 14.679.666 15.725.642
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 873.530 6.920.534 7.794.064 899.366 8.512.185 9.411.551
Teminat Mektupları
873.530 3.089.427 3.962.957 873.919 2.429.013 3.302.932
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
873.530 3.089.427 3.962.957 873.919 2.429.013 3.302.932
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 486.608 486.608 25.447 439.924 465.371
Belgeli Akreditifler
0 361.860 361.860 25.447 201.616 227.063
Diğer Akreditifler
0 124.748 124.748 0 238.308 238.308
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 3.344.499 3.344.499 0 5.643.248 5.643.248
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 158.249 109.116 267.365 130.567 45.000 175.567
Cayılamaz Taahhütler
158.249 109.116 267.365 130.567 45.000 175.567
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
36.569 109.116 145.685 8.886 45.000 53.886
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
30.050 0 30.050 29.704 0 29.704
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.874 0 5.874 6.294 0 6.294
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3 0 3 3 0 3
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
85.475 0 85.475 85.234 0 85.234
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
278 0 278 446 0 446
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
123.053 7.553.784 7.676.837 16.043 6.122.481 6.138.524
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
123.053 7.553.784 7.676.837 16.043 6.122.481 6.138.524
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
9.338 30.367 39.705 9.844 27.516 37.360
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.142 16.741 19.883 7.132 11.708 18.840
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
6.196 13.626 19.822 2.712 15.808 18.520
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.790 7.390.784 7.392.574 6.199 6.080.240 6.086.439
Swap Para Alım İşlemleri
0 3.700.955 3.700.955 0 3.000.604 3.000.604
Swap Para Satım İşlemleri
1.790 3.689.829 3.691.619 6.199 3.079.636 3.085.835
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
111.925 132.633 244.558 0 14.725 14.725
Para Alım Opsiyonları
55.975 66.304 122.279 0 7.341 7.341
Para Satım Opsiyonları
55.950 66.329 122.279 0 7.384 7.384
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
13.667.113 117.606.417 131.273.530 13.862.794 91.152.523 105.015.317
EMANET KIYMETLER
3.589.594 63.454.447 67.044.041 3.605.705 38.703.770 42.309.475
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
16.810 29.530 46.340 16.310 23.099 39.409
Tahsile Alınan Çekler
30.801 41.077 71.878 49.343 23.103 72.446
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.993 18.830 23.823 2.507 9.148 11.655
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.534.191 63.356.914 66.891.105 3.536.911 38.648.016 42.184.927
Emanet Kıymet Alanlar
2.799 8.096 10.895 634 404 1.038
REHİNLİ KIYMETLER
10.077.519 54.151.970 64.229.489 10.257.089 52.448.753 62.705.842
Menkul Kıymetler
60 0 60 55 0 55
Teminat Senetleri
921 87 1.008 921 440 1.361
Emtia
37.626 63.685 101.311 43.956 69.335 113.291
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.744.623 36.836.898 39.581.521 2.865.716 36.879.643 39.745.359
Diğer Rehinli Kıymetler
7.294.289 17.251.300 24.545.589 7.346.441 15.499.335 22.845.776
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
14.821.945 132.189.851 147.011.796 14.908.770 105.832.189 120.740.959


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
234.213 420.314
Alınan Faizler
590.187 545.265
Ödenen Faizler
-332.927 -288.644
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
66.004 98.383
Elde Edilen Diğer Kazançlar
62.268 156.621
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
4.414 119.710
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-135.111 -118.641
Ödenen Vergiler
-49.668 -48.660
Diğer
29.046 -43.720
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
461.576 3.541.110
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.030 -1
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-686.347 -810.355
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.314.124 363.117
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-559.105 -112.355
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-20.515 -57.900
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
3.873.838 1.789.193
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-403.526 2.350.460
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-424.615 18.951
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
695.789 3.961.424
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
415.427 -2.537.153
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-12.395 -9.576
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.529 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-17.452 -1.502.405
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
29.863 2.952
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-147.802 -1.369.110
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
555.948 345.021
Diğer
4.736 -4.035
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.071 -4.511
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.071 -4.511
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
240.251 139.771
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.348.396 1.559.531
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.509.493 3.665.420
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.857.889 5.224.951


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
144.880 88.872 63.932 -3.791
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-11.235 5.434 -20.486 40.740
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
180 0 180 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
180 0 180 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-11.415 5.434 -20.666 40.740
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-15.233 8.386 -27.193 51.895
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.818 -2.952 6.527 -11.155
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
133.645 94.306 43.446 36.949


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.688.597 11.678.425 13.367.022 1.087.396 9.309.273 10.396.669
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.017.491 6.050.618 7.068.109 412.466 4.616.216 5.028.682
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 173.995 3.952.519 4.126.514 113.485 3.047.428 3.160.913
Bankalar
(5.I.3) 125.078 2.099.138 2.224.216 46 1.569.789 1.569.835
Para Piyasalarından Alacaklar
720.376 0 720.376 300.149 0 300.149
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.958 -1.039 -2.997 -1.214 -1.001 -2.215
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
31 18.313 18.344 43 14.282 14.325
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
31 18.313 18.344 43 14.282 14.325
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 670.619 5.586.809 6.257.428 674.573 4.677.593 5.352.166
Devlet Borçlanma Senetleri
670.619 162.224 832.843 674.573 178.864 853.437
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 5.424.585 5.424.585 0 4.498.729 4.498.729
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 456 22.685 23.141 314 1.182 1.496
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
456 22.685 23.141 314 1.182 1.496
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.769.261 11.963.168 14.732.429 3.255.461 10.780.844 14.036.305
Krediler
(5.I.5) 1.822.836 8.685.378 10.508.214 2.536.510 7.432.596 9.969.106
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 999.663 3.622.688 4.622.351 781.293 3.609.776 4.391.069
Devlet Borçlanma Senetleri
999.663 2.799.278 3.798.941 781.293 2.415.287 3.196.580
Diğer Finansal Varlıklar
0 823.410 823.410 0 1.194.489 1.194.489
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-53.238 -344.898 -398.136 -62.342 -261.528 -323.870
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
107.365 0 107.365 110.240 0 110.240
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9.372 0 9.372 7.126 0 7.126
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
9.372 0 9.372 7.126 0 7.126
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
6 0 6 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 142.389 0 142.389 114.731 0 114.731
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.15) 45.293 3.756 49.049 29.124 92.430 121.554
VARLIKLAR TOPLAMI
4.838.281 23.645.349 28.483.630 4.680.076 20.182.547 24.862.623
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 2.264.599 13.630.003 15.894.602 1.824.215 10.211.476 12.035.691
ALINAN KREDİLER
(5.II.4) 671.431 7.092.884 7.764.315 639.192 7.452.646 8.091.838
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.II.2) 24.353 274.264 298.617 550.633 147.067 697.700
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.3) 32 15.237 15.269 293 89.662 89.955
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
32 15.237 15.269 293 89.662 89.955
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 69.629 0 69.629 72.700 0 72.700
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 176.038 73.283 249.321 140.506 59.170 199.676
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
28.039 0 28.039 22.701 0 22.701
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
147.999 73.283 221.282 117.805 59.170 176.975
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 52.059 0 52.059 59.671 0 59.671
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.11) 0 2.611.975 2.611.975 0 2.202.640 2.202.640
Krediler
0 2.611.975 2.611.975 0 2.202.640 2.202.640
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 54.130 24.641 78.771 88.321 9.004 97.325
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 1.456.594 -7.522 1.449.072 1.321.804 -6.377 1.315.427
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
19.273 0 19.273 19.093 0 19.093
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-8.436 -7.522 -15.958 1.834 -6.377 -4.543
Kar Yedekleri
388.909 0 388.909 330.861 0 330.861
Yasal Yedekler
20.643 0 20.643 17.741 0 17.741
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
310.203 0 310.203 255.057 0 255.057
Diğer Kar Yedekleri
58.063 0 58.063 58.063 0 58.063
Kar veya Zarar
197.435 0 197.435 110.603 0 110.603
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
52.555 0 52.555 52.555 0 52.555
Dönem Net Kâr veya Zararı
144.880 0 144.880 58.048 0 58.048
Azınlık Payları
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.768.865 23.714.765 28.483.630 4.697.335 20.165.288 24.862.623


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 719.474 535.973 361.448 265.176
Kredilerden Alınan Faizler
393.068 290.139 196.375 148.479
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
11.514 0 6.497 0
Bankalardan Alınan Faizler
6.605 32.609 3.631 12.232
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
46.031 410 29.144 148
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
261.976 175.152 125.783 85.522
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
70.694 49.671 32.070 19.408
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
191.282 125.481 93.713 66.114
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
280 37.663 18 18.795
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.2) -414.518 -324.945 -201.444 -173.612
Mevduata Verilen Faizler
-273.808 -172.474 -134.166 -91.538
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-127.499 -127.286 -62.237 -67.338
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-6.503 -2.376 -1.688 -1.196
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-5.703 -6.674 -2.786 -3.205
Diğer Faiz Giderleri
-1.005 -16.135 -567 -10.335
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
304.956 211.028 160.004 91.564
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 106.583 61.052 68.755 35.192
Gayri Nakdi Kredilerden
15.325 9.176 6.310 5.015
Diğer
91.258 51.876 62.445 30.177
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-6.364 -5.031 -3.744 -2.313
Gayri Nakdi Kredilere
-19 -12 -10 -6
Diğer
-6.345 -5.019 -3.734 -2.307
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.3) 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.4) 70.244 38.634 21.959 15.767
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.936 283 1.712 273
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
66.288 -25.994 -47.724 -36.469
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
2.020 64.345 67.971 51.963
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.5) 49.573 122.767 9.228 14.873
FAALİYET BRÜT KÂRI
524.992 428.450 256.202 155.083
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -79.784 -103.334 -34.793 -47.515
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -1.300 -2.574 -636 1.49 0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET kisi
48.387 52.991 28.297 35.967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.10) 144.880 88.872 63.932 -3.791
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.11) 144.880 88.872 63.932 -3.791
Grubun Karı (Zararı)
144.880 88.872 63.932 -3.791
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01680000 0,01030000 0,00740000 -0,00050000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954774


BIST'
18:058.908
Değişim :  -2,08% |  -189,50
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  9.097  
En Düşük
8.908
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TMSN 160,60 407.410.294 % 10,00  
MMCAS 12,87 4.605.422 % 10,00  
BANVT 181,50 147.792.539 % 10,00  
BSOKE 19,91 200.536.263 % 10,00  
CMENT 451,00 13.035.639 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,5741 31,5852 % 0,05  
Euro 34,2763 34,3740 % 0,16  
Sterlin 39,9385 40,1388 % -0,01  
Frank 35,5437 35,7578 % 0,03  
Riyal 8,3921 8,4342 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,87 23,91 % 0,66  
Platin 897,56 899,69 % 0,66  
Paladyum 963,21 964,45 % 0,66  
Brent Pet. 82,84 82,84 % 0,66  
Altın Ons 2.114,03 2.114,90 % 0,66