***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.10.2021 18:10
***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 0 4.582 0 0 289.992 47.794 40.869 0 0 1.259.775
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 0 4.582 0 0 289.992 47.794 40.869 0 0 1.259.775
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.793 0 0 0 0 69.861 0 0 61.068
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 0 -40.869 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 0 -40.869 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 0 -4.211 0 0 330.861 47.794 69.861 0 0 1.320.843
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 17.325 1.768 0 0 0 -4.543 0 0 330.861 52.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 17.325 1.768 0 0 0 -4.543 0 0 330.861 52.555 58.048 0 0 1.315.427
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 171 0 0 0 0 -3.080 0 0 0 0 160.390 0 0 157.481
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.048 0 -58.048 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.048 0 -58.048 0 0 -7.623 0 0 388.909 52.555 160.390 0 0 1.472.908


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.129.067 12.547.039 13.676.106 1.045.976 14.679.666 15.725.642
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 832.377 6.796.559 7.628.936 899.366 8.512.185 9.411.551
Teminat Mektupları
832.377 3.142.569 3.974.946 873.919 2.429.013 3.302.932
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
832.377 3.142.569 3.974.946 873.919 2.429.013 3.302.932
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 393.873 393.873 25.447 439.924 465.371
Belgeli Akreditifler
0 102.191 102.191 25.447 201.616 227.063
Diğer Akreditifler
0 291.682 291.682 0 238.308 238.308
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 3.260.117 3.260.117 0 5.643.248 5.643.248
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 156.728 244.768 401.496 130.567 45.000 175.567
Cayılamaz Taahhütler
156.728 244.768 401.496 130.567 45.000 175.567
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
29.787 244.768 274.555 8.886 45.000 53.886
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
31.037 0 31.037 29.704 0 29.704
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.537 0 5.537 6.294 0 6.294
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3 0 3 3 0 3
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
90.099 0 90.099 85.234 0 85.234
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
ahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
265 0 265 446 0 446
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
139.962 5.505.712 5.645.674 16.043 6.122.481 6.138.524
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
139.962 5.505.712 5.645.674 16.043 6.122.481 6.138.524
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
26.087 97.427 123.514 9.844 27.516 37.360
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
26.087 36.448 62.535 7.132 11.708 18.840
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 60.979 60.979 2.712 15.808 18.520
Para ve Faiz Swap İşlemleri
25.779 5.291.104 5.316.883 6.199 6.080.240 6.086.439
Swap Para Alım İşlemleri
0 2.667.301 2.667.301 0 3.000.604 3.000.604
Swap Para Satım İşlemleri
25.779 2.623.803 2.649.582 6.199 3.079.636 3.085.835
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
88.096 117.181 205.277 0 14.725 14.725
Para Alım Opsiyonları
44.048 58.591 102.639 0 7.341 7.341
Para Satım Opsiyonları
44.048 58.590 102.638 0 7.384 7.384
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
13.532.661 118.818.795 132.351.456 13.862.794 91.152.523 105.015.317
EMANET KIYMETLER
3.592.217 64.302.845 67.895.062 3.605.705 38.703.770 42.309.475
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
16.810 37.095 53.905 16.310 23.099 39.409
Tahsile Alınan Çekler
39.845 37.828 77.673 49.343 23.103 72.446
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.883 16.178 20.061 2.507 9.148 11.655
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.529.925 64.199.916 67.729.841 3.536.911 38.648.016 42.184.927
Emanet Kıymet Alanlar
1.754 11.828 13.582 634 404 1.038
REHİNLİ KIYMETLER
9.940.444 54.515.950 64.456.394 10.257.089 52.448.753 62.705.842
Menkul Kıymetler
60 0 60 55 0 55
Teminat Senetleri
921 88 1.009 921 440 1.361
Emtia
35.689 63.383 99.072 43.956 69.335 113.291
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.678.570 37.161.792 39.840.362 2.865.716 36.879.643 39.745.359
Diğer Rehinli Kıymetler
7.225.204 17.290.687 24.515.891 7.346.441 15.499.335 22.845.776
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
14.661.728 131.365.834 146.027.562 14.908.770 105.832.189 120.740.959


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
231.264 399.197
Alınan Faizler
788.687 758.614
Ödenen Faizler
-527.165 -409.265
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
86.443 125.065
Elde Edilen Diğer Kazançlar
99.255 78.869
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
4.759 122.051
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-209.958 -170.312
Ödenen Vergiler
-80.087 -92.049
Diğer
69.330 -13.776
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-609.288 1.892.906
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.579 -2
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-922.626 -1.377.016
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
2.500.208 -1.447.533
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-418.994 -434.083
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
89.689 -53.272
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
3.209.296 1.441.905
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-4.248.478 3.763.081
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-814.804 -174
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-378.024 2.292.103
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
751.074 -2.982.314
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-9.135 -11.671
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.529 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.682 -1.879.290
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
615.599 2.821
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-971.310 -1.476.994
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.114.930 382.341
Diğer
2.143 479
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.737 -7.791
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-4.737 -7.791
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
227.713 405.865
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
596.026 -292.137
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.509.493 3.665.420
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.105.519 3.373.283


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
160.390 69.861 15.510 -19.011
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-2.909 -8.793 8.326 -14.227
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
171 0 -9 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
180 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9 0 -9 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.080 -8.793 8.335 -14.227
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-4.305 -10.441 10.928 -18.827
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.225 1.648 -2.593 4.600
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.367.879 7.839.142 9.207.021 1.087.396 9.309.273 10.396.669
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.160.186 5.389.284 6.549.470 412.466 4.616.216 5.028.682
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 308.545 4.117.913 4.426.458 113.485 3.047.428 3.160.913
Bankalar
(5.I.3) 75.043 1.274.112 1.349.155 46 1.569.789 1.569.835
Para Piyasalarından Alacaklar
780.388 0 780.388'
11:028.922
Değişim :  0,17% |  14,74
Açılış :  8.913  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
8.886
En Yüksek
8.959
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:02
SMART 59,40 276.247.765 % 10,00  
ISBIR 151,80 2.484.814 % 10,00  
PENTA 22,68 261.973.494 % 9,99  
IMASM 20,36 367.109.911 % 9,99  
SAMAT 73,80 177.214.848 % 9,99  
11:02 Alış Satış %  
Dolar 31,5938 31,5982 % 0,09  
Euro 34,3264 34,3391 % 0,06  
Sterlin 39,9341 40,1344 % -0,02  
Frank 35,5262 35,7402 % -0,02  
Riyal 8,3999 8,4420 % 0,08  
11:02 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,87 23,91 % 0,66  
Platin 893,01 894,69 % 0,66  
Paladyum 949,89 953,53 % 0,66  
Brent Pet. 82,44 82,44 % 0,66  
Altın Ons 2.115,99 2.116,37 % 0,66