***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

04.08.2021 18:12
***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 0 4.582 0 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 0 1.329.312
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 0 4.582 0 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 0 1.329.312
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.434 0 0 0 0 98.200 103.634 0 103.634
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -2.412 -71.510 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -73.922 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.510 -71.510 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 0 10.016 0 0 402.700 46.307 98.200 1.432.946 0 1.432.946
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 0 -4.543 0 0 402.700 51.067 90.931 1.417.816 0 1.417.816
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 0 -4.543 0 0 402.700 51.067 90.931 1.417.816 0 1.417.816
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 180 0 0 0 0 -11.415 0 0 0 0 174.032 162.797 0 162.797
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.535 0 3.535 0 3.535
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.898 2.033 -90.931 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.898 -88.898 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.931 -90.931 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 17.506 922 0 0 0 -15.958 0 0 491.598 56.635 174.032 1.584.148 0 1.584.148


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.154.676 14.583.434 15.738.110 1.045.835 14.679.666 15.725.501
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 873.528 6.920.534 7.794.062 899.364 8.512.185 9.411.549
Teminat Mektupları
873.528 3.089.427 3.962.955 873.917 2.429.013 3.302.930
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
873.528 3.089.427 3.962.955 873.917 2.429.013 3.302.930
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 486.608 486.608 25.447 439.924 465.371
Belgeli Akreditifler
0 361.860 361.860 25.447 201.616 227.063
Diğer Akreditifler
0 124.748 124.748 0 238.308 238.308
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 3.344.499 3.344.499 0 5.643.248 5.643.248
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 158.095 109.116 267.211 130.428 45.000 175.428
Cayılamaz Taahhütler
158.095 109.116 267.211 130.428 45.000 175.428
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
36.569 109.116 145.685 8.886 45.000 53.886
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
30.050 0 30.050 29.704 0 29.704
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.874 0 5.874 6.294 0 6.294
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3 0 3 3 0 3
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
85.321 0 85.321 85.095 0 85.095
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
278 0 278 446 0 446
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
123.053 7.553.784 7.676.837 16.043 6.122.481 6.138.524
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
123.053 7.553.784 7.676.837 16.043 6.122.481 6.138.524
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
9.338 30.367 39.705 9.844 27.516 37.360
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.142 16.741 19.883 7.132 11.708 18.840
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
6.196 13.626 19.822 2.712 15.808 18.520
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.790 7.390.784 7.392.574 6.199 6.080.240 6.086.439
Swap Para Alım İşlemleri
0 3.700.955 3.700.955 0 3.000.604 3.000.604
Swap Para Satım İşlemleri
1.790 3.689.829 3.691.619 6.199 3.079.636 3.085.835
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
111.925 132.633 244.558 0 14.725 14.725
Para Alım Opsiyonları
55.975 66.304 122.279 0 7.341 7.341
Para Satım Opsiyonları
55.950 66.329 122.279 0 7.384 7.384
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
18.050.183 117.606.417 135.656.600 18.199.177 91.152.523 109.351.700
EMANET KIYMETLER
7.922.005 63.454.447 71.376.452 7.896.731 38.703.770 46.600.501
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.490.330 29.530 1.519.860 1.474.262 23.099 1.497.361
Tahsile Alınan Çekler
30.801 41.077 71.878 49.343 23.103 72.446
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.993 18.830 23.823 2.507 9.148 11.655
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
6.393.082 63.356.914 69.749.996 6.369.985 38.648.016 45.018.001
Emanet Kıymet Alanlar
2.799 8.096 10.895 634 404 1.038
REHİNLİ KIYMETLER
10.128.178 54.151.970 64.280.148 10.302.446 52.448.753 62.751.199
Menkul Kıymetler
20.938 0 20.938 14.573 0 14.573
Teminat Senetleri
921 87 1.008 921 440 1.361
Emtia
37.626 63.685 101.311 43.956 69.335 113.291
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.744.623 36.836.898 39.581.521 2.865.716 36.879.643 39.745.359
Diğer Rehinli Kıymetler
7.324.070 17.251.300 24.575.370 7.377.280 15.499.335 22.876.615
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
19.204.859 132.189.851 151.394.710 19.245.012 105.832.189 125.077.201


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
370.256 436.026
Alınan Faizler
605.189 553.136
Ödenen Faizler
-332.001 -288.028
Alınan Temettüler
201 90
Alınan Ücret ve Komisyonlar
127.382 111.283
Elde Edilen Diğer Kazançlar
76.051 171.924
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
4.414 119.710
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-153.014 -132.535
Ödenen Vergiler
-59.701 -52.708
Diğer
101.735 -46.846
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
232.931 3.370.389
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-11.151 -4.583
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-686.348 -810.355
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.338.249 347.002
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-567.602 -121.736
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-20.515 -57.900
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
3.709.035 1.419.313
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-400.025 2.350.460
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-452.214 248.188
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
603.187 3.806.415
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
415.930 -2.542.452
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-12.265 -12.990
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.529 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-17.452 -1.503.603
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
29.862 2.952
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-147.802 -1.369.110
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
555.948 345.021
Diğer
5.110 -4.722
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.071 -4.510
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.071 -4.510
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
240.251 139.771
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.256.297 1.399.224
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.750.867 3.866.345
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.007.164 5.265.569


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
174.032 98.200 72.707 2.596
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-11.235 5.434 -20.486 40.740
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
180 0 180 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
180 0 180 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-11.415 5.434 -20.666 40.740
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-15.233 8.386 -27.193 51.895
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.818 -2.952 6.527 -11.155
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
162.797 103.634 52.221 43.336


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.837.767 11.707.009 13.544.776 1.315.692 9.340.398 10.656.090
Nakit ve Nakit Benzerleri
(5.I.1) 1.137.660 6.079.202 7.216.862 618.882 4.647.341 5.266.223
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.3) 173.995 3.952.519 4.126.514 113.485 3.047.428 3.160.913
Bankalar
132.279 2.127.952 2.260.231 2.592 1.604.376 1.606.968
Para Piyasalarından Alacaklar
833.374 0 833.374 504.390 0 504.390
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.988 -1.269 -3.257 -1.585 -4.463 -6.048
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
29.032 18.313 47.345 21.923 14.282 36.205
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
67 18.313 18.380 77 14.282 14.359
Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.4) 28.965 0 28.965 21.846 0 21.846
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
670.619 5.586.809 6.257.428 674.573 4.677.593 5.352.166
Devlet Borçlanma Senetleri
670.619 162.224 832.843 674.573 178.864 853.437
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.2) 0 5.424.585 5.424.585 0 4.498.729 4.498.729
Türev Finansal Varlıklar
456 22.685 23.141 314 1.182 1.496
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
456 22.685 23.141 314 1.182 1.496
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.5) 2.879.770 11.963.151 14.842.921 3.341.509 10.780.839 14.122.348
Krediler
(5.I.10) 1.933.507 8.685.361 10.618.868 2.622.721 7.432.590 10.055.311
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(5.I.6) 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
999.663 3.622.688 4.622.351 781.293 3.609.776 4.391.069
Devlet Borçlanma Senetleri
999.663 2.799.278 3.798.941 781.293 2.415.287 3.196.580
Diğer Finansal Varlıklar
0 823.410 823.410 0 1.194.489 1.194.489
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5.I.14) -53.400 -344.898 -398.298 -62.505 -261.527 -324.032
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
(5.I.8) 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
110.250 0 110.250 113.423 0 113.423
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10.467 0 10.467 7.839 0 7.839
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
(5.I.12) 10.467 0 10.467 7.839 0 7.839
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 24 0 24 19 0 19
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 144.574 0 144.574 116.269 0 116.269
DİĞER AKTİFLER (Net)
95.995 3.756 99.751 72.764 92.431 165.195
VARLIKLAR TOPLAMI
5.078.847 23.673.916 28.752.763 4.967.515 20.213.668 25.181.183
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 2.243.139 13.089.662 15.332.801 1.783.716 9.854.981 11.638.697
ALINAN KREDİLER
(5.II.4) 674.931 7.092.884 7.767.815 639.192 7.452.646 8.091.838
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.II.2) 24.353 274.264 298.617 550.633 147.067 697.700
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.3) 32 15.237 15.269 293 89.662 89.955
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
32 15.237 15.269 293 89.662 89.955
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 69.629 0 69.629 72.700 0 72.700
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 181.048 73.283 254.331 144.829 59.169 203.998
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
33.049 0 33.049 27.024 0 27.024
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
147.999 73.283 221.282 117.805 59.169 176.974
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 58.828 0 58.828 69.246 0 69.246
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.11) 0 2.611.975 2.611.975 0 2.202.640 2.202.640
Krediler
0 2.611.975 2.611.975 0 2.202.640 2.202.640
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 214.291 545.059 759.350 327.516 369.077 696.593
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 1.591.670 -7.522 1.584.148 1.424.193 -6.377 1.417.816
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
18.428 0 18.428 18.248 0 18.248
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-8.436 -7.522 -15.958 1.834 -6.377 -4.543
Kar Yedekleri
491.598 0 491.598 402.700 0 402.700
Yasal Yedekler
26.983 0 26.983 22.538 0 22.538
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
406.552 0 406.552 322.099 0 322.099
Diğer Kar Yedekleri
58.063 0 58.063 58.063 0 58.063
Kar veya Zarar
230.667 0 230.667 141.998 0 141.998
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
56.635 0 56.635 51.067 0 51.067
Dönem Net Kâr veya Zararı
174.032 0 174.032 90.931 0 90.931
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.057.921 23.694.842 28.752.763 5.012.318 20.168.865 25.181.183


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 734.211 542.646 368.714 268.462
Kredilerden Alınan Faizler
404.072 294.895 201.850 150.606
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
11.514 0 6.497 0
Bankalardan Alınan Faizler
7.287 32.861 3.995 12.363
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
46.036 1.338 29.147 808
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
261.976 175.161 125.783 85.522
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
70.694 49.680 32.070 19.408
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
191.282 125.481 93.713 66.114
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
3.326 38.391 1.442 19.163
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.2) -413.587 -324.329 -200.964 -173.168
Mevduata Verilen Faizler
-272.878 -171.858 -133.689 -91.094
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-127.499 -127.286 -62.237 -67.338
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-6.503 -2.376 -1.687 -1.196
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-5.703 -6.674 -2.785 -3.205
Diğer Faiz Giderleri
-1.004 -16.135 -566 -10.335
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
320.624 218.317 167.750 95.294
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
125.233 67.633 75.142 43.700
Alınan Ücret ve Komisyonlar
133.749 73.952 79.630 46.708
Gayri Nakdi Kredilerden
15.325 9.176 6.310 5.015
Diğer
118.424 64.776 73.320 41.693
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-8.516 -6.319 -4.488 -3.008
Gayri Nakdi Kredilere
-19 -12 -10 -6
Diğer
-8.497 -6.307 -4.478 -3.002
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.3) 201 90 201 90
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.4) 90.649 52.998 27.900 21.882
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
14.814 10.311 5.638 5.850
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
67.193 -24.606 -46.489 -35.885
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
8.642 67.293 68.751 51.917
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.5) 52.059 123.705 10.197 15.098
FAALİYET BRÜT KÂRI
588.766 462.743 281.190 176.064
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -79.749 -105.064 -34.542 -49.245
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -1.300 -2.574 -636 1.496
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-159.039 -135.053 -76.004 -65.952
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.7) -150.639 -94.442 -82.478 -49.117
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
198.039 125.610 87.530 13.246
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 198.039 125.610 87.530 13.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) -24.007 -27.410 -14.823 -10.650
Cari Vergi Karşılığı
-48.493 -78.620 -42.511 -44.702
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-24.549 -2.535 -262 -2.257
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
49.035 53.745 27.950 36.309
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.10) 174.032 98.200 72.707 2.596
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.11) 174.032 98.200 72.707 2.596
Grubun Karı (Zararı)
174.032 98.200 72.707 2.596
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,02020000 0,01140000 0,00850000 0,00030000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954767


BIST'
18:058.908
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
0
En Yüksek
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TGSAS 63,80 20.048.022 % 10,00  
QNBFL 1.314,00 11.544.804 % 9,96  
MMCAS 14,15 3.981.895 % 9,95  
EKIZ 73,00 1.680.533 % 8,15  
KERVN 2,43 2.016.664 % 7,52  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,5983 31,6039 % 0,10  
Euro 34,3096 34,3336 % 0,04  
Sterlin 39,9378 40,1381 % -0,01  
Frank 35,5319 35,7459 % -0,01  
Riyal 8,3992 8,4413 % 0,07  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,83 23,86 % 0,66  
Platin 892,99 894,80 % 0,66  
Paladyum 949,19 952,73 % 0,66  
Brent Pet. 82,44 82,44 % 0,66  
Altın Ons 2.117,36 2.117,66 % 0,66