***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.04.2022 18:13
***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 17.325 1.768 0 0 0 -4.543 0 0 330.861 110.603 0 1.315.427 0 1.315.427
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 17.325 1.768 0 0 0 -4.543 0 0 330.861 110.603 0 1.315.427 0 1.315.427
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.251 0 0 0 0 80.948 90.199 0 90.199
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.048 -58.048 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.048 -58.048 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 17.325 1.768 0 0 0 4.708 0 0 388.909 52.555 80.948 1.405.626 0 1.405.626
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 29.085 -1.192 0 0 0 4.013 0 0 388.909 168.449 0 1.448.677 0 1.448.677
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 29.085 -1.192 0 0 0 4.013 0 0 388.909 168.449 0 1.448.677 0 1.448.677
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.655 0 0 0 0 375.944 358.289 0 358.289
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştiril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.894 -115.894 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.894 -115.894 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 29.085 -1.192 0 0 0 -13.642 0 0 504.803 52.555 375.944 1.806.966 0 1.806.966


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.881.460 28.019.275 29.900.735 2.423.824 21.926.200 24.350.024
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 1.245.590 11.628.081 12.873.671 811.757 9.691.300 10.503.057
Teminat Mektupları
1.245.590 3.904.121 5.149.711 811.757 3.926.614 4.738.371
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.245.590 3.904.121 5.149.711 811.757 3.926.614 4.738.371
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 3.101.649 3.101.649 0 1.379.096 1.379.096
Belgeli Akreditifler
0 1.180.077 1.180.077 0 480.184 480.184
Diğer Akreditifler
0 1.921.572 1.921.572 0 898.912 898.912
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 4.622.311 4.622.311 0 4.385.590 4.385.590
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 182.418 202.131 384.549 324.639 233.544 558.183
Cayılamaz Taahhütler
182.418 202.131 384.549 324.639 233.544 558.183
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
70.348 202.131 272.479 212.880 233.544 446.424
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
31.015 0 31.015 30.958 0 30.958
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
7.364 0 7.364 6.261 0 6.261
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3 0 3 3 0 3
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
73.517 0 73.517 74.344 0 74.344
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
171 0 171 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 193 0 193
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
453.452 16.189.063 16.642.515 1.287.428 12.001.356 13.288.784
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
453.452 16.189.063 16.642.515 1.287.428 12.001.356 13.288.784
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
263.407 4.108.067 4.371.474 99.729 123.208 222.937
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
223.109 1.955.638 2.178.747 98.206 12.241 110.447
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
40.298 2.152.429 2.192.727 1.523 110.967 112.490
Para ve Faiz Swap İşlemleri
190.045 12.066.294 12.256.339 1.187.699 11.878.148 13.065.847
Swap Para Alım İşlemleri
0 6.162.740 6.162.740 0 6.619.623 6.619.623
Swap Para Satım İşlemleri
190.045 5.903.554 6.093.599 1.187.699 5.258.525 6.446.224
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 14.702 14.702 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 7.351 7.351 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 7.351 7.351 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
16.438.274 195.628.286 212.066.560 13.772.113 178.900.664 192.672.777
EMANET KIYMETLER
5.497.832 105.912.071 111.409.903 3.608.421 96.600.633 100.209.054
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
16.810 98.326 115.136 16.810 76.749 93.559
Tahsile Alınan Çekler
51.739 62.856 114.595 51.374 56.294 107.668
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.892 26.072 30.964 7.382 14.544 21.926
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
5.423.056 105.714.489 111.137.545 3.529.925 96.453.046 99.982.971
Emanet Kıymet Alanlar
1.335 10.328 11.663 2.930 0 2.930
REHİNLİ KIYMETLER
10.940.442 89.716.215 100.656.657 10.163.692 82.300.031 92.463.723
Menkul Kıymetler
67 0 67 90 0 90
Teminat Senetleri
921 146 1.067 921 133 1.054
Emtia
32.249 896 33.145 33.787 92.741 126.528
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.574.296 58.987.587 61.561.883 2.606.310 54.053.575 56.659.885
Diğer Rehinli Kıymetler
8.332.909 30.727.586 39.060.495 7.522.584 28.153.582 35.676.166
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
18.319.734 223.647.561 241.967.295 16.195.937 200.826.864 217.022.801


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
541.442 224.044
Alınan Faizler
697.928 334.123
Ödenen Faizler
-177.024 -150.065
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
83.762 31.461
Elde Edilen Diğer Kazançlar
73.665 112.272
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.024 3.388
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-112.225 -71.590
Ödenen Vergiler
-4.432 -5.670
Diğer
-21.256 -29.875
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
627.427 -1.492.204
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 -88.336
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-254.757 -580.803
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.517.497 -1.290.229
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-770.368 -504.597
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
3.087.589 23.963
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
4.631.639 2.734.587
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.102.088 -909.667
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.651.267 -877.122
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.168.869 -1.268.160
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
2.010.618 509.693
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-4.688 -11.944
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 2.350
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.927 -25.866
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
901.109 63.964
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -147.606
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.111.718 630.587
Diğer
9.406 -1.792
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.543 -1.556
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.543 -1.556
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
208.439 422.957
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.384.383 -337.066
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.637.904 3.509.493
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.022.287 3.172.427


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
375.944 80.948
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-17.655 9.251
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-17.655 9.251
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-22.873 11.960
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.218 -2.709
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
358.289 90.199


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
575.862 19.908.660 20.484.522 663.560 12.061.759 12.725.319
Nakit ve Nakit Benzerleri
522.306 11.100.144 11.622.450 310.935 7.678.607 7.989.542
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 437.075 6.728.158 7.165.233 314.003 7.290.755 7.604.758
Bankalar
(5.I.3) 17.052 4.379.753 4.396.805 27 389.355 389.382
Para Piyasalarından Alacaklar
71.471 0 71.471 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-3.292 -7.767 -11.059 -3.095 -1.503 -4.598
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
31 29.139 29.170 32 25.694 25.726
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
31 29.139 29.170 32 25.694 25.726
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 35.275 8.687.022 8.722.297 225.646 4.293.975 4.519.621
Devlet Borçlanma Senetleri
35.275 273.299 308.574 225.646 1.019.430 1.245.076
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 8.413.723 8.413.723 0 3.274.545 3.274.545
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 18.250 92.355 110.605 126.947 63.483 190.430
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
18.250 92.355 110.605 126.947 63.483 190.430
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.128.242 18.957.462 25.085.704 7.413.163 18.412.071 25.825.234
Krediler
(5.I.5) 3.808.601 14.348.527 18.157.128 4.439.824 14.175.570 18.615.394
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 2.416.689 5.398.591 7.815.280 3.065.166 4.932.278 7.997.444
Devlet Borçlanma Senetleri
2.416.689 4.648.289 7.064.978 3.065.166 4.254.512 7.319.678
Diğer Finansal Varlıklar
0 750.302 750.302 0 677.766 677.766
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-97.048 -789.656 -886.704 -91.827 -695.777 -787.604
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
122.891 0 122.891 120.857 0 120.857
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9.095 0 9.095 10.267 0 10.267
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
9.095 0 9.095 10.267 0 10.267
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 480 0 480
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
487.307 0 487.307 295.786 0 295.786
DİĞER AKTİFLER (Net)
73.965 4.971 78.936 72.064 4.420 76.484
VARLIKLAR TOPLAMI
7.473.360 38.871.093 46.344.453 8.652.175 30.478.250 39.130.425
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 3.151.122 21.446.747 24.597.869 2.240.326 14.606.298 16.846.624
ALINAN KREDİLER
(5.II.4) 1.342.910 12.788.768 14.131.678 537 12.963.603 12.964.140
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.II.2) 221.198 0 221.198 3.024.482 0 3.024.482
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.3) 17.962 52.775 70.737 11.820 4.503 16.323
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
17.962 52.775 70.737 11.820 4.503 16.323
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 78.077 0 78.077 74.534 0 74.534
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 327.608 108.840 436.448 320.663 96.949 417.612
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
43.374 0 43.374 36.075 0 36.075
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
284.234 108.840 393.074 284.588 96.949 381.537
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 369.763 0 369.763 184.013 0 184.013
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 4.415.070 4.415.070 0 3.999.625 3.999.625
Krediler
0 4.415.070 4.415.070 0 3.999.625 3.999.625
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 133.468 83.179 216.647 82.550 71.845 154.395
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 1.815.730 -8.764 1.806.966 1.447.122 1.555 1.448.677
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
27.893 0 27.893 27.893 0 27.893
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-4.878 -8.764 -13.642 2.458 1.555 4.013
Kar Yedekleri
504.803 0 504.803 388.909 0 388.909
Yasal Yedekler
26.438 0 26.438 20.643 0 20.643
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
420.302 0 420.302 310.203 0 310.203
Diğer Kar Yedekleri
58.063 0 58.063 58.063 0 58.063
Kar veya Zarar
428.499 0 428.499 168.449 0 168.449
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
52.555 0 52.555 52.555 0 52.555
Dönem Net Kâr veya Zararı
375.944 0 375.944 115.894 0 115.894
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
7.457.838 38.886.615 46.344.453 7.386.047 31.744.378 39.130.425


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 1.002.977 358.026
Kredilerden Alınan Faizler
340.500 196.693
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6.179 5.017
Bankalardan Alınan Faizler
2.081 2.974
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
12.596 16.887
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
641.080 136.193
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
40.990 38.624
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
600.090 97.569
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
541 262
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.2) -274.490 -213.074
Mevduata Verilen Faizler
-157.193 -139.642
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-86.329 -65.262
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-27.212 -4.815
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-2.999 -2.917
Diğer Faiz Giderleri
-757 -438
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
728.487 144.952
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
23.383 35.208
Alınan Ücret ve Komisyonlar
28.400 37.828
Gayri Nakdi Kredilerden
18.404 9.015
Diğer
9.996 28.813
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-5.017 -2.620
Gayri Nakdi Kredilere
-17 -9
Diğer
-5.000 -2.611
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.4) 61.163 48.285
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.409 224
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
74.879 114.012
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-16.125 -65.951
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.5) 46.912 40.345
FAALİYET BRÜT KÂRI
859.945 268.790
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -117.296 -44.991
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -7.530 -664
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-119.524 -73.517
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.7) -91.770 -64.478
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
523.825 85.140
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 523.825 85.140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) -147.881 -4.192
Cari Vergi Karşılığı
-334.184 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -24.282
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
186.303 20.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.10) 375.944 80.948
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.11) 375.944 80.948
Grubun Karı (Zararı)
375.944 80.948
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,04370000 0,00940000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024372


BIST
'
18:058.908
Değişim :  -2,08% |  -189,50
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  9.097  
En Düşük
8.908
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TMSN 160,60 407.410.294 % 10,00  
MMCAS 12,87 4.605.422 % 10,00  
BANVT 181,50 147.792.539 % 10,00  
BSOKE 19,91 200.536.263 % 10,00  
CMENT 451,00 13.035.639 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,5574 31,5692 % 0,66  
Euro 34,3103 34,3323 % 0,86  
Sterlin 39,9480 40,1484 % 0,94  
Frank 35,5440 35,7581 % 0,50  
Riyal 8,3886 8,4306 % 0,61  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,73 23,76 % 0,66  
Platin 900,80 901,60 % 0,66  
Paladyum 950,43 954,03 % 0,66  
Brent Pet. 83,06 83,06 % 0,66  
Altın Ons 2.115,33 2.115,60 % 0,66