***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.10.2021 18:10
***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 0 4.582 0 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 1.329.312
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 0 4.582 0 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 0 1.329.312
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.793 0 0 0 0 85.862 77.069 0 77.069
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -2.412 -71.510 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -73.922 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.510 -71.510 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 0 -4.211 0 0 402.700 46.307 85.862 1.406.381 0 1.406.381
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 0 -4.543 0 0 402.700 51.067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 0 -4.543 0 0 402.700 51.067 90.931 1.417.816 0 1.417.816
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 171 0 0 0 0 -3.080 0 0 0 0 197.741 194.832 0 194.832
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.535 0 3.535 0 3.535
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.898 2.033 -90.931 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.898 -88.898 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.931 -90.931 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 17.497 922 0 0 0 -7.623 0 0 491.598 56.635 197.741 1.616.183 0 1.616.183


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.128.911 12.547.039 13.675.950 1.045.835 14.679.666 15.725.501
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 832.377 6.796.559 7.628.936 899.364 8.512.185 9.411.549
Teminat Mektupları
832.377 3.142.569 3.974.946 873.917 2.429.013 3.302.930
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
832.377 3.142.569 3.974.946 873.917 2.429.013 3.302.930
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 393.873 393.873 25.447 439.924 465.371
Belgeli Akreditifler
0 102.191 102.191 25.447 201.616 227.063
Diğer Akreditifler
0 291.682 291.682 0 238.308 238.308
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 156.572 244.768 401.340 130.428 45.000 175.428
Cayılamaz Taahhütler
156.572 244.768 401.340 130.428 atım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
31.037 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.537 0 5.537 6.294 0 6.294
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3 0 3 3 0 3
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
89.943 0 89.943 85.095 0 85.095
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
265 0 265 446 0 446
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
139.962 5.505.712 5.645.674 16.043 6.122.481 6.138.524
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
139.962 5.505.712 5.645.674 16.043 6.122.481 6.138.524
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
26.087 97.427 123.514 9.844 27.516 37.360
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
26.087 36.448 62.535 7.132 11.708 18.840
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 60.979 60.979 2.712 15.808 18.520
Para ve Faiz Swap İşlemleri
25.779 5.291.104 5.316.883 6.199 6.080.240 6.086.439
Swap Para Alım İşlemleri
0 2.667.301 2.667.301 0 3.000.604 3.000.604
Swap Para Satım İşlemleri
25.779 2.623.803 2.649.582 6.199 3.079.636 3.085.835
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
88.096 117.181 205.277 0 14.725 14.725
Para Alım Opsiyonları
44.048 58.591 102.639 0 7.341 7.341
Para Satım Opsiyonları
44.048 58.590 102.638 0 7.384 7.384
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
18.035.169 118.818.796 136.853.965 18.199.177 91.152.523 109.351.700
EMANET KIYMETLER
8.043.675 64.302.846 72.346.521 7.896.731 38.703.770 46.600.501
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.571.820 37.095 1.608.915 1.474.262 23.099 1.497.361
Tahsile Alınan Çekler
39.845 37.828 77.673 49.343 23.103 72.446
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.883 16.178 20.061 2.507 9.148 11.655
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
6.426.373 64.199.917 70.626.290 6.369.985 38.648.016 45.018.001
Emanet Kıymet Alanlar
1.754 11.828 13.582 634 404 1.038
REHİNLİ KIYMETLER
9.991.494 54.515.950 64.507.444 10.302.446 52.448.753 62.751.199
Menkul Kıymetler
21.489 0 21.489 14.573 0 14.573
Teminat Senetleri
921 88 1.009 921 440 1.361
Emtia
35.689 63.383 99.072 43.956 69.335 113.291
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.678.570 37.161.792 39.840.362 2.865.716 36.879.643 39.745.359
Diğer Rehinli Kıymetler
7.254.825 17.290.687 24.545.512 7.377.280 15.499.335 22.876.615
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
19.164.080 131.365.835 150.529.915 19.245.012 105.832.189 125.077.201


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
255.625 573.018
Alınan Faizler
801.877 795.202
Ödenen Faizler
-525.760 -408.323
Alınan Temettüler
201 90
Alınan Ücret ve Komisyonlar
125.159 140.618
Elde Edilen Diğer Kazançlar
116.799 237.916
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
4.759 122.051
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-237.205 -193.549
Ödenen Vergiler
-93.164 -99.876
Diğer
62.959 -21.111
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-657.797 1.707.828
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-11.556 -4.101
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azal -411.404 -471.803
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
89.689 -53.272
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.957.245 1.287.584
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-4.235.571 3.763.089
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-592.012 23.824
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-402.172 2.280.846
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
751.228 -3.036.114
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-8.797 -15.649
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.529 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.682 -1.928.510
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
615.598 2.821
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-971.310 -1.476.994
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.114.930 382.341
Diğer
1.960 -123
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.737 -7.790
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-4.737 -7.790
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
227.713 405.865
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
572.032 -357.193
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.750.867 3.866.345
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.322.899 3.509.152


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
197.741 85.862 23.709 -12.338
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-2.909 -8.793 8.326 -14.227
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
171 0 -9 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
180 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9 0 -9 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.080 -8.793 8.335 -14.227
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-4.305 -10.441 10.928 -18.827
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.225 1.648 -2.593 4.600
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
194.832 77.069 32.035 -26.565


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.574.641 7.878.998 9.453.639 1.315.692 9.340.398 10.656.090
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.337.091 5.429.140 6.766.231 618.882 4.647.341 5.266.223
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 308.545 4.117.913 4.426.458 113.485 3.047.428 3.160.913
Bankalar
(5.I.3) 97.829 1.314.247 1.412.076 2.592 1.604.376 1.606.968
Para Piyasalarından Alacaklar
934.601 0 934.601 504.390 0 504.390
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-3.884 -3.020 -6.904 -1.585 -4.463 -6.048
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
29.893 17.862 47.755 21.923 14.282 36.205
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
73 17.862 0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 2.253.473 2.253.473 0 4.498.729 4.498.729
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 381 18.565 18.946 314 1.182 1.496
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
381 18.565 18.946 314 1.182 1.496
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.338.643 11.033.850 14.372.493 3.341.509 10.780.839 14.122.348
Krediler
(5.I.5) 1.736.843 8.197.049 9.933.892 2.622.721 7.432.590 10.055.311
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 1.657.834 3.263.079 4.920.913 781.293 3.609.776 4.391.069
Devlet Borçlanma Senetleri
1.657.834 2.829.164 4.486.998 781.293 2.415.287 3.196.580
Diğer Finansal Varlıklar
0 433.915 433.915 0 1.194.489 1.194.489
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-56.034 -426.278 -482.312 -62.505 -261.527 -324.032
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
105.984 0 105.984 113.423 0 113.423
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12.084 0 12.084 7.839 0 7.839
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
12.084 0 12.084 7.839 0 7.839
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 19
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 153.837 0 153.837 116.269 0 116.269
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.15) 79.946 3.156 83.102 72.764 92.431 165.195
VARLIKLAR TOPLAMI
5.265.644 18.916.004 24.181. (5.II.2) 22.191 0 22.191 550.633 147.067 697.700
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.3) 299 864 1.163 293 89.662 89.955
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
299 864 1.163 293 89.662 89.955
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 67.963 0 67.963 72.700 0 72.700
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 182.443 66.752 249.195 144.829 59.169 203.998
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
35.650 0 35.650 27.024 0 27.024
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
146.793 66.752 213.545 117.805 59.169 176.974
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 43.931 0 43.931 69.246 0 69.246
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.11) 0 2.666.367 2.666.367 0 2.202.640 2.202.640
Krediler
0 2.666.367 2.666.367 0 2.202.640 2.202.640
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 302.404 604.375 906.779 327.516 369.077 696.593
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 1.620.455 -4.272 1.616.183 1.424.193 -6.377 1.417.816
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
18.419 0 18.419 18.248 0 18.248
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-3.351 -4.272 -7.623 1.834 -6.377 -4.543
Kar Yedekleri
491.598 0 491.598 402.700 0 402.700
Yasal Yedekler
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
406.552 0 406.552 322.099 0 322.099
Diğer Kar Yedekleri
58.063 0 58.063 58.063 0 58.063
Kar veya Zarar
254.376 0 254.376 141.998 0 141.998
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
56.635 0 56.635 51.067 0 51.067
Dönem Net Kâr veya Zararı
197.741 0 197.741 90.931 0 90.931
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.306.176 18.875.472 24.181.648 5.012.318 20.168.865 25.181.183


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 1.097.632 822.013 363.421 279.367
Kredilerden Alınan Faizler
575.512 456.036 171.440 161.141
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
19.558 0 8.044 0
Bankalardan Alınan Faizler
12.268 33.790 4.981 929
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
76.110 42.960 30.074 4.313
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
409.491 287.296 147.515 112.135
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
90.895 80.368 20.201 30.688
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
318.596 206.928 127.314 81.447
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
4.693 1.931 1.367 849
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.2) -591.738 -488.653 -178.151 -164.324
Mevduata Verilen Faizler
-402.964 -246.520 -130.086 -74.662
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-171.275 -199.650 -43.776 -72.364
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-7.512 -5.970 -1.009 -3.594
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-8.434 -9.797 -2.731 -3.123
Diğer Faiz Giderleri
-1.553 -26.716 -549 -10.581
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
505.894 333.360 185.270 115.043
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
154.996 97.364 29.763 29.731
Alınan Ücret ve Komisyonlar
168.309 107.249 34.560 33.297
Gayri Nakdi Kredilerden
24.340 14.998 9.015 5.822
Diğer
143.969 92.251 25.545 27.475
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-13.313 -9.885 -4.797 -3.566
Gayri Nakdi Kredilere
-29 -16 -10 -4
Diğer
-13.284 -9.869 -4.787 -3.562
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.3) 201 90 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.4) 114.664 112.009 24.015 59.011
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
17.563 17.269 2.749 6.958
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
104.095 -110.560 36.902 -85.954
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-6.994 205.300 -15.636 138.007
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.5) 75.277 131.985 23.218 8.280
FAALİYET BRÜT KÂRI
851.032 674.808 262.266 212.065
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -161.397 -208.126 -81.648 -103.062
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -1.683 -3.528 -383 -954
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-245.831 -195.853 -86.792 -60.800
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.7) -204.284 -152.471 -53.645 -58.029
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
237.837 114.830 39.798 -10.780
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 237.837 114.830 39.798 -10.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) -40.096 -28.968 -16.089 -1.558
Cari Vergi Karşılığı
-76.447 -82.742 -27.954 -4.122
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-26.883 -10.405 -2.334 -7.870
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
63.234 64.179 14.199 10.434
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.10) 197.741 85.862 23.709 -12.338
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.11) 197.741 85.862 0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,02300000 0,01000000 0,00280000 -0,00140000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972883


BIST
'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66