***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.02.2018 22:47
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(5.I.1) 103.390 1.247.081 1.350.471 112.318 1.046.297 1.158.615
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.2) 15 691 706 608 954 1.562
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
15 691 706 608 954 1.562
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15 0 15 10 0 10
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 691 691 598 954 1.552
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(5.I.3) 15 1.213.838 1.213.853 27 152.143 152.170
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.4) 906.303 1.081.532 1.987.835 550.824 986.335 1.537.159
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 3.947 3.947 0 2.495 2.495
Devlet Borçlanma Senetleri
906.303 369.973 1.276.276 550.824 339.665 890.489
Diğer Menkul Değerler
0 707.612 707.612 0 644.175 644.175
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5.I.5) 3.680.796 3.949.824 7.630.620 2.353.582 2.717.822 5.071.404
Krediler ve Alacaklar
3.656.421 3.949.824 7.606.245 2.317.600 2.717.822 5.035.422
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
97 548.355 548.452 60 1.079.135 1.079.195
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.656.324 3.401.469 7.057.793 2.317.540 1.638.687 3.956.227
Takipteki Krediler
96.360 0 96.360 114.990 0 114.990
Özel Karşılıklar (-)
-71.985 0 -71.985 -79.008 0 -79.008
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(5.I.6) 205.029 288.384 493.413 93.432 91.155 184.587
Devlet Borçlanma Senetleri
205.029 92.143 297.172 93.432 1.183 94.615
Diğer Menkul Değerler
0 196.241 196.241 0 89.972 89.972
İŞTİRAKLER (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(5.I.8) 75.998 0 75.998 25.000 0 25.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
75.998 0 75.998 25.000 0 25.000
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(5.I.11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.12) 35.625 0 35.625 29.445 0 29.445
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 4.908 0 4.908 2.912 0 2.912
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
4.908 0 4.908 2.912 0 2.912
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 10.073 0 10.073 8.891 0 8.891
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10.073 0 10.073 8.891 0 8.891
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.16) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(5.I.17) 58.422 26.100 84.522 41.692 4.287 45.979
AKTİF TOPLAMI
5.080.574 7.807.450 12.888.024 3.218.731 4.998.993 8.217.724
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(5.II.1) 1.504.167 1.854.914 3.359.081 2.136.629 1.246.845 3.383.474
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
73.163 11.840 85.003 516.782 14.528 531.310
Diğer
1.431.004 1.843.074 3.274.078 1.619.847 1.232.317 2.852.164
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.2) 13.857 415 14.272 719 72 791
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 6.614 6.981.424 6.988.038 7.386 3.764.449 3.771.835
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.149.966 0 1.149.966 170.411 164.374 334.785
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
637.677 0 637.677 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
512.289 0 512.289 170.411 164.374 334.785
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
8.633 527 9.160 6.261 1.114 7.375
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(5.II.4) 71.939 37.116 109.055 38.358 2.285 40.643
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5.II.5) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.6) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 138.285 0 138.285 68.894 0 68.894
Genel Karşılıklar
104.344 0 104.344 36.986 0 36.986
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
13.999 0 13.999 12.042 0 12.042
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
19.942 0 19.942 19.866 0 19.866
VERGİ BORCU
(5.II.8) 26.443 0 26.443 15.420 0 15.420
Cari Vergi Borcu
26.443 0 26.443 15.420 0 15.420
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 1.091.557 2.167 1.093.724 613.494 -18.987 594.507
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 420.000 0 420.000
Sermaye Yedekleri
3.634 2.167 5.801 8.055 -18.987 -10.932
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -814 0 -814
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-7.736 2.167 -5.569 -1.585 -18.987 -20.572
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
11.646 0 11.646 10.143 0 10.143
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
311 0 311 311 0 311
Kar Yedekleri
188.755 0 188.755 188.755 0 188.755
Yasal Yedekler
10.635 0 10.635 10.635 0 10.635
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
120.754 0 120.754 120.754 0 120.754
Diğer Kar Yedekleri
57.366 0 57.366 57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
39.168 0 39.168 -3.316 0 -3.316
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
-3.316 0 -3.316 -17.016 0 -17.016
Dönem Net Karı / Zararı
42.484 0 42.484 13.700 0 13.700
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
4.011.461 8.876.563 12.888.024 3.057.572 5.160.152 8.217.724


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 -17.016 0 -10.265 8.694 0 0 0 589.665 0 589.665
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 -17.016 0 -10.265 8.694 0 0 0 589.665 0 589.665
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.307 0 0 0 0 -10.307 0 -10.307
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.449 0 0 0 1.449 0 1.449
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 13.700 0 0 0 0 0 0 13.700 0 13.700
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 17.016 -17.016 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 17.016 -17.016 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 13.700 -17.016 -20.572 10.143 0 0 0 594.507 0 594.507
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 13.700 -17.016 -20.572 10.143 0 0 0 594.507 0 594.507
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 13.700 -17.016 -20.572 10.143 0 0 0 594.507 0 594.507
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.003 0 0 0 0 15.003 0 15.003
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.503 0 0 0 1.503 0 1.503
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440.000 0 440.000
Nakden
440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440.000 0 440.000
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 0 227
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 42.484 0 0 0 0 0 0 42.484 0 42.484
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 -13.700 13.700 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 -13.700 13.700 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 0 -587 0 10.635 0 120.754 57.677 42.484 -3.316 -5.569 11.646 0 0 0 1.093.724 0 1.093.724


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.622.998 3.057.170 4.680.168 665.184 1.666.966 2.332.150
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.IV.1) 520.684 1.268.501 1.789.185 214.243 1.175.890 1.390.133
Teminat Mektupları
520.684 1.155.059 1.675.743 214.243 965.902 1.180.145
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
520.684 1.155.059 1.675.743 214.243 965.902 1.180.145
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 68.919 68.919 0 78.677 78.677
Belgeli Akreditifler
0 51.933 51.933 0 51.586 51.586
Diğer Akreditifler
0 16.986 16.986 0 27.091 27.091
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 44.523 44.523 0 131.311 131.311
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.IV.1) 190.322 9.662 199.984 192.972 741 193.713
Cayılamaz Taahhütler
190.322 9.662 199.984 192.972 741 193.713
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
8.697 9.662 18.359 0 741 741
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
29.033 0 29.033 27.889 0 27.889
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
73.028 0 73.028 75.491 0 75.491
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5 0 5 196 0 196
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
67.488 0 67.488 75.809 0 75.809
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
193 0 193 218 0 218
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
11.878 0 11.878 13.369 0 13.369
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
911.992 1.779.007 2.690.999 257.969 490.335 748.304
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
911.992 1.779.007 2.690.999 257.969 490.335 748.304
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 3.350 3.350 5.115 8.788 13.903
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 1.675 1.675 1.058 5.894 6.952
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 1.675 1.675 4.057 2.894 6.951
Para ve Faiz Swap İşlemleri
911.992 1.775.657 2.687.649 252.854 481.547 734.401
Swap Para Alım İşlemleri
0 1.335.803 1.335.803 182.084 185.827 367.911
Swap Para Satım İşlemleri
911.992 439.854 1.351.846 70.770 295.720 366.490
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
5.075.767 11.321.250 16.397.017 4.032.613 2.348.991 6.381.604
EMANET KIYMETLER
817.050 1.313.990 2.131.040 631.436 58.319 689.755
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
41.154 11.754 52.908 39.934 11.968 51.902
Tahsile Alınan Çekler
44.934 2.266 47.200 49.114 10.162 59.276
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.925 5.979 12.904 6.620 5.212 11.832
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
719.113 1.290.628 2.009.741 531.149 28.254 559.403
Emanet Kıymet Alanlar
4.924 3.363 8.287 4.619 2.723 7.342
REHİNLİ KIYMETLER
4.258.717 10.007.260 14.265.977 3.400.922 2.290.672 5.691.594
Menkul Kıymetler
6.647 2 6.649 4.436 1 4.437
Teminat Senetleri
1.367 38 1.405 1.294 2.245 3.539
Emtia
128.854 956.904 1.085.758 90.079 203.463 293.542
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.972.167 7.256.918 10.229.085 2.397.258 1.548.054 3.945.312
Diğer Rehinli Kıymetler
1.149.682 1.793.398 2.943.080 907.855 536.909 1.444.764
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 255 0 255
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
6.698.765 14.378.420 21.077.185 4.697.797 4.015.957 8.713.754


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
47.124 -30.654
Alınan Faizler
606.829 407.061
Ödenen Faizler
-350.753 -235.347
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
77.301 25.182
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-73.860 -68.722
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
14.627 14.752
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-115.069 -101.345
Ödenen Vergiler
-35.213 -15.282
Diğer
(5.VI.3) -76.738 -56.953
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1.120.491 558.553
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-329.873 -51.834
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.539.687 -942.548
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
(5.VI.3) -38.984 22.971
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-383.233 454.437
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
356.078 668.754
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.999.865 425.418
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.VI.3) 56.325 -18.645
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
1.167.615 527.899
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-714.881 -656.140
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-39.998 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-9.619 -5.388
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
125 34
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-592.201 -734.590
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
223.710 267.837
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-293.707 -181.971
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Diğer
(5.VI.3) -3.191 -2.062
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
440.227 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
440.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
227 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.VI.3) 26.812 64.044
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
919.773 -64.197
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.1,2) 647.883 712.080
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.1,2) 1.567.656 647.883


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.III.1) 737.362 459.259
Kredilerden Alınan Faizler
510.819 368.860
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
17.653 7.225
Bankalardan Alınan Faizler
8.260 1.573
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
4.407 7.164
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
196.144 74.282
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
166.729 69.651
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
29.415 4.631
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
79 155
FAİZ GİDERLERİ
(5.III.2) -385.035 -246.615
Mevduata Verilen Faizler
-218.548 -167.828
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-123.874 -64.623
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-42.475 -14.096
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Diğer Faiz Giderleri
-138 -68
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
352.327 212.644
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
58.559 19.594
Alınan Ücret ve Komisyonlar
62.649 23.560
Gayri Nakdi Kredilerden
8.170 6.699
Diğer
54.479 16.861
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-4.090 -3.966
Gayri Nakdi Kredilere
-158 -194
Diğer
-3.932 -3.772
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.III.3) 11.000 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.III.4) -76.092 -21.599
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
223 1.388
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-64.832 -40.199
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-11.483 17.212
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.III.5) 27.009 32.679
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
372.803 243.318
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(5.III.6) -94.017 -43.771
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.III.7) -207.222 -178.761
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
71.564 20.786
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.8) 71.564 20.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.9) -29.080 -7.086
Cari Vergi Karşılığı
-35.340 -7.007
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
6.260 -79
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.III.10) 42.484 13.700
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.III.10) 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(5.III.11) 42.484 13.700
Grubun Karı (Zararı)
42.484 13.700
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
18.754 -12.884
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
1.582 1.525
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
0 0
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-3.830 2.501
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
16.506 -8.858
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.484 13.700
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
-2 -273
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
42.486 13.973
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
58.990 4.842http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664217


BIST'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66