***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.04.2022 18:10
***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 0 0 0 0 402.700 141.998 0 1.417.816 0 1.417.816
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 0 -4.543 0 0 402.700 141.998 0 1.417.816 0 1.417.816
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.251 0 0 0 0 101.325 110.576 0 110.576
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.535 0 3.535 0 3.535
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.898 -88.898 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.898 -88.898 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 0 4.708 0 0 491.598 56.635 101.325 1.531.927 0 1.531.927
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 29.086 -2.721 0 0 0 4.013 0 0 491.598 243.825 0 1.625.214 0 1.625.214
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 29.086 -2.721 0 0 0 4.013 0 0 491.598 243.825 0 1.625.214 0 1.625.214
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.655 0 0 0 0 391.918 374.263 0 374.263
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.748 -185.748 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.748 -185.748 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 29.086 -2.721 0 0 0 -13.642 0 0 677.346 58.077 391.918 1.999.477 0 1.999.477


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.881.316 28.019.275 29.900.591 2.423.686 21.926.199 24.349.885
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 1.245.590 11.628.081 12.873.671 811.755 9.691.300 10.503.055
Teminat Mektupları
1.245.590 3.904.121 5.149.711 811.755 3.926.614 4.738.369
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.245.590 3.904.121 5.149.711 811.755 3.926.614 4.738.369
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 3.101.649 3.101.649 0 1.379.096 1.379.096
Belgeli Akreditifler
0 1.180.077 1.180.077 0 480.184 480.184
Diğer Akreditifler
0 1.921.572 1.921.572 0 898.912 898.912
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 4.622.311 4.622.311 0 4.385.590 4.385.590
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 182.274 202.131 384.405 324.503 233.544 558.047
Cayılamaz Taahhütler
182.274 202.131 384.405 324.503 233.544 558.047
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
70.348 202.131 272.479 212.880 233.544 446.424
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
31.016 0 31.016 30.958 0 30.958
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
7.364 0 7.364 6.261 0 6.261
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3 0 3 3 0 3
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
73.372 0 73.372 74.208 0 74.208
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
171 0 171 193 0 193
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
453.452 16.189.063 16.642.515 1.287.428 12.001.355 13.288.783
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
453.452 16.189.063 16.642.515 1.287.428 12.001.355 13.288.783
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
263.407 4.108.068 4.371.475 99.729 123.208 222.937
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
223.109 1.955.638 2.178.747 98.206 12.241 110.447
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
40.298 2.152.430 2.192.728 1.523 110.967 112.490
Para ve Faiz Swap İşlemleri
190.045 12.066.294 12.256.339 1.187.699 11.878.147 13.065.846
Swap Para Alım İşlemleri
0 6.162.740 6.162.740 0 6.619.622 6.619.622
Swap Para Satım İşlemleri
190.045 5.903.554 6.093.599 1.187.699 5.258.525 6.446.224
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 14.701 14.701 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 7.351 7.351 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 7.350 7.350 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
21.082.974 195.628.285 216.711.259 18.353.673 178.900.665 197.254.338
EMANET KIYMETLER
10.090.279 105.912.071 116.002.350 8.141.876 96.600.634 104.742.510
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.643.714 98.326 1.742.040 1.602.505 76.749 1.679.254
Tahsile Alınan Çekler
51.739 62.856 114.595 51.374 56.294 107.668
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.892 26.072 30.964 7.382 14.544 21.926
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
8.388.599 105.714.489 114.103.088 6.477.685 96.453.047 102.930.732
Emanet Kıymet Alanlar
1.335 10.328 11.663 2.930 0 2.930
REHİNLİ KIYMETLER
10.992.695 89.716.214 100.708.909 10.211.797 82.300.031 92.511.828
Menkul Kıymetler
23.592 0 23.592 18.709 0 18.709
Teminat Senetleri
921 146 1.067 921 133 1.054
Emtia
32.249 895 33.144 33.787 92.741 126.528
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.574.296 58.987.587 61.561.883 2.606.310 54.053.575 56.659.885
Diğer Rehinli Kıymetler
8.361.637 30.727.586 39.089.223 7.552.070 28.153.582 35.705.652
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
94.795 47.752
Elde Edilen Diğer Kazançlar
77.085 120.894
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.024 3.387
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-121.538 -80.453
Ödenen Vergiler
-4.752 -11.810
Diğer
-1.685 50.365
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
611.979 -1.705.659
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.641 -92.148
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-254.757 -580.803
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.572.648 -1.320.324
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-780.790 -505.145
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
3.087.589 23.963
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
4.866.791 2.447.242
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.195.084 -888.416
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.924.649 -790.028
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.171.620 -1.405.456
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.997.899 509.719
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-18.776 -11.948
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 2.350
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.927 -25.866
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
901.109 63.964
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -147.606
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.111.717 630.587
Diğer
10.776 -1.762
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.543 -1.554
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.543 -1.554
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
208.439 422.957
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.374.415 -474.334
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.728.476 3.750.868
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.102.891 3.276.534


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
391.918 101.325
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-17.655 9.251
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-17.655 9.251
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-22.873 11.960
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.218 -2.709
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
374.263 110.576


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
86.265 0 86.265 20.955 0 20.955
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-3.321 -8.518 -11.839 -3.133 -1.895 -5.028
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
49.172 29.139 78.311 41.530 25.694 67.224
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
70 29.139 29.209 69 25.694 25.763
Diğer Finansal Varlıklar
49.102 0 49.102 41.461 0 41.461
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 35.275 8.687.022 8.722.297 225.646 4.293.975 4.519.621
Devlet Borçlanma Senetleri
35.275 273.299 308.574 225.646 1.019.430 1.245.076
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 8.413.723 8.413.723 0 3.274.545 3.274.545
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 18.250 92.355 110.605 126.947 63.483 190.430
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
18.250 92.355 110.605 126.947 63.483 190.430
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.306.811 18.957.462 25.264.273 7.526.949 18.412.071 25.939.020
Krediler
(5.I.5) 3.987.332 14.348.527 18.335.859 4.553.773 29.343
Kiralama İşlemlerin 0 0 0 0 7.815.280 2.416.689 7.766
Beklenen Zarar Karşı AÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULA İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
125.235 0 125.235 123.237 0 123.237
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10.665 0 10.665 11.437 0 11.437
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
10.665 0 10.665 11.437 0 11.437
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
26 0 26 504 0 504
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
490.092 0 490.092 300.614 0 300.614
DİĞER AKTİFLER (Net)
167.744 4.971 172.715 136.512 4.421 140.933
VARLIKLAR TOPLAMI
7.743.617 38.932.861 46.676.478 8.838.052 30.534.834 39.372.886
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 3.123.784 21.167.638 24.291.422 2.233.408 14.073.145 16.306.553
ALINAN KREDİLER
(5.II.4) 1.446.450 12.788.768 14.235.218 11.041 12.963.603 12.974.644
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.II.2) 221.198 0 221.198 3.024.482 0 3.024.482
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.3) 17.962 52.775 70.737 11.820 4.503 16.323
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
17.962 52.775 70.737 11.820 4.503 16.323
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 78.077 0 78.077 74.534 0 74.534
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 337.667 108.840 446.507 337.859 96.948 434.807
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
53.427 0 53.427 43.773 0 43.773
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
284.240 108.840 393.080 294.086 96.948 391.034
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 380.105 0 380.105 199.192 0 199.192
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 4.415.070 4.415.070 0 3.999.625 3.999.625
Krediler
0 4.415.070 4.415.070 0 3.999.625 3.999.625
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 237.079 301.588 538.667 158.956 558.556 717.512
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 2.008.241 -8.764 1.999.477 1.623.659 1.555 1.625.214
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 niden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26.365 0 26.365 26.365 0 26.365
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-4.878 -8.764 -13.642 2.458 1.555 4.013
Kar Yedekleri
677.346 0 677.346 491.598 0 0 ekleri
0 0 583 0 0 391 7.850.563 39.372.886


Sunum Para Birimi Tablo Niteliği 2.478 3.292
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
12.597 16.889
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
641.080 136.193
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
40.990 38.624
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
600.090 97.569
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.785 1.884
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.2) -273.982 -212.623
Mevduata Verilen Faizler
-156.685 -139.189
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-86.329 -65.262
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-27.212 -4.816
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-2.999 -2.918
Diğer Faiz Giderleri
-757 -438
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
737.550 152.874
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
33.394 50.091
Alınan Ücret ve Komisyonlar
39.433 54.119
Gayri Nakdi Kredilerden
18.404 9.015
Diğer
21.029 45.104
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-6.039 -4.028
Gayri Nakdi Kredilere
-17 -9
Diğer
-6.022 -4.019
TEMETTÜ GELİRLERİ
1 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.3) 78.377 62.749
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
8.517 9.176
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
75.185 113.682
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-5.325 -60.109
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.4) 53.282 41.862
FAALİYET BRÜT KÂRI
902.604 307.576
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -119.406 -45.207
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -7.530 -664
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-131.192 -83.035
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.6) -96.618 -68.161
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
547.858 110.509
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 547.858 110.509
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) -155.940 -9.184
Cari Vergi Karşılığı
-340.199 -5.982
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.074 -24.287
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
186.333 21.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.9) 391.918 101.325
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.10) 391.918 101.325
Grubun Karı (Zararı)
391.918 101.325
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,04560000 0,01180000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024364


BIST
'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66