***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

01.11.2016 22:06
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )


***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(5.I.1) 45.494 993.061 1.038.555 37.466 908.073 945.539
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.2) 163 1.079 1.242 12 210 222
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
163 1.079 1.242 12 210 222
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10 0 10 10 0 10
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
153 1.079 1.232 2 210 212
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(5.I.3) 33.085 109.780 142.865 10.009 289.776 299.785
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
102.036 0 102.036 77.031 0 77.031
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
102.036 0 102.036 77.031 0 77.031
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.4) 171.860 846.648 1.018.508 267.960 816.518 1.084.478
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 2.243 2.243 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
171.860 295.111 466.971 267.960 284.231 552.191
Diğer Menkul Değerler
0 549.294 549.294 0 532.287 532.287
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5.I.5) 2.162.558 2.275.750 4.438.308 2.297.367 1.823.033 4.120.400
Krediler ve Alacaklar
2.124.165 2.275.750 4.399.915 2.251.482 1.823.033 4.074.515
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
8 1.090.956 1.090.964 37 1.071.806 1.071.843
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.124.157 1.184.794 3.308.951 2.251.445 751.227 3.002.672
Takipteki Krediler
120.773 0 120.773 180.429 0 180.429
Özel Karşılıklar (-)
-82.380 0 -82.380 -134.544 0 -134.544
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(5.I.6) 0 76.362 76.362 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 76.362 76.362 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(5.I.8) 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
25.000 0 25.000 25.000 0 25.000
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(5.I.11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
25.478 0 25.478 26.509 0 26.509
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.233 0 2.233 1.419 0 1.419
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.233 0 2.233 1.419 0 1.419
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 4.395 0 4.395 6.837 0 6.837
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.395 0 4.395 6.837 0 6.837
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(5.I.15) 49.412 12.094 61.506 56.625 10.672 67.297
AKTİF TOPLAMI
2.621.714 4.314.774 6.936.488 2.806.235 3.848.282 6.654.517
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(5.II.1) 1.598.671 1.113.199 2.711.870 1.048.765 1.208.047 2.256.812
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
66.427 1.253 67.680 66.522 348.174 414.696
Diğer
1.532.244 1.111.946 2.644.190 982.243 859.873 1.842.116
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.2) 0 15 15 3.662 591 4.253
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 9.342 3.043.945 3.053.287 22.345 3.133.153 3.155.498
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
107.180 333.804 440.984 107.133 410.774 517.907
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
107.180 333.804 440.984 107.133 410.774 517.907
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
5.155 576 5.731 4.003 272 4.275
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(5.II.4) 47.143 2.779 49.922 54.940 7.535 62.475
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5.II.5) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.6) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 63.009 0 63.009 53.965 0 53.965
Genel Karşılıklar
37.684 0 37.684 30.530 0 30.530
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
11.499 0 11.499 10.857 0 10.857
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
13.826 0 13.826 12.578 0 12.578
VERGİ BORCU
(5.II.8) 9.425 0 9.425 9.667 0 9.667
Cari Vergi Borcu
9.425 0 9.425 9.667 0 9.667
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 604.067 -1.822 602.245 599.983 -10.318 589.665
Ödenmiş Sermaye
420.000 0 420.000 420.000 0 420.000
Sermaye Yedekleri
9.304 -1.822 7.482 8.244 -10.318 -2.074
Hisse Senedi İhraç Primleri
-814 0 -814 -814 0 -814
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
1.113 -1.822 -709 53 -10.318 -10.265
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
8.694 0 8.694 8.694 0 8.694
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
311 0 311 311 0 311
Kar Yedekleri
188.755 0 188.755 188.755 0 188.755
Yasal Yedekler
10.635 0 10.635 10.635 0 10.635
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
120.754 0 120.754 120.754 0 120.754
Diğer Kar Yedekleri
57.366 0 57.366 57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
-13.992 0 -13.992 -17.016 0 -17.016
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
-17.016 0 -17.016 0 0 0
Dönem Net Karı / Zararı
3.024 0 3.024 -17.016 0 -17.016
PASİF TOPLAMI
2.443.992 4.492.496 6.936.488 1.904.463 4.750.054 6.654.517


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
420.000 0 -814 0 10.010 0 108.863 56.855 12.516 0 1.835 6.867 0 0 0 616.132 0 616.132
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
420.000 0 -814 0 10.010 0 108.863 56.855 12.516 0 1.835 6.867 0 0 0 616.132 0 616.132
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.634 0 0 0 0 -22.634 0 -22.634
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 822 0 0 0 0 0 0 0 822 0 822
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -36.208 0 0 0 0 0 0 -36.208 0 -36.208
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 625 0 11.891 0 -12.516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 625 0 11.891 0 -12.516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 -36.208 0 -20.799 6.867 0 0 0 558.112 0 558.112
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 -17.016 0 -10.265 8.694 0 0 0 589.665 0 589.665
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 -17.016 0 -10.265 8.694 0 0 0 589.665 0 589.665
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.556 0 0 0 0 9.556 0 9.556
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 3.024 0 0 0 0 0 0 3.024 0 3.024
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 17.016 -17.016 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 17.016 -17.016 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 3.024 -17.016 -709 8.694 0 0 0 602.245 0 602.245


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
452.823 831.617 1.284.440 1.206.055 1.358.078 2.564.133
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.IV.1) 184.784 568.896 753.680 286.768 444.568 731.336
Teminat Mektupları
184.784 391.334 576.118 286.768 335.175 621.943
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
184.784 391.334 576.118 286.768 335.175 621.943
Banka Kredileri
0 183 183 0 203 203
İthalat Kabul Kredileri
0 183 183 0 203 203
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 60.083 60.083 0 84.697 84.697
Belgeli Akreditifler
0 35.830 35.830 0 26.800 26.800
Diğer Akreditifler
0 24.253 24.253 0 57.897 57.897
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 117.296 117.296 0 24.493 24.493
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.IV.1) 207.117 5.031 212.148 242.463 20.407 262.870
Cayılamaz Taahhütler
207.117 5.031 212.148 242.463 20.407 262.870
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.692 5.031 8.723 19.825 20.407 40.232
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
28.143 0 28.143 36.149 0 36.149
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
76.264 0 76.264 82.072 0 82.072
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5 0 5 5 0 5
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
78.217 0 78.217 81.801 0 81.801
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
241 0 241 252'
16:319.152
Değişim :  -0,45% |  -41,62
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.113
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:29
VKING 37,84 45.941.598 % 10,00  
OTTO 390,75 5.128.503 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.687.240.195 % 9,98  
FLAP 15,98 420.857.495 % 9,98  
ATEKS 189,50 46.840.951 % 9,98  
16:29 Alış Satış %  
Dolar 31,3573 31,3660 % 0,42  
Euro 33,9193 33,9294 % 0,19  
Sterlin 39,4882 39,6862 % 0,45  
Frank 35,2055 35,4176 % 0,08  
Riyal 8,3378 8,3796 % 0,42  
16:29 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,64 22,68 % 0,66  
Platin 867,12 872,56 % 0,66  
Paladyum 936,66 939,76 % 0,66  
Brent Pet. 83,36 83,36 % 0,66  
Altın Ons 2.050,70 2.051,07 % 0,66