***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.02.2018 22:48
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(5.I.1) 103.390 1.247.081 1.350.471 112.318 1.046.297 1.158.615
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.2) 30.549 691 31.240 5.723 954 6.677
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
30.549 691 31.240 5.723 954 6.677
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
28 0 28 19 0 19
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 691 691 598 954 1.552
Diğer Menkul Değerler
30.521 0 30.521 5.106 0 5.106
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(5.I.3) 285 1.604.682 1.604.967 738 220.711 221.449
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
9.600 0 9.600 4.763 0 4.763
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
9.600 0 9.600 4.763 0 4.763
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.4) 907.478 1.081.532 1.989.010 552.014 986.335 1.538.349
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 3.947 4.107 160 2.495 2.655
Devlet Borçlanma Senetleri
907.318 369.973 1.277.291 551.854 339.665 891.519
Diğer Menkul Değerler
0 707.612 707.612 0 644.175 644.175
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5.I.5) 3.731.017 3.949.804 7.680.821 2.380.284 2.717.822 5.098.106
Krediler ve Alacaklar
3.706.641 3.949.804 7.656.445 2.344.301 2.717.822 5.062.123
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
82 548.335 548.417 57 1.079.135 1.079.192
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.706.559 3.401.469 7.108.028 2.344.244 1.638.687 3.982.931
Takipteki Krediler
96.523 0 96.523 115.153 0 115.153
Özel Karşılıklar (-)
-72.147 0 -72.147 -79.170 0 -79.170
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(5.I.6) 205.029 288.384 493.413 93.432 91.155 184.587
Devlet Borçlanma Senetleri
205.029 92.143 297.172 93.432 1.183 94.615
Diğer Menkul Değerler
0 196.241 196.241 0 89.972 89.972
İŞTİRAKLER (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(5.I.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(5.I.11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.12) 36.765 0 36.765 29.821 0 29.821
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 5.194 0 5.194 2.982 0 2.982
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
5.194 0 5.194 2.982 0 2.982
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 10.619 0 10.619 8.891 0 8.891
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10.619 0 10.619 8.891 0 8.891
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.16) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(5.I.17) 77.360 26.100 103.460 50.087 4.292 54.379
AKTİF TOPLAMI
5.117.286 8.198.274 13.315.560 3.241.053 5.067.566 8.308.619
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(5.II.1) 1.501.051 1.844.050 3.345.101 2.070.911 1.233.640 3.304.551
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
70.045 841 70.886 451.026 1.191 452.217
Diğer
1.431.006 1.843.209 3.274.215 1.619.885 1.232.449 2.852.334
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.2) 13.857 415 14.272 719 72 791
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 6.614 6.981.424 6.988.038 7.386 3.764.449 3.771.835
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.149.966 0 1.149.966 170.411 164.374 334.785
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
637.677 0 637.677 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
512.289 0 512.289 170.411 164.374 334.785
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
30.088 390.640 420.728 155.709 1.114 156.823
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(5.II.4) 77.431 37.117 114.548 42.706 2.285 44.991
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5.II.5) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.6) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 141.123 0 141.123 70.531 0 70.531
Genel Karşılıklar
104.344 0 104.344 36.986 0 36.986
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
15.977 0 15.977 13.679 0 13.679
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
20.802 0 20.802 19.866 0 19.866
VERGİ BORCU
(5.II.8) 29.490 0 29.490 17.305 0 17.305
Cari Vergi Borcu
29.490 0 29.490 17.305 0 17.305
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 1.110.127 2.167 1.112.294 625.994 -18.987 607.007
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 420.000 0 420.000
Sermaye Yedekleri
3.478 2.167 5.645 8.296 -18.987 -10.691
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -814 0 -814
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-7.763 2.167 -5.596 -1.585 -18.987 -20.572
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
11.646 0 11.646 10.143 0 10.143
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
182 0 182 552 0 552
Kar Yedekleri
201.682 0 201.682 196.306 0 196.306
Yasal Yedekler
11.937 0 11.937 11.669 0 11.669
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
132.379 0 132.379 127.271 0 127.271
Diğer Kar Yedekleri
57.366 0 57.366 57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
44.967 0 44.967 1.392 0 1.392
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
-3.316 0 -3.316 -17.357 0 -17.357
Dönem Net Karı / Zararı
48.283 0 48.283 18.749 0 18.749
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
4.059.747 9.255.813 13.315.560 3.161.672 5.146.947 8.308.619


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
420.000 0 -814 0 11.496 0 123.953 57.671 -13.542 0 -10.264 8.694 0 0 0 597.194 0 597.194
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
420.000 0 -814 0 11.496 0 123.953 57.671 -13.542 0 -10.264 8.694 0 0 0 597.194 0 597.194
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.308 0 0 0 0 -10.308 0 -10.308
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.449 0 0 0 1.449 0 1.449
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 247 0 0 0 0 0 0 0 247 0 247
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 18.749 0 0 0 0 0 0 18.749 0 18.749
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 173 0 3.318 0 13.542 -17.357 0 0 0 0 0 -324 0 -324
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 173 0 3.318 0 -3.815 0 0 0 0 0 0 -324 0 -324
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 17.357 -17.357 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
420.000 0 -814 0 11.669 0 127.271 57.918 18.749 -17.357 -20.572 10.143 0 0 0 607.007 0 607.007
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
420.000 0 -814 0 11.669 0 127.271 57.918 18.749 -17.357 -20.572 10.143 0 0 0 607.007 0 607.007
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
420.000 0 -814 0 11.669 0 127.271 57.918 18.749 -17.357 -20.572 10.143 0 0 0 607.007 0 607.007
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.976 0 0 0 0 14.976 0 14.976
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.503 0 0 0 1.503 0 1.503
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440.000 0 440.000
Nakden
440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440.000 0 440.000
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 0 227
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 -370 0 0 0 0 0 0 0 -370 0 -370
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 48.283 0 0 0 0 0 0 48.283 0 48.283
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 268 0 5.108 0 -18.749 14.041 0 0 0 0 0 668 0 668
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 268 0 5.108 0 -5.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 -13.373 14.041 0 0 0 0 0 668 0 668
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 0 -587 0 11.937 0 132.379 57.548 48.283 -3.316 -5.596 11.646 0 0 0 1.112.294 0 1.112.294


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.622.911 3.057.170 4.680.081 665.149 1.666.966 2.332.115
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.IV.1) 520.682 1.268.501 1.789.183 214.241 1.175.890 1.390.131
Teminat Mektupları
520.682 1.155.059 1.675.741 214.241 965.902 1.180.143
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
520.682 1.155.059 1.675.741 214.241 965.902 1.180.143
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 68.919 68.919 0 78.677 78.677
Belgeli Akreditifler
0 51.933 51.933 0 51.586 51.586
Diğer Akreditifler
0 16.986 16.986 0 27.091 27.091
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 44.523 44.523 0 131.311 131.311
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.IV.1) 190.237 9.662 199.899 192.939 741 193.680
Cayılamaz Taahhütler
190.237 9.662 199.899 192.939 741 193.680
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
8.697 9.662 18.359 0 741 741
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
29.033 0 29.033 27.889 0 27.889
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
73.028 0 73.028 75.491 0 75.491
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5 0 5 196 0 196
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
67.403 0 67.403 75.776 0 75.776
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
193 0 193 218 0 218
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
11.878 0 11.878 13.369 0 13.369
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
911.992 1.779.007 2.690.999 257.969 490.335 748.304
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
911.992 1.779.007 2.690.999 257.969 490.335 748.304
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 3.350 3.350 5.115 8.788 13.903
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 1.675 1.675 1.058 5.894 6.952
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 1.675 1.675 4.057 2.894 6.951
Para ve Faiz Swap İşlemleri
911.992 1.775.657 2.687.649 252.854 481.547 734.401
Swap Para Alım İşlemleri
0 1.335.803 1.335.803 182.084 185.827 367.911
Swap Para Satım İşlemleri
911.992 439.854 1.351.846 70.770 295.720 366.490
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
9.180.376 11.321.250 20.501.626 7.273.598 2.348.991 9.622.589
EMANET KIYMETLER
4.886.303 1.313.990 6.200.293 3.683.564 58.319 3.741.883
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.365.063 11.754 1.376.817 931.185 11.968 943.153
Tahsile Alınan Çekler
44.934 2.266 47.200 49.114 10.162 59.276
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.925 5.979 12.904 6.620 5.212 11.832
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.464.457 1.290.628 4.755.085 2.692.026 28.254 2.720.280
Emanet Kıymet Alanlar
4.924 3.363 8.287 4.619 2.723 7.342
REHİNLİ KIYMETLER
4.294.073 10.007.260 14.301.333 3.589.779 2.290.672 5.880.451
Menkul Kıymetler
16.600 2 16.602 16.153 1 16.154
Teminat Senetleri
1.367 38 1.405 1.294 2.245 3.539
Emtia
128.854 956.904 1.085.758 90.079 203.463 293.542
Varant
300 0 300 1.004 0 1.004
Gayrimenkul
2.972.167 7.256.918 10.229.085 2.397.258 1.548.054 3.945.312
Diğer Rehinli Kıymetler
1.174.785 1.793.398 2.968.183 1.083.991 536.909 1.620.900
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 255 0 255
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
10.803.287 14.378.420 25.181.707 7.938.747 4.015.957 11.954.704


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
65.751 -23.954
Alınan Faizler
614.828 411.856
Ödenen Faizler
-343.390 -227.687
Alınan Temettüler
8 25
Alınan Ücret ve Komisyonlar
97.069 31.896
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-63.686 -64.193
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
14.627 13.489
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-130.602 -112.418
Ödenen Vergiler
-39.597 -16.255
Diğer
-83.506 -60.667
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1.390.186 624.685
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-25.415 -5.106
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-329.873 -51.834
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.563.186 -939.030
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-49.522 22.207
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-383.233 454.437
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
421.021 711.990
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.999.865 424.508
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
320.529 7.513
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
1.455.937 600.731
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-676.532 -655.592
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-11.008 -5.578
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
125 34
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-783.547 -1.118.973
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
415.071 652.971
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-293.707 -181.971
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Diğer
-3.466 -2.075
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
440.227 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
440.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
227 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
26.812 64.096
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.246.444 9.235
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
721.925 712.690
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.968.369 721.925


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.III.1) 745.389 464.021
Kredilerden Alınan Faizler
517.389 372.869
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
17.653 7.225
Bankalardan Alınan Faizler
8.288 1.573
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
4.675 7.211
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
196.522 74.447
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
167.107 69.816
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
29.415 4.631
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
862 696
FAİZ GİDERLERİ
(5.III.2) -377.672 -239.059
Mevduata Verilen Faizler
-211.185 -160.272
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-123.874 -64.623
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-42.475 -14.096
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Diğer Faiz Giderleri
-138 -68
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
367.717 224.962
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
76.055 24.587
Alınan Ücret ve Komisyonlar
82.417 30.274
Gayri Nakdi Kredilerden
8.170 6.699
Diğer
74.247 23.575
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-6.362 -5.687
Gayri Nakdi Kredilere
-158 -194
Diğer
-6.204 -5.493
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.III.3) 8 25
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.III.4) -64.192 -15.379
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
10.019 7.290
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-63.863 -40.134
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-10.348 17.465
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.III.5) 25.286 31.079
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
404.874 265.274
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(5.III.6) -94.017 -43.771
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.III.7) -229.271 -194.350
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
81.586 27.153
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.8) 81.586 27.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.9) -33.303 -8.404
Cari Vergi Karşılığı
-39.898 -8.379
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
6.595 -25
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.III.10) 48.283 18.749
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.III.10) 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(5.III.11) 48.283 18.749
Grubun Karı (Zararı)
48.283 18.749
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
18.720 -12.885
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
1.582 1.525
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
-218 123
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-3.982 2.625
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
16.102 -8.612
DÖNEM KARI (ZARARI)
48.283 18.749
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
-2 -1.255
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
48.285 20.004
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
64.385 10.137http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664219


BIST'
18:059.374
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.374  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0911 31,1062 % 0,22  
Euro 33,6348 33,6897 % 0,20  
Sterlin 39,2506 39,4474 % 0,11  
Frank 35,1429 35,3546 % 0,17  
Riyal 8,2670 8,3084 % 0,19  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,78 22,82 % 0,66  
Platin 894,28 897,76 % 0,66  
Paladyum 963,20 967,78 % 0,66  
Brent Pet. 80,40 80,40 % 0,66  
Altın Ons 2.031,82 2.032,06 % 0,66