***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

04.08.2016 23:38
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )


***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(5.I.1) 44.894 901.807 946.701 37.466 908.073 945.539
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.2) 7.266 5.943 13.209 20 210 230
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
7.266 5.943 13.209 20 210 230
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
801 0 801 18 0 18
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
9 5.943 5.952 2 210 212
Diğer Menkul Değerler
6.456 0 6.456 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(5.I.3) 2.314 503.191 505.505 10.208 290.187 300.395
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
5.929 0 5.929 77.031 0 77.031
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
5.929 0 5.929 77.031 0 77.031
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.4) 171.326 793.681 965.007 269.936 816.518 1.086.454
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 1.966 2.126 160 0 160
Devlet Borçlanma Senetleri
171.166 289.265 460.431 269.776 284.231 554.007
Diğer Menkul Değerler
0 502.450 502.450 0 532.287 532.287
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5.I.5) 2.158.866 2.289.445 4.448.311 2.327.587 1.823.033 4.150.620
Krediler ve Alacaklar
2.117.372 2.289.445 4.406.817 2.281.702 1.823.033 4.104.735
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
30 1.057.096 1.057.126 36 1.071.806 1.071.842
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.117.342 1.232.349 3.349.691 2.281.666 751.227 3.032.893
Takipteki Krediler
142.176 0 142.176 180.591 0 180.591
Özel Karşılıklar (-)
-100.682 0 -100.682 -134.706 0 -134.706
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(5.I.6) 0 74.771 74.771 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 74.771 74.771 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(5.I.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(5.I.11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
26.020 0 26.020 26.687 0 26.687
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.921 0 1.921 1.496 0 1.496
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.921 0 1.921 1.496 0 1.496
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 774 0 774 7.033 0 7.033
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
774 0 774 7.033 0 7.033
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(5.I.15) 61.270 2.001 63.271 63.772 10.965 74.737
AKTİF TOPLAMI
2.480.580 4.570.839 7.051.419 2.821.236 3.848.986 6.670.222
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(5.II.1) 1.252.115 1.030.354 2.282.469 982.512 1.152.037 2.134 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
420.000 0 -814 0 10.792 0 111.897 56.799 12.760 0 1.835 6.867 0 0 0 620.136 0 620.136
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42 0 0 0 0 -42 0 -42
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -22.241 0 0 0 0 0 0 -22.241 0 -22.241
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 704 0 12.056 0 -12.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 704 0 12.056 0 -12.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
420.000 0 -814 0 11.496 0 123.953 56.799 -22.241 0 1.793 6.867 0 0 0 597.853 0 597.853
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
420.000 0 -814 0 11.496 0 123.953 57.671 -13.542 0 -10.264 8.694 0 0 0 597.194 0 597.194
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
420.000 0 -814 0 11.496 0 123.953 57.671 -13.542 0 -10.264 8.694 0 0 0 597.194 0 597.194
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.805 0 0 0 0 21.805 0 21.805
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 1.879 0 0 0 0 0 0 1.879 0 1.879
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 173 0 3.642 0 13.542 -17.357 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 173 0 3.642 0 -3.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 17.357 -17.357 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
420.000 0 -814 0 11.669 0 127.595 57.671 1.879 -17.357 11.541 8.694 0 0 0 620.878 0 620.878


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
543.450 1.432.615 1.976.065 1.206.712 1.358.078 2.564.790
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.IV.1) 212.730 617.541 830.271 286.766 444.568 731.334
Teminat Mektupları
212.730 443.206 655.936 286.766 335.175 621.941
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
212.730 443.206 655.936 286.766 335.175 621.941
Banka Kredileri
0 177 177 0 203 203
İthalat Kabul Kredileri
0 177 177 0 203 203
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 90.691 90.691 0 84.697 84.697
Belgeli Akreditifler
0 43.846 43.846 0 26.800 26.800
Diğer Akreditifler
0 46.845 46.845 0 57.897 57.897
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 83.467 83.467 0 24.493 24.493
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.IV.1) 212.099 36.552 248.651 242.454 20.407 262.861
Cayılamaz Taahhütler
212.099 36.552 248.651 242.454 20.407 262.861
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.186 36.552 37.738 19.825 20.407 40.232
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
27.678 0 27.678 36.149 0 36.149
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
79.396 0 79.396 82.072 0 82.072
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5 0 5 5 0 5
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
79.397 0 79.397 81.792 0 81.792
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
247 0 247 252 0 252
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
24.190 0 24.190 22.359 0 22.359
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
118.621 778.522 897.143 677.492 893.103 1.570.595
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
118.621 778.522 897.143 677.492 893.103 1.570.595
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
805 1.612 2.417 1.275 1.271 2.546
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
805 387 1.192 1.275 0 1.275
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 1.225 1.225 0 1.271 1.271
Para ve Faiz Swap İşlemleri
117.586 776.910 894.496 675.549 842.413 1.517.962
Swap Para Alım İşlemleri
0 449.013 449.013 0 780.082 780.082
Swap Para Satım İşlemleri
117.586 327.897 445.483 675.549 62.331 737.880
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
230 0 230 668 49.419 50.087
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
4.183.095 1.310.669 5.493.764 3.466.667 587.479 4.054.146
EMANET KIYMETLER
847.551 299.742 1.147.293 861.433 29.637 891.070
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
765.157 9.707 774.864 780.214 10.108 790.322
Tahsile Alınan Çekler
50.205 5.512 55.717 63.896 10.896 74.792
Tahsile Alınan Ticari Senetler
7.306 4.489 11.795 10.344 5.466 15.810
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
20.894 277.877 298.771 235 8 243
Emanet Kıymet Alanlar
3.989 2.157 6.146 6.744 3.159 9.903
REHİNLİ KIYMETLER
3.335.224 1.010.927 4.346.151 2.604.914 557.842 3.162.756
Menkul Kıymetler
39.121 0 39.121 51.121 0 51.121
Teminat Senetleri
1.646 2.267 3.913 2.848 2.409 5.257
Emtia
112.432 161.114 273.546 125.182 146.874 272.056
Varant
667 0 667 501 0 501
Gayrimenkul
2.378.429 640.781 3.019.210 1.767.505 384.602 2.152.107
Diğer Rehinli Kıymetler
802.929 206.765 1.009.694 657.757 23.957 681.714
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
320 0 320 320 0 320
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
4.726.545 2.743.284 7.469.829 4.673.379 1.945.557 6.618.936


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
28.745 37.844
Alınan Faizler
199.496 167.634
Ödenen Faizler
-85.697 -77.998
Alınan Temettüler
25 6
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.879 5.823
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-12.447 1.473
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
10.497 15.340
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-53.876 -47.712
Ödenen Vergiler
-8.429 -3.594
Diğer
-30.703 -23.128
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-1.806 238.739
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.249 1.778
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-39.912 26.288
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-297.253 -398.320
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
12.883 2.133
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
232 -78.524
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
145.783 -29.927
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
230.820 700.351
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-47.110 14.960
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
26.939 276.583
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
71.305 -386.517
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-1.330 -398
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2 4
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-81.323 -506.395
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
228.326 120.295
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-73.713 0
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Diğer
-657 -23
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-3.478 7.616
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
94.766 -102.318
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
712.690 386.179
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
807.456 283.861


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.III.1) 219.836 144.652 105.549 70.602
Kredilerden Alınan Faizler
185.255 133.711 89.203 64.381
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
3.417 655 1.710 510
Bankalardan Alınan Faizler
851 755 463 525
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
899 2.113 493 463
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
29.151 6.698 13.551 4.214
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 10 0 5
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
28.093 6.688 12.792 4.209
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
1.058 0 759 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
263 720 129 509
FAİZ GİDERLERİ
(5.III.2) -105.054 -77.148 -54.755 -38.304
Mevduata Verilen Faizler
-68.901 -71.151 -35.342 -35.605
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-29.129 -3.209 -16.240 -1.416
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-6.959 -2.714 -3.156 -1.282
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Diğer Faiz Giderleri
-65 -74 -17 -1
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
114.782 67.504 50.794 32.298
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
6.455 6.319 3.450 3.245
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.085 8.701 4.671 4.483
Gayri Nakdi Kredilerden
2.881 3.251 1.431 1.528
Diğer
6.204 5.450 3.240 2.955
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.630 -2.382 -1.221 -1.238
Gayri Nakdi Kredilere
-168 -155 -94 -78
Diğer
-2.462 -2.227 -1.127 -1.160
TEMETTÜ GELİRLERİ
25 6 25 6
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.III.3) -18.521 -2.994 -3.801 1.187
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.412 3.744 2.711 1.973
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-35.985 -3.662 6.005 2.929
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
13.052 -3.076 -12.517 -3.715
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.III.4) 15.712 6.983 13.330 2.466
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
118.453 77.818 63.798 39.202
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(5.III.5) -20.643 -25.179 -9.711 -14.862
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.III.6) -92.675 -78.611 -46.765 -44.209
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.135 -25.972 7.322 -19.869
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.7) 5.135 -25.972 7.322 -19.869
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.8) -3.256 3.731 -1.856 2.444
Cari Vergi Karşılığı
-2.223 -666 -506 204
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-1.033 4.397 -1.350 2.240
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.III.9) 1.879 -22.241 5.466 -17.425
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.7) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.8) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.III.9) 0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(5.III.10) 1.879 -22.241 5.466 -17.425
Grubun Karı (Zararı)
1.879 -22.241 5.466 -17.425
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
27.257 -52 10.748 388
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0 0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0 0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0 0 0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0 0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0 0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0 0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
0 0 0 0
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-5.452 10 -2.150 -78
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
21.805 -42 8.598 310
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.879 -22.241 5.466 -17.425
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
-1.101 -318 -1.029 -138
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0 0 0
Diğer
2.980 -21.923 6.495 -17.287
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
23.684 -22.283 14.064 -17.115http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/550437


BIST'
13:599.149
Değişim :  -0,48% |  -44,50
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.144
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:59
VKING 37,84 43.965.064 % 10,00  
LMKDC 31,52 1.645.997.914 % 9,98  
ERCB 222,70 343.369.636 % 9,98  
ATEKS 189,50 45.389.192 % 9,98  
PATEK 132,40 626.032.780 % 9,97  
13:59 Alış Satış %  
Dolar 31,3306 31,3367 % 0,33  
Euro 33,9238 33,9348 % 0,20  
Sterlin 39,4563 39,6541 % 0,37  
Frank 35,2436 35,4560 % 0,18  
Riyal 8,3302 8,3720 % 0,33  
13:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,70 22,73 % 0,66  
Platin 874,26 875,97 % 0,66  
Paladyum 947,67 950,90 % 0,66  
Brent Pet. 82,84 82,84 % 0,66  
Altın Ons 2.055,32 2.055,68 % 0,66