***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

01.11.2016 22:41
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )


***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(5.I.1) 45.494 993.061 1.038.555 37.466 908.073 945.539
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.2) 9.568 1.079 10.647 20 210 230
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
9.568 1.079 10.647 20 210 230
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
21 0 21 18 0 18
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
153 1.079 1.232 2 210 212
Diğer Menkul Değerler
9.394 0 9.394 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(5.I.3) 33.201 110.397 143.598 10.208 290.187 300.395
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
105.823 0 105.823 77.031 0 77.031
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
105.823 0 105.823 77.031 0 77.031
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.4) 173.990 846.648 1.020.638 269.936 816.518 1.086.454
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 2.243 2.243 160 0 160
Devlet Borçlanma Senetleri
173.830 295.111 468.941 269.776 284.231 554.007
Diğer Menkul Değerler
160 549.294 549.454 0 532.287 532.287
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5.I.5) 2.185.252 2.275.750 4.461.002 2.327.587 1.823.033 4.150.620
Krediler ve Alacaklar
2.146.858 2.275.750 4.422.608 2.281.702 1.823.033 4.104.735
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
4 1.090.955 1.090.959 36 1.071.806 1.071.842
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.146.854 1.184.795 3.331.649 2.281.666 751.227 3.032.893
Takipteki Krediler
120.936 0 120.936 180.591 0 180.591
Özel Karşılıklar (-)
-82.542 0 -82.542 -134.706 0 -134.706
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(5.I.6) 0 76.362 76.362 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 76.362 76.362 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(5.I.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(5.I.11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
25.759 0 25.759 26.687 0 26.687
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.302 0 2.302 1.496 0 1.496
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.302 0 2.302 1.496 0 1.496
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 4.663 0 4.663 7.033 0 7.033
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.663 0 4.663 7.033 0 7.033
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(5.I.15) 60.125 12.638 72.763 63.772 10.965 74.737
AKTİF TOPLAMI
2.646.177 4.315.935 6.962.112 2.821.236 3.848.986 6.670.222
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(5.II.1) 1.531.734 1.113.043 2.644.777 982.512 1.152.037 2.134.549
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
296 478 774 269 292.164 292.433
Diğer
1.531.438 1.112.565 2.644.003 982.243 859.873 1.842.116
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.2) 0 15 15 3.662 591 4.253
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 9.342 3.043.945 3.053.287 22.345 3.133.153 3.155.498
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
107.861 333.804 441.665 108.043 410.774 518.817
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
107.861 333.804 441.665 108.043 410.774 518.817
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
77.229 1.277 78.506 70.138 56.495 126.633
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(5.II.4) 53.574 2.779 56.353 60.193 7.535 67.728
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5.II.5) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.6) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 64.976 0 64.976 55.017 0 55.017
Genel Karşılıklar
37.684 0 37.684 30.530 0 30.530
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
12.870 0 12.870 11.869 0 11.869
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
14.422 0 14.422 12.618 0 12.618
VERGİ BORCU
(5.II.8) 10.522 0 10.522 10.533 0 10.533
Cari Vergi Borcu
10.522 0 10.522 10.533 0 10.533
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 613.833 -1.822 612.011 607.512 -10.318 597.194
Ödenmiş Sermaye
420.000 0 420.000 420.000 0 420.000
Sermaye Yedekleri
9.937 -1.822 8.115 8.239 -10.318 -2.079
Hisse Senedi İhraç Primleri
-814 0 -814 -814 0 -814
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
1.752 -1.822 -70 54 -10.318 -10.264
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
8.694 0 8.694 8.694 0 8.694
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
305 0 305 305 0 305
Kar Yedekleri
196.630 0 196.630 192.815 0 192.815
Yasal Yedekler
11.669 0 11.669 11.496 0 11.496
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
127.595 0 127.595 123.953 0 123.953
Diğer Kar Yedekleri
57.366 0 57.366 57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
-12.734 0 -12.734 -13.542 0 -13.542
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
-17.357 0 -17.357 0 0 0
Dönem Net Karı / Zararı
4.623 0 4.623 -13.542 0 -13.542
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
2.469.071 4.493.041 6.962.112 1.919.955 4.750.267 6.670.222


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
420.000 0 -814 0 10.792 0 111.897 56.799 12.760 0 1.835 6.867 0 0 0 620.136 0 620.136
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
420.000 0 -814 0 10.792 0 111.897 56.799 12.760 0 1.835 6.867 0 0 0 620.136 0 620.136
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.635 0 0 0 0 -22.635 0 -22.635
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 872 0 0 0 0 0 0 0 872 0 872
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -34.264 0 0 0 0 0 0 -34.264 0 -34.264
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 704 0 12.056 0 -12.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 704 0 12.056 0 -12.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
420.000 0 -814 0 11.496 0 123.953 57.671 -34.264 0 -20.800 6.867 0 0 0 564.109 0 564.109
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
420.000 0 -814 0 11.496 0 123.953 57.671 -13.542 0 -10.264 8.694 0 0 0 597.194 0 597.194
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
420.000 0 -814 0 11.496 0 123.953 57.671 -13.542 0 -10.264 8.694 0 0 0 597.194 0 597.194
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.194 0 0 0 0 10.194 0 10.194
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 4.623 0 0 0 0 0 0 4.623 0 4.623
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 173 0 3.642 0 13.542 -17.357 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 173 0 3.642 0 -3.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 17.357 -17.357 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
420.000 0 -814 0 11.669 0 127.595 57.671 4.623 -17.357 -70 8.694 0 0 0 612.011 0 612.011


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
452.789 831.617 1.284.406 1.206.712 1.358.078 2.564.790
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.IV.1) 184.782 568.896 753.678 286.766 444.568 731.334
Teminat Mektupları
184.782 391.334 576.116 286.766 335.175 621.941
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
184.782 391.334 576.116 286.766 335.175 621.941
Banka Kredileri
0 183 183 0 203 203
İthalat Kabul Kredileri
0 183 183 0 203 203
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 60.083 60.083 0 84.697 84.697
Belgeli Akreditifler
0 35.830 35.830 0 26.800 26.800
Diğer Akreditifler
0 24.253 24.253 0 57.897 57.897
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 117.296 117.296 0 24.493 24.493
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.IV.1) 207.085 5.031 212.116 242.454 20.407 262.861
Cayılamaz Taahhütler
207.085 5.031 212.116 242.454 20.407 262.861
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.692 5.031 8.723 19.825 20.407 40.232
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
28.143 0 28.143 36.149 0 36.149
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
76.264 0 76.264 82.072 0 82.072
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5 0 5 5 0 5
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
78.185 0 78.185 81.792 0 81.792
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
241 0 241 252 0 252
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
20.555 0 20.555 22.359 0 22.359
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
60.922 257.690 318.612 677.492 893.103 1.570.595
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
60.922 257.690 318.612 677.492 893.103 1.570.595
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
673 672 1.345 1.275 1.271 2.546
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
673 0 673 1.275 0 1.275
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 672 672 0 1.271 1.271
Para ve Faiz Swap İşlemleri
60.249 257.018 317.267 675.549 842.413 1.517.962
Swap Para Alım İşlemleri
60.249 99.136 159.385 0 780.082 780.082
Swap Para Satım İşlemleri
0 157.882 157.882 675.549 62.331 737.880
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 668 49.419 50.087
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
4.845.837 986.450 5.832.287 3.466.667 587.479 4.054.146
EMANET KIYMETLER
1.375.065 49.470 1.424.535 861.433 29.637 891.070
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
792.959 10.083 803.042 780.214 10.108 790.322
Tahsile Alınan Çekler
39.852 7.931 47.783 63.896 10.896 74.792
Tahsile Alınan Ticari Senetler
8.595 5.018 13.613 10.344 5.466 15.810
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
531.149 23.968 555.117 235 8 243
Emanet Kıymet Alanlar
2.510 2.470 4.980 6.744'
18:058.908
Değişim :  -2,08% |  -189,50
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  9.097  
En Düşük
8.908
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TMSN 160,60 407.410.294 % 10,00  
MMCAS 12,87 4.605.422 % 10,00  
BANVT 181,50 147.792.539 % 10,00  
BSOKE 19,91 200.536.263 % 10,00  
CMENT 451,00 13.035.639 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,5723 31,5815 % 0,03  
Euro 34,2680 34,2934 % -0,07  
Sterlin 39,9487 40,1490 % 0,01  
Frank 35,5154 35,7293 % -0,05  
Riyal 8,3935 8,4356 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,64 23,66 % 0,66  
Platin 893,28 894,38 % 0,66  
Paladyum 957,92 959,92 % 0,66  
Brent Pet. 82,70 82,70 % 0,66  
Altın Ons 2.110,94 2.111,25 % 0,66